Temadag: Lokal- och socialhistoria lördag 6 april kl 10-15

Varmt välkommen till vår temadag med föredrag på lokal- och socialhistoriska ämnen lördagen den 6 april kl 10.00 – 16.00. Temadagen genomförs som hybridmöte så du kan antingen delta på plats i GF:s lokaler i Sundbyberg eller digitalt via Zoom.

Program
10.30 – 11.30 Problemet med basuppgifter i släktforskningen. Om egenskaper som namn, yrke och hemort.
Carl Mikael Carlsson, Fil.dr historia, projektet Gender and Work, Uppsala universitet. Föreläser på plats.
11.30-12.30 Lunchpaus
12.30-13.30 Stånd och ära i sjuttonhundratalets Malmö. Inblickar i sociala hierarkier i Malmö vid en tid då det tillhörde god ton att göra skillnad på folk och folk.
Lars Edgren, professor historia Lunds universitet. Föreläser på plats.
13.45 – 14.45 Det fattiga Sverige. Något om de fattiga och fattigvården i 1700- och 1800-talens Sverige.
Peter Olausson, arkivarie, fil.dr. historia Karlstads universitet. Föreläser på distans.

GF:s lokaler är öppna 10.00 – 15.00 för besökare till föreläsningarna, forskarsal, bibliotek och arkiv samt släktforskarbutik.

Temadagen är gratis och öppen för alla intresserade. GF:s medlemmar hittar länk till zoom-mötena på medlemssidan. Icke medlemmar kan beställa länk via boka@genealogi.net senast kl 18 den 5 april.