Tidskrifter: SoH, SGT och SHS

Släkt och Hävd

Släkt och Hävd (SoH) är GF.s medlemstidskrift sedan 1950. SoH utkommer med fyra nummer per år, totalt ungefär 128 sidor. Samtliga medlemmar får SoH som en del av medlemskapet. Juridiska personer kan prenumerera på SoH för 250 kr per år, vid utrikes adress 360 kr.

Svensk Genealogisk Tidskrift

Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) är en prenumerationstidskrift sedan 2007. SGT utkommer med två nummer per år, totalt ungefär 128–144 sidor. Medlem prenumererar för 200 kr (ej medlem 250,  juridisk person 300, utrikes adress plus 100).

Släkthistoriska Studier

Släkthistoriska Studier (SHS) lanserades i mars 2022 och är en helt digital tidskrift inom Open Journal Systems. Den är fritt tillgänglig för alla utan kostnad.