Skolmatriklar

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

Databasen är på medlemssidorna sökbar i ett eget sökprogram.

Till höger ser du ett räkneverk som uppdateras varje gång en ny person registreras i databasen.

Sedan hösten 2018 driver Genealogiska Föreningen projektet Skolmatriklar. Vår ambition är att skapa ett generalregister över elever som har varit intagna i huvudsak på högre allmänna läroverk i riket och som återfinns i skolans matriklar. Från omkring femtio av rikets städer finns sådana skolmatriklar bevarade. Några – men endast omkring 1/4 – har givits ut i tryck.

Antal Poster

Vi fotograferar av originalhandlingarna och lägger ut de digitiserade sidorna på våra medlemssidor. Bilderna indexeras sedan i ett registreringsverktyg där varje post länkas till den bild i originalhandlingen där vi hämtade uppgifterna så att man, när man får en sökträff vid sökning, också får tillgång att titta på den avfotograferade originalhandlingen.

Ett räkneverk på vår öppna sida (också på medlemssidan) visar hur många personer som har registrerats i databasen. På medlemssidorna går det att i ett sökprogram söka efter individer i databasen. Ingången till söksidan hittar du under rubriken Databaser i menyraden.

Varför skolmatriklar?

Inte minst i de äldre matriklarna finns, förutom elevens eget namn, många gånger uppgifter om faderns namn, yrke och hemort. Här finns alltså möjligheten att finna – alternativt stärka – filiationer. En annan vinst är att finna släktingar som man inte visste har studerat. En bondson som började studier vid ett läroverk men fick avbryta på grund av att hans arbetskraft behövdes hemma på gården är ett typiskt sådant exempel. Hans akademiska karriär fick inte en fortsättning och vetskapen om hans år på läroverket kanske är en nyhet för den sentida ättlingen.

Läs gärna Markus Gunshagas välskrivna Rötterblogg från 2015 om skolmatriklars värde i släktforskningen – Genealogiska skolmatriklar.

När detta skrivs (augusti 2021) har matriklar från följande skolor digitiserats och lagts ut på medlemsidorna:

Mariestads högre allmänna läroverk, 1680-1846

Stockholms stads trivialskola 1650, 1724-1820

Stockholms gymnasium 1821-1885

Visingsö skola 1636-1816 och

Växjö högre allmänna läroverk 1651-1808