Filmade föreläsningar

För medlemmar:
Till alla inspelade föreläsningar (inloggning behövs)

Vad vill du veta mer om? Se lista på våra filmade föredrag

Välkommen att se 2 öppna filmer:
Magnus Bäckmark beskriver hur släktforskning via DNA går till:

Peter Sjölund rapporterar från en internationell konferensen om genetisk genealogi i Houston, Texas. Peter berättar också om en revolutionerande DNA-undersökning som visar vad som hände inom Bure-ätten för sexhundra år sedan:

Detta är två av föredragen som hölls den 23 november 2013 på GFs DNA-dag på Nürnberghuset i Stockholm. Finns fler inspelade föredrag om DNA och släktforskning på medlemssidorna.

Våra filmade föreläsningar på medlemssidan är uppdelade i olika områden:

OBS! Listan uppdateras inte efter 2019.
2023 finns över 300 filmade föredrag.
 • Allmänt om släktforskning, olika källor, göra egna släktböcker mm

– Båtsmans- och soldatnamnens historia (Lars Ericson Wolke, sept 2019)
Släktnamns koppling till heraldiskt bildbruk och tänkesätt (Magnus Bäckmark, sept 2019)
– Släktnamn som grund för släktskap – möjligheter och fallgropar (Michael Lundholm, sept 2019) 
– Arkivering för släktforskare
– vad ska jag tänka på när jag arkiverar min forskning,  vilket material bör sparas och hur ska det struktureras (Jan Appelquist, nov 2018) 
– Cognatus
– podd, inskannade böcker, epitafier m.m. (Jonas Magnusson, sep 2018)
– Kollaborativ släktforskning (Thomas Fürth, apr 2018)
– Om att koppla data från olika källor till varandra på internet (Magnus Säljö, apr 2018)   
– Stockholms historiska karta
– digitaliserade historiska och geografiska data (Axel von Matern, apr 2018)   
– Tolka husförhörslängder
(Mats Johansson, apr 2018)
Dödens avtryck i skriftliga källor (Magnus Bäckmark på Riddarhuset, okt 2017).
– Temadagen om kvinnor inleddes med ett resonemang om släkttavlor – agnatiska, kognatiska, matrilinjära och patrilinjära samt möjligheten för omyndiga kvinnor som fyllt 25 år att söka myndighet åren 1858-1863 (Hans Hanner, okt 2017)
Källor användbara vid kvinnoforskning (Ulf Berggren, okt 2017)
– Är handskriften på väg att försvinna? Paleografi, en studie av handskrifter genom flera århundraden (Karin Borgkvist Ljung sep 2017)
Register som sökverktyg till arkiv (Michael Lundholm sep 2017)
– Utanförskapets villkor – om att forska om fattiga, arbetslösa och fyllon (Thomas Fürth feb 2017)
Prostitutionen och reglementeringen under 1800-talet. (Anna-Karin Westerlund feb 2017)
Arbetsförmedlingens arkiv (Bo Jakobsson feb 2017)
– Om släktforskningsprogrammen Disgen, Gramps och Webtrees (Bosse Söderlund dec 2016)
– Om släktforskningsprogrammet Genney (Micael Frank dec 2016)
– Om Mac Family Tree (Thomas Fürth dec 2016)
– Att skriva sin släkthistoria (Sissi Saller okt 2016)
Källkritik och källhänvisningar (Michael Lundholm, sept 2016)
Mer ”kött på benen” om arkiven som ger dina släktingar liv (Fredrik Mejster, mars 2016)
– Om nya källor och tips på hur du skriver din egen släktberättelse (Göran Källgården, jan 2016)
Om släktforskningsarbetet i TV-programmet ”Allt för Sverige” (Fredrik Mejster, jan 2015)

 • Okända föräldrar? Fosterbarn

Fosterbarn och deras mödrar – vad kan man hitta om dem i socialakterna? (Barbro Nordlöf, okt 2018)
Fader okänd (Elisabeth Reuterswärd, nov 2016)
– Farmors fars föräldrar okända (Carolyn Östberg, nov 2016)
– Vem var Johanna – okänd mor? Om hur DNA-jämförelser mellan nu levande ger ledtrådar (Magnus Bäckmark, nov 2016)

