Extra föredrag om Gods och gårdar måndag 28 november kl 18.30-20.00

Utvalda

Vid temadagen den 4 september genomförde GF i samarbete med Riddarhuset en temadag om Gods och gårdar. Där berättade bland andra Göran Ulväng om hemsidan Svenska herrgårdar och databasen Sveriges herrgårdar. Tyvärr spelades inte föredraget in då utan Göran håller nu detta föredrag på zoom på GF. Det spelas in och visas sedan på GF:s medlemssidor.

Göran berättar att ”många förknippar herrgården med en stor huvudbyggnad, en park och en allé. Men en herrgård var så mycket mer; den var framför allt en ekonomisk enhet som gav dess ägare stora inkomster och politiskt inflytande. Herrgårdarna var fram till 1900-talets början en central del i de flesta av Europas stater.

I Sverige saknas en central myndighet med ansvar för kulturarvet herrgården. För att öka kunskapsläget om herrgårdarna har jag under 10 års tid byggt upp hemsidan www.svenskaherrgardar.se med den sökbara Databasen Sveriges Herrgårdar med information om Sveriges ca 3 700 herrgårdar.

Jag använder Databasen Sveriges Herrgårdar dagligen i min forskning, som just nu handlar om de svenska fideikommissens historia. Vid sidan av databasen använder jag godsarkiv. Ett av dem är det Spenska arkivet på Höja gård som jag har ordnat upp tillsammans med ägaren av Höja, Anki Adlercreutz, och som sedan har digitaliserats med hjälp av Släktföreningen Spens.”

Medlemmar hittar zoom-länk på medlemssidorna och icke medlemmar kan kostnadsfritt beställa länk på boka@genealogi.net senast på måndag kl 12.00.

Varmt välkomna!

Temadag om Riksarkivets arkivskatter för släktforskare

Lördagen den 19 november 2022 klockan 10.00 – 15.00 arrangerar Genealogiska föreningen i samarbete med Riksarkivet (RA) en temadag om RA:s arkivskatter för släktforskare. Programmet innehåller ett flertal matnyttiga och intressanta föredrag:

10.00 – 10.45 Om digitala forskarsalen generellt – Mariia Mähler, Riksarkivet

11.00 – 11.45 Med tårar inför överheten – Kettil Mannerheim, Stockholms stadsarkiv

Hör om 1700-talsstockholmarna som grät när de konfronterades med sina synder, när de bad om förskoning eller när de berättade om sina svåra livsomständigheter. Kettil Mannerheim berättar även om hur du kanske kan hitta dina känslosvallande anor i databasen Transkriberade handskrifter.

13.00 – 13.45 Att forska om stadsbor under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet, exemplet sockerbagaren Lorentz Steinfelt i Malmö – Anette Sarnäs, Malmö SA
Utgår på grund av sjukdom. Ersätts med:

13.00 – 13.45 Missgärningar. En historisk ”true crime” roman – Petra Nyberg, Riksarkivet Lund

14.00 – 14.45 Att hitta släkten i kartor – Sten Nyman, Riksarkivet Uppsala 

Temadagen hålls som ett hybridmöte så du kan följa föredragen antingen via zoom eller på storbildsskärm på plats i GF:s lokaler, Löfströms allé 7 i Sundbyberg. Lokalen öppnar kl 9.30. Alternativt kan du som GF-medlem hitta länk till zoom-mötet på medlemssidorna. Du som inte är medlem kan kostnadsfritt beställa en zoom-länk på boka@genealogi.net senast den 18 november.

Torsdagen den 24 november kl 18.30 – 20.00 har vi ett uppföljande släktforskarkafé via zoom då du har möjlighet att ställa fler frågor till föredragshållarna.

Varmt välkomna!

Släktforskarcafé om DNA – verktyget GDAT – i GF:s lokal på Löfströms allé 7, Sundbyberg, torsdagen den 3 november kl 17.45  (OBS tiden!)

Vi kommer att få höra om verktyget GDAT (Genealogic DNA Analysis Tool) och dess möjligheter. Henrik Liljegren berättar om ett verktyg som hjälpt honom mycket i hans DNA-släktforskning. Säkert finns det tid för frågor både om GDAT och DNA-släktforskning i allmänhet efter Henriks genomgång. Christer Carmevik leder mötet.

Så här beskriver Henrik vad vi kan förvänta oss.
”Jag kommer att berätta och puffa lite för användningen av en DNA-applikation som heter GDAT av den enkla anledningen att den har hjälpt mig väldigt mycket i min egen DNA-släktforskning. Jag ser mig alltså inte som en fullständig expert på verktyget utan mer som en entusiastisk användare som gärna tipsar andra i den mån jag kan. Dels kommer jag att demonstrera utifrån min egen databas vilka de huvudsakliga komponenterna är och hur de kan hjälpa oss framåt, dels kommer jag att ge en kort steg-för-steg-introduktion till hur man kommer i gång med applikationen.”

I korta drag använder sig GDAT av autosomalt DNA som laddas ner från olika testföretag (t ex MyHeritage, 23andMe och Family Tree DNA) av användaren för att bygga en lokal databas i den egna datorn. Databasen erbjuder i nästa steg en samkörning av data (från olika företag och för olika testpersoner), sökmöjligheter, möjligheter att systematiskt annotera och koppla kromosomsegment till gemensamma anor. De trianguleringar, överlappande kromosomsegment och gemensamma träffar som företagen identifierat kombineras och tas till vara på ett kraftfullt sätt i verktygets kromosomläsare. En och samma databas hanterar multipla DNA-kit (kallas profiler) och den fungerar också som lagringsyta för anteckningar om varje enskild träffperson, samt profilernas och träffpersonernas antavlor.

GDAT förutsätter DNA-testning och inloggning hos ett eller flera testföretag (dock ej Ancestry). Medan själva applikationen är gratis förenklas överföring av data av Tier 1-abonnemang för bästa resultat vad gäller GedMatch-data, DNAGedcom-abonnemang för bästa resultat vad gäller FTDNA, liksom tillgång till verktygen Pedigree Thief och One2Tree.

Läs gärna på lite i förväg och installera gärna GDAT på din dator (finns för Windows, Mac och Linux): GETGMP.COM.

Varmt välkomna till Genealogiska Föreningens släktforskarkafé torsdagen den 3 november kl 17.45. Vi öppnar portarna klockan 17 och du kan då handla i vår släktforskarbutik och botanisera i vårt stora bibliotek.