Styrelse och stadgar

GF-stadgar110409 (pdf)

Styrelsen från och med årsmötet 14 april 2018

Ordförande:
Thomas Fürth, Stockholm
Kontakta Thomas
Vice ordförande:
Madeleine Caesar, Stockholm
Kontakta Madeleine
Kassör:
Mats Lönegren, Uppsala
mobil: 070-532 52 30
Kontakta Mats
Sekreterare:
Michael Lundholm, Vällingby
Kontakta Michael
Övriga ledamöter:
Siv Fjell, Hägersten
Kontakta Siv
Dorothy Glantz, Sollentuna
Kontakta Dorothy
Hans-Dieter Grahl, Stockholm
Kontakta Hans-Dieter
Hans Hanner, Stockholm
tel: 070-401 10 52
Kontakta Hans
Kurt Hultgren, Stockholm
Kontakta Kurt
Tore Hållander, Uppsala
Kontakta Tore
Johan Lagerros, Nacka
Kontakta Johan
Marianne Munktell, Bromma
Kontakta Marianne
Berit Wenngren, Åkersberga
Kontakta Berit
Suppleanter
Jan Appelquist, Stockholm
Kontakta Jan
Yvonne Carlsson, Johanneshov
Kontakta Yvonne
Ulrica Andersson, Katrineholm
Kontakta Ulrica
Hilda Bergström
Kontakta Hilda
Jan-Åke Hager, Skoghall,
Kontakta Jan-Åke
Anita Hamerslag, Bromma
Kontakta Anita
Valberedning
Mats Lundell, Bromma
Sammankallande
Kontakta Mats
Lars-Erik Almberg, Sköndal
Kontakta Lars-Erik
Fredrik Mejster, Uppsala
Kontakta Fredrik
Revisorer
Mats Ahlgren, Vällingby
Peter Grönström, Solna
Revisorsersättare
Mårten Hougström, Solna Ersättare för Mats Ahlgren
Eva Almquist, Täby
Ersättare för Peter Grönström