Registreringsmall

En arbetsgrupp inom GF har under våren 2021 tagit fram hjälpmedel för registrering av mantalslängder, en registreringsmall. Registeringsmallen är fri att använda och ändra  för icke-kommersiella ändamål om man anger den ursprungliga upphovsmannen (Genealogiska Föreningen).

Mallen ska kunna fungera vid registrering av mantalslängder på olika geografiska platser och vid olika historiska tidpunkter samt kunna kombineras med motsvarande mallar för annat källmaterial (exempelvis jordeböcker och annat kameralt material, kyrkoräkenskaper, militära längder av olika slag etc). 

Med registrering menar vi  att man excerperar  uppgifter ur källmaterialet – vid behov med normering – för  att sedan kunna använda det för släkt- eller bygdeforskning. Syftet är inte att rekonstruera husförhörslängder och andra kyrkböcker.

Mallen presenteras främst som ett Excel-kalkylblad. Mallen är dock mycket enkel och finns också som en CSV-fil (teckentabell UTF-8). Både Excel-filer och CSV-filer kan läsas av ett stort antal fria verktyg (såväl spreadsheet-program som textredigerare).

I dagsläget finns två introduktionsfilmer. I filmerna används benämningen »Registreringsverktyg« som nu är bytt mot Registreringsmall. Den kortare finns på vår Öppna Youtube kanal medan den längre finns på medlemssidorna (Släktforskarkafé 20 maj 2021). Efter hand kommer ytterligare filmer som har mer av instruktionskaraktär att tillföras.

Ovan ett exempel på användning av registreringsmallen. Klicka på bilden för bättre upplösning.

Creative Commons-licens
Registreringsmall av Genealogiska Föreningen är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell licens.