Värmlands passjournaler färdigregistrerade!

Första sidan av Kristinehamns passjournaler

När under 1700- och 1800-talet resepass utfärdades på landskansliet i Karlstad, då antecknades många hundra resenärer varje år i landskansliets passjournaler. Men när Karlstad 1865 drabbades av en stadsbrand då blev dessa passjournaler lågornas rov.

En tröst idag är att en del finns bevarat i avskrift. I Justitiekanslerns arkiv finns avskrifter av större delen av Värmlands läns landskanslis passjournaler för åren 1813-1818.

Ur dessa har vi registrerat uppgifter om 2 753 resenärer.

När en person reste på ett pass utfärdat i Karlstad, och på annan ort visade upp och fick passet påskrivet för vidare resa, då skulle uppgifter om passet noteras, också då i en passjournal. Sådana noteringar har vi registrerat från Västernorrlands län och Örebro län. Nya registreringar är löpande på gång.

Uppgift om 122 pass utfärdade i Karlstad under åren 1767-1812 finns sökbara i vårt personregister.      

I varje stad utfärdade magistraten resepassen och från två städer i Värmland finns passjournaler bevarade. Ur Kristinehamns passjournaler 1812-1838 har vi registrerat uppgifter om 2 932 resenärer.

Ur Filipstads passjournaler 1812-1838 och 1844-1858 har vi registrerat uppgifter om 1 541 resenärer. 

Vi har därmed nått milstolpen där passjournalerna från Värmland är registrerade och det har resulterat i över 7 200 sökbara personposter. Men fler poster tillkommer framöver, då från noteringar i andra källor, men i ett lugnare tempo.

När du söker: skriv den värmländska ortens namn i sökfältet ”Från” eller i fältet ”Utfärdad:” (orten där handlingen upprättades).

                                                                                                            Hans Hanner                                                                                               projektansvarig Inrikes pass                                                                               

GF under pandemin – öppet och stängt

GF:s lokaler berörs av de skärpta riktlinjerna i Stockholms län.

Efter att GF har haft öppet på prov i ett par veckor, har Folkhälsomyndigheten meddelat skärpta riktlinjer. GF:s lokaler kommer att vara stängda så länge dessa gäller.

Pandemin har inneburit en hel del förändringar för många föreningar och även för GF, men oftast till det bättre för GF:s medlemmar! I stället för föredrag och släktforskarkaféer i våra lokaler i Sundbyberg ställde vi om redan i mars. Då började vi med digitala videomöten, som för våra medlemmar i hela landet (och utomlands!) innebar att GF blev mycket mer tillgängligt och att vi kan ta del av det rika utbudet hemifrån.

Det har slagit så väl ut att vi kommer att fortsätta erbjuda möjligheten att delta i våra möten digitalt, samtidigt som mötena förhoppningsvis också kan hållas samtidigt i lokalerna.

I början av oktober provade vi att hålla öppet i lokalerna på tisdagar för medlemmar, för att de skulle kunna besöka GF:s bibliotek och arkiv samt utnyttja forskardatorerna. Vi följer FHM:s riktlinjer och har anpassat arbetsplatserna efter dessa. Tyvärr skärptes riktlinjerna den 29 oktober och vi valde då att stänga ner lokalerna så länge dessa skärpta riktlinjer gäller. Vi hoppas att vi snart kan öppna upp för besök igen!

Trots att lokalerna är stängda för besök så är det full fart på verksamheten! Vi fortsätter vårt digra program med digitala föredrag och släktforskarkaféer, se program på medlemssidorna. Där finns även inloggningslänkar till mötena. Föredragen och kaféerna filmas och läggs ut på medlemssidorna under rubriken Föredrag-video.

Det är även full fart på våra volontärer som registrerar Inrikes pass, Skolmatriklar och Familjenotiser/Dalslänningen. Registreringsarbetet görs på distans. Vill du hjälpa till eller har frågor om samlingarna eller verksamheten så kan du mejla oss på gf@genealogi.net.

                                                                                                             Malle Caesar

 

Succé för Digitala Släktforskardagen!

Lördagen den 24 oktober anordnade Genealogiska Föreningen tillsammans med fem andra rikstäckande föreningar en digital avgiftsfri släktforskardag. Resultatet blev överväldigande och antalet anmälda var 2 272 personer, varav 480 var medlemmar i GF. Vi ville dela med oss av de erfarenheter och den kunskap som byggts upp i föreningarna under åren. Många deltagare har hört av sig med mycket positiva tillrop om både innehåll och upplägg!

Programmet var späckat med ett 20-tal livesända sessioner den 24 oktober, vid sidan av drygt 40 i förväg inspelade föredrag, som alla är tillgängliga för deltagarna till och med den 30 november. GF bidrog med 20 filmer, av de totalt cirka 175 filmer, som även finns tillgängliga för GF:s medlemmar på medlemssidorna sedan tidigare. Några nyinspelade filmer om vår verksamhet kan du se här. Tips: Missa inte Johans presentation av GF:s digitala arkiv och hur man bäst söker i dem!

GF höll i följande sessioner under den 24 oktober:

  • Inrikes pass, Hans Hanner och Mats Johansson
  • Skolmatriklar – ett GF-projekt, Hans Hanner och Erik Mouwitz
  • Släktforskarkafé med Olle & Michael – ta med dina frågor så diskuterar vi dem, Olle Elm och Michael Lundholm
  • Fråga GF, Malle Caesar med flera

Som medlem i GF kan du se dessa filmade sessioner även efter den 30 november på medlemssidorna.

Samarbetet mellan oss arrangerande föreningar fungerade mycket bra och gav mersmak – preliminärt har vi bokat in en ny digital släktforskardag den 17 april!

Arrangörer: Genealogiska Föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsläktsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.                                                                                                                                             Malle Caesar