Filmade föreläsningar

På vår medlemssida finns många inspelade föreläsningar. Se notis om innehåll.
Här kan du se filmen om Offentliga avrättningsplatser
Desirée Kjellberg berättar om dödsstraffet i Sverige fram till 1876 (1 tim 6 min). 2016-11-03.