Enskilda arkiv

Med termen enskilda arkiv avses normalt sett arkiv som tillkommit utanför myndighetssfären. Här använder vi termen enskilda arkiv för arkiv som inte tillkommit inom ramen för GFs verksamhet. De har istället skapats av enskilda personer eller organisationer och sedan donerats till GF. Består av cirka 95 hyllmeter. 

Tidigare har enskilda arkiv inte ordnats även om de i viss utsträckning har förtecknats. Listan nedan upptar de enskilda samlingar som identifierades vid inventering av samlingarna 2016 samt enskilda samlingar som inkommit därefter men före pandemin. Donationer som tillkommit efter pandemin finns alltså ännu inte med. I det fall arkivförteckningar finns upprättade efter 2015 finns länk till dessa (PDF) samt kortfattade beskrivningar av arkiven. De siffror som förekommer inom parentes efter vissa arkivnamn har endast intern användning än så länge.

 • Adelborgs klippsamling ”Kända döda”
 • af Klerckers ättartavlor
 • Afzelius samling av Elis Erlandsson
 • Alexander Hultings antavla
 • Alexander Kallas genealogiska samling
 • Alfred och Rold Dufwas klippsamling
 • Aminoff
 • AnnaLisa Schedins samling
 • Areen
 • Areschoug samling
 • Arvid Lundbäcks samling
 • Avskriftssamling (12)
  • Samlingen är anonym och det är inte känt när den kom till GF. Den innehåller (huvudsakligen maskinskrivna) avskrifter av källor ordnade efter ämnesområden.
 • Barck
 • Baumannska arvet (samling)
 • Bengt Stellan Holmgrens samling
 • Betty Rambergs klippsamling
 • Birath
 • Björkmanska släktarkivet
 • Bruhn
 • Börje Furtenbachs samling soldatnamn
 • Carl Kjellbergs underlag till släktforskarantologi
 • Carl Szabads forskningsarkiv
 • C. A. Meibus samling (15)
 • Christoffer von Warnstedts samling
 • Collbergska samlingen (Gotlandssläkter, Antavlor Gotland
 • Curt Hauffmans arkiv (16) (samlingen om hattmakare se biblioteket)
 • Drakes samling
 • Edsberg
 • Erik Elfströms arkiv
 • Erik Molins samling
 • Fant 1–2
 • Folke Reydes släktarkiv
 • Frömanska samlingen anteckningar
 • Färila-anor = Fredenklo
 • Åkerlunds samling till släktbok utg 1987
 • Genealogisk arkivforskning
 • Genealogisk kuriosa – klippsamling
 • Genealogiska spörsmål i pressen
 • Gunnar Einarssons samling (8)
  • Samlingen kommer från Karl Gunnar Einarsson (1921–2015),  som avled i sitt hem i Lidingö, och utgörs främst av släktforskning som geografiskt är lokaliserad till orter i Värmland, Dalarna och södra Hälsingland där Gunnar och hans hustru Gerd hade sina rötter. I samlingen ingår också fotografier och bandinspelningar.
  • Innan samlingen kom till GF hade ett antal pärmar, fotografier och ljudkassetter som främst berör Söderhamn donerats till föreningen Sandarne Kultur och Fritid.
 • Guse-samlingen
 • Gustaf von Gerttens samling
 • Hans E Skölds samling (Edam, von Johnston)
 • Hans Gillingstams arkiv
 • Harald Anderssons samling
 • Harald Barnholdts samling
 • Hellströmska samlingen
 • Hiertstedtska samlingen
 • Gottfrid Hintzes samling
 • Hugo Perssons samling
 • Hultengren (docent Landbergs samling)
 • Ingrid Lambys samling (3)
  • Samlingen kommer från Ingrid Lamby och består av släktutredning, bouppteckningsavskrifter och bouppteckninsgregister.
 • Ivan Jäderlunds samling (13)
  • Ivan Valdemar Paulus Jäderlund, född 5 januari 1870 i Valbo församling i Gävleborgs län, död 10 februari 1943 i Glanshammars församling i Örebro län, var en svensk präst och släktforskare och gav ut ett flertal böcker samt författade tidningsartiklar.
  • När detta material kom till GF är inte känt. Det består främst av en handskrift av Ivan Jäderlund som utreder fogden Lars Erikssons ättlingar. Ursprunget till den påbörjade renskriften är inte känt.
 • Jan-Erik Thunvalls släktforskningsanteckningar
 • Jan-Erik Thunwalls samling
 • Julia Lettströms och Bror Hillgrens fotosamling
 • Kistner-samlingen
 • Klippbok döda svenskar 1879–1890
 • Klippböcker
 • Klippböcker 2 st oidentifierade
 • Landegren
 • Mannerborgska samlingen
 • Margreta Jacobs samling (11)
