Adelborgs klippsamling ”Kända döda” 1907-1978

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-21)

Otto Adelborgs klippsamling ”Kända döda” är en privat klippsamling skänkt till Genealogiska Föreningen. Den innehåller ett högst personligt urval av personnotiser samlade under hela 72 år, mellan 1907 och 1978. Huvuddelen är notiser över avlidna men också födelsedagsjubiléer och andra händelser förekommer. Nedan finner du en alfabetisk listning på samtliga personer i samlingen. Samlingen ingår i Genealogiska Föreningens arkiv under avdelningen Enskilda arkiv.

kändadödaadelborg

För att söka en person, skrolla ner på sidan.

A
Aastrup, Philip J., Lagman, Avliden
Abel, John, Tandläkare, Avliden
Abelin, Rudolf, Direktör, Avliden
Acke, J A G, Konstnär, Avliden
Adelborg, Fredrik, Direktör, Sthlmsbesök
Adelborg, Fredrik, Generalkonsul, Avliden
Adelborg, Carl Hugo, Kapten, Avliden
Adelborg, Gustaf-Otto, Skriftställare, Avliden
Adelborg, Hugo, Överstelöjtnant, Avliden
Adelsköld, Karl Fredrik, Direktör, Avliden
Adelsköld, Volrath, Överstelöjtnant, Avliden
Adelsohn, Edvard, Kapten, Avliden
Adelswärd, Theodor, Friherre, Avliden
Adelswärd, C.A.Th., Friherre, Godsägare, Avliden
Adelswärd, A.T, Friherre, 50-årsdag
Adelswärd, Adolf, Friherre, Överste, Avliden
Adelswärd, Theodor, Friherre, Avliden
Adelswärd, Axel Theodor, Friherre, Kammarherre, Utnämning
Adlerbielke, Erik Sixten, Kapten, Avliden
Adlercreutz, Fredrik, Domänintendent, Avliden
Adlercreutz, Carl, Godsägare, Avliden
Adlercreutz, Alexander, Godsägare, Avliden
Adlercreutz, Fredrik, Greve, Advokat, Avliden
Adlercreutz, Patrick, Kammarherre, Envoyé, Avliden
Adlercreutz, C.A.N.F, Kammarjunkare, Domänintendent, 50-årsdag
Adlercreutz, Carl, Läkare, Avliden
Adlercreutz, Nils, Major, Avliden
Adlercreutz, Axel Eric, Professor, Köpman, Avliden
Adlercreutz, Gregor, Ryttmästare, Avliden
Adlercreutz, Carlos, Överste, Avliden
Adlercreutz, Axel Magnus, Överste, Avliden
Adlercreutz, Nils, Överste, Avliden
Adlers, Johan Victor, Häradshövding, Avliden
Adlersparre, Rolf, Arkivarie, Avliden
Adlersparre, Georg, Slussinspektör, Avliden
Adlerstierna, Gustaf, Godsägare, Avliden
Adlerstråhle, E.H.L., Kapten, Foto
Adlerstråhle, Einar, Major, Avliden
Adlerz, Gottfried Anderz, Lektor, 50-årsdag
Adrian-Nilsson, Gösta, Konstnär, Avliden
Afzelius, A.E., Arkivarie, Avliden
Afzelius, Otto, Bankokommissarie, Avliden
Afzelius, Nils, Bibliotekarie, Avliden
Afzelius, Sven, Hovrättsråd, Avliden
Afzelius, F.I., Justitieråd, President SH, Utnämning
Afzelius, Axel, Justitieråd, Avliden
Afzelius, Gunnar, Kammarrättsråd, Avliden
Afzelius, Magnus, Major, Avliden
Afzelius, Magnus Retzius, Major, Avliden
Afzelius, Henrik, Predikant, Avliden
Afzelius, Ivar, President, Svea Hovrätt, Avliden
Afzelius, Allan, Rådman, Avliden
Agrell, Nils, Bibliotekarie, Avliden
Agrell, P., Kyrkoherde, Kontraktsprost, Avliden
Agrell, Sigurd, Professor, Avliden
Ahlberg, Eva, , Avliden
Ahlberg, Henrik Daniel, Auditör, Avliden
Ahlberg, Adolf, Lektor, Teol.Dr., Avliden
Ahlberg, Sven, Överstelöjtnant, Avliden
Ahlberg, Sven, Överstelöjtnant, 60-årsdag
Ahlfwengren, F.E, Lektor, Nyval
Ahlgren, Johan, Hovrättsråd, Avliden
Ahlgren, Christian, Häradshövding, Avliden
Ahlgren, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Ahlgren, Per, Kommendör, Avliden
Ahlgren, G., Major, Militärattaché, Utnämning
Ahlmann, Hans W:son, Professor, Ambassadör, Avliden
Ahlsell, Rudolf, Kammarherre, Avliden
Ahlström, Frans, Direktör, Avliden
Ahlström, Emmerick, Godsägare, Avliden
Ahlström, Tor, Häradshövding, Avliden
Ahlström, Georg, Överste, Avliden
Ahnfelt, Otto N.T., Biskop i Linköp. stift, Avliden
Ahnlund, Olof, Kontraktprost, Teol.Dr., 55-årsdag
Ahnlund, Nils, Professor, Avliden
Ahnström, A.G.F., Major, Avliden
Ahnström, Axel, Överste, Avliden
Ahnström, Carl Anders Georg, Överste, Avliden
Ahrenberg, René, Landskamrer, Avliden
Akrell, C.A.G., Major, Avliden
Akrell, Carl, Major, Avliden
av Albanien, Wilhelm I, Konung, Porträtt
Aldén, Gustaf A., Skriftställare, Avliden
Alexanderson, Allan, Bankdirektör, Avliden
Alexanderson, Carl, Brukspatron, Avliden
Alexanderson, Axel Theodor, Jur. Kand., Avliden
Alexanderson, Nils, Justitieråd, Avliden
Alexanderson, Rickard, Jägmästare, Avliden
Alexanderson, Karl Adolf, Major, Avliden
Alexanderson, Aron Martin, Professor, Avliden
Alexandersson, Gerhard, Direktör, Avliden
Alexandersson, A.M., Professor, 70-årsdag
Alexandrine, Drottning, 50-årsjub
Alexandrovitj, Michail, Storfurste, 50-årsjub
Alexei, Storfurste, Foto
Alfonso, Konung, Foto
Alfvén, Hugo, Tonsättare, Avliden
Alinder, Ernst, Häradshövding, Avliden
Alison, Rune, Ingenjör, Avliden
Alkman, Edvard, Redaktör, Avliden
Allard, Sven, Ambassadör, Avliden
Alm, Henrik, Fil. Lic., Avliden
Almén, Tore, Justitieråd, Avliden
Almgren, Oscar, Fabrikör, Avliden
Almgren, Knut, Hovrättsråd, Avliden
Almgren, Hjalmar, Kansliråd, Avliden
Almgren, Oscar, Professor, Avliden
Almkvist, Johan, Professor, Avliden
Almkvist, John, Statsråd, Avliden
Almquist, Joh. Ax., Arkivråd, Avliden
Almquist, C.A., Kapten, 55-årsdag
Almquist, Carl Gustaf, Major, Avliden
Almquist, Ernst, Professor, Avliden
Almquist, Erik, Professor, Avliden
Almquist, Jan Eric, Professor, Avliden
Almquist, Sigfrid O I, Rektor, Avliden
Almquist, Helge, Riksarkivarie, Avliden
Almquist, Ivar, Rådman, Avliden
Almquist, V.E., Överdirektör Fångv.st, Utnämning
Almquist, Viktor, Överdirektör, Avliden
Almquist, Otto, Överste, Avliden
Almquist, E.O., Överstelöjtnant, 50-årsdag
Almqvist, K.F.G., Godsägare, 50-årsdag
Almqvist, Harald, Kammarrättsråd, Avliden
Almqvist, Ludvig, Landssekreterare, Avliden
Almqvist, G.L., Landssekreterare, 65-årsdag
Almström, R., Disponent, Riksdagsman FK, 75-årsdag
Alrutz, Otto R., Advokat, Avliden
Alrutz, Sidney, Docent, Avliden
Alsén, John, Justitieråd, Avliden
Alström, Olof Crispin, Direktör, Genealog, Avliden
Alströmer, August, Friherre, Kansliråd, Avliden
Alströmer, C.J.A.J., Friherre, Kansliråd, Avliden
Alströmer, J., Friherre, Disponent, 70-årsdag
Alströmer, Thore, Friherre, Disponent, Avliden
Alströmer, Jonas, Friherre, Envoyé, Avliden
Alströmer, Jonas, Friherre, Avliden
Alve, Gustaf, Byråsekreterare, Avliden
Alving, Hjalmar, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Ambrosiani, Sune, Intendent, Avliden
Améen, Gustaf, Arkitekt, Avliden
Améen, M.G.J.L., Generalkonsul, Avliden
Améen, John, Generalmajor, Avliden
Améen, Louis, Justitieråd, Avliden
Améen, Henrik Gustaf, Överste, Avliden
Améen, J.G.G., Överstelöjtnant, Utnämning
Ameln, Robert, Direktör, Avliden
Aminoff, Elexis, Ambassadör, Avliden
Aminoff, Feodor, Byråchef, Avliden
Aminoff, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Aminoff, Gregor, Kabinettskammarherre, Avliden
Aminoff, Georg, Kammarherre, Avliden
Aminoff, Ivar, Major, Avliden
Aminoff, Gregori, Professor, Avliden
Aminoff, Knut Axel, Sjökapten, Avliden
Aminoff, Iwan, Överstelöjtnant, Skriftställare, Avliden
Amundson, Karl, Generalmajor, Avliden
Amundson, J A, Överste, Avliden
Anastasia, Storfurstinna, Foto
Anckarsvärd, Per Gustaf August, Envoyé, Avliden
Anckers, Nils Elias, Kommendör i Flottan, Avliden
Anderberg, Algot, Biskop, Avliden
Anderson, Carl Albert, Direktör, Avliden
Anderson, F.A., Generaldirektör, 80-årsdag
Andersson, Hans, Politiker, Avliden
Andersson, Ingvar, Antikvarie, Fil.Dr., Avliden
Andersson, Nils, Borgmästare, Revisionssekreterare, Avliden
Andersson, Karl-Anders, Byråchef, Avliden
Andersson, Hans, Direktör, Riksdagsman AK, 60-årsdag
Andersson, Frans Albert, Generaldirektör, Avliden
