Riksföreningarnas släktforskardag lördagen den 10 februari 2024

Tema: Fastigheter, kartor och byggmiljö

Boka dagen!
 Tipsa dina vänner!

Lördagen den 10 februari kl. 9.00 – 16.00 anordnar sex rikstäckande släktforskarföreningar återigen en digital släktforskardag med ett digert program. Ingen avgift för deltagande.

Programmet ser du här.

Ett nytt släktforskningsår har just börjat, och vi sex rikstäckande släktforskningsföreningar vill för femte låret i rad återigen välkomna er till ett spännande program som passar både nybörjare och erfarna släktforskare. Årets fokusområde är Fastigheter, Kartor och Byggmiljö, kommer att innehålla tolv spännande föredrag. Dessutom kommer ett antal filmer att vara tillgängliga per förening.

Alla våra anor har bott någonstans under sitt liv alltifrån slott till koja. Några har ägt sin bostad, medan de flesta har betalat hyra, förr ofta i form av arrende eller dagsverken. Andra har fått en tjänstebostad kopplat till sitt yrke. Dessutom har nästan alla betalat skatt till kyrkan eller staten beroende på sin bostadssituation.

Vilka boställen fanns i släktens ägor, finns de kvar eller varför försvann de? Ditt sommarställe var kanske ett torp. Hur såg det ut och hur levde människorna där? Hur var det att bo i en stad med trähusbebyggelse och ständigt vara rädd för brand? En rallare fick sova i baracker, en smältare sov i smedjan och soldaten i ett tält på fälttåg. Det finns många öden att berätta om.

För oss släktforskare finns en enastående rik skatt av källor att ösa ur för att få reda på hur våra anors liv var kopplat till hur och var de bodde. Vilket kommer att belysas i våra föreläsningar.

Genealogiska Föreningen GF, Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsläktsforskning, Judiska släktforskningsföreningen, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.

Vi hälsar alla varmt välkomna!