Flyktingar 1945/1946

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

På medlemssidorna kan du välja att söka bland personerna i databasen i ett eget sökprogram. Du kan även bläddra bland efternamn som förekommer i databasen samt bläddra i originalhandlingarna.

Databasen Flyktingar 1945/1946
Databasen innehåller 22 316 personposter, namn på flyktingar som anlände till Malmö under 1945 och januari-februari 1946. Samtliga personer är på medlemssidorna sökbara i ett sökprogram där du kan söka på namn och ankomstdatum, och där det finns uppgifter kopplade till viktiga händelser som berör flykten, exempelvis en fartygskatastrof, ett flyktingläger, ett koncentrationsläger, en tur med en båt som räddades. På medlemssidorna finns även möjlighet att bläddra bland efternamn som förekommer i databasen, samt möjlighet att gå direkt in i det digitiserade materialet, att bläddra i originalhandlingar.

Flertalet av flyktingarna kom från Köpenhamn med de vita bussarna. Det är personer med ett trettiotal olika nationaliteter – polsk (10 873 poster), holländsk (2 780 poster), fransk (2 056 poster), ungersk (1 716 poster), tysk, rysk, dansk, norsk, baltisk, belgisk med flera och där många var judar. Det är också personer i olika åldrar, där många av de franska och holländska flyktingarna var skolbarn som anlände under hösten och vintern 1945/1946.

Originalhandlingarna är maskinskrivna passagerarlistor och förhörsprotokoll i Kriminalpolisen i Malmös arkiv, med signum F7:10, F7:11 och F7:12.

Projektet att skapa denna databas var ett samarbete som 2015 genomfördes tillsammans med Föreningen G-gruppen (en förening bildad i Genealogiska Föreningens lokaler 2001 med migration i Östersjöområdet som arbetsfält) och initierat av Gustaf von Gertten. Registreringsarbetet utfördes av volontärer inom Genealogiska Föreningen där merparten av materialet registrerades av vår allra flitigaste registrerare, Ewa Jansson i Ystad. Hon bidrog också med ovärderlig språkkunskap användbar när det gällde att tolka utländska namn som stundtals varit felstavade eller ”försvenskade” i polisens protokoll. Ett stort tack till Ewa!

I Genealogiska Föreningens bibliotek finns en omfattande samling litteratur, kopior av passagerarlistor med mera, som har skänkts av Gustaf von Gertten.

Filmen Every Face Has a Name av Magnus Gertten bygger på passagerarlistorna från den 28 april 1945, som ingår i vårt material! Se en två minuter lång introduktion på YouTube.