Andersson, Claes, Hovrättsråd, Avliden
Andersson, K.G., Häradshövding, Avliden
Andersson, Alfred, Kronolänsman, Avliden
Andersson, Gustaf, Kyrkoherde, Avliden
Andersson, Gustaf, Landshövding, Statsråd, Avliden
Andersson, E. Gustaf, Landshövding, Avliden
Andersson, Elon, Landshövding, Avliden
Andersson, W., Lantbrukare, Nyval
Andersson, E.C.R., Musiklärare, Kompositör, 60-årsdag
Andersson, J., Nämndeman, Riksdagsman AK, Utnämning
Andersson, Bernhard, Polisdomare, Avliden
Andersson, Carl Filip Gunnar, Professor, Avliden
Andersson, Richard, Professor, Avliden
Andersson, J. Gunnar, Professor, Avliden
Andersson, Lars Aksel, Överbibliotekarie, Fil.Dr., Avliden
Anderström, Filip Gunnar Joh., Arkivarie, Fil.Lic., Avliden
Andrae, Tor, Biskop, Avliden
André, Harald, Operachef, Avliden
Andreasson, Karl, Bankkamrer, Avliden
Andree, Mikael, Lärare, Avliden
Andrén, Georg, Landshövding, Statsråd, Avliden
Ankarcrona, Sten S:son, Advokat, Avliden
Ankarcrona, Conrad, Aktuarie, Avliden
Ankarcrona, Hugo, Generalmajor, Avliden
Ankarcrona, Folke, Godsförvaltare, Avliden
Ankarcrona, Oscar, Hovjägmästare, Avliden
Ankarcrona, Theodor, Hovjägmästare, Avliden
Ankarcrona, Nils, Kommendörkapten, Avliden
Ankarcrona, Gustaf, Konstnär, Avliden
Ankarcrona, Sten J.T.C., Konteramiral, Avliden
Ankarcrona, Nils-Fredrik, Ryttmästare, Avliden
Ankarcrona, Henrik, Ståthållare Gripsholms slott, Avliden
Ankarcrona, Conrad Viktor, Överhovjägm, Avliden
Ankarcrona, V., Överhovjägm, 84-årsruna
Ankarcrona, Otto, Överste, Avliden
Ankarcrona, Carl, Överste, Kommendant, Avliden
Ankarcrona, C.W.E., Överste, Kommendant, 65-årsdag
Ankarcrona, Carl W.E., Överste, 60-årsdag
Ankarcrona, Sten-Sture, Överste, Avliden
Ankarswärd, Gustaf, Provinsialläkare, Avliden
Anrep, Karl Sten Johan, Bruksförvaltare, Avliden
Anrep, I.J., Bruksförvaltare, 70-årsdag
Anrep, Vilhelm, Häradshövding, Avliden
Anrep, Aleph, Ingenjör, Avliden
Antonsson, Oscar, Intendent, Fil.Dr., Avliden
Appelberg, O.F., Häradshövding, 75-årsdag
Appelberg, O.P., Häradshövding Kalix domsaga, Avliden
Appelberg, Gustaf, Justitieråd, Avliden
Appellöf, J J Adolf, Professor, Avliden
von Arbin, G.E., Aktuarie, Avliden
von Arbin, G.E., Hovr.aktuarie, Fil.Kand, 50-årsdag
von Arbin, Magnus, Kommendör, Avliden
von Arbin, Axel Otto Fredrik, Överste, Avliden
von Arbin, Axel, Överste, Avliden
Arbman, Arvid, Häradshövding, Avliden
Arbman, Ernst, Professor, Avliden
Areen, Ernst, Fil. Dr., Avliden
Arfwedson, Louis, Bergsingenjör, Avliden
Arfwedson, Henrik, Bruksdisponent, Avliden
Arfwedson, Jacques, Kammarherre, Avliden
Arfwedson, Nils August, Kapten, Godsägare, Avliden
Arfwedson, J.W., Kapten, Avliden
Arfwedson, Nils August, Kapten, Godsägare, Avliden
Arfwidson, Bengt Samuel, Kansliråd, Avliden
Arhusiander, Edvard, Borgmästare, Avliden
Arhusiander, Carl, Häradshövding, Avliden
Armfelt, Gustaf, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Armfelt, Carl-Gustav, Friherre, Författare, Avliden
Arnberg, Karl Ludvig, Häradshövding, Avliden
Arnell, A., Landskamrer, 65-årsdag
Arnell, Tord, Rådman, Avliden
Arosenius, Gabriel, Komminister, Avliden
Arrhenius, Olof, Fil.Dr., Avliden
Arrhenius, K.G., Häradshövding, 65-årsdag
Arrhenius, Karl, Häradshövding, Avliden
Arrhenius, Karl Georg, Kanslichef, Avliden
Arrhenius, Elias, Kommendant Belgiska Kongo, Avliden
Arsell, Oscar, Justitiekansler, Avliden
Arsenius, Georg, Konstnär,
Arsenius, Sam, Ryttmästare, Avliden
Arvedson, Arved, Direktör, Avliden
Arvedson, Helge, Kontraktsprost, Avliden
Arvedson, Fredrik, Prost, Teol.Dr., Avliden
Arwin, Hjalmar, Ingenjör, Avliden
Aschan, Nils, Krigsdomare, Avliden
Aschan, Willand, Regeringsråd, Avliden
Aschan, C.N.M., Överstelöjtnant, Avliden
Aschberg, Olof, Bankdirektör, Avliden
Ask, Herman Samuel, , Avliden
Ask, Otto, Lektor, Avliden
Ask, Fritz, Professor, Avliden
Asker, Claes, Generalkonsul, Avliden
Asker, Carl Fredrik, Kapten, Avliden
Asker, Axel, Landshövding, 60-årsdag
Asker, Axel, Landshövding, Avliden
Aspegrén, Seth, Ingenjör, Avliden
Aspelin, Christian, Brukspatron, Avliden
Aspgren, J O Nestor, Överste, Västerb reg, Avliden
Asplund, Hans, Kammarrättsråd, Avliden
Asplund, Folke, Kapten, Avliden
Asplund, Karl, Professor, Avliden
Asquith, Premiärminister,
Assarsson, Vilhelm, Envoyé, Avliden
Attorp, Gösta, Författare, Fil.Dr., Avliden
Aulén, Gustaf, Biskop i Lunds stift, Avliden
Aurelius, Erik, Biskop, Avliden
Aurelius, S.E., Professor, Utnämning
Aurell, F.T., Häradshövding, Avliden
Aurell, Birger, Lagman, Avliden
Aurivillius, P.O.C., Professor, 60-årsdag
Aurivillius, P.O. Christoffer, Professor, 55-årsdag
Aurivillius, Christopher, Professor, Avliden
von Axelson, J.G.H., Kapten, Avliden
Axi, Sven, Fängelsedirektör, Avliden

B
Backlund, Ivar, Generallöjtnant, Avliden
Backman, Gaston, Professor, Avliden
Backman, Louis, Professor, Avliden
Backman, Rolf, Ryttmästare, Avliden
Baeckström, Arvid, Intendent, Avliden
Baeckström, Oscar, Skådespelare, Avliden
Baehrendtz, Erik, Kanslisekreterare, Avliden
Baehrendz, F J, Lektor, Avliden
Baerendtz, F.J., Lektor, Fil.Dr., 65-årsdag
av Bajern, Ludvig, Prinsregent, Foto
Bagge, Widar, Envoyé, Avliden
Bagge, Algot, Justitieråd, Avliden
Bagge, Nils Jakob, Kammarrättssekreterare, Avliden
Bagge, Gösta, Professor, Statsråd, Avliden
Bagge, Peter, Rektor, Fil.Dr., Avliden
von Bahr, J., Akademisekr, 50-årsdag
von Bahr, Johan, Borgmästare, Avliden
von Bahr, Erik, Fältläkare, Avliden
von Bahr, Gustaf, Godsägare, Avliden
von Bahr, G.J.L., Godsägare, 50-årsdag
von Bahr, J.O.H., Kapten, 80-årsdag
von Bahr, J.O.H., Kapten, Avliden
von Bahr, Nils, Kapten, Avliden
von Bahr, O.F.H., Major, Avliden
von Bahr, Otto, Major, Avliden
von Bahr, K.R., Major, Avliden
von Bahr, Adolf H:son, Marinattaché, Avliden
von Bahr, C.G.O., Överstelöjtnant, Avliden
Balck, Viktor, Generalmajor, Avliden
Balfour, Arthur, , Foto
Banck, Bror M., Sjökapten, SkeppsredareSkeppsredare, Avliden
Banér, Jan, Friherre, Kapten, Avliden
Banér, Johan, Friherre, Kapten, Avliden
Banér, J.G.S.E., Friherre, Godsägare, 80-årsdag
Banér, Eskil, Friherre, Överste, Avliden
Barck, Nils, Greve, Konstnär, Avliden
Barkman, Bertil C:son, Major, Avliden
Barnekow, Kjell, Friherre, Godsägare, Avliden
Barnekow, Fredrik Christian, Friherre, Kammarherre, Avliden
Barnekow, Folke, Friherre, Jägmästare, Avliden
Barnekow, F.C.K., Friherre, Godsägare, 70-årsdag
Barnekow, Christian Fr Kjell, Friherre, Avliden
Barnekow, Christian, Friherre, Arkivarie, Avliden
Barnekow, Malte, Friherre, Avliden
Barnekow, Christian, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Barnekow, Ch. Fredrik K., Friherre, Avliden
Barnekow, Adolf, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Barnekow, Fredrik, Friherre, Avliden
Barnekow, Adolf G, Greve, Konsul, Avliden
Barnekow, Ragnar, Greve, Avliden
Barnekow, Edward, Greve, Avliden
Barsebäcks slott, , Beskrivning
Bauer, John, Konstnär, Avliden
Beck-Friis, Eugen, Friherre, Major, Avliden
Beck-Friis, Jakob, Friherre, Arkitekt, Avliden
Beck-Friis, Joachim, Friherre, Direktör, Avliden
Beck-Friis, Johan, Friherre, Ambassadör, Avliden
Beck-Friis, Lave, Friherre, Häradshövding, Avliden
Beck-Friis, Carl Joachim, Friherre, Bruksägare, Avliden
Beck-Friis, Carl Augustin, Friherre, Minister, Avliden
Beck-Friis, C.J., Friherre, Disponent, 55-årsdag
Beck-Friis, J.G., Friherre, Godsägare, 50-årsdag
Beck-Friis, Johan, Friherre, Avliden
Beck-Friis, Joachim, Friherre, Envoyé, Avliden
Beck-Friis, H.J., Friherre, Envoyé, 50-årsdag
