Filmade föreläsningar

För medlemmar:
Till alla inspelade föreläsningar (inloggning behövs)  8 nya filmer – jan-feb 2018 (se nedan)

Vad vill du veta mer om? Se lista på våra filmade föredrag

Välkommen att se 3 öppna filmer:
En om offentliga avrättningsplatser, två om DNA och släktforskning:

Desirée Kjellberg berättar om offentliga avrättningsplatser och dödsstraffet i Sverige fram till 1876
(1 tim 6 min): 2016-11-03

Magnus Bäckmark beskriver hur släktforskning via DNA går till:

Peter Sjölund rapporterar från en internationell konferensen om genetisk genealogi i Houston, Texas. Peter berättar också om en revolutionerande DNA-undersökning som visar vad som hände inom Bure-ätten för sexhundra år sedan:

Detta är två av föredragen som hölls den 23 november 2013 på GFs DNA-dag på Nürnberghuset i Stockholm. Finns fler inspelade föredrag om DNA och släktforskning på medlemssidorna.

 

Våra filmade föreläsningar på medlemssidan är uppdelade i olika områden:

 • Allmänt om släktforskning, olika källor, göra egna släktböcker mm

Dödens avtryck i skriftliga källor (Magnus Bäckmark på Riddarhuset okt 2017).
– Temadagen om kvinnor inleddes med ett resonemang om släkttavlor – agnatiska, kognatiska, matrilinjära och patrilinjära samt möjligheten för omyndiga kvinnor som fyllt 25 år att söka myndighet åren 1858-1863 (Hans Hanner okt 2017)
Källor användbara vid kvinnoforskning (Ulf Berggren okt 2017)
– Är handskriften på väg att försvinna? Paleografi, en studie av handskrifter genom flera århundraden (Karin Borgkvist Ljung sep 2017)
– Register som sökverktyg till arkiv (Michael Lundholm sep 2017)
– Utanförskapets villkor – om att forska om fattiga, arbetslösa och fyllon (Thomas Fürth feb 2017)
– Prostitutionen och reglementeringen under 1800-talet. (Anna-Karin Westerlund feb 2017)
– Arbetsförmedlingens arkiv (Bo Jakobsson feb 2017)
– Om släktforskningsprogrammen Disgen, Gramps och Webtrees (Bosse Söderlund dec 2016)
– Om släktforskningsprogrammet Genney (Micael Frank dec 2016)
– Om Mac Family Tree (Thomas Fürth dec 2016)
– Att skriva sin släkthistoria (Sissi Saller okt 2016)
– Källkritik och källhänvisningar (Michael Lundholm sept 2016)
– Mer ”kött på benen” om arkiven som ger dina släktingar liv (Fredrik Mejster mars 2016)
– Om nya källor och tips på hur du skriver din egen släktberättelse (Göran Källgården jan 2016)
Om släktforskningsarbetet i TV-programmet ”Allt för Sverige” (Fredrik Mejster jan 2015)

 • Om okända föräldrar. Hur kan vi gå vidare där?

– Fader okänd (Elisabeth Reuterswärd nov 2016)
– Farmors fars föräldrar okända (Carolyn Östberg nov 2016)
– Vem var Johanna – okänd mor? Om hur DNA-jämförelser mellan nu levande ger ledtrådar (Magnus Bäckmark (nov 2016)

 • Om olika landskap, orter

Stockholm. Om Digitala Stockholmskällor (Johan Gidlöf okt 2016)
Stockholm. Möjligheter och svårigheter med släktforskning i Stockholm (Peter Salomonsson okt 2016)
Stockholm. Borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm (Thomas Fürth okt 2016)
Gotland. Om gotländska arkiv (Torsten Gisslestam okt 2016)
Gotland. Om Jacob Gråberg, en gotländsk greve (Torsten Gisslestam okt 2016)
Västerbotten. Tips inför släktforskning i Västerbotten (Ulf Lundström april 2016)
Bohuslän. Om ”Mina fantastiska anmödrar i Bohuslän” (Eva Almqvist okt 2015)
Bohuslän. Föreläsning om Jöns Gullbrandsson (Bengt Lundblad okt 2015)
Jämtland. Om Jämtland. (Marianne Ljunggren mars 2014)
Uppland. Om den uppländska herrgården – funktion, förändring och framtid (Göran Ulväng febr 2014)

