Släkt och Hävd 2 1934-2009

SoH2_omslagSläkt och Hävd 2 innehåller samtliga artiklar som publicerats i tidskriften SoH mellan 1950-2009 samt allt innehåll i Genealogiska Föreningens Medlemsblad åren 1934-1949. Från tidskriften SoH är 154 pdf-filer och 12 655 sidor indexerade. På dvd:n finns också ett namnregister från startåret 1950 till och med år 2009 med 92 000 sökbara poster. Fritextsökning kan göras i hela innehållet för att hitta till exempel orter, gårdar, skribenter och personer utifrån yrke.

 
 

Namnregistret på dvd:n fungerar inte på Mac eller Linux – det finns tillgängligt på vår webbsida via söktjänsten för Släkt och Hävd.

I GFs ursprungliga Medlemsblad finns bland annat släktgårdsinventeringen år 1930 av JUF (Jordbrukare-Ungdomens Förbund), utdrag med ägarelängder från samtliga län, arkivinventeringar, släktutredningar och mycket mer.

Släkt och Hävd är sedan mer än 60 år ofta anlitad och citerad i akademiska arbeten som handlar om genealogiska frågor. Tidskriften hävdar fortfarande sin ställning som ledande svensk genealogisk tidskrift och innehåller förutom kvalificerade artiklar om släktforskning, även tillägg och rättelser till genealogiska arbeten, liksom recensioner och anmälningar av verk som är av intresse för släktforskare.