Beck-Friis, G Jockum, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Beck-Friis, Ebbe Christian, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Beck-Friis, Carl, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Beck-Friis, Lave, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Beck-Friis, Sigward, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Beck-Friis, Sigvard, Friherre, Major, Avliden
Beck-Friis, Corfitz, Greve, Hovjägmästare, Avliden
Beck-Friis, C.C., Greve, Godsägare, Avliden
Beck-Friis, Corfitz, Greve, Godsägare, Avliden
Beck-Friis, Sigvard, Greve, Avliden
Beck-Friis, Lave Fr, Häradshövding, 50-årsdag
Beck-Friis, Jochum, Kanslisekr, Avliden
Beckius, Adolf Mauritz, Landssekreterare, Avliden
Beckman, D.L., Generalmajor, Avliden
Beckman, Nils, Justitieråd, Avliden
Beckman, Anders, Konstnär, Avliden
Beckman, Karl, Lektor, Avliden
Beckman, Natanael, Professor, Avliden
Beckman, Ernst, Riksdagsman, Avliden
Bedoire, Helge, Ingenjör, Avliden
Behm, E.H., Godsägare, V.Häradsh, 70-årsdag
Behm, Herman, Häradshövding, Avliden
Behm, Alarik, Intendent, Avliden
Behm, Vilhelm, Konstnär, Avliden
Beijer, Peter, Bibliotekarie, Fil.Dr., Avliden
Beijer, Agne, Professor, Avliden
Belfrage, Wiking, Bankdirektör, Avliden
Belfrage, Kurt, Börsdirektör, Avliden
Belfrage, K., Fabrikör, 60-årsdag
Belfrage, Sixten, Fil.Dr., Avliden
Belfrage, Karl, Kapten, Avliden
Belfrage, Lennart, Kapten, Avliden
Belfrage, Knut, Kapten, Avliden
Belfrage, Åke Victor, Kons.sekr, Avliden
Belfrage, Nils Gustaf, Major, Avliden
Belfrage, F.A.O., Med.Dr., Distriktsläkare, 70-årsdag
Belfrage, Erik, Med.Dr., Avliden
Belfrage, K.A., Provinsialläkare, 60-årsdag
Belfrage, Knut Axel, Provinsialläkare, Avliden
av Belgien, Albert, Konung, Notis
av Belgien, Kungaparet, Utlandsresa
av Belgien, Leopold, Konung, Foto
Bellinder, Sven, Justitieråd, Avliden
Benckert, Robert, Bankinspektör, Avliden
Benckert, Karl, Professor, Avliden
Bendixson, Ivar, Professor, Avliden
Bendz, Gunnar, President, Avliden
Bendz, Hans, Professor, Patolog, Avliden
Bendz, Georg Motimer, Överste, Avliden
Benedicks, Gustaf, Bruksägare, Avliden
Benedicks, G., Bruksägare, 65-årsdag
Benedicks, C.A.F., Professor, Sthlm Högskola, Utnämning
Benedicks, Carl, Professor, Avliden
Bengtsson, Frans G., Författare, Avliden
Bengtsson, S., Lantbrukare, Riksdagsman AK, Utnämning
Bengtsson, Bengt F., Överste, Lv-insp, Avliden
Bennedich, Carl, Överste, Avliden
Bennet, Carl, Friherre, Avliden
Bennet, Carl Fredrik, Friherre, Kammarherre, Avliden
Bennet, Otto Wilhelm, Friherre, Avliden
Bennet, Jacob, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Bennet, Rutger, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Bennet, E.W., Friherre, 70-årsdag
Bennet, Fredrik, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Bennet, E.W., Friherre, Översteljt, Avliden
Bennich, Olof, Direktör, Ingenjör, Avliden
Bennich, Torsten, Direktör, Avliden
Bennich, G., Disponent Jössefors AB, Avliden
Bennich, Hans, Hovrättsråd, Avliden
Benzelst v Engestr, Lars, Greve, Levn.beskr
Benzelstierna, Stanislaus, Greve, Avliden
Berch, Philip, Ryttmästare, Avliden
Berencreutz, Adolf, Kammarherre, Avliden
Berencreutz, Gustaf, Krigsråd, Avliden
Berg, Tor, Arkivarie, Avliden
Berg, C., Direktör, Revisionssekreterare, 50-årsdag
Berg, F., Fil Dr, Nyval
Berg, Ruben G:son, Fil.Dr., Avliden
Berg, Bengt, Författare, Doktor, Avliden
Berg, Richard, Generalmajor, Avliden
Berg, O.A., Godsägare, Riksdagsman, Avliden
Berg, Yngve, Konstnär, Avliden
Berg, Carl Emanuel, Landsfiskal, Avliden
Berg, Lars, Landshövding, Avliden
Berg, Lars, Landshövding, 70-årsdag
Berg, John, Professor, Avliden
Berg, J.V., Professor, 60-årsdag
Berg, Carl, Revisionssekreterare, Avliden
Berg von Linde, Gösta, Borgmästare i Ängelholm, Avliden
Berg von Linde, Staffan, Byråchef, Avliden
Berg von Linde, Johan, Godsägare, Avliden
Berg von Linde, G.M.S., Godsägare, Avliden
Berg von Linde, Axel, Kapten, Avliden
Berg von Linde, Walter, Kapten, Avliden
Berg von Linde, Axel, Kapten, Avliden
Berg von Linde, A.W., Major, Bankdirektör, 65-årsdag
Berg von Linde, Johan Henrik, Ryttmästare, Avliden
Berg von Linde, Fritz, Överadjutant, Avliden
Berg von Linde, Albrecht, Överstelöjtnant, Avliden
Bergdahl, Arvid, Borgmästare, Avliden
Bergelmer, Einar, Häradshövding, Avliden
Bergendahl, Klas Hugo, Borgmästare, Avliden
Bergendal, Kurt, Generaldirektör, Avliden
Bergendal, Erik, Lagman, Avliden
Bergengren, Axel, Direktör, Avliden
Bergengren, Erik, Konsul, Författare, Avliden
Bergengren, J., Lektor, Avliden
Bergengren, Edvard, Läkare, Avliden
Bergengren, Vilhelm, Rådman, Avliden
Bergenholtz, Fredrik, Gen.kr.komm, Avliden
Bergenholtz, F.E., Landshövding, Gen.kr.komm, Utnämning
Bergenstjerna, Axel, Advokat, e o Hovr.notarie, Avliden
Bergenstråhle, Carl, Ambassadör, Avliden
Bergenstråhle, Wilhelm, Byråchef, Avliden
Bergenstråhle, K.J.H.R., Häradshövding, Avliden
Bergenstråhle, Edvard, Kammarherre, Avliden
Bergenstråhle, A.E.G., Major, Avliden
Bergenstråhle, Gustaf Rudman, Major, Avliden
Bergenstråhle, Georg, Överadjutant, Avliden
Bergenstråhle, Wilhelm, Överste, Avliden
Bergenstråhle, K.J.W.R., Överste, Avliden
Bergenstråle, Gilles, Överste, Avliden
Bergenzaun, P.A., Generalmajor, Kommendant, Utnämning
Bergenzaun, Per Axel, Generalmajor, Avliden
Bergenzaun, Per Axel, Överste, 50-årsdag
Berger, Ossian, Doktor, Fil & Jur Dr, Avliden
Berger, Henning, Författare, Avliden
Berger, Sölve, Kanslisekr, Avliden
Berger, F.J., Överstelöjtnant, 60-årsdag
Bergfeldt, Olof, Häradshövding, Avliden
Berggren, Lennart, Byrådirektör, Avliden
Berggren, Johan Erik, Domprost, Avliden
Berggren, Gunnar, Generalmajor, Avliden
Berggren, Sven, Professor, Avliden
Berggren, J. Erik, Professor, 65-årsdag
Bergh, Severin, Arkivarie, Riksarkivet, 50-årsdag
Bergh, G.H., Häradshövding, 60-årsdag
Bergh, Hjalmar, Häradshövding, Avliden
Bergh, S.R., Konstnär, Målare, 55-årsdag
Bergh, Richard, Konstnär, Målare, Foto
Bergh, Severin, Krigsarkivarie, Fil.Dr., Avliden
Bergh, A.U., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 80-årsdag
Bergh, Richard, Överintendent, Avliden
Berghman, Arvid, Hovkamrerare, Avliden
Berglind, K.E., Adjunkt, Avliden
Berglind, Esse, Överstelöjtnant, Avliden
Berglund, Carl, Häradshövding Nora domsaga, Avliden
Berglund, A., Överste, 75-årsdag
Berglöf, Lennart, Generaldirektör, Avliden
Berglöf, Erik Anshelm, President Göta Hovrätt, Avliden
Bergman, Hjalmar, Doktor, Med.Lic., Avliden
Bergman, Bror Otto, Expeditionschef, Justitieråd, Utnämning
Bergman, Sten, Forskningsresande, Avliden
Bergman, Anders Erik Daniel, Författare, Avliden
Bergman, Bo, Författare, Levn.beskr
Bergman, Hjalmar, Författare, Avliden
Bergman, Bo, Författare, Avliden
Bergman, Gustaf, General, Avliden
Bergman, William, Generalmajor, Avliden
Bergman, Otto, Justitieråd, Avliden
Bergman, Emanuel G:son, Kanslisekr, Avliden
Bergman, Oskar, Konstnär, Avliden
Bergman, Gunnar, Professor, Avliden
Bergman, Johan, Professor, Avliden
Bergquist, Anders Th., Generalmajor, Avliden
Bergquist, Thorwald, Landshövding Kronobergs län, Avliden
Bergqvist, Olof, Biskop, Avliden
Bergqvist, Bengt J:son, Generaldirektör, Avliden
Bergqvist, F.O., Major, 60-årsdag
Bergqvist, Frans, Överstelöjtnant, Avliden
Bergstedt, Hugo, Professor, Avliden
Bergsten, Nils, Byråchef, Avliden
Bergstrand, Hjalmar, Arkivarie, Avliden
Bergstrand, Thore, Borgmästare, Avliden
Bergstrand, C.Ö.E., Professor, Uppsala univ, Utnämning
Bergstrand, C.E., Professor, Geolog, Avliden
Bergstrand, C.E., Professor, 80-årsdag
Bergström, Arvid, Adjunkt, Avliden
Bergström, Albert, Bruksägare, Avliden
