DNA-tips för släktforskare

Vill du förstå och lära dig mer om DNA kopplat till släktforskning kan du få hjälp via Genealogiska Föreningen:

Caféträffar med DNA-stöd
Under året ordnar vi flera caféträffar i våra GF-lokaler för att gemensamt lära oss mer och för att besvara alla de olika frågor som kan finnas. Särskilt värdefullt för dig som gjort test och vill förstå resultaten. Vi filmar alla träffar och föredrag.

Filmade föredrag med råd
Kan du inte delta i mötena/föredragen fysikt på plats i Sundbyberg kan du se de inspelade föredragen och caféträffarna om olika DNA-frågor på medlemssidan (behövs medlemskap).
Flera av DNA-filmerna är öppna för alla i vår öppna youtubekanal.
Christer Carmeviks presentation vid släktforskarkaféet 2024-04-25 med tips på filmer m.m. för DNA-släktforskare.

Boktips
Släktforska med DNA. Av Peter Sjölund
Från DNA-test till släktträd. Av Peter Sjölund
Svenskarna och deras fäder. Av Karin Bojs och Peter Sjölund

Övriga tips