Släktforskarkafé med Olle och Michael i sommar

Utvalda

Vi kommer att ha fyra kaféer i sommar:

  • 4 juli
  • 18 juli
  • 1 augusti
  • 15 augusti

Mötena är öppna i meningen att man är välkommen att ta med sina släktforskarproblem till mötena för diskussion. Det kan hända att en fråga kan få en större genomlysning genom ev förberedd introduktion men just nu finns ingen sådan planerad.

Mötena kommer att bemannas av Olle Elm, Michael Lundholm och Susanne Gustafsson. All tre sitter i redaktionen för Svensk Genealogisk Tidskrift och Michael och Susanne är dessutom styrelseledamöter i GF.

Tiden alltid 18.30. Vi använder Google Meet. Samma möteslänk till alla möten finns på medlemssidorna. Fungerar i alla webläsare men Google Chrome rekommenderas. 

Gå med i någon av GFs Facebookgrupper

Utvalda

Valborgmässoafton 30 april: LOKALEN ÄR STÄNGD.

Du vet väl att GF har flera Facebookgrupper där du kan ställa frågor och få hjälp?

  • Genealogiska Föreningen. En allmän grupp för släktforskning. Många söker sig dit eftersom gruppen har fler medlemmar än GF, ca 5700. I Facebook sök på »Genealogiska Föreningen«.
  • Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT). SGT är GFs prenumerationstidskrift. Se här om du vill prenumerera. En grupp inriktad på släktforskning i äldre tid. Mycket av diskussionen rör SGT men också hur man kan få tips och hjälp. SGT har idag drygt 400 prenumeranter men i gruppen finns det över 2100 medlemmar. I Facebook sök på »Svensk Genealogisk Tidskrift«.
  • Inrikes pass. Gruppen har nästan 700 medlemmar och är intimt kopplad till GFs projekt om inrikes pass men ägnar sig även åt gästgiveridagböcker med flera handlingar som dokumenterar resandet i äldre tider. I Facebook sök på »Inrikes pass«.
  • Användare av GFs registreringsmall. Gruppen är avsedd för de som har frågor om den registeringsmall som togs fram för framförallt mantalslängder för några år sedan. Inte så många medlemmar ännu men bland dem finns de som tog fram mallen och kan svara på frågor. I Facebook sök på »Användare av GFs registreringsmall«.

Släktforskarkafé: Tema DNA. Torsdag 25 april kl 18.30–20.00

Utvalda

Valborgmässoafton 30 april: LOKALEN ÄR STÄNGD.

Få hjälp med dina frågor. Christer Carmevik håller i detta kafé och hjälper dig med dina frågor kring DNA-forskning. Han kommer också att presentera en guide från tidigare inspelat material.
Det här kaféet hålls på Zoom och möteslänken finns som vanligt på medlemssidorna på GFs hemsida. Mötet spelas inte in denna gång.

Föreningsstämma lördag 20 april kl 10.00

Utvalda


GF:s föreningsstämma äger rum lördagen den 20 april klockan 10.00. Du kan delta via Zoom eller fysiskt i GF:s lokaler i Sundbyberg. Kom i god tid så vi kan pricka av dig i röstlängden! Vi öppnar Zoom och lokalen kl 9.30.


Dagordning och andra handlingar till stämmann finns på medlemssidorna under Föreningsdokument > Årsmöteshandlingar. GF:s stadgar hittar du här. Zoom-
länk finns på GF:s medlemssidor.

För att ha rösträtt på stämman ska medlemsavgiften vara betald minst sju bankdagar före
stämman, det vill säga senast den 10 april.


I anslutning till stämman, klockan 13.00 berättar redaktören Peter Kristersson om
Nättidningen Sveriges Historia

Släktforskarakut tisdagen den 16 april kl 13-18

Utvalda

Välkommen till GF:s släktforskarakut tisdagen den 16 april kl 13-18!

Har du fastnat i din släktforskning och behöver hjälp att komma vidare? Vi är ett antal erfarna släktforskare som gärna hjälper dig hitta lösningar.
Plats: GF:s lokaler, Löfströms allé 7, Sundbyberg.

Kan du inte komma på tisdag så återkommer möjligheten att träffa erfarna släktforskare som kan lotsa dig vidare en gång i månaden under våren. Du hittar vårens tillfällen i programmet här.

Välkommen!

Släktforskarkafé med Olle och Michael 11 april 18.30–20.00

Utvalda

Släktforskarkafé med Olle Elm och Michael Lundholm utan särskilt tema. Ta med din släktoforskarfråga och vi alla på mötet försöker hjälpa dig. Mötet sker på Google Meet. Länk till mötet finns på medlemssidorna på genealogi.net. Klistra in länken i din webbläsare. Google Chrome är att föredra men alla vanliga webläsare fungerar. Om du inte är medlem i GF kan du ändå delta avgiftsfritt – skicka din intresseanmälan till boka@genealogi.net senast klockan 15.00 mötesdagen så skickar vi möteslänken till dig. 

Temadag: Lokal- och socialhistoria lördag 6 april kl 10-15

Utvalda

Varmt välkommen till vår temadag med föredrag på lokal- och socialhistoriska ämnen lördagen den 6 april kl 10.00 – 16.00. Temadagen genomförs som hybridmöte så du kan antingen delta på plats i GF:s lokaler i Sundbyberg eller digitalt via Zoom.

Program
10.30 – 11.30 Problemet med basuppgifter i släktforskningen. Om egenskaper som namn, yrke och hemort.
Carl Mikael Carlsson, Fil.dr historia, projektet Gender and Work, Uppsala universitet. Föreläser på plats.
11.30-12.30 Lunchpaus
12.30-13.30 Stånd och ära i sjuttonhundratalets Malmö. Inblickar i sociala hierarkier i Malmö vid en tid då det tillhörde god ton att göra skillnad på folk och folk.
Lars Edgren, professor historia Lunds universitet. Föreläser på plats.
13.45 – 14.45 Det fattiga Sverige. Något om de fattiga och fattigvården i 1700- och 1800-talens Sverige.
Peter Olausson, arkivarie, fil.dr. historia Karlstads universitet. Föreläser på distans.

GF:s lokaler är öppna 10.00 – 15.00 för besökare till föreläsningarna, forskarsal, bibliotek och arkiv samt släktforskarbutik.

Temadagen är gratis och öppen för alla intresserade. GF:s medlemmar hittar länk till zoom-mötena på medlemssidan. Icke medlemmar kan beställa länk via boka@genealogi.net senast kl 18 den 5 april.

Se föredragen om Fastigheter, kartor och byggmiljö!

Utvalda

Den 10 februari höll GF och fem andra släktforskarföreningar en digital släktforskardag på temat Fastigheter, kartor och byggmiljö. Föreningarna bjöd på tolv sessioner med föredrag på dagens tema. Dessutom erbjöds över trettio i förväg inspelade föredrag. Anslutningen var god och uppskattningen stor. Alla filmer är tillgänga för de som anmält sig ytterligare en månad, till den 10 april.

Torgny Larsson har skrivit ett referat från dagen som kan läsas här.

Den som missade dagen kan anmäla sig nu i efterhand och få tillgång till alla föredragen. Anmälan görs till boka@genealogi.net.