Familjenotiser Dalslänningen 1960-1999

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

Familjenotiser Dalslänningen 1960-1999 är en databas innehållande drygt 156 000 sökbara personposter hämtade ur familjenotiser i tidningen Dalslänningen. Sökning görs i ett sökprogram på medlemssidorna.

Familjenotiser Dalslänningen 1960-1999 är ett projekt som startade då föreningen fick tidningen som en gåva av medlemmen Göthe Jansson. Mona Andersson gjorde en fantastisk insats genom att göra familjenotiserna tillgängliga för registrering, de klipptes ut, monterades på A3-ark och skannades sedan av flera volontärer. Registreringen av de 36 653 familjenotiser som materialet omfattar påbörjades i februari 2017 och avslutades under 2021, resulterande i drygt 156 000 sökbara personposter. Mona Bruzelli var en av våra mest flitiga registrerare.