 • Om olika landskap, orter

– Södermanland. Domböcker i Södermanland (Eivor Grafsund mars 2018)
Södermanland. Om ståndscirkulation och social rörlighet med exempel från västra Södermanland (Martin Edgélius mars 2018)
Södermanland. Ulf Berggren berättar om sina Sörmlandsprojekt (mars 2018)
– Stockholm. Om Digitala Stockholmskällor (Johan Gidlöf okt 2016)
Stockholm. Möjligheter och svårigheter med släktforskning i Stockholm (Peter Salomonsson okt 2016)
Stockholm. Borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm (Thomas Fürth okt 2016)
Gotland. Om gotländska arkiv (Torsten Gisslestam okt 2016)
Gotland. Om Jacob Gråberg, en gotländsk greve (Torsten Gisslestam okt 2016)
Västerbotten. Tips inför släktforskning i Västerbotten (Ulf Lundström april 2016)
Bohuslän. Om ”Mina fantastiska anmödrar i Bohuslän” (Eva Almqvist okt 2015)
Bohuslän. Föreläsning om Jöns Gullbrandsson (Bengt Lundblad okt 2015)
Jämtland. Om Jämtland. (Marianne Ljunggren mars 2014)
Uppland. Om den uppländska herrgården – funktion, förändring och framtid (Göran Ulväng febr 2014)

 • DNA

– Tips på hur man kommer vidare efter att ha tagit ett autosomalt DNA-test (Magnus Bäckmark mars 2017)
– Hur man kan komma vidare efter att ha tagit ett mtDNA-test (Magnus Bäckmark mars 2017)
– Hur kan man bekräfta eller skaffa indicier för att traditionellt kända agnatiska släktlinjer stämmer? m m (Jakob Norstedt mars 2017)
– Med hjälp av Y-DNA lyckades vi utröna vem som var fadern till en båtsman född 1798 (Magnus Tagesson & Leif Persson mars 2017)
– Vem var Johanna – okänd mor? Om hur DNA-jämförelser mellan nu levande ger ledtrådar (Magnus Bäckmark (nov 2016)
– Hur gå vidare efter ett autosomalt DNA-test? (40 min) (Magnus Bäckmark nov 2015)
– Hur gå vidare efter ett mtDNA-test? (Magnus Bäckmark nov 2015)
– Hur gå vidare efter ett YDNA-test? (Magnus Bäckmark nov 2015)

 • Bouppteckningar, domböcker och andra offentliga protokoll

–  Den glömda konsumtionen, dvs auktioner i Sverige under 1799- och 1800-talen och hur de kan ersätta bouppteckningar (Göran Ulväng dec 2018)
Brandförsäkringar och vad man kan få ut av dem (Krister Hillerud dec 2018)
Arbetsmetod när man arbetar med mantalslängder och domböcker – bryggor och bojar (Michael Lundholm dec 2018). Föredraget är en fortsättning på två föredrag som hölls den 17 november: Magnus Bäckmark om mantalslängder och Martin Edgélius om domböcker
– Hur man kan hitta okända fäder och om några externa källor utanför kyrkböckerna (Eivor Grafsund nov 2018)
– De årliga mantalslängderna – hur hittar man dem och vad kan man hitta i dem? (Magnus Bäckmark nov 2018)
– Hur man kan pussla med hjälp av domböcker för att få fram information om släkter (Martin Edgélius nov 2018)
– Bouppteckningar och hur man hittar dem (Mats Johansson febr 2018)
Bohagets värdering, värde och marknadsvärde i bouppteckningar under 1700- och 1800-talen (Göran Ulväng febr 2018)
– Bouppteckningar som berättelser om livet – med några exempel från olika miljöer (Thomas Fürth febr 2018)
Vilka personuppgifter kan man finna i källor som Kungörelser – offentliga tillkännagivanden och hur hittar man dem. (Barbro Stålheim jan 2018)     
Synd och skam – ett livsöde under andra halvan av 1800-talet i Nyköping och Stockholm. Vad kan man exempelvis hitta i Polisunderrättelser (Mats Johansson,  nov 2017)
– Offentliga avrättningsplatser – om dödsstraffet i Sverige fram till 1876 (Desirée Kjellberg nov 2016)
– Domboksforskning (Claes Westling febr 2016)
Jordrannsakningsprotokoll – en guldgruva för släktforskare (Kristina Edström & Christian Juliusson jan 2016)

