Hängmappsarkivet

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

Hängmappsarkivets geografiskt ordnade del är på medlemssidorna sökbar på två sätt. Du kan klicka dig fram till sidor med information om den ort du är intresserad av (sidorna är ordnade alfabetiskt utifrån ortnamn). Du kan där också söka på ortens namn i ett sökprogram.

Länk till Släktnamnsregistret (läs om det nedan, under ”Släktnamnsdelen”)

Plåtlåda med hängmappas

Hängmappsarkivet består av cirka 4 000 hängmappar med handskrivna lösa anteckningar, påbörjade antavlor och tidningsurklipp, dokument under många år skänkta till föreningen från huvudsakligen privatpersoner och familjer. Arkivet är uppdelat i två delar – en släktvis ordnad del och en geografiskt ordnad del.

Släktnamnsdelen
Den släktvis ordnade delen ordnas och förtecknas för närvarande. Materialet gås igenom och förebereds för skanning samtidigt som vi flyttar över mapparna till arkivkartonger. Volontärer har också inlett skanning och, så smått, indexering av denna del av arkivet.

De släktnamn som finns representerade i hängmappsarkivet hänvisas till i det omfattande kortregister som heter Släktnamnsregistret (som också innehåller andra hänvisningar). Länk till Släktnamnsregistret finns högre upp på denna sida.

Den geografiskt ordnade delen
Alla dokument i hängmappsarkivets geografiskt ordnade del är sorterade utifrån ortens namn, skannade och indexerade. Du kan på medlemssidorna klicka dig fram till de skannade sidorna. När du klickar på begynnelsebokstaven på den ort du söker öppnas en sida med klickbara länkar till samtliga orter i arkivet som har samma begynnelsebokstav (se bilden nedan). När fler skannade sidor finns för en ort ser du en svart text och ett sidantal inom parentes. Du får då klicka ytterligare en gång för att komma fram till varje enskild bildlänk.

Du kan på medlemssidorna också söka orter i ett sökprogram. Börja med att i sökfältet ”Arkiv”, i dess rullgardin, välja ”Hängmappsarkivet. Geografiskt ordnade anteckningar”