Datorerna i forskarsalen

I vår datorsal, Ella Heckscher-salen, har vi sex datorer du kan använda. De innehåller ett stort antal olika släktforskar-cd:s samt

Ella Heckscher, svensk genealog, tidig medlem och styrelseledamot i genealogiska föreningen.

  • fyra Ancestry.com-abonnemang
  • fem Arkiv Digital-abonnemang.
  • samtliga GF:s digitala produkter
Datorerna uppdateras inom kort med fler eller senare versioner av databaserna. Du behöver inte boka tid i förväg när du ska besöka forskarsalen. Om du vill vara säker på att kunna använda just den dator eller det abonnemang du behöver, skicka ett mejl på boka@genealogi för bokning.

Priser:
    – medlemmar: gratis
    – icke-medlemmar: 50kr/dag (= ca 4-5 timmar)

Släktforskarmaterial på GFs datorer:

Dator 1-4: på varje dator finns:
Abonnemang:
SVAR-abonnemang
AD Online – abonnemang
Ancestry.com – abonnemang (Ancestry på 4 st)
Släktforskar-cd/usb:
Sveriges befolkning 1970
Sveriges befolkning 1980
Sveriges befolkning 1990
Sveriges dödbok 6 – år 1901-2013
Begravda i Sverige 2
Gods och Gårdar-sökbar
Polisunderrättelser 1878-1941
Emigranten Populär
Emibas

samt GFs produkter:
Svenska Ämbetsverk:
1. Centrala militära ämbetsverk
2. Centrala civila ämbetsverk
3. Domstolar
4. Bergsstaten
5. Posten
6. Tullen
7. Lantmäteriet
8. Jägeristaten
9. Regionala och lokala ämbetsverk

Sveriges Herdaminne:
1. Norra Sverige
2. Mellersta Sverige
3. Östra Sverige
4. Västra Sverige
5. Södra Sverige

Sökregister för Släkt och Hävd 1950-2001 och Svensk Genealogisk Tidskrift 2007-2011,
Släkt och Hävd 3: 1950-2019,
Svensk Genealogisk Tidskrift 2007-2020,
Skilda i Stockholm 1794-1916,
Svenska Släkter,
Karlskrona Veckoblad

 
Dator 5 allt som ovan på datorerna 1-4 utom: Ancestry
Dessutom finns:
DGB – Deutsche Geschlechterbuche Cd (v3.0) – den nyaste
 
Dator 6: innehåller diverse släktforskar cd
Allmänt:
Begravda i Sverige
Emigranten populär 2006
Emibas v1
NAD 1996 – cd
Svenska Ortnamn – cd
Register till Lantmäteristyrelsens Arkiv – cd
Riddarhusets stamtavlor (v3) cd
Sveriges befolkning 1890 – cd
SBL-Svenskt biografiskt lexicon band 1-31 – cd
Soldatregister 2001- cd
Rosenbergs geografiskt statistiska lexikon 1882 – cd
Svenska släktkalenderns register 1885-2010 cd
Historiska Stadskartor cd
Paleografi cd
Sjöfolk (v1.1) cd
Smedskivan 6 cd
Sveriges befolkning 1890 cd
Vallonskivan2 cd
Häradsekonomiska kartor- cd
GFs Skolkataloger över hela Sverige – databas
SoH Register – databas
Gulan – databas
Enskilda släkter:
Hemsö adeln – Daniel Erssons ättlingar (Ångermanland) cd.
Mina Urkunder Johanssonska förfäder i Östgötabygd
Släktflätan Ponten – word och excel-filer
Regionala släktforskar cd:
Blekinge:
Medelstads härad 1679-1750 – cd
Ronneby kyrkoböcker (av Microscan) – innehåller bara ett urval – cd
Dalarna:
Moraskivan – cd
Gästrikland:
Valbofödd 1688-1810 – pdf
Halland:
Hallands ekonomiska karta 1917 – cd
Hallands vigselregister – cd
Hallands bouppteckningar – cd
Halland 2011-cd
Medelpad:
Indals socken Släkt och Bygd 1535-1900 (Medelpad) cd.
Martinus Laurentii-ättlingar
Norrland:
Piteanor 2005 – cd
Rallarkyrkogården i Tornehamn cd
Småland:
Ministerialboksavskrifter (Småland – mest Jönköping) cd.
KGF:s (Kronoberg) databas – cd
Skåne:
Hantverkare, husarer, sjukvårdsaktiva (Skåne – Ängelholm) – cd.
Skånska klockare cd
Isbergs biografiska samling dvd (innehåller ”Notiser över människor i Malmö under sex sekel”, med biografiska och genealogiska uppgifter om präster i Malmö)
Stockholm:
Söderskivan – cd
Kungsholmen – cd
Klara-cd
Begravda i Stockholm – cd
Gamla Stan 750 år – cd
Mantal Stockholm – cd
Arkivregister för Stockholms län – cd
Döda i Stockholm (ur Stockholms Veckoblad) – db
Resande i Stockholm – db
Södermanland:
Södermanlands län Bouppteckningar – cd
Strängnäs gamla kyrkogård cd
Värmland:
Smeder i Värmland och Dalsland – cd
Värmlands kyrkoregister cd (v2 från 2011)
Västerbotten:
Indelningsverket 1695 – cd
Västerbottens regemente 1667-1762 – cd
Västerbottens mantalslängd 1654-1695 – cd
Västmanland:
Emigranter från Västmanland 1840-1928 – cd.
Norbergskivan cd
Uppland:
Skebo bruk cd
Strömbergs bruk
Ångermanland:
Själevads kyrka cd
Grundsunda kyrka 1600-1930
Härnösands gymnasium 1650-1848
Ådalen 1688-1920
Östergötland:
Östergötlands Bouppteckningsregister (Access- databas)
Bouppteckningar Tjust härad 1685-1835
Norge:
233 Norske slekter cd
Norsk slekthistorisk tidskrift band 1-20 (4 cd)