 • Adel, yrken och arbetsliv

Pigor och drängar – landsbygdens tjänstefolk under 1700- och 1800-talen (Carolina Uppenberg, okt 2019)
Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750-1820 (Christine Bladh, okt 2018)
– Elgenstiernas ättartavlor 2018 (Michael Lundholm sep 2018)
– Hur hittar jag min soldat? (Mats Johansson sep 2017)
Smedernas arbete och liv (Örjan Hedenberg sep 2017)
– Ett tidigt kvinnligt entreprenörskap – Hilda Ahnfelt och Stockholms plymfabrik (Chris Bingefors okt 2016)
Barnmorskor och deras roll i samhället (Anna-Karin Westerlund okt 2016)
Kvinnor som fältskärer (Kristina Wennerlund Eriksson okt 2016)
Centrum för Näringslivshistoria, om deras intressanta arkiv (Jonas Dahlgren mars 2015)

 • Emigranter

Vilka källor behöver man för sin emigrantforskning och hur använder man dem? (Fredrik Mejster maj 2017)
– Fakta om svenskar i Minnesota-slum inför romanen Swede Hollow (Ola Larsmo maj 2017)
Emigrantforskning USAom alternativa källor (Fredrik Mejster sept 2016)
Med start i USA – Ellen Schwartz f Johnson från Sverige (Thomas Fürth feb 2016)
– Vi har inga släktingar med det namnet …” – emigrantforskning (Eva Dahlberg jan 2016)
– Om nya källor och gamla knep när det gäller emigrantforskning (Ted Rosvall jan 2015)

 • Om inrikes pass

Inrikes resande och de lagar som förr styrde människors rätt att resa inom landet  (Anna-Brita Lövberg nov 2019)
Gästgiverier och gästgiveridagböcker (Hans Hanner nov 2019)
– En heltäckande beskrivning kring inrikes pass-frågor (Hans Hanner sept 2016)
– Om inrikes pass på Arkivens dag (Hans Hanner nov 2015)

 • Valloner

Om Vallonsläkter och bruken (Robert Mattson feb 2016)

 • Flyktingmottagandet 1945 m.m.

Finska krigsbarn och hur man spårar dem (Kai Rosnell april 2017)
– Om Zofia Gems – beskriver den generella processen ur flyktingarnas synvinkel (Mordechay Giloh nov 2016)
– Om vad som finns i Riksarkiven efter flyktingmottagandet (Lars Hallberg nov 2016)
– Flyktingar i andra världskrigets slutskede + arkiv o databaser (Gustaf von Gertten feb 2015)
Flyktingakter på 30-talet (Thomas Fürth jan 2015)2015-01-24

 • Släktforskning i andra länder och invandringen i Sverige

– Olika källor rörande invandringen i Sverige 1840-2000 (Lars Hallberg dec 2017)
– Släktforska utanför Norden och USA, tips på digitala källor (Thomas Fürth dec 2017)
– Släktforskning i spanskpråkiga länder, främst latinamerika (Jorge Lintrup dec 2017)  
Österrike, Ungern och Tjeckien. Tips och råd om källor (Thomas Fürth april 2015)
Tyskland – om forskning efter tyska anor (Christian Kirchner april 2015)

