Familjenotiser Post- och Inrikes Tidningar 1760-1859

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

På medlemssidorna kan du Bläddra i databasen med avskrifter av legala notiser ur Post- och Inrikes Tidningar för de hundra åren 1760-1859.

Databasen och materialet
Databasen innehåller avfotograferade handskrivna sidor med avskrifter av 258 000 familjenotiser och legala notiser ur Post- och Inrikes Tidningar 1760-1859 ordnade alfabetiskt på efternamn. Utöver rena familjenotiser förekommer, från 1801, även notiser om offentliga stämningar, bouppteckningar, arv, testamenten, efterlysningar med mera.

Notiserna är upprättade i fyra separata serier:

  • 26 november 1760-1800, 54 000 notiser ur Inrikes Tidningar sammanställda av f.d. majoren E. Lagerheim. Denna serie innehåller giftermåls- och dödsnotiser. Notiser rörande adliga personer som återfinns i Elgenstiernas ättartavlor finns inte upptagna i registret.
  • 1801-1820, 79 000 notiser ur Inrikes Tidningar och Stockholms Posttidningar, sammanställda år 1945 av Elis Hildebrand. Denna serie innehåller giftermåls- och dödsnotiser samt, i likhet med de följande serierna, även legala notiser.
  • 1821-1850, 107 000 notiser ur Post- och Inrikes Tidningar samt
  • 1851-1859, 18 000 notiser ur Post- och Inrikes Tidningar.

Inrikes Tidningar började sin utgivning 26 november 1760 och innehöll inrikes nyheter. Parallellt gavs Stockholms Posttidningar ut innehållande utrikes nyheter. År 1821 slogs de båda tidningarna ihop till den nya Post- och Inrikes Tidningar.

Åren 2012-2013 digitiserades denna omfattande samling och bilden på varje avfotograferad sida gavs ett namn, tillika en klickbar länk, innehållande det första och sista efternamnet på sidan.

Så här söker du
Du söker i databasen genom att klicka dig fram till rätt digitiserad sida. Börja med att klicka på begynnelsebokstaven i det efternamn du söker. På den sida du då får upp (innehållande alla länkar med namn som börjar på a, b, c och så vidare) kan du leta fram de sidor som innefattar det efternamn du söker (OBS! du behöver välja åtminstone fyra stycken, en från varje serie). Om du till exempel söker en person med efternamnet Key klickar du först på bokstaven ”K” och på nästa sida söker du dig fram till länkarna Kempis-Kihlgren, Kerchström-Kieser, Kestner-Keyser, Kettscher-Key och Key-Keijsner. När du har öppnat och sökt igenom dessa sidor kommer du finna 28 notiser för personer med efternamnet Key.

Varje avskrift du hittar ger dig uppgift om en persons för- och efternamn, titel, många gånger ett datum samt uppgift om den händelse som föranlett notisen. En asterisk (*) på en rad i det handskrivna registret anger att det i tidningen finns biografiska notiser som inte tagits med på grund av utrymmesbrist. I kolumner längst till höger på sidan finner du årtalet då notisen publicerades samt tidningens löpnummer det året. I den serie som omfattar åren 1801-1820 finns dessutom noterat om notisen är en avskrift ur Inrikes Tidningar ”I” eller Stockholms Posttidningar ”P”.

När du har fått en sökträff så har du i grunden fått all information som finns i den tryckta tidningen, men öppna gärna Kungliga bibliotekets söksida för digitaliserade tidningar, https://tidningar.kb.se/, och sök dig fram till rätt nummer av tidningen så att du kan läsa notisen i original.

Ett från Genealogiska Föreningen fristående projekt finns även som korrekturläser hela nummer av äldre Post- och Inrikes Tidningar, dock ännu i en blygsam skala: https://sv.wikisource.org/wiki/Post-_och_Inrikes_Tidningar