Släkt och Hävd 3 1934-2019

Släkt och Hävd 3 1934-2019 är en nedladdningsbar produkt och innehåller samtliga artiklar som publicerats i tidskriften Släkt och Hävd SoH mellan 1950-2019 samt allt innehåll i Genealogiska Föreningens Medlemsblad åren 1934-1949.

Totalt är det 190 pdf-filer som är indexerade i sin helhet så att man kan söka i fritext i samtliga nummer samtidigt för att hitta till exempel orter, gårdar, skribenter och personer utifrån yrke.

Ett namnregister finns tillgängligt på vår webbsida via söktjänsten för Släkt och Hävd.

I GFs ursprungliga Medlemsblad finns bland annat släktgårdsinventeringen år 1930 av JUF (Jordbrukare-Ungdomens Förbund), utdrag med ägarelängder från samtliga län, arkivinventeringar, släktutredningar och mycket mer.

Släkt och Hävd är sedan mer än 70 år ofta anlitad och citerad i akademiska arbeten som handlar om genealogiska frågor. Tidskriften hävdar fortfarande sin ställning som ledande svensk genealogisk tidskrift och innehåller förutom kvalificerade artiklar om släktforskning, även tillägg och rättelser till genealogiska arbeten, liksom recensioner och anmälningar av verk som är av intresse för släktforskare.