Styrelse och stadgar

GF-stadgar110409 (pdf)

Styrelsen från och med årsmötet 14 april 2018

Ordförande:
Thomas Fürth, Stockholm
Kontakta Thomas
Vice ordförande:
Madeleine Caesar, Stockholm
Kontakta Madeleine
Kassör:
Mats Lönegren, Uppsala
mobil: 070-532 52 30
Kontakta Mats
Sekreterare:
Michael Lundholm, Vällingby
Kontakta Michael
Övriga ledamöter:
Siv Fjell, Hägersten
Kontakta Siv
Dorothy Glantz, Sollentuna
Kontakta Dorothy
Hans-Dieter Grahl, Stockholm
Kontakta Hans-Dieter
Hans Hanner, Stockholm
tel: 070-401 10 52
Kontakta Hans
Kurt Hultgren, Stockholm
Kontakta Kurt
Johan Lagerros, Nacka
Kontakta Johan
Marianne Munktell, Bromma
Kontakta Marianne
Berit Wenngren, Åkersberga
Kontakta Berit
Suppleanter:
Jan Appelquist, Stockholm
Kontakta Jan
Yvonne Carlsson, Johanneshov
Kontakta Yvonne
Ulrica Andersson, Katrineholm
Kontakta Ulrica
Hilda Bergström
Kontakta Hilda
Jan-Åke Hager, Skoghall,
Kontakta Jan-Åke
Anita Hamerslag, Bromma
Kontakta Anita
Valberedning
Mats Lundell, Bromma
Sammankallande
Kontakta Mats
Lars-Erik Almberg, Sköndal
Kontakta Lars-Erik
Fredrik Mejster, Uppsala
Kontakta Fredrik
Revisorer
Mats Ahlgren, Vällingby
Peter Grönström, Solna
Revisorsersättare
Mårten Hougström, Solna Ersättare för Mats Ahlgren
Eva Almquist, Täby
Ersättare för Peter Grönström