Bergström, A., Bruksägare, 65-årsdag
Bergström, Kurt, Byråchef, Avliden
Bergström, David, Envoyé, Fil.Dr., Avliden
Bergström, Erik, Generallöjtnant, Avliden
Bergström, Walter, Häradshövding, Avliden
Bergström, W., Häradshövding, 50-årsdag
Bergström, Richard, Kammarrättsråd, Avliden
Bergström, Otto Wilhelm, Kapten, Avliden
Bergström, Karl J., Landshövding, 50-årsdag
Bergström, Karl Johan, Landshövding, Avliden
Bergström, Erik Walter, Överste, 50-årsdag
Bergwall, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Berlin, Nils J., Borgmästare, Avliden
Berlin, Jacob, Sekreterare, Avliden
Bernadotte, Folke, Greve, Avliden
Bernadotte, Eugen, Prins, Konstnär, Avliden
Bernadotte, Carl, Prins, Avliden
Bernadotte, Oscar, Prins, Avliden
Berndes, G.F., Bruksägare, Avliden
Berndes, Gustaf Fredrik, Bruksägare, Avliden
Bernhardt, Helmer, Överintendent, Avliden
Bernström, Carl, Civilingenjör, Avliden
Bernström, Erik, Direktör, Avliden
Bernström, John, Direktör, Avliden
Bernström, Richard, Direktör, Avliden
Bernström, R., Verkställande direktör AB Separator, Utnämning
Bersch, H.C.R., Överste, Avliden
Beskow, K. Jakob, Generaldirektör, Avliden
Beskow, Karl Edward, Generalmajor, Avliden
Beskow, Gunnar Wilhelm, Hovrättsråd, Avliden
Beskow, J.B.T., Kammarherre, Avliden
Beskow, J.B.T., Kammarherre, 75-årsdag
Beskow, Wilhelm Bernhard, Kansliråd, 65-årsdag
Beskow, F.A., Kyrkoherde, Hovpredikant, 50-årsdag
Beskow, Nils, Kyrkoherde, Avliden
Beskow, August, Landshövding, Avliden
Beskow, Natanael, Teol.Dr., Avliden
Beyer, Erik, Byråchef, Avliden
Bianchini, Artur, Konstnär, Avliden
Bibson, William, Disponent, Avliden
Bielke, Sten, Greve, Hovjägmästare, Avliden
Bielke, Thure, Greve, Major, Avliden
Bielke, Thure Gabriel, Greve, Stallmästare, Avliden
Bielke, Svante, Greve, Disponent, Avliden
Bielke, Nils Thuresson, Greve, Avliden
Biesert, J.G.N., Bruksjägare, 80-årsdag
Biesert, J.G.N., Bruksägare, Avliden
Biesert, J. Elof, Ingenjör, fd finansmin, 45-årsdag
Biesért, Elof, Bruksägare, Avliden
Biesért, J.C.N., Bruksägare, Avliden
Biesért, Lennart, Disponent, Avliden
Bildt, Arvid, Byråchef, Avliden
Bildt, Olof, Direktör, Avliden
Bildt, Axel Robert, Direktör, Avliden
Bildt, Harald, Envoyé, Generalkonsul, Avliden
Bildt, Nils, Friherre, Överste, Avliden
Bildt, Carl, Friherre, Envoyé, Avliden
Bildt, K.G., Generalmajor, Foto
Bildt, Edvard, Ingenjör, Avliden
Bildt, Knut, Ombudsman, Överingenjör, Avliden
Bildt, Carl Gerhard, Ryttmästare, Avliden
Bildt, Didrik, Skriftställare, Avliden
Bildt, Knut, Överstelöjtnant, Avliden
Bildt, Gillis, Överstelöjtnant, Avliden
af Billbergh, Otto A T, Ingenjör, Avliden
af Billbergh, Th., Rektor, Avliden
af Billbergh, T.C.C., Rektor, 70-årsdag
Billing, Einar, Biskop, Avliden
Billing, Gottfrid, Biskop, Riksdagsman FK, Utnämning
Billing, A Gottfrid L, Biskop, Avliden
Billing, Herman, Justitieråd, Avliden
Billing, Gunnar, Lektor, Avliden
Billman, Adolf, Hovrättsråd, Avliden
Billmanson, Adolf Leonard, Överste, Avliden
Billmanson, A.L., Överste, 65-årsdag
Biörklund, Elis, Konteramiral, Avliden
Biörklund, Henning, Landshövding, Avliden
Bjarme, John, Arkivarie, Avliden
Bjarme, Poul, Professor, Läkare, Avliden
af Bjerkén, Pehr, Civilingenjör, Avliden
Bjerre, Andreas, Professor, Avliden
Bjuggren, Björn, Generallöjtnant, Avliden
Bjurman, Gunnar, Fil.Dr., Avliden
Bjurner, Gunnar, Amiral, Avliden
Bjurner, Seth, Hovrättsråd, Avliden
Björck, Wilhelm, Generaldirektör, Avliden
Björck, Jakob Emil, Häradshövding, Avliden
Björck, Oscar, Professor, Konstnär, Avliden
Björck, Gustaf Oscar, Professor, Levn.beskr
Björk, Einar, Generalmajor, Avliden
Björkegren, Bertel, Överstelöjtnant, Avliden
Björkenstam, F.B., Hovjägmästare, Avliden
Björkenstam, F.B., Hovjägmästare, Avliden
Björkenstam, Sven, Kommissionär, Avliden
Björkenstam, Knut, Major, Avliden
Björkenstam, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Björkholm, Sven, Regeringsråd, Avliden
Björklund, Eugen, Generaldirektör, Avliden
Björklund, Ivan Anders Olof, Häradshövding, Avliden
Björklund, Sten, Lagman, President, Avliden
Björklund, J.A., Redaktör N.D.A, Avliden
Björklöf, Birger, Häradshövding, Avliden
Björkman, Carl, Bokförläggare, Fil.Lic., Avliden
Björkman, Gustaf Adolf, Borgmästare, Avliden
Björkman, Ernst, Doktor, Provinsialläkare, Avliden
Björkman, Göran, Doktor, Samf de nio, Avliden
Björkman, Malcolm, Häradshövding, Avliden
Björkman, Carl Oscar, Häradshövding, Avliden
Björkman, Erik, Häradshövding, Avliden
Björkman, A., Kammarrättsråd, Avliden
Björkman, A., Kammarrättsråd, Avliden
Björkman, Nils, Landsekreterare, Avliden
Björkman, Carl Adolf Theodor, Landshövding, 75-årsdag
Björkman, Erik, Professor, Avliden
Björkman, D.M.F, Överste Dalregem, Utnämning
Björkman, Fredrik, Överste, Avliden
Björlin, Johan Gustaf, Generallöjtnant, Avliden
Björlin, J.G., Generallöjtnant, 65-årsdag
Björling, Carl, Professor, Avliden
Björnberg, K.E., Lantbrukare, Riksdagsman AK, Utnämning
von Björnmarck, Alexander, Sjökapten, Avliden
Björnson, Björnstjerne, Diktare, Notis
Björnstjerna, G.M., Greve, Överste, Avliden
Björnstjerna, Roger, Kapten, Avliden
Björnstjerna, Oscar, Musikdirektör, Avliden
Björnstjerna, Magnus, Ryttmästare, Avliden
Björnström, Johan, Expeditionschef, Avliden
Björnström, Georg, Överste, Avliden
Bladh, John, Häradshövding, Avliden
Blanche, Thore, Skriftställare, Avliden
Blanck, Anton, Professor, Avliden
Blériot, , Intervju
Blix, C.T., Häradshövding, Avliden
Blix, C.T., Häradshövding, 60-årsdag
Blix, Gustaf, Major, Avliden
von Blixen-Finecke, Gustaf, Friherre, Dödsruna
von Blixen-Finecke, Fredrik, Friherre, Överhovjägmästare, Avliden
von Blixen-Finecke, Carl, Friherre, Avliden
von Blixen-Finecke, Carl-Fredrik, Godsägare, Avliden
von Blixen-Finecke, Carl-August, Kammarherre, Avliden
von Blixen-Finecke, W.C.C.F.F.H.R.G, Ryttmästare, 50-årsdag
Block, Carl, Biskop, Avliden
Blohm, Bernhard, Jägmästare, Avliden
Blom, L.W., Hofrättsråd, Avliden
Blom, Sven, Korrespondent, Avliden
Blomcreutz, Dick, Bokbindare, Avliden
Blomstedt, Magnus, Generalmajor, Avliden
Blomstedt, A Henrik, Häradshövding, Avliden
Blomstedt, Carl, Kammarherre, Envoyé, Avliden
Blomstedt, R.P.O., Kammarherre, Avliden
Blomstedt, R.P.O., Kammarherre, Avliden
Boberg, Ferdinand, Arkitekt, Avliden
Boberg, J.F., Borgmästare, Avliden
Bock, Sixten, Professor,
Bodinson, A.F., Provinsialläkare, Avliden
Bodman, Gösta, Professor, Avliden
Boethius, Bertil, Antikvarie, Fil.Dr., Avliden
Boethius, Edvard, Kontraktsprost, Avliden
Boethius, Simon Johannes, Professor, Avliden
Boethius, S.J., Professor, Historiker, 60-årsdag
Boethius, Axel, Professor, Avliden
Bogeman, Carl, Godsägare, Avliden
Bogeman, B.J., Kammarjunkare, Avliden
Boheman, Mauritz H.A.E., Bibliotekarie, Avliden
Bohlin, Torsten, Biskop, Avliden
Bohlin, Arvid, Överstelöjtnant, Avliden
Bohman, Hugo, Justitieråd, Avliden
Bohman, H.E.M., Justitieråd, 60-årsdag
Bohnstedt, Carl Fredrik, Advokat, Avliden
Bohnstedt, Edvard, Hovjägmästare, Avliden
Bohnstedt, C.E., Hovjägmästare, 70-årsdag
Bohnstedt, K.E., Ryttmästare, Godsägare, 70-årsdag
Boije af Gennäs, Sten, Rektor, Avliden
Boije af Gennäs, Carl Gustaf Victor, Överkontrollör, Avliden
von Boisman, Eric, Major, Avliden
von Boisman, Elof, Överste, Avliden
von Boisman, E., Överste, 80-årsdag
Bolander, Nils, Biskop, Avliden
Bolin, Gunnar, Arkivarie, Avliden
Bolin, Sture, Professor, Avliden
Bolinder, Erik August, Direktör, Avliden
Bolinder, Nils, Generaldirektör, Avliden
Bolinder, Erik August, Verkställande direktör, 45-årsdag
Bolling, Sam, Generalmajor, Avliden
