Styrelse och stadgar

GF-stadgar110409 (pdf)

Ordförande:
Thomas Fürth, Stockholm
Kontakta Thomas
 
 
Vice ordförande:
Madeleine Caesar, Stockholm
Kontakta Madeleine
Kassör:
Mats Lönegren, Uppsala
mobil: 070-532 52 30
Kontakta Mats
Sekreterare:
Michael Lundholm, Vällingby
Kontakta Michael
Övriga ledamöter:
 
Eva Almqvist, Täby
Kontakta Eva
Hans Hanner, Stockholm
tel: 070-401 10 52
Kontakta Hans
Berit Wenngren, Åkersberga
Kontakta Berit
Johan Lagerros, Nacka
Kontakta Johan
Mats Johansson, Huddinge
Kontakta Mats
 
Suppleanter
 
Jan Appelquist, Stockholm
Kontakta Jan
Fredrik Mejster, Uppsala
Kontakta Fredrik
Yvonne Carlsson, Johanneshov
Kontakta Yvonne
Ulrica Andersson, Katrineholm
Kontakta Ulrica
Valberedning
 
Mats Lundell, Bromma
Sammankallande
Kontakta Mats
Kerstin (Chris) Bingefors, Uppsala
Kontakta Chris
Lars-Erik Almberg, Sköndal
Kontakta Lars-Erik
 
Revisorer
Mats Ahlgren, Vällingby
Peter Grönström, Solna
 
Revisorsersättare
Mårten Hougström, Solna
Olof Söderberg, Solna
 
(ersättare för Mats Ahlgren)
(ersättare för Peter Grönström)