  • Margareta Jacobs (född Norberg) var född i Stockholm och gift med den amerikanske ingenjören Kenneth Jacobs. Hon var till pensioneringen bibliotekarie och arbetade på Library of Congress, Washington DC. Margareta Jacobs hade inga barn. Hon var medlem i GF och kom ihåg föreningen i sitt testamente. Samlingen kom förmodligen till GF 2009.
  • Samlingens huvuddel är två antavlor för Margareta Jacobs föräldrar. Denna del innehåller såväl antavlor, ansedlar som korrespondens. I pappans antavla förekommer namnet ”Elsvik” och det finns en fascikel med material om personer med detta namn. Dessutom övrig korrespondens. Den återstående delen av samlingen består av fotografier. Dessa fotografier ligger i fyra fasciklar vilket motsvarar de kuvert/mappar i vilka de först sparades. ”Fotografier 2” låg i ett kuvert med den tryckta texten ”Nationalinsamlingen för olympiska spelen 1916”.
 • Marstätt-släkten
 • Milde, Melén (Bertha Levins samling)
 • Militaria
 • Möllerberg
 • Nils Lindberghs samling.
 • Nils Olof Hagbergs samling -Hagberg och Camp
 • Norbergs samling
 • Nordwalls samling
 • Nylén/Frestare
 • Nyströmers samling anteckningar
 • Odelbergs samling
 • Olof N Larssons i Vaplan samling
 • Per Sondéns samling (7)
  • Per Sondén (1856–1955) disputerade i historia 1884. Han blev senare första arkivarie vid Riksarkivet där han pensionerades 1920.  Hösten 1933 var han en av undertecknarna till det upprop som föregick Genealogiska Föreningens bildande.
  • Samlingen innehåller koncept och brev från den process som ledde till GF:s grundande. Samlingen innehåller också material kring Föreningen för svensk släktforskning.
 • Pertti Ebelings antavla (4)
 • Planting-Gyllenbågas samling
 • Plate-samlingen
 • Pontus Möllers klippsamling om släktforskning och släktforskarrörelsen
 • Pontus Möllers samling
 • Reichs fotosamling
 • Ringheims klippsamling ur Dagen 1959–1961
 • Rolf Dufvas klippsamling
 • Rosvall
 • Roupe
 • Rudolf Simonis samling
 • Rune Norbergs samling (10)
  • Rune Norberg (1906–1977) föddes i Tjällmo. Föräldrarna var organisten och folkskolläraren där Einar Elias Sixten Norberg (1879–1928) och Viktoria Charlotta Elisabeth Nilsson (1882–1958). Han döptes av farfadern kyrkoherden i Sparrsätra Anders Johan Norberg (1843–1914).
  • Rune Norbergs bibliografi omfattar 259 poster mellan åren 1925 och 1977. Fil. lic. vid Uppsala universitet (nordisk och jämförande fornkunskap), 1931–1936 amanuens vid RAÄ, 1936–1937 samt 1939–1940 kulturhistorisk kontrollant vid utgrävningen av Kronobergs slottsruin, 1938 Humboldt-stipendiat i Tyskland samt från 1942 ägnat sig åt inventering av kyrkor inom ramen för projektet ”Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium” (ISSN 0284–1894).
  • Samlingen innehåller två distinkta delar. Den första är brev och handlingar som kommer från Rune Norgren personligen. Bland dessa inkluderas även handlingar, främst skrivna predikningar, från hans farfar Anders Norgren. Här finns också en samling fotografier från Frösunda prästgård föreställande kyrkoherden Carl Mauritz Anjou (1849–1911). Sambandet mellan Anjou och Norberg är inte klarlagt.
 • Sahlins fotosamling
 • Salomon Johannessons i Pjätteryd antavla (5)
  • Samling inkom 2009 från Maria Malm. Samlingen består av en antavla upp till 5 generationer för torparen Salomon Johannesson (1823–1890) i Pjätteryd. Arbetet saknar källhänvisningar.
 • Samling om ett gästgiveri
 • Sandegrenska samlingen anteckningar
 • Scholanders samling
 • Segerbrandt – samling av Torsten Björkman
 • Settergren Fotosamling
 • Sigrays samling
 • Sixten Söderhielms samling (2)
  • Major Sixten Söderhielm (adliga ätten nr. 1306) föddes 22 juli 1885 på Vifors bruk, Harmånge och dog 3 november 1965 i Falun. Han var en av Genealogiska Föreningens grundare och satt i styrelsen 1933–1952, varav åren 1937–1949 som skattmästare.
  • Samlingen består av två delar. Den första delen består av material som berör framförallt Genealogiska Föreningen. Det är olika slags kallelsekort till föreningsmöten i GF med mera samt tidningsurklipp och korrespondens rörande GF. Det finns också några manuskript som troligen är opublicerade samt handlingar och korrespondens rörande Föreningen för släktforskning. Den andra delen är en klippsamling med inriktning på släktforskning, arkiv och bibliotek.
