Tidskrifter

Släkt och Hävd

Släkt och Hävd (SoH) har varit GF.s medlemstidskrift sedan 1950. Den föregicks 1934–1949 av »Genealogiska Föreningens Medlemsblad«. SoH utkommer i dagsläget med fyra nummer per år, totalt ungefär 128 sidor.

Samtliga medlemmar får SoH som en del av medlemskapet. Juridiska personer kan prenumerera på SoH för 250 kr per år, vid utrikes adress 360 kr.

Svensk Genealogisk Tidskrift

Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) övertogs från och med utgivningen 2016 av GF från Svenska Genealogiska Samfundet. SGT utkommer i dagsläget med två nummer årligen, totalt ungefär 128 sidor.

I GF är en prenumerationstidskrift som för GF:s medlemmar kostar 150 kr, för icke-medlemmar 200 och för juridiska personer 300 kr. För utrikes adress tillkommer 60 kr.