Sök släktnamn

Sökning sker i Genealogiska Föreningens databaser

Följande databaser ingår i den samlade söktjänsten Supersök:

 • Inrikes pass, mest 1800-tal
 • Östergötlands bouppteckningsregister, ca 1735-1835
 • Namnregistret för Släkt o Hävd samt Svensk Genealogisk Tidskrift, 1900-tal
 • Flyktingar 1945/46
 • Hängmappsarkivet (dock få sökbara namn via Supersök. Skannade dokument utifrån ort har börjat laddas upp)
 • Likpredikningar (namnregister) Mer uppgifter för inloggade medlemmar.

Personnotiser från följande tidskrifter: (visas via "GFs arkiv" i Supersök).

 • Svenska Dagbladet 1936-1990
 • Dagens Nyheter 1967-1990
 • Dalslänningen 1960-1999
 • Post- och Inrikes Tidningar 1760-1860
 • Göteborgs Nyheter 1765-1845
 • Lunds Weckoblad 1775-1830
 • Norrköpings Tidningar 1758-1800

Följande register ingår för närvarande inte via Supersök: