Skriv texter till Släkt och Hävd – kontakta redaktionen

Du är välkommen att bidra med text till tidskriften Släkt och Hävd

Utgivningsplan:

nr 1 till tryckeriet 4/2. Leverans från tryckeriet: 15/2
nr 2 till tryckeriet 2/5. Leverans från tryckeriet: 15/5.
nr 3 till tryckeriet 2/8. Leverans från tryckeriet: 15/8.
nr 4 till tryckeriet 4/11. Leverans från tryckeriet: 15/11.

Släkt och Hävd redigeras ideellt och textbidrag är också ideella. Det betyder att tidskriften blir vad vi medlemmar gör den till. Varje textbidrag som du tycker kan bidra till Släkt och Hävds innehållsspridning och läsvärde är hjärtligt välkommet! Skicka textmanus till någon av oss i redaktionen med e-post, gärna till alla samtidigt.
Som tack till medverkare skickas några tackexemplar av numret som du medverkat i.

Recensera
Till Genealogiska Föreningen inkommer ständigt nya böcker, släktsammanställningar med mera. Förhör dig hos personalen om vad som är nyinkommet, om du vill välja ut något att recensera eller anmäla. Såväl tryckt litteratur som otryckta manuskript som skänkts till GF är välkomna att uppmärksammas. I de fall som författaren/utgivaren har skänkt både biblioteksexemplar och recensionsexemplar, så behåller recensenten recensionsexemplaret.
Överst i din recension, notera författare, titel, utgivnings- eller tillkomstår, sidantal, därtill i förekommande fall förlag och ISBN-nummer.

Val av ämne
En bra artikel visar lösningen på ett specifikt genealogiskt problem och är samtidigt lärorik och inspirerande för andra släktforskare.
Ett annat angreppssätt kan vara att skriva om någon särskild allmännare företeelse, till exempel ”Hur vanligt var det att dopvittnen var släktingar?”, ”Namngivningsmönster i Norrland på 1700-talet”, ”Genealogiskt intressant material i Bergskollegiums arkiv” – med belysande exempel.
Personer, miljöer och tidevarv som avhandlas i Släkt och Hävd kan skifta hur mycket som helst. Hög och låg – nord eller syd – för hundratals år sedan eller i vår samtid, överallt kan stora eller små ämnen av genealogiskt allmänintresse finnas.

Vad passar då inte i Släkt och Hävd? Det kan vara exempelvis en familjekrönika, biografi, familjetabeller, släktsammanställningar, gårdshistoriker av dokumenterande karaktär, men som inte egentligen är av intresse för alla släktforskare, utan mest sådana som har egen familjekoppling till personerna eller platserna i fråga. Sådant material lämpar sig utmärkt att placera i GFs släktarkiv, och det kan recenseras/anmälas i Släkt och Hävd också, men i sin fulla längd passar det inte i Släkt och Hävd. För publicering i Släkt och Hävd behövs någon ”hake” eller lärdom som gör texten allmänt intressant.

Källhänvisningar
Sätt ut källhänvisning på de ställen i texten där läsaren av olika skäl behöver få veta hur du har fått tag i en viss uppgift. Förhållanden som enkelt kan verifieras på förväntade ställen i källmaterialet behöver ingen källhänvisning. Sättet som källhänvisningar skrivs på är valfritt i Släkt och Hävd; välj det sätt som du föredrar, men håll dig konsekvent till det inom artikeln.

Utformning av text
Tänk allmänt på att uttrycka dig så kärnfullt som möjligt. Stryk utvikningar som du kanske råkar vara förtjust i men som är ovidkommande för resonemanget i din artikel (= skribenttumregeln ”Kill your darlings”). Förklara/tydliggör gärna någonstans i artikeln vilken kunskap du har tillfört till den tryckta litteraturen genom artikelns publicering eller sammanfatta vilken allmän lärdom som går att dra av din artikel.

Tekniska aspekter
Kortare notiser kan vara hand- eller maskinskrivna (vi får då skriva av dem), men längre material önskar vi digitalt, antingen direkt som e-post eller i ett Worddokument som du bifogar e-posten. Illustrationsmaterial, till exempel  fotografier i form av papperskopior, kan utlånas till Magnus Bäckmark, om du saknar egen scanner. Digitala bilder ska ha god upplösning för att inte bli grusiga i tryck, idealt 300 dpi (dpi står för dots per inch, det vill säga pixlar per tum) det är en inställning som man väljer vid scanning.

Sidlängd
Vad gäller bidrag till avdelningen Kompletteringar och rättelser till tryckta arbeten, så kan textlängden vara hur kort som helst, från bara någon mening och uppåt.
En bra längd på en normal artikel i Släkt och Hävd är på 8 500 tecken inkl blanksteg. Med 12 punkters teckenstorlek och enkelt radavstånd motsvarar det närmare 2 ½ A4-sidor. Med illustrationer blir det cirka 5 sidor i Släkt och Hävds format.
Absolut maxlängd på textbidrag är 20 000 tecken inkl blanksteg. Med 12 punkters teckenstorlek och enkelt radavstånd motsvarar det ca 6 A4-sidor. Det gör en artikel på omkring 12 sidor i Släkt och Hävds format – längre kan vi inte ta in, för att kunna upprätthålla en variation av olika artiklar inom varje nummer. (Skulle det vara något angeläget ämne som verkligen kräver längre längd, så kan i så fall texten delas upp och publiceras i flera nummer.)

Redaktion
Kerstin Jonmyren (huvudredaktör), Andreas Anderberg (recensionsredaktör), Göran Sandberg och Maria Wallius. Korrekturläsare: Margareta Gadefelt, Lars-Olof Skoglund, Jenny Sahlberg och Hans Beskow.
Kontakt
Frågor, manus och bilder till SoH skickas till redaktionen: e-post: soh(at)genealogi.net
Recensionsexemplar av böcker med mera skickas till recensionsredaktör Andreas Anderberg, c/o Släkt och Hävd, Genealogiska Föreningen, Löfströms allé 7, 172 66 Sundbyberg.