 • DNA

– Tips på hur man kommer vidare efter att ha tagit ett autosomalt DNA-test (Magnus Bäckmark mars 2017)
– Hur man kan komma vidare efter att ha tagit ett mtDNA-test (Magnus Bäckmark mars 2017)
– Hur kan man bekräfta eller skaffa indicier för att traditionellt kända agnatiska släktlinjer stämmer? m m (Jakob Norstedt mars 2017)
– Med hjälp av Y-DNA lyckades vi utröna vem som var fadern till en båtsman född 1798 (Magnus Tagesson & Leif Persson mars 2017)
– Vem var Johanna – okänd mor? Om hur DNA-jämförelser mellan nu levande ger ledtrådar (Magnus Bäckmark (nov 2016)
– Hur gå vidare efter ett autosomalt DNA-test? (40 min) (Magnus Bäckmark nov 2015)
– Hur gå vidare efter ett mtDNA-test? (Magnus Bäckmark nov 2015)
– Hur gå vidare efter ett YDNA-test? (Magnus Bäckmark nov 2015)

 • Bouppteckningar, domböcker och andra offentliga protokoll

Bouppteckningar och hur man hittar dem (Mats Johansson febr 2018)    NYTT!
Bohagets värdering, värde och marknadsvärde i bouppteckningar under 1700- och 1800-talen (Göran Ulväng febr 2018)     NYTT!
– Bouppteckningar som berättelser om livet – med några exempel från olika miljöer (Thomas Fürth febr 2018)    NYTT!
Vilka personuppgifter kan man finna i källor som Kungörelser – offentliga tillkännagivanden och hur hittar man dem. (Barbro Stålheim jan 2018)     NYTT!
Synd och skam – ett livsöde under andra halvan av 1800-talet i Nyköping och Stockholm. Vad kan man exempelvis hitta i Polisunderrättelser (Mats Johansson,  nov 2017)
– Offentliga avrättningsplatser – om dödsstraffet i Sverige fram till 1876 (Desirée Kjellberg nov 2016)
– Domboksforskning (Claes Westling febr 2016)
Jordrannsakningsprotokoll – en guldgruva för släktforskare (Kristina Edström & Christian Juliusson jan 2016)

 • Yrken och näringsliv

– Hur hittar jag min soldat? (Mats Johansson sep 2017)
Smedernas arbete och liv (Örjan Hedenberg sep 2017)
– Ett tidigt kvinnligt entreprenörskap – Hilda Ahnfelt och Stockholms plymfabrik (Chris Bingefors okt 2016)
Barnmorskor och deras roll i samhället (Anna-Karin Westerlund okt 2016)
Kvinnor som fältskärer (Kristina Wennerlund Eriksson okt 2016)
Centrum för Näringslivshistoria, om deras intressanta arkiv (Jonas Dahlgren mars 2015)

 • Emigranter

Vilka källor behöver man för sin emigrantforskning och hur använder man dem? (Fredrik Mejster maj 2017)
– Fakta om svenskar i Minnesota-slum inför romanen Swede Hollow (Ola Larsmo maj 2017)
Emigrantforskning USAom alternativa källor (Fredrik Mejster sept 2016)
Med start i USA – Ellen Schwartz f Johnson från Sverige (Thomas Fürth feb 2016)
– Vi har inga släktingar med det namnet …” – emigrantforskning (Eva Dahlberg jan 2016)
– Om nya källor och gamla knep när det gäller emigrantforskning (Ted Rosvall jan 2015)

 • Om inrikes pass

– En heltäckande beskrivning kring inrikes pass-frågor (Hans Hanner sept 2016)
– Om inrikes pass på Arkivens dag (Hans Hanner nov 2015)

 • Valloner

Om Vallonsläkter och bruken (Robert Mattson feb 2016)