Bolling, Otto, Prost, Avliden
Bolstenstern, Adolf Mauritz, Ryttmästare, Avliden
Boltenstern, Joakim, Civilingenjör i Marinen, Avliden
Boltenstern, G.A., Major, 50-årsdag
Boltenstern, Gustaf Adolf, Överste, Avliden
Bonde, C.C:son, Friherre, Talman AK, Utnämning
Bonde, Knut, Friherre, Författare, Avliden
Bonde, Carl Carlson, Friherre, Överste kammarherre, Levn.beskr
Bonde, Carl C:son, Friherre, Avliden
Bonde, Sophie, Friherrinna, Avliden
Bonde, Carl Carlson, Greve, Levn.beskr
Bonde, Carl Gotthard, Greve, Hovjägmästare, Avliden
Bonde, Christer, Greve, Kammarherre, Avliden
Bonde, Nils, Greve, Major, Avliden
Bonde, Claes, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Bonde, Carl, Greve, Hovstallmästare, Avliden
Bonde, Philip, Greve, Avliden
Bonde, Gustaf, Greve, Ambassadör, Avliden
Bonde, Fredrik, Greve, Ryttmästare, Avliden
Bonde, Thord C:son, Greve, General, Avliden
Bonnier, Gert, , Avliden
Bonnier, Kaj, Bokförläggare, Avliden
Bonnier, Tor, Bokförläggare, Avliden
Bonnier, K.O., Bokförläggare, 55-årsdag
Bonnier, Isidor Adolf, Bokförläggare, Avliden
Bonnier, Karl Otto, Bokförläggare, Avliden
Borelius, Professor, Likt o Olikt
Borelius, Johan Jacob, Professor, 85-årsdag
Borelius, Jacques Ludvig, Professor, Läkare, Avliden
Borell, Theodor, Statsråd, Avliden
Borggren, L., Landstingsman, Riksdagsman AK, Utnämning
Borgh, Helge Hjalmarson, Byrådirektör, Avliden
Borgh, Emelie, Fru, Avliden
Borgh, Thiodolf, Sjukgymnast, Avliden
Borgquist, Waldemar, Generaldirektör, Avliden
Borgström, B.B., Borgmästare, Avliden
Borgström, August, Byråsekreterare, Avliden
Borgström, Axel Gustaf Sven, Justitieråd, Levn.beskr
Borgström, Axel, Justitieråd, Avliden
Borlind, Ove, Hovmarskalk, Kommendörkapte, Avliden
von Bornstedt, Berno, Konsulent, Avliden
von Bornstedt, Hellmuth, Ryttmästare, Avliden
von Bornstedt, E., Överste, Avliden
Boström, Karl Johan, Advokat, Avliden
Boström, Wollmar, Envoyé, Avliden
Boström, Gustaf, Godsägare, Avliden
Boström, Erland, Överkammarjunkare, Avliden
Boustedt, Bo, Generallöjtnant, Avliden
Bouveng, G., Major, Chef K.Krigssk., Utnämning
Bouveng, Gustaf, Överste, Avliden
Bovin, Johan Henrik, Sekreterare i Kammarkollegium, Avliden
Boy, Bengt H., Kapten, Avliden
Boy, Carl Gillis, Ryttmästare, Avliden
Braconnier, Jean Herman, Häradshövding, Avliden
Brag, S.A., Häradshövding, Avliden
Brag, S.A., Häradshövding, 80-årsdag
av Braganza, Don Miguel, Tronpretend, Foto
Brahe, Magnus Per, Greve, Överste kammarherre, Avliden
Brakel, Carl Gustaf, Häradshövding, Avliden
Bralie, J., Statsminister, Foto
Brambeck, Edvard, Konstnär, Bildhuggare, Avliden
Brandel, A.G., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 65-årsdag
Brandel, Elias, Landskamrer i Skaraborgs län, Avliden
Brander, Uno, Författare, Avliden
Brander, Ottomar Johan, Kapten, Värml fältj, Avliden
Branting, K.H., Redaktör, 50-årsdag
Branting, Hjalmar, Statsminister, Avliden
Brate, Erik, Lektor, Avliden
Bratt, Adolf, Generalkonsul, Avliden
Bratt, Helmer, Generalmajor, Avliden
Bratt, Axel, Hovrättsråd, Avliden
Bratt, Ivan, Med.Dr., Avliden
Bratt, Olof, Stadsläkare, Avliden
Bratt, John Christian, Överste, Avliden
Bratt, Gösta, Överste, Avliden
Bratt, Claes Kristian Aug, Överste, Avliden
Bratt, Einar, Överste, Avliden
Bratt, Karl Axel, Överste, Avliden
Bratt, Olof Fredrik, Överstelöjtnant, Avliden
von Braun, Georg, Överste, Avliden
Brauner, N.G.R.U.F., Friherre, Major, Avliden
Brauner, Jan, Friherre, Avliden
Braunerhielm, Thor Gustaf, Bruksägare, Avliden
Braunerhielm, Erik, Kommendör, Avliden
Braunerhielm, Carl, Kommendörkapten, Avliden
Braunerhielm, Georg Gustaf Robert, Stiftssekreterare, Avliden
Braunerhielm, Axel, Överste, Avliden
Bredberg, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Breitholtz, Claes, Byrådirektör, Avliden
Breitholtz, E.J., Generallöjtnant, Avliden
Breitholtz, Edvard Julius, Generallöjtnant, Avliden
Breitholtz, Gösta, Kapten, Avliden
Breitholtz, Gustaf, Stiftssekreterare, Avliden
Breitholtz, Axel, Överste, Avliden
Breitholtz, C.J., Överstelöjtnant, Södermanlands r, Avliden
Breitholtz, C.A., Överstelöjtnant Gotl Art.kår, Utnämning
Breitholz, Torsten, Prost, Avliden
Breitholz, Henrik, Överstelöjtnant, Avliden
Bremberg, F.D., Jägmästare, Avliden
Bretzner, C.G.W., Kommendör, 70-årsdag
Briand, M., Konseljpresident, Foto
Briem, Efraim, Professor, Avliden
Brilioth, Yngve, Ärkebiskop, Avliden
Brinell, Johan August, Överingenjör, Avliden
Bring, Samuel E., Bibliotekarie, Avliden
Bring, Sven Casper, Civilrådman, V.Häradsh, 65-årsdag
Bring, J.Th., Domprost, Avliden
Bring, J.M.F.T., Domprost, 50-årsdag
Bring, Sven C., Häradshövding, Avliden
Bring, Gustaf, Professor, Avliden
Bring, Richard, Underståthållare, Avliden
Brink, Carl, Borgmästare, Avliden
Brising, Harald, Doktor i konsthistoria, Avliden
Brisman, Sven, Professor, Avliden
Broberg, Albert Melker, Häradsskrivare, Avliden
Brock, Lars, Borgmästare, Avliden
Brock, Fritz, Professor, Avliden
Brodén, Ina, Fru, Avliden
Brodén, Elof, Läroverksadjunkt, Avliden
Brodin, Hans, Borgmästare, Avliden
Brolén, Carl Axel, Rektor, Avliden
Broman, Sven, Sekreterare, Avliden
Bromander, Carl, Prost, Teol.Dr., Avliden
Bromé, Janrik, Skriftställare, Avliden
Broms, Johan David, Major, Avliden
Broms, Johan D., Överste, Avliden
de Bronikowsky, Ivan Herman, Kapten, Avliden
de Bronikowsky, Göran, Landsfiskal, Avliden
Bronikowsky, F. de, Räntmästare, V.Häradsh, 65-årsdag
Broomé, Albert, Häradshövding, Avliden
Broström, Ture, Landskamrer, Avliden
Broström, Dan, Skeppsredare, Avliden
Broström, Dan-Axel, Skeppsredare, Avliden
Brulin, Herman, Arkivråd, Avliden
Brummer, Otto Fredrik, Borgmästare, Avliden
Bruncrona, Gösta, Hovpred, Avliden
Bruncrona, Gösta, Kapten, Avliden
Bruncrona, A.G.M., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 50-årsdag
Brunius, John, Konstnär, Skådespelare, Avliden
Brunius, August, Skriftställare, Avliden
Brunnström, Sture, Ryttmästare, Avliden
Bruno, Carl Gustaf, Expeditionschef, Avliden
Bruno, W.P., Överstelöjtnant, Avliden
Bruno, Wilhelm Pontus, Överstelöjtnant, Avliden
Brusewitz, E.H., Myntdirektör, Avliden
Brusewitz, Axel, Professor, Avliden
Bruze, Ivar, Kansliråd, Avliden
Bruzelius, M.G., Hovrättsråd, Avliden
Brycker, Albert, Häradshövding, Avliden
Bråkenhielm, G.A., Generallöjtnant, 75-årsdag
Bråkenhielm, Gustaf Anton, Generallöjtnant, Avliden
Bråkenhielm, Carl, Ingenjör, Avliden
Bråkenhielm, P.J., Landshövding, Jur. Dr., Avliden
Brändström, Edvard, Generallöjtnant, Avliden
Brändström, Per, Överstelöjtnant, Avliden
von Brömsen, Adolph, Civilingenjör, Avliden
von Brömsen, Arthur, Major, Avliden
Buhre, Bertil, Generaldirektör, Avliden
av Bulgarien, Eleonore, Drottning, Foto
av Bulgarien, Ferdinand, Furste, Foto
av Bulgarien, Ferdinand, Konung, Foto
af Burén, Carl, Brukspatron, Avliden
af Burén, Ivar, Brukspatron, Avliden
af Burén, C.H.P., Bruksägare, 50-årsdag
af Burén, Pontus, Godsägare, Avliden
Burén, A., Kammarherre, Avg operachef, Foto
Burén, Bernhard, Major, Avliden
Burén, Axel, Överintendent, Operachef, Avliden
af Burén, Bertil, Överste, Avliden
Burenstam, Fredrik, Trafikchef, Avliden
Burman, Conny, , Avliden
Burman, Fale F:son, Generallöjtnant, Avliden
Burman, E.O., Professor, Utnämning
Burman, E.O., Professor, Avliden
Bygdén, Anders Leonard, Överbibliotekarie, Avliden
Byström, Herman, Överste, Avliden
Bååth, Ludvig, Arkivråd, Avliden
Bååth, Johan, Borgmästare, Avliden
Bååth, Johan Ludvig, Häradshövding, Avliden
Bååth, Albert Ulrik, Skald, Avliden
Bäcklund, A.V., Professor, Avliden
