Medlemstidskrift: Släkt och Hävd

Släkt och Hävd innehåller fördjupande genealogiska artiklar och ges ut fyra gånger per år – ibland trycks två nummer som dubbelnummer.

Lista på artiklar:
SoH2016_3(Enstaka nummer kan fortfarande köpas, kontakta expeditionen)
Eller köp dvd med skannade artiklar: 1950-2009

2010-talet
2000-talet
1990-talet
1980-talet
1970-talet
1960-talet
1950-talet

Jag vill gärna bidra med artiklar – läs mer och kontakta redaktionen.


Mer om Släkt o Hävd:
Sedan 50-talet hävdar tidskriften fortfarande sin ställning som ledande svensk genealogisk tidskrift. En guldgruva i Släkt och Hävd är de källhänvisningar som anges för de flesta artiklar. Om man vill forska längre och djupare än vad kyrkoböckerna tillåter, ger dessa hänvisningar en viktig information om alternativa källor för att komma vidare. Släkt och Hävd syftar till att stödja vetenskaplig genealogi, och är ett forum för publicering av kvalificerade artiklar på släktforskningens område. Tidskriften är ofta anlitad och citerad i akademiska arbeten som berör genealogiska spörsmål.

2006 tvingades styrelsen av ekonomiska skäl avbryta den regelbundna utgivningen av Släkt och Hävd, men 2008 återkom tidskriften i form av en jubileumsutgåva och ges återigen ut med fyra nummer årligen.