 • Om specifika personer & andra specifika filmade föredrag 

Inlåst på kåken, Stadsarkivet (Johan Gidlöf dec 2019)
– Ryssar, sachsare, danskar och kosacker – Karl XIIs krigsfångar i Sverige (Håkan Henriksson dec 2019)
Polisunderrättelser – ett sätt att hitta brottslingar (Mats Johansson dec 2019)
– Så hittar jag kvinnor i arkiven – tips på källor och tillvägagångssätt på nybörjarnivå (Ulrica Andersson, okt 2019)
– Vilken Sven Sundberg var far till ärkebiskop Anton Niklas Sundberg? (Per-Olof Åstrand, Trondheim, jan 2019)
– Några märkliga öden med anknytning till Orresta i Flen från 1600/1700-talet (Sven Wallerstedt, Göteborg (medförfattare Martin Edgelius, Katrineholm, och Niklas Kant, Stockholm, jan 2019) 
Databas med godsanställda med släktnamn (Ulf Berggren, jan 2019) 
– Cöhler, Eckstein, Horneij och andra tyska släkter i det sena 1600- och det tidiga 1700-talets Stockholm. Rikt med olika slag av källor men ett pussel att få ihop det (GFs ordförande Thomas Fürth, jan 2019)
– Utvecklingen under GFs första 85 år – 1933-2018 (Michael Lundholm nov 2018)
– Christina och Ulla – två kvinnor mot strömmen!1654 abdikerade drottning Christina och 300 år senare orsakade Ulla Lindström en skandal av helt annat slag! (Karin Borgkvist Ljung, okt 2018)
– Stormor i Dalom – myt och verklighet. (Sven Wallerstedt jan 2018)
Stormor i Dalom och hennes DNA. (Peter Sjölund jan 2018)
– Släkten Klint i Östra härad – den forskningshistoriska bakgrunden i Järsnässläkten Klint (af Klint) (Göran Sparrlöf jan 2018)
– Anteckningar i en inkunabel (Bibel från 1400-talets andra hälft) och om Präster, borgare och bönder i 1600-talets Linköping och Vena samt en liten exkurs rörande personer med namnet Smalsse. (Bo Peter Persson jan 2018)
– Namngivning av orter och platser och vad ortsnamnen kan berätta (Elin Pihl okt 2017)
Hembygdsforskning och hur man kan använda historiska kartor (Björn Engström okt 2017)
– Forskningen bakom tv-programmet ”Det sitter i väggarna” (Leif Mörkfors okt 2017)
– Hur jag som politiker har lyft fram kvinnor genom namnsättning av gator och parker i Uppsala (Anna-Karin Westerlund okt 2017)
– Metodiska aspekter på personhistorisk forskning med exemplet Maria Aspman och Karolina Widerström (Beatrice Christensen Sköld okt 2017)
– Om sitt stora äventyr som deltagare i SVTs ”Allt för Sverige” (Matthew Anderson maj 2017)
– Förste intendenten vid Armémuseum guidar oss på En spionvandring på Östermalm (Thomas Roth april 2017)
– Om kungliga slott och personer (Mårten Hougström april 2017)
– Om Per Alrik Andersson Furstenbach – Ett bokslut över en tjuv (Michael Lundholm mars 2017)
– Om Mordet i Krisslinge – Anders Andersson och Maja Greta Danielsdotter, Danmark, Uppland. (Elisabeth Thorsell mars 2017)
– Om Nils Agrell, borgmästaren, branden och bygget. En tidsbild från Varberg på 1600-talet (Helena Nordbäck mars 2017)
– Om Raviner och svarta hål i släktforskningen – ett exempel på judisk släktforskning från 1700-talets Böhmen (Thomas Fürth jan 2017)
– Problemet Lars Behm – två identifikationsproblem i det tidiga 1700-talet inom Gävlesläkten Behm (Michael Lundholm jan 2017)
– Om släkten Gertten mellan 1560-1860 – i olika länder i Europa (Gustaf von Gertten nov 2016)
– Om Ella Heckscher, släktforskningen och Genealogiska Föreningen (Michael Lundholm okt 2016)
– Varför adlades kornetten Håkan Ståhle – Ridderståhl? (Göran Sparrlöf jan 2016)
Sherlock Holmes i Svartedalen (Claes Westling jan 2016)
– Stjärna eller fyrkant – jakten på Godsvens anor (Tommy Petré jan 2016)
– Från föräldralös tiggande gosse till sårad/fallen soldat 1808 (Jörgen Vessman jan 2016)
– Vad motiverade Sven Anderssons i Kesebro förnamn? (Sven Wallerstedt & Martin Edgélius jan 2016)