Släktforskarnas arkiv och bibliotek

Redan från starten i november 1933 har Genealogiska Föreningen (GF) arbetat med att bygga upp arkiv och bibliotek av genealogiskt intresse. Idag kallar vi det för Släktforskarnas arkiv och bibliotek.

ARKIVET 

Arkivet består totalt av cirka 140 olika samlingar som omfattar cirka 160 hyllmeter – uppdelat på två delar:

 • Genealogiska Föreningens arkiv – samlingar och register skapade av GF
   
 • Enskilda arkiv – samlingar och antavlor som skänkts till GF
  En del av arkiven är skannade och registrerade och arbete pågår med att ordna och förteckna samtliga arkiv. Syftet är att fler arkiv ska kunna skannas och registreras och då bli direkt tillgängliga för medlemmarna på hemsidan.

BIBLIOTEKET

Sök i bibliotekskatalogen

Till äldre förteckning över böcker i Genealogiska Föreningens bibliotek

Idag består biblioteket av ett stort antal böcker som täcker följande ämnesområden:

 • Personhistoria – biografier, memoarer, släktutredningar
 • Lokalhistoria – orter, hembygdslitteratur
 • Släktforskningslitteratur – läroböcker i handstilsläsning, ordböcker för släktforskare
 • Matriklar – universitet, skolor, föreningar, yrken (exemplvis präster)
 • Hundratals svenska släktforskarföreningars medlemsblad, sorterade landskapsvis, samt många utländska släktforskartidningar
 • Samhällsfrågor – social-, hälso- och sjukvård, arbetsliv, politik, förvaltning, kartor, namnlagar, militaria, kulturhistoria, näringsliv
 • Uppslagsverk.

Samlingsgruppen arbetar med föreningens arkiv och bibliotek – inventering pågår. Hör gärna av dig till oss om du vill hjälpa till med det arbetet. Kontakta: Michael Lundholm