Släkt och Hävd

Tidskriften levereras fyra gånger per år till dig som GF-medlem. Innehåller olika fördjupande genealogiska artiklar och släktutredningar. Första numret gavs ut 1950.

Alla artiklar mellan 1950-2019 är skannade och kan köpas som nedladdningsbar produkt: Läs mer.

Sök registrerade personnamn och fler uppgifter i SoH

Vill du köpa enstaka äldre nummer? Kontakta expeditionen

Organisationer, bibliotek, föreningar m fl kan prenumerera på Släkt och Hävd. Läs mer.

Välkommen att bidra med artiklar!
Läs mer och kontakta redaktionen


Lista på artiklar:
2020-talet
2010-talet
2000-talet
1990-talet
1980-talet
1970-talet
1960-talet
1950-talet


Om Släkt och Hävd
En guldgruva i Släkt och Hävd är de källhänvisningar som anges för de flesta artiklar. Om man vill forska längre och djupare än vad kyrkoböckerna tillåter, ger dessa hänvisningar en viktig information om alternativa källor för att komma vidare. Släkt och Hävd syftar till att stödja vetenskaplig genealogi, och är ett forum för publicering av kvalificerade artiklar på släktforskningens område. Tidskriften är ofta anlitad och citerad i akademiska arbeten som berör genealogiska spörsmål.Sedan 50-talet hävdar tidskriften fortfarande sin ställning som ledande svensk genealogisk tidskrift.

2006 tvingades styrelsen av ekonomiska skäl avbryta den regelbundna utgivningen av Släkt och Hävd, men utgivningen återupptogs 2008,  från och med 2009 med fyra nummer årligen.