Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT)


Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) är en kvalificerad tidskrift för publicering av släktforskningsresultat. Den innehåller artiklar i ämnen av intresse för såväl fritidssläktforskare som akademiska forskare inom de historiska ämnena. Förutom rena släktutredningar innehåller SGT även artiklar om arkivmaterial, om forna tiders sociala liv och levnadsvillkor och andra ämnen med relevans för släktforskning.

SGT startades av Svenska Genealogiska Samfundet 2007. Sedan 2016 ges SGT ut av Genealogiska Föreningen som en prenumerationstidskrift. Sedan starten har Anders Winroth (2007:1), Elisabeth Thorsell (2007:2), Michael Lundholm (2008:1–2012:1, 2017:1–) och Urban Sikeborg (2012:2–2016:2) varit redaktörer.

SGT utkommer med två nummer per år, totalt cirka 128 sidor. Medlemmar i GF kan prenumerera på SGT för det förmånliga priset 200 kr per år. Icke-medlemmar betalar 250 kr och juridiska personer 350 kr. För adress utanför Sverige tillkommer 100 kr. Årgångarna 2007–2020 finns utgivna digitalt tillsammans med en historik över SGT:s första 14 år: 300 kr för medlemmar i GF, 400 kr för icke-medlem plus porto.

SGT 2015:1 utkom med titeln »Vapenlikhetsfällan« och är en bok författad av historikern Kaj Janzon tryckt i färg. Den handlar om sigillvapen och vapenbruk under medeltiden, metodproblemen bakom Jan Ranekes Svenska Medeltidsvapen samt kompletteringar och rättelser till detta verk. Den kostar 150 kr för medlemmar i GF och 200 kr för icke-medlemmar plus porto.