Symposium om Lag och rätt den 5 september 2021

Den 5 september kl 10-14 genomförs Riddarhusets och Genealogiska Föreningens årliga genealogiska symposium. Årets tema är ”Lag och rätt” och symposiet äger rum digitalt via Zoom. Michael Lundholm är moderator och programmet är som följer:

 • Martin Sunnqvist: Ätten och rätten – det adliga släktbegreppet.
 • Kirsi Salonen: Fromma begäran och oäkta äktenskap – svenskt frälse inför det påvliga penitentiarieämbetet under senmedeltiden.
 • Elsa Trolle Önnerfors: Om hovrätterna som adelns domstol och om testamentsmålen.
 • Martin Dackling: Att konservera godsen vid släkten – svenska fideikommiss under 400 år.
 • Göran Mörner: Allt du vill veta om §37-ätter men inte vågar fråga.
 • Christian Pfeiff: Riddarhusets stiftelser.

Du hittar ett detaljerat program med tider här.

Varmt välkommen!

Program sommaren och hösten 2021

Sommarens och höstens program är nu fastställda. Det blir intressanta föredrag och erfarenhetsutbyten, som vanligt.

Vi kommer att hålla alla höstens programpunkter digitalt men förhoppningsvis kommer vi även att kunna bjuda in till deltagande i våra lokaler vid vissa av evenemangen.

 • Torsdag 17 juni: Släktforskarkafé med Olle & Michael med Michael Lundholm och Olle Elm
 • Torsdag 15 juli: Släktforskarkafé med Olle & Michael
 • Torsdag 19 augusti: Släktforskarkafé med Olle & Michael
 • Torsdag 2 september: Släktforskarkafé med Christer Carmevik. Tema DNA: hitta okänd far – steg för steg.
 • Söndag 5 september: Symposium, tema Lag & Rätt, tillsammans med Riddarhuset. Anmälan kan göras på GF:s hemsida från och med 16 augusti.
 • Lördag-söndag 11-12 september: Digitala släktforskardagar med Göteborg som värd.  Se information om släktforskardagarna här.
 • Torsdag 16 september: Släktforskarkafé med Olle & Michael.
 • Torsdag 30 september: Släktforskarkafé, tema DNA, med Christer Carmevik. Hur gjorde de som vann tävlingen om att bygga snabba släktträd hösten 2020? Introduktion och tävling.
 • Torsdag 14 oktober: Släktforskarkafé med Olle & Michael.
 • Lördag 16 oktober: Temadag om emigration – Fredrik Mejster om emigration till USA, Björn Hagelin om emigration till Australien och Nichlas Malmdahl om sin amerikaforskning som exempel.
 • Torsdag 28 oktober: Släktforskarkafé, tema DNA, med Christer Carmevik.
 • Torsdag 11 november: Släktforskarkafé (tema ej klart)
 • Lördag 20 november: Temadag – släktforskning om Sveriges nationella minoriteter tillsammans med Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv. Presentation av Stadsarkivets arkiv. Hur släktforskar man om judar i Sverige, resandefolket och skogsfinnar? Släktforskarkafé med Genealogiska Föreningen med möjlighet att ställa frågor. Preliminärt i Stadsmuseets hörsal.
 • Torsdag 25 november: Släktforskarkafé (tema ej klart)
 • Torsdag 9 december: Släktforskarkafé (tema ej klart)

Temadagarna liksom fem av kaféerna är planerade – men ett par av kaféerna kan fortfarande anpassas efter önskemål. Är det något du vill veta mer om? Har du önskemål om mer specifika teman kopplade till DNA? Berätta för oss genom att mejla till förslagslådan!

Våra evenemang är öppna för alla och samtliga är gratis för medlemmar. Icke medlemmar kan delta gratis i släktforskarkaféer med Olle & Michael och kan för 50 kronor köpa biljett för att delta i andra. Biljetter köps i släktforskarbutiken.

Tipsa gärna dina släktforskarvänner! Program med tider och länkar till de digitala evenemangen kommer att finnas på medlemssidorna.

Tullare, jägare, lantmätare eller postmästare i släkten?

… eller någon annan som har haft anställning inom något av de svenska ämbetsverken de senaste 400 åren?

Genealogiska Föreningen har fotograferat och indexerat matriklar över personer verksamma vid svenska ämbetsverk fram till 1900-talets mitt. Flera av matriklarna omfattar tiden ända från 1500-1600-talen. Fotograferingen har skett främst utifrån exemplaren i Genealogiska Föreningens bibliotek, som ofta har speciell proveniens eller är kompletterade med personregister som inte är allmänt förekommande.


Matriklarna är samlade i nio olika delar som är nedladdningsbara i Genealogiska Föreningens släktforskarbutik och innehåller nära 90 000 personer. De olika delarna innehåller:

1. Centrala militära ämbetsverk
2. Centrala civila ämbetsverk
3. Domstolar
4. Bergsstaten
5. Posten
6. Tullen
7. Lantmäteriet
8. Jägeristaten
9. Regionala och lokala ämbetsverk

Här ser du vilka ämbetsverk och tidsperioder som ingår i respektive del: innehåll.
Michael Lundholm presenterar produkten på Genealogiska Föreningens Youtubekanal.