Enskilda arkiv

Enskilda arkiv är arkiv som inte tillkommit inom ramen för GFs verksamhet. De har istället skapats av enskilda personer och sedan donerats till GF.

Består av cirka 95 hyllmeter. Merparten av arkiven i avdelningen Enskilda arkiv är tillgängliga för forskning även om de inte är ordnade och förtecknade. Här finns ett omfattande material av opublicerad släktforskning som exempelvis antavlor från professionella släktforskningsbyråer som Genealogisk arkivforskning och Släktforskarnas hus i Leksand. För vissa arkiv finns det dock äldre arkivförteckningar som är tillgängliga här.
Om du har ett arkiv av genealogiskt intresse som du vill donera till GF, kontakta Michael Lundholm.

De namn som anges nedan är ibland namnet på arkivet och ibland namnet på arkivbildaren. Följande arkiv finns:

 • Adelborgs klippsamling  ”Kända döda”
 • af Klerckers ättartavlor
 • Afzelius samling av Elis Erlandsson
 • Alexander Hultings antavla
 • Alexander Kallas genealogiska samling
 • Alfred och Rolf Dufwas klippsamling
 • Almanackssamling av Ullander
 • Aminoff
 • AnnaLisa Schedins samling
 • Areen
 • Areschoug samling
 • Arvid Hedbergs genealogiska anteckningar
 • Arvid Lindenbaums porträttsamling
 • Arvid Lundbäcks samling
 • Barck
 • Baumannska arvet (samling)
 • Bengt Stellan Holmgrens samling
 • Betty Rambergs klippsamling
 • Billberg
 • Birath
 • Birger Jutos samling (”Min släkt”)
 • Björkmanska släktarkivet
 • Bruhn
 • Börje Furtenbachs samling soldatnamn
 • Carl Kjellbergs underlag till släktforskarantologi
 • Carl Szabads forskningsarkiv
 • Christoffer von Warnstedts samling
 • Collbergska samlingen (Gotlandssläkter, Antavlor Gotland
 • Curt Hauffmans samling om hattmakare i Stockholm
 • DeChamps Ch. L: Antavlor
 • Drakes samling
 • Edsberg
 • Erik Elfströms arkiv
 • Erik Molins samling
 • Fant 1 – 2
 • Folke Reydes släktarkiv
 • Frömanska samlingen anteckningar
 • Furubäckssläkten
 • Färila-anor = Fredenklo
 • G. Åkerlunds samling till släktbok utg 1987
 • GEN
 • Genealogisk arkivforskning
 • Genealogisk kuriosa – klippsamling
 • Georg Hennings anteckningar om valloner
 • Guse-samlingen
 • Gustaf von Gerttens samling
 • Göran Svenssons antavleutredningar
 • Hans E Skölds samling (Edam, von Johnston)
 • Harald Anderssons samling
 • Harald Barnholdts samling
 • Hellströmska samlingen
 • Hiertstedtska samlingen
 • Hintzes samling
 • Hugo Perssons samling
 • Hultengren (docent Landbergs samling)
 • Ingrid Lanbys samling
 • Jan-Erik Thunvalls släktforskningsanteckningar
 • Julia Lettströms och Bror Hillgrens fotosamling
 • Julius Sundströms samling
 • Jäderlund Ivan
 • Karl Gunnar Einarssons samling
 • Kistner-samlingen
 • Klippbok döda svenskar 1879-1890
 • Klippböcker
 • Landegren
 • Lewenhaupt
 • Mannerborgska samlingen
 • Margreta Jacobs samling
 • Marianne Olsson
 • Marstätt-släkten
 • Milde, Melén (Bertha Levins samling)
 • Militaria
 • Möllerberg
 • Nils Lindberghs samling.
 • Nils Olof Hagbergs samling -Hagberg och Camp
 • Norbergs samling
 • Nordwalls samling
 • Nylén/Frestare
 • Nyströmers samling anteckningar
 • Nåssläkter (Dalarna) Gabriel Jonssons samling
 • Odelbergs samling
 • Oidentifierad samling
 • Olof N Larssons i Vaplan samling
 • Perttti Ebelings antavla
 • Planting-Gyllenbågas samling
 • Plate-samlingen
 • Pontus Möllers klippsamling om släktforskning och släktforskarrörelsen
 • Reichs fotosamling
 • Ringheims klippsamling ur Dagen 1959-1961
 • Rolf Dufvas klippsamling
 • Rosvall
 • Roupe
 • Rudolf Simonis samling
 • Sahlins fotosamling
 • Salomon Johannessons i Pjätteryd antavla
 • Samling av vattenstämplar från Skeens bruk 1796-1854
 • Samling om ett gästgiveri
 • Sandegrenska samlingen anteckningar
 • Scholanders samling
 • Segerbrandt – samling av Torsten Björkman
 • Settergren Fotosamling
 • Sigrays samling
 • Sixten Söderhielms klippsamling
 • Skragge
 • Släktforskarnas hus i Leksand
 • Stiernsvärd
 • Stålkrantz & Gutke
 • Svante Wisells fotoalbum
 • Svenska Genealogiska Samfundets arkiv
 • Svenska släktkalendern
 • Sveriges släktforskarförbunds pressklippssamling
 • Thorhild Malmbergs samling
 • Thorsten Björkmans samling
 • Thunvall
 • Tidermann
 • Trägårdh samlingen
 • Ulmgrenska samlingen
 • Veckojournal födelsedagar 1915-1916
 • Westman
 • Wulffs samling
 • Åbom