Familjenotiser Götheborgs Nyheter 1765-1848

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

På medlemssidorna kan du bläddra i databasen med avskrifter av familjenotiser ur Götheborgs Nyheter för åren 1765-1848.

Databasen och materialet
Databasen innehåller avfotograferade handskrivna sidor med avskrifter av 35 000 familjenotiser ur Götheborgs Nyheter 1765-1848 ordnade alfabetiskt på efternamn.

Den 5 januari 1765 utkom första numret av tidningen Götheborgska Nyheter. Den 6 april 1793 bytte tidningen namn till Götheborgs Nyheter. Den 30 december 1848 utkom tidningens sista nummer. De avskrivna familjenotiserna omfattar hela tidningens utgivning.

Åren 2012-2013 digitiserades de avskrivna familjenotiserna och bilden på varje avfotograferad sida gavs ett namn, tillika en klickbar länk, innehållande det första och sista efternamnet på sidan.

Så här söker du
Du söker i databasen genom att klicka dig fram till rätt digitiserad sida. Börja med att klicka på begynnelsebokstaven i det efternamn du söker. På den sida du då får upp (innehållande alla länkar med namn som börjar på a, b, c och så vidare) kan du leta fram den sida som innefattar det efternamn du söker. Om du till exempel söker en person med efternamnet Fellbom klickar du först på bokstaven ”F” och på nästa sida på länken Faxe-Fehman. På sidan kommer du hitta nio notiser för personer med efternamnet Fellbom.

Notiserna är avskrifter av notiser i tidningen, och du hittar uppgift om en persons för- och efternamn, titel, många gånger ett datum, uppgift om den händelse som föranlett notisen samt en ortsangivelse. I kolumner längst till höger på sidan finner du årtalet då notisen publicerades samt tidningens löpnummer det året.

Du har nu i grunden fått all information som finns i den tryckta tidningen, men öppna gärna Kungliga bibliotekets söksida för digitaliserade tidningar, https://tidningar.kb.se/, och sök dig fram till rätt nummer av tidningen så att du kan läsa notisen i original. Namnet Götheborgska Nyheter används på denna söksida för tidningens hela utgivningsperiod.