Stadsarkivets digitala databaser A-Ö

Stadsarkivet i Stockholm har många både okända och kända digitala register och databaser. Exempelvis Allmänna barnhusets rullor 1800-1916, Allmänna barnbördshuset, dödsbevis, fotografier, skolregister, bouppteckningsregister med mera.

Listan fylls på när nya register publiceras. http://www.stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/i-arkiven/a-o/