Bäckström, J.A., Godsägare, F.d. löjtnant, 50-årsdag
Bäckström, Arvid, Kammarrättsråd, Avliden
Bäckström, Arthur, Löjtnant, Avliden
Bäckström, Carl A., Överstelöjtnant, Avliden
Bäfverfeldt, Arvid, Direktor, Avliden
Bäärnhielm, G. Mauritz, Häradshövding, 55-årsdag
Bäärnhielm, G.M., Häradshövding, 60-årsdag
Bäärnhielm, Mauritz, Häradshövding, Avliden
Bäärnhielm, Ambjörn, Kapten, Västerb. reg, Avliden
Bäärnhielm, Gustaf, Överläkare, Avliden
Bäärnhielm, Robert, Överstelöjtnant, Avliden
Böklin, Ernst, Civilingenjör, Avliden
Böklin, Arvid, Överste, Avliden
Börjeson, Caspar, Kyrkoherde, Prost, Avliden
Börtzell, Algernon, Hovintendent, Avliden
Böttiger, Hjalmar, Bankdirektör, Avliden
Böttiger, John, Överintendent, Avliden
Böök, Fredrik, Professor, Avliden

C
af Callerholm, G.N.Th., , Avliden
Cantzler, Johan Oscar, Konstnär, Avliden
Carlander, Christofer, Grosshandlare, Avliden
Carlberg, Stellan, Direktör, Avliden
Carleson, Bengt, Bruksdisponent, Civilingenjör, Avliden
Carleson, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Carleson, A.D.C., Kammarrättsråd, Avsked
Carleson, Baltzar, Major, Avliden
Carleson, Conrad, Statsråd, Avliden
Carleson, J.A.F., Överste, Skaraborgs rege, Utnämning
Carlgren, Mauritz, Jägmästare, Skogsch, Avliden
Carlgren, Wilhelm, Lektor, Avliden
Carlgren, Albert, Stiftssekreterare, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Bengt, Domänintendent, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, A.Th., Kammarjunkare, Godsägare, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Sven, Kammarjunkare, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, A.E.R., Kommendörkapten, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Axel, Konsul, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Vilhelm, Professor, Avliden
Carlheim-Gyllensköld, Viktor, Sekreterare, Avliden
Carlholm, Martin, Postkontrollör, Avliden
Carling, Oscar, Prost, Avliden
Carlquist, Gunnar, Bibliotekarie, Avliden
Carlson, Arvid, Aktuarie, Fil.kand., Avliden
Carlson, Oscar Fredrik, Direktör, Avliden
Carlson, Mauritz, Direktör, Avliden
Carlson, Karl Gustaf, Justitieråd, Avliden
Carlson, Gustaf, Justitieråd, Avliden
Carlson, Fredrik, Kontraktprost, Avliden
Carlson, Carl G., Stadsingenjör, Avliden
Carlsson, A.B., Bibliotekarie, Avliden
Carlsson, Gunnar, Generalkonsul, Skeppsredare, Avliden
Carlsson, P.G., Kyrkoherde, Prost, 80-årsdag
Carlsson, S.A., Kyrkovärd, Nyval
Carlsson, Waldemar, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Carlsson, Gottfrid, Professor, Avliden
Casparsson, Ernst, Ryttmästare, Avliden
Cassel, Oscar, Borgmästare, Avliden
Cassel, Gustaf, Byråchef, Avliden
Cassel, Albert, Godsägare, Avliden
Cassel, Edvard, Justitieråd, Avliden
Cassel, Arne, Konstnär, Målare, Avliden
Cassel, Gustav, Professor, Avliden
Cassel, Knut, Ryttmästare, Avliden
Casserman, Hjalmar, Livmedicus, Läkare, Avliden
Cavalli, P.A. Henrik, Riksgäldsfullmäktig, Avliden
Cavalli, Bror Gustaf Julius, Apotekare, Avliden
Cavalli, Per Axel Henrik, Juris Dr, Levn.beskr
Cavalli, P.A. Henrik, Jur. Dr., Riksgäldsfullm., 60-årsdag
Cavallin, Berndt, Rådman, Avliden
Cecilie, Kronprinsessa, Foto
Cederbaum, C.G.H., Jägmästare, Avliden
Cederbaum, F.M., Kapten, Avliden
Cederbaum, Fredrik, Major, Avliden
Cederberg, A.F.O., Överste, Avliden
Cederborg, C August, Författare, Avliden
Cederborg, Allan, Rådman, Avliden
Cedercrantz, Conrad, Landshövding, Avliden
Cedercrona, Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Cedergren, Erik, Byråsekreterare, Avliden
Cedergren, Hugo, Generalsekreterare i KFUM, Avliden
Cederlund, Edward, Hovjägmästare, Godsägare, Avliden
Cederquist, Johan Petrus, Byråsekreterare, Avliden
Cederschiöld, Hugo, Adjutant, Avliden
Cederschiöld, Staffan, Generaltulldirektör, Avliden
Cederschiöld, Georg Louis, Grosshandlare, Avliden
Cederschiöld, Henrik, Häradshövding, Avliden
Cederschiöld, Pehr, Häradshövding, Avliden
Cederschiöld, S.F.R.P., Kammarherre, 65-årsdag
Cederschiöld, Claes, Kapten, Avliden
Cederschiöld, Gunnar, Konstnär, Avliden
Cederschiöld, Per-Ivar, Kontorist, Avliden
Cederschiöld, Vilhelm, Lektor, Avliden
Cederschiöld, Robert, Major, Avliden
Cederschiöld, Gustaf, Professor, Avliden
Cederström, Carl, Baron, Avliden
Cederström, Anders, Friherre, Agronom, Avliden
Cederström, Gustaf, Friherre, Godsägare, Avliden
Cederström, Oscar, Friherre, Major, Avliden
Cederström, Rudolf, Friherre, Överintendent, Avliden
Cederström, Rolf, Friherre, Avliden
Cederström, Olof, Friherre, Kapten, Avliden
Cederström, Gustaf, Friherre, Professor, Avliden
Cederström, C.G.R., Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Cederström, C.G.R., Friherre, 70-årsdag
Cederström, Bror, Friherre, Överste, Avliden
Cederström, A., Friherre, Revisionssekreterare, Avliden
Cederström, Eugene, Friherre, Drätseldir, Avliden
Cederström, Emanuel T., Friherre, Godsägare, 60-årsdag
Cederström, Emanuel, Friherre, Godsägare, Avliden
Cederström, Edward, Friherre, Löjtnant, Avliden
Cederström, E.T., Friherre, Godsägare, 65-årsdag
Cederström, Claes, Friherre, Överste, Avliden
Cederström, Carl, Friherre, Häradshövding, Avliden
Cederström, Rolf, Friherre, Hovmarskalk, Avliden
Cederström, Gustaf, Greve, Major, Avliden
Cederström, Thure Nicolaus, Konstnär, Genremålare, Avliden
Cederström, Thure Nicolaus, Friherre, Konstnär, 65-årsdag
Cederström, Ulf, Teol.stud., Avliden
Celander, Hilding, Professor, Avliden
Celsing, Lars Gustaf, Agronom, Avliden
von Celsing, Folke, Bankdirektör, Avliden
von Celsing, Herman, Godsägare, Avliden
Celsing, L.A., Kammarherre, 75-årsdag
Celsing, Lars Arnold, Kammarherre, Avliden
Celsing, Elof, Kapten, Avliden
Celsing, Gustaf Robert, Kommendörkapten, Avliden
Celsing, Peter, Professor, Avliden
Celsing, Ulrik, Rektor, Direktör, Avliden
Celsing, G.H., Överkammarherre, 70-årsdag
Celsing, Gustaf, Överkammarherre, Avliden
Centervall, General, Chef Kustartilleriet, Eftermäle
Centerwall, Julius Ebbe, Rektor, Avliden
Centerwall, Sture, Statsråd, Avliden
Cervin, Tage, Bankir, Avliden
Cervin, Carl, Bankir, Avliden
Cervin, Carl, Häradshövding, Avliden
Charleville, Carl Wilhelm, Biskop i Linköpings stift, Avliden
Charpentier, Erik, Huvudkassör, Avliden
Charpentier, Carl-Axel, Kammarherre, Avliden
Charpentier, Jean, Kapten, Brandchef, Avliden
Charpentier, Reinhold, Kassakontr, Avliden
Charpentier, C.J., Major, Avliden
Charpentier, Jarl, Professor, Avliden
Charpentier, Toussiant, Överstelöjtnant, Avliden
Christenson, Hans, Häradshövding, Avliden
Christerson, Jarl, Amiral, Avliden
Christerson, Einar, Major, Avliden
Christerson, J.C.E., Viceamiral, 75-årsdag
Christian X, Konung, 50-årsjub
Christiansson, Carl, Justitieråd, Avliden
Christoffersson, C.E., Lantmätare, Avliden
Churchill, Winston, Sjöminister, Foto
Claeson, Hjalmar, Häradshövding, Avliden
Clairfelt, Axel Mauritz, Godsägare, Avliden
Clason, Isak Gustaf, Professor, Byggnadsråd, Avliden
Clason, Samuel, Professor, Levn.beskr
Clason, Sam, Professor, Riksarkivet, Avliden
Clason, Edvard C.H., Professor, Med. Dr., Avliden
Clemenceau, Konseljpresident, Foto
Clemensson, Gustaf, Arkivarie, Fil.Dr., Avliden
Cnattingius, Hans, Rektor, Professor, Avliden
Colleen, Tycho, Häradshövding, Avliden
Colliander, Fredrik Mauritz, Just.borgmäst, 80-årsdag
Collijn, Isak, Bibliotekarie, Avliden
Collijn, Gustaf, Författare, Avliden
Collin, Harald, Stadsläkare, Avliden
av Connaught, Arthur, Prins, Porträtt
Conradi, Georg, Kapten, Avliden
Conradi, Knut, Major, Avliden
Conradson, Ivar, Författare, Avliden
Cornelius, Johan, Borgmästare, Avliden
