Supersök

Sökning sker i Genealogiska Föreningens databaser

Dessa databaser ingår i sökningen:

 • Inrikes pass (mest 1800-tal)
 • GFs digitala arkiv med personnotiser från tidskrifterna:

   

  • Svenska Dagbladet 1936-1990
  • Dagens Nyheter 1967-1990
  • Dalslänningen 1960-1999
  • Post- och Inrikes Tidningar 1760-1860
  • Göteborgs Nyheter 1765-1845
  • Lunds Weckoblad 1775-1830
  • Norrköpings Tidningar 1758-1800
 • Likpredikningar 1600-1800-tal (samt vissa vigslar/övriga händelser)
 • Östergötlands bouppteckningsregister, ca 1735-1835
 • Namnregistret för Släkt och Hävd samt Svensk Genealogisk Tidskrift, 1900-tal
 • Flyktingar 1945/46

Läs mer om samtliga arkiv och register på Genealogiska Föreningen