Skilda i Stockholm 1794-1916

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

På medlemssidorna kan du i ett sökprogram söka på 14 400 personer som under de år som perioden omfattar beviljades skilsmässa i Stockholms stad.

En sökträff ger dig uppgift om efternamn, förnamn, titel och beslutsdataum för skilsmässan. Sökträffen ger dig också en ingång till originalhandlingarna, protokoll rörande skilsmässor i Stockholms stads konsistories arkiv, vilka förvaras på Stockholms stadsarkiv.

För de skilsmässor som har flera beslutsdatum är det sista det slutgiltiga skilsmässodatumet. Ikraftträdandedatum brukade vara ungefär en vecka senare. Även trolovningar krävde förr ett avslut genom en protokollförd skilsmässa.

Grunden till databasen är ett register som upprättades 1947-1949 inom ramen för ett
arbetsmarknadsprojekt i Genealogiska Föreningens regi.

Församlingarna inom Stockholms stad tillhörde under den här perioden Uppsala Stift. Samtidigt hade de ett eget konsistorium, motsvarande ett domkapitel, under ledning av en pastor primarius. Stockholms stift bildades 1 juli 1942.