von Corswant, Arthur, Direktör, Godsägare, Avliden
Couet, F.A., Bankdirektör, 50-årsdag
Coyet, Fabian Albert, Bankdirektör, Avliden
Coyet, G.J., Godsägare, Kammarherre, 60-årsdag
Coyet, Gillis, Godsägare, Avliden
Coyet, Gösta, Hovmarskalk, Avliden
Coyet, Gustaf J., Kammarherre, 55-årsdag
Coyet, Peter-Julius, Kammarherre, Direktör, Avliden
Coyet, Adolf Gabriel, Kammarjunkare, Avliden
Coyet, Achates, Major, Avliden
Crafoord, John G.A., Kapten, Avliden
Crafoord, Jacob Göran, Kapten, N. Sk. Inf.reg, Avliden
Crafoord, J.G.H., Kapten, Avliden
Crafoord, Carl Gustaf Achates, Major, Avliden
Crafoord, M.E.F., Major, Avliden
Crafoord, Casa, Överste, Avliden
Crampa, Jonas, Tullkontr, Avliden
Creutz, E.Ph.A., Greve, Kapten, Avliden
Creutz, Ernst Johan, Greve, Major, Avliden
Croneborg, O.U., Kanslisekr, 50-årsdag
Croneborg, Otto, Sekreterare, Avliden
Cronhielm, Eric, Greve, Major, Avliden
Cronhielm, Axel, Greve, Avliden
Cronhielm, Axel, Greve, Ryttmästare, Avliden
Cronhielm, Carl B.S., Greve, Major, Avliden
Cronstedt, Otto, , Foto
Cronstedt, Axel, Greve, Ryttmästare, Avliden
Cronstedt, Eric, Greve, Avliden
Cronstedt, Rudolf, Greve, Civilingenjör, Avliden
Cronstedt, Sigge, Greve, Arkitekt, Avliden
Cronstedt, Hakon Rudolf, Greve, Major, Avliden
Cronstedt, Rolf, Greve, Avliden
Cronstedt, Clas, Greve, Civilingenjör, Avliden
Cronstedt, Carl, Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Cronstedt, Carl, Greve, Ryttmästare, Avliden
Cronstedt, G, Greve, Kapten, Avliden
Cronstedt, F.W., Greve, 55-årsdag
Cronstedt, Fredrik, Greve, Avliden
Crusebjörn, Adolf Jespersson, Kamrer, Avliden
Curman, Carl Peter, Professor, Balneolog, Avliden
Curman, Sigurd, Riksantikvarie, Fil.Dr., Avliden
Cygnaeus, Axel, Kammarrättsråd, Avliden

D
Dahl, Georg, Amanuens, Avliden
Dahl, Emil, Häradshövding, Avliden
Dahl, Hjalmar Oliver, Professor, Avliden
Dahl, Georg, Rådman, Avliden
Dahl, Adolf, Rådman, Avliden
Dahlander, Robert, Direktör, Avliden
Dahlbeck, Gustaf, Generaldirektör, SJ, Avliden
Dahlberg, B.H., Professor, Avliden
Dahlberg, Knut, Statsråd, Häradshövding, Avliden
Dahlbäck, Sigurd, Författare, Avliden
Dahlerus, Carl Wilhelm, Kapten, Avliden
Dahlgren, Erik Wilhelm, Bibliotekarie, Levn.beskr
Dahlgren, E., Bruksägare, Avliden
Dahlgren, Per J., Kommendör, 50-årsdag
Dahlgren, Karl Petter, Professor, Avliden
Dahlgren, Erik Wilhelm, Riksbibliotikarie, Avliden
Dahlheim, K.V., Överstelöjtnant, 60-årsdag
Dahlman, Gunnar, Justitieråd, Avliden
Dahlqvist, Styrbjörn, Häradshövding, Avliden
d’Albedyhll, Christer, Friherre, Kansliråd, Avliden
Dalén, Per August, Häradshövding, Rådman, Avliden
Dalén, Gustaf, Ingenjör, Uppfinnare, Avliden
Dalman, A.V.E., Lotsinspektör, 70-årsdag
Dalman, Axel, Lotsinspektör, Avliden
Dalman, Gösta, Skeppsmäklare, Avliden
Damm, Bertil, Professor, Avliden
Danckwardt, Edvard, Godsägare, Avliden
Danckwardt, Jean, Kapten, Avliden
Danckwardt-Lillieström, Axel, Fidekommissägare, Avliden
Danell, Hjalmar, Biskop, Avliden
Danell, Hjalmar, Ärkebiskop, Levn.beskr
Danielsen, Nils, Bruksdisponent, Avliden
Danielson, Carl, Brukspatron, Avliden
Danielson, F., Rektor, 50-årsdag
Danielson, Frits, Rektor, Avliden
Danielsson, Carl, Brukspatron, Avliden
Danielsson, Ivan, Envoyé, Avliden
Danielsson, O.A., Professor, Avliden
av Danmark, Lovisa, Drottning, Foto
av Danmark, Harald, Prins, Förlovning
av Danmark, Margarethe, Prinsessa, Konfirm
von Dardel, Georges, Arkitekt, Avliden
von Dardel, Carlo, Generalkonsul, Avliden
von Dardel, C.A., Generalkonsul, 65-årsdag
von Dardel, F.A., Godsägare, Avliden
von Dardel, Nils, Häradshövding, Avliden
von Dardel, Georges, Kammarherre, Major, Avliden
von Dardel, Gustaf, Kammarherre, Ambassadör, Avliden
Dardel, Nils, Konstnär, Avliden
von Dardel, Hans A., Ryttmästare, Avliden
von Dardel, Hans, Överste, Avliden
Davidson, David, Professor, Avliden
de Besche, H.W., Överstelöjtnant, Avliden
de Besche, Hubert, Överstelöjtnant, Avliden
de Brun, Arnold, Kommendörkapten, Avliden
de Brun, Frans, Lektor, Avliden
de Champs, Charles, Amiral, Avliden
de Champs, Henri, Generallöjtnant, Avliden
de Geer, Louis, Friherre, Författare, Avliden
de Geer, Emanuel, Friherre, Löjtnant, Avliden
de Geer, Fabian, Friherre, Landshövding, Avliden
de Geer, G.L., Friherre, Landshövding, 55-årsdag
de Geer, Gerard, Friherre, Ingenjör, Avliden
de Geer, Gerard Louis, Friherre, Levn.beskr
de Geer, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
de Geer, Jean-Jacques, Friherre, Kammarherre, Avliden
de Geer, Louis, Friherre, Avliden
de Geer, Louis, Friherre, Kammarherre, Avliden
de Geer, Edvard, Friherre, Avliden
de Geer, E.A.G., Friherre, Godsägare, 50-årsdag
de Geer, Anton, Friherre, Godsägare, Avliden
de Geer, C.F., Friherre, Sv Gen.konsul, 50-årsdag
de Geer, Carl, Friherre, Generalkonsul, Avliden
de Geer, Carl L.E., Friherre, Bruksägare, Avliden
de Geer, Carl, Friherre, Direktör, Avliden
de Geer, Magnus, Friherre, Byråsekreterare, Avliden
de Geer, Arvid, Friherre, Avliden
de Geer, Carl, Friherre, Major, Avliden
de Geer, Dag, Jägmästare, Avliden
de Geer, F.O.G., Landshövding, Riksdagsman FK, Nyvald
de Geer, Louis Jacques G, Löjtnant, Avliden
de Geer, Wilhelm, Major, Avliden
de Geer, Sten, Professor, Avliden
de Geer, Gerhard, Professor, Avliden
de Geer, G.J., Professor, 50-årsdag
de Geer, Folke, Skogsförvaltare, Avliden
de Geer, Louis, Statsminister, Avliden
De la Gardie, Magnus, Greve, Avliden
De la Gardie, Pontus Axel, Greve, Kammarherre, Avliden
De la Gardie, Robert, Greve, Landshövding, Avliden
De la Gardie, Johan Robert, Greve, Löjtnant, Avliden
De la Gardie, Jacob P.A., Greve, Godsägare, Avliden
De la Gardie, Carl-Gustaf, Greve, Hov.not, Avliden
De la Gardie, Gustaf, Greve, Ryttmästare, Avliden
De la Gardie, C., Greve, 65-årsdag
De la Gardie, Casimir, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
De la Gardie, Robert, Greve, Levn.beskr
De la Gardie, Robert, Greve, Levn.beskr
De la Gardie, Pontus, Greve, Avliden
De la Gardie, Robert, Major, 50-årsdag
de Laval, Hjalmar, Civilingenjör, Avliden
de Laval, Patrik, Kapten, Avliden
de Laval, Jacques, Överste, Avliden
de Laval, Georg, Överstelöjtnant, Avliden
de Maré, Otto, Brukspatron, Avliden
de Maré, Henrik, Hovmarskalk, Avliden
de Maré, G.G.H.A., Häradshövding, Avliden
de Maré, Folke, Kapten, Avliden
de Maré, Rolf, Konstsamlare, Avliden
de Maré, A.H., Major, 50-årsdag
de Maré, Carl, Major, Avliden
de Maré, T., Överste, 60-årsdag
de Maré, Thorgny, Överste, Avliden
de Maré, Thorgny, Överste, 55-årsdag
de Verdier, Anders, Häradshövding, Avliden
de Verdier, Anders, Kapten, Avliden
Delcasseé, M., , Foto
Delin, Carl, Professor, Avliden
Dennemark, Sigurd, Justitieråd, Avliden
Dickson, Sigrid, , Fru
Dickson, George, Bankdirektör, Avliden
Dickson, Charles, Direktör, Avliden
Dickson, Osborn, Friherre, Avliden
Dickson, Douglas, Friherre, Godsägare, Avliden
Dickson, Oscar, Grosshandlare, Avliden
Dickson, William, Jubeldoktor, Avliden
Dickson, Emil, Kammarherre, Avliden
Dickson, Robert, Överståthållare, Avliden
Didring, Ernst, Författare, Avliden
Didron, C.H., Direktör, Avliden
Dieden, Theodor, Godsägare, Avliden
Dieden, G., Godsägare, 65-årsdag
Dillner, Gunnar, Kommerseråd, Avliden
Dischler, Carl, Konstnär, Avliden
Djurklou, Gustaf, Friherre, Bankdirektör, Avliden
Djurklou, Nils, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Dmitri, Storfurste, Foto
Domö, Fritiof, Landshövding, Avliden
Don Carlos, Tronpretendent, Foto
af Donner, James, Kapten, Avliden
af Donner, Gustaf V.A.R.C., Överste, 60-årsdag
af Donner, Casimir, Överste, Avliden