 • Flyktingmottagandet 1945

Finska krigsbarn och hur man spårar dem (Kai Rosnell april 2017)
– Om Zofia Gems – beskriver den generella processen ur flyktingarnas synvinkel (Mordechay Giloh nov 2016)
– Om vad som finns i Riksarkiven efter flyktingmottagandet (Lars Hallberg nov 2016)
– Flyktingar i andra världskrigets slutskede + arkiv o databaser (Gustaf von Gertten feb 2015)
Flyktingakter på 30-talet (Thomas Fürth jan 2015)2015-01-24

 • Släktforskning i andra länder och invandringen i Sverige

– Olika källor rörande invandringen i Sverige 1840-2000 (Lars Hallberg dec 2017)
– Släktforska utanför Norden och USA, tips på digitala källor (Thomas Fürth dec 2017)
– Släktforskning i spanskpråkiga länder, främst latinamerika (Jorge Lintrup dec 2017)  
Österrike, Ungern och Tjeckien. Tips och råd om källor (Thomas Fürth april 2015)
Tyskland – om forskning efter tyska anor (Christian Kirchner april 2015)

 • Om specifika personer & andra specifika filmade föredrag

Stormor i Dalom – myt och verklighet. (Sven Wallerstedt jan 2018)    NYTT!
Stormor i Dalom och hennes DNA. (Peter Sjölund jan 2018)    NYTT!
– Släkten Klint i Östra härad – den forskningshistoriska bakgrunden i Järsnässläkten Klint (af Klint) (Göran Sparrlöf jan 2018)    NYTT!
– Anteckningar i en inkunabel (Bibel från 1400-talets andra hälft) och om Präster, borgare och bönder i 1600-talets Linköping och Vena samt en liten exkurs rörande personer med namnet Smalsse. (Bo Peter Persson jan 2018)    NYTT!
– Namngivning av orter och platser och vad ortsnamnen kan berätta (Elin Pihl okt 2017)
Hembygdsforskning och hur man kan använda historiska kartor (Björn Engström okt 2017)
– Forskningen bakom tv-programmet ”Det sitter i väggarna” (Leif Mörkfors okt 2017)
– Hur jag som politiker har lyft fram kvinnor genom namnsättning av gator och parker i Uppsala (Anna-Karin Westerlund okt 2017)
– Metodiska aspekter på personhistorisk forskning med exemplet Maria Aspman och Karolina Widerström (Beatrice Christensen Sköld okt 2017)
– Om sitt stora äventyr som deltagare i SVTs ”Allt för Sverige” (Matthew Anderson maj 2017)
– Förste intendenten vid Armémuseum guidar oss på En spionvandring på Östermalm (Thomas Roth april 2017)
– Om kungliga slott och personer (Mårten Hougström april 2017)
– Om Per Alrik Andersson Furstenbach – Ett bokslut över en tjuv (Michael Lundholm mars 2017)
– Om Mordet i Krisslinge – Anders Andersson och Maja Greta Danielsdotter, Danmark, Uppland. (Elisabeth Thorsell mars 2017)
– Om Nils Agrell, borgmästaren, branden och bygget. En tidsbild från Varberg på 1600-talet (Helena Nordbäck mars 2017)
– Om Raviner och svarta hål i släktforskningen – ett exempel på judisk släktforskning från 1700-talets Böhmen (Thomas Fürth jan 2017)
– Problemet Lars Behm – två identifikationsproblem i det tidiga 1700-talet inom Gävlesläkten Behm (Michael Lundholm jan 2017)
– Om släkten Gertten mellan 1560-1860 – i olika länder i Europa (Gustaf von Gertten nov 2016)
– Om Ella Heckscher, släktforskningen och Genealogiska Föreningen (Michael Lundholm okt 2016)
– Varför adlades kornetten Håkan Ståhle – Ridderståhl? (Göran Sparrlöf jan 2016)
Sherlock Holmes i Svartedalen (Claes Westling jan 2016)
– Stjärna eller fyrkant – jakten på Godsvens anor (Tommy Petré jan 2016)
– Från föräldralös tiggande gosse till sårad/fallen soldat 1808 (Jörgen Vessman jan 2016)
– Vad motiverade Sven Anderssons i Kesebro förnamn? (Sven Wallerstedt & Martin Edgélius jan 2016)