 • Släktföreningen Sjövalls arkiv (14)
  • Släktföreningens verksamhet började i slutet av 1940-talet och avslutades 2014. Samlingen innehåller dels släktutredningar angående släkten Sjövall dels material från släktföreningens verksamhet.
 • Släktforskarnas hus samling (1)
  • Föreningen Släktforskarnas hus var ursprungligen en ideell förening som startade sin verksamhet 1992 i Leksand. Föreningen upplöstes 2007 efter det att Leksands kommun beslutat dra in sitt stöd. Ett aktiebolag med namnet Släktforskarnas hus i Leksand AB startades bl.a. av de tidigare föreståndarna. 2013 upphörde verksamheten i Leksand  de anställda sades upp och verksamheten övergick till uppdragsforskning. I samband med detta tog GF ta emot ett antal släktutredningar, som inte handlade om Dalarna, vilka tillkommit inom verksamheten
  • Arkivet består av släktutredningar, i princip antavlor. Varje antavla har placerats i ett aktomslag och betecknats med probandens släktnamn (vilket ursprungligen kan ha varit ett patronymikon) och födelseförsamling/socken.
 • Stålkrantz & Gutke
 • Svante Nycanders samling (18)
  • Svante Nycander (född 1933) blev fil. lic. i statsvetenskap 1965 och var chefredaktör för Dagens Nyheter 1979–1994. Hedersdoktor vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet 1996.
  • Samlingen innehåller handlingar om och av släkten Nycander, främst Svante Nycander, Oscar Nycander (1857–1932, donators farfar), professor Berndt Otto Nycanders (1811–1869, donators farfarsfar) samt Aina Nycander (1905–1982, donators mor).
 • Svante Wisells fotoalbum
 • Svenska Genealogiska Samfundets arkiv (6)
  • Svenska Genealogiska Samfundet (SGS) bildades på Fakultetsklubben Manne Siegbahn, Stockholms universitet 31 januari 2004. Bakgrunden var den föregående höstens diskussioner i GF om en sammanslagning av Släkt och Hävd med Släktforskarförbundets Släktforskarnas årsbok. Syftet var att ge ut en tidskrift, Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT). Det första numret kom ut 2007 och SGT utkom sedan i SGSs regi med två nummer per år 2007–2015. Samfundets lilla medlemstal gjorde dock att verksamheten inte kunde fortgå i längden. Istället slöts ett avtal med GF om att GF skulle överta SGT från och med 2016 samt att SGS övriga, främst finansiella tillgångar och lagret av äldre tidskriftsnummer, överfördes till GF. Från och med 2016 publiceras SGT av GF.
  • Samlingen innehåller dokument från SGS verksamhet samt arkivexemplar av främst SGT men även andra publikationer som SGS Nätpublikationer, nyhetsbrev mm.
 • Svenska släktkalendern (9)
 • Sveriges släktforskarförbunds pressklippssamling
 • Thorhild Malmbergs samling
 • Thorsten Björkmans samling
 • Tidermann
 • Trägårdh samlingen
 • Ullanders almanackssamling (7)
 • Ulmgrenska samlingen

För vissa arkiv finns det äldre arkivförteckningar som är tillgängliga här. Här finns även nämnda enskilda arkiv som inte längre finns kvar i arkivet. I flertalet fall har dessa överförts till GFs bibliotek men det finns också samlingar som förkommit. Samlingar som uteslutande består av färdiga släktutredningar etc (alltså även otryckta) överförs till biblioteket löpande i samband med ordnande och förtecknande. I några fall har enskilda samlingar i efterhand upptäckts i biblioteket och återförts till arkivet. Det är sannolika att flera kommer att återfinnas där i samband med biblioteksinventeringen. Det kan dock inte uteslutas att enskilda samlingar helt förkommit i samband med någon av GFs många flyttar. 

Om du har ett arkiv av genealogiskt intresse som du vill donera till GF, kontakta Michael Lundholm. GFs sätter som villkor för att ta emot donationer är att vi får full äganderätt. Det innebär bland annat att vi i samband med ordnande och förtecknande av samlingen förbehåller oss rätten att gallra i materialet. Vi tar inte emot depositioner.