af Donner, E, Överstelöjtnant, Avliden
d’Orchimont, C.E., Grosshandlare, Avliden
d’Orchimont, Stellan, Överste, Avliden
d’Otrante, Charles, Hertig, Avliden
Douglas, Archibald, Generallöjtnant, Avliden
Douglas, Carl, Greve, Ryttmästare, Avliden
Douglas, L.V.A., Greve, Landshövding, 60-årsdag
Douglas, Ludvig W.A., Greve, Riksmarskalk, Avliden
Douglas, Robert, Greve, Avliden
Douglas, Carl, Greve, Avliden
Drake, Johan Otto, Borgmästare, Avliden
Drake, J.O., Fd Borgmästare, Avliden
Drake, Arvid, Godsägare, Avliden
Drake, Axel, Lotskapten, Avliden
Drake, K.A.L., Med. Lic., Provinsialläkare, 70-årsdag
Drake, Knut, Professor, Läkare, Avliden
Drake af Hagelsrum, A.F., Godsägare, 70-årsdag
Drake af Hagelsrum, Fredrik, Notarie, Avliden
Drake af Hagelsrum, Gösta, Överstelöjtnant, Avliden
Drakenberg, Sten, , Avliden
Drakenberg, Bernt, Advokat, Häradshövding, Avliden
Drakenberg, Gösta, Bergsingenjör, Avliden
Drakenberg, Sten, Godsägare, Avliden
Drakenberg, Erik, Kammarherre, Överste, Avliden
Drakenberg, C.G., Konsistorienotarie, 50-årsdag
Drakenberg, Arvid, Major, Avliden
Drakenberg, G.J., Rådman, 80-årsdag
Drakenberg, Sven, Rådman, Avliden
Drakenberg, G.J., Rådman, Avliden
Drakenberg, C.G., Stiftssekreterare, Avliden
Drangel, Eskil, Lagman, Avliden
Drottij, Simon Anton, Assistent, Avliden
Du Rietz, Kapten, , Avliden
Du Rietz, G.A., Grosshandlare, Avliden
Du Rietz, Arthur, Konsul, Avliden
Du Rietz, G. Einar, Professor, Avliden
Du Rietz, Edward, Överstelöjtnant, Avliden
Dufwa, Alfred Wilhelm, Kammarrättsråd, Avliden
Dumrath, O.H., Skriftställare, Avliden
Dunér, Nils Christofer, Professor, Avliden
Durling, Axel Emanuel, Hovrättsråd, Avliden
Duse, S.A., Major, Avliden
Dusén, Per, Fil Dr, Forst.res, Avliden
Duwall-Rosenmüller, Svante Georg, Godsägare, Avliden
von Düben, Adrian, Friherre, Direktör, Avliden
von Düben, Bror, Friherre, Arkitekt, Avliden
von Düben, Henrik, Friherre, Kapten, Avliden
Dyberg, Vilhelm, Justitieråd, Avliden
Dyrssen, Gustaf, Amiral, Avliden
Dyrssen, Wilhelm, Amiral, Avliden
Dyrssen, Gustaf, Kommendör, 50-årsdag
Dyrssen, Thede, Kommendörkapten, Avliden
Dyrssen, G., Konteramiral, 55-årsdag
Dyrssen, Gerhard, Landshövding, Statsråd, Avliden
Dyrssen, Hans, Ryttmästare, Avliden
Dyrssen, Wilhelm, Statsråd, 50-årsdag
Dyrssen, T.J., Överste, Vendes Art.rege, Avsked
Dyrssen, T.J., Överste, Vendes Art.rege, 60-årsdag
Dyrssen, Thede J., Överste, Avliden
Dyrssen, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Dyrssen, Magnus, Överstelöjtnant, Avliden
von Döbeln, Ernst, Bibliotekarie, Avliden
von Döbeln, Gerhard, Civilekonom, Avliden
von Döbeln, Kurt, Major, Avliden
von Döbeln, J.W., Med.Dr., fd reg läkare, Avliden

E
Eberstein, Gösta, Professor, Avliden
von Eckermann, Erik, Hovjägmästare, Avliden
von Eckermann, E.A., Hovjägmästare, 55-årsdag
Eckermann, C.W.T., Kammarherre, 60-årsdag
von Eckermann, Harry, Professor, Avliden
von Eckermann, A.M.A., Överdirektör, Avliden
von Eckermann, Wilhelm, Överkammarjunkare, Avliden
Edelstam, Otto, Aktuarie, Fil.Lic., Avliden
Edelstam, Fritz Fabian, Hovjägmästare, Avliden
Edelstam, Axel, Justitieråd, Avliden
Edelstam, Fabian, Kammarherre, Avliden
Edelstam, Carl, Kansliråd, Avliden
Edelstam, M., Polismästare, Avliden
Edelstam, Carl Gustaf, Registrator, Riksarkivet, Avliden
Edelstam, Ernst Ludvig, Stationsinspektör, Avliden
Edelsvärd, Adolf, Major, Avliden
Edelswärd, Wilhelm, Kammarherre, Avliden
Edén, Nils, , Levn.beskr
Edén, Nils, Landshövding, Avliden
Edén, N., Professor, 40-årsdag
Edén, N., Professor, Nyval
Edfeldt, Hans, Professor, Dödsruna
Edgren, Johan Gustaf, Professor, Levn.beskr
Edgren, Johan, Professor, Avliden
Edgren, G.F., Överstelöjtnant, 60-årsdag
Edholm, Edward Martin, Generaldirektör, Med Jub.Dr, Avliden
Edholm, E.M., Generaldirektör, Med Jub.Dr, 80-årsdag
Edholm, E.M., Generaldirektör, Med. Dr., Avliden
af Edholm, Erik, Generallöjtnant, Avliden
Edholm, Edward, Major, Avliden
Edholm, Erik, Överläkare, Kirurg, Avliden
Edling, Nils, Häradshövding, Avliden
Edling, Holdo, Häradshövding, Avliden
Edsberg, Albin, Borgmästare, Avliden
Edsberg, C.G., Hovrättsråd, Avliden
Edström, J.S., Direktör, 40-årsdag
Edström, J. Sigfrid, Direktör, Avliden
Edström, August Enzio, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Egerström, Fredrik Rheinhold, Byråchef, Lantbruksstud, Avliden
Egerström, Christer, Kommendörkapten, Avliden
Egerström, F.A.I., Major, 60-årsdag
Egnell, Birger, Överstelöjtnant, Avliden
Egnell, Vidar, Överstelöjtnant, Avliden
Ehrenborg, Gustaf Bramwell, Docent, Avliden
Ehrenborg, G.H., Grosshandlare, 60-årsdag
Ehrenborg, Michael, Häradshövding, Avliden
Ehrenborg, Casper R:son, Kapten, Godsägare, Avliden
Ehrenborg, Harald, Konsul, Avliden
Ehrenborg, W., Landssekreterare, Avliden
Ehrenborg, Thom, Länsbokhållare, Avliden
Ehrenborg, Georg, Major, Sk. Dragonreg, Avliden
Ehrenborg, G.F.S., Major, 70-årsdag
Ehrenborg, C.Gustaf S., Major, Riksdagsman FK, Avliden
Ehrenborg, August, Major, Avliden
Ehrenborg, Casper, Skattmästare, Avliden
Ehrenborg, Gösta, Överste, Avliden
Ehrenborg, Theodor, Överstelöjtnant, Avliden
Ehrengranat, Klas, Kapten, Avliden
Ehrengranat, Axel, Kronofogde, Avliden
von Ehrenheim, Eric, Kammarherre, Notis
von Ehrenheim, Eric, Kammarherre, Avliden
von Ehrenheim, Per Jakob, Statsråd, Jur hedersdr, 85-årsdag
von Ehrenheim, Pehr, Statsråd, Avliden
von Ehrenheim, Pehr, Universitetskansler, Notis
von Ehrenheim, Karl Gustaf, Överste, Avliden
Ehrenkrona, Carl Erik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Ehrenkrona, Philip, Friherre, Avliden
Ehrenkrona, Henrik, Friherre, Fil.mag., Avliden
Ehrensvärd, Johan Jacob Albert, Envoyé, Levn.beskr
Ehrensvärd, Bror, Friherre, Avliden
Ehrensvärd, C.A., Friherre, Major, Avliden
Ehrensvärd, Carl-Fredrik, Friherre, Avliden
Ehrensvärd, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
Ehrensvärd, Nils, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Ehrensvärd, Waldemar, Friherre, Major, Avliden
Ehrensvärd, Albert, Greve, Avliden
Ehrensvärd, Augustin, Greve, Ryttmästare, Avliden
Ehrensvärd, C.A., Greve, Amiral, Avliden
Ehrensvärd, C.A., Greve, Konteramiral, 55-årsdag
Ehrensvärd, Johan, Greve, Byrådirektör, Avliden
Ehrensvärd, Gösta, Greve, Amiral, Avliden
Ehrensvärd, Augustin, Greve, Kansliråd, Avliden
Ehrensvärd, Carl August, Greve, General, Avliden
Ehrensvärd, F.A.W., Överstelöjtnant, Avliden
Eidem, Erling, Ärkebiskop, Avliden
Ek, Karl, Konsul, Avliden
Ek, Jean Oswald, Major, Avliden
Ekberg, Bertil, Domänintendent, Godsägare, Avliden
Ekberg, Seve, Justitieråd, Avliden
Ekblom, Gunnar, Konstnär, Avliden
Ekblom, Nils Erik, Kontraktsprost, Avliden
Ekblom, J.E., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 70-årsdag
Ekblom, Olle, Landshövding, Avliden
Ekblom, Richard, Professor, Avliden
Ekbom, K.F.O., Häradshövding, Avliden
Ekeberg, Birger, Riksmarskalk, Avliden
Ekedahl, Esaias, Domprost, Avliden
Ekehorn, J.G.J:son, Professor Karolinska inst, Utnämning
Ekelund, Gunnar, Bruksägare, Avliden
Ekelund, Vilhelm, Författare, Avliden
Ekelund, J.G., Kommendörkapten, 50-årsdag
Ekelund, Jacob, Landskamrer, Avliden
Ekelund, Daniel, Landssekreterare, Avliden
Ekelöf, Gunnar, Författare, Avliden
Ekelöf, Nils, Överste, Avliden
Ekenberg, Otto, Kammarrättsråd, Avliden
Ekengren, W.A.F., Envoyén, Avliden
Ekenman, V.N., Häradshövding, Avliden
Ekenman, Gunnar, Tandläkare, Avliden
af Ekenstam, Nils, Borgmästare, Avliden
af Ekenstam, C W, Häradshövding, Avliden
af Ekenstam, Carl Theodor, Häradshövding, 50-årsdag
af Ekenstam, C.T., Häradshövding, 