Varför ska man DNA-släktforska? Släktforskarkafé torsdagen den 30 november kl 18.30-20.00

Utvalda

Vid släktforskarkaféet går Christer Carmevik igenom några självklara och några mindre självklara anledningar till varför DNA blir en allt vanligare del av släktforskningen. Har man frågor går det bra att ställa dem och sänder man dem i förväg till viceordf@genealogi.net får de förtur under den efterföljande frågestunden. Frågorna kan beröra annat än kvällens ämne, så länge det handlar om DNA-släktforskning.

Zoom-länk till mötet kommer att finnas på GF:s medlemssidor. Du som inte är medlem kan anmäla dig via boka@genealogi.net senast kl 13 mötesdagen så mejlar vi zoom-länk till dig.
OBS! Mötet spelas INTE in! 

Välkommen!

Lördag 2 december – Temadag om AI i släktforskningen och Transkribering av gammal handskrift

Lördagen den 2 december kl 10-15 genomför GF en temadag om AI i släktforskningen och Transkribering av gammal handskrift.

Program

10.30 – 11.30 AI i släktforskningen – Anna Linder, redaktör för Diskulogen

12.30 – 13.30 Transkribering av gammal handskrift – Kettil Mannerheimer, arkivpedagog vid Stockholms Stadsmuseum. Tekniken för att maskinläsa handskriven text är i ständig utveckling. Med hjälp av Handwritten Text Recognition (HTR) öppnas helt nya sökvägar till det förflutna, och dessutom underlättas möjligheten även för dem utan förmåga att läsa handskriven text att ta del av innehållet. Kettil Mannerheim ger en introduktion till Transkribus, Stadsarkivets volontärprojekt och databas med 1600- och 1700-talsprotokoll, samt berättar även om den del andra projekt och resurser där HTR används.

Efter föredraget har Kettil en workshop om Transkribus i GFs lokaler där deltagarna själva kan komma med textförslag att transkriberas.

Temadagen genomförs som hybridmöte. Under dagen är GF:s lokaler öppna – bibliotek, arkiv och forskrsal.

Torsdag 7 december kl 18.30 – 20.00: Vi följer upp temadagen med ett släktforskarkafé på torsdagen då du har möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna från temadagen den 2 december om AI i släktforskningen och Transkribering av gamla texter. Zoommöte

Det är samma zoomlänk som gäller för båda föredragen den 2 december och släktforskarkaféet den 7 december. Länken hittar du på medlemssidorna, som vanligt. Du som inte är medlem kan anmäla dig till boka@genealogi.net senast på fredagen 1 december så mejlar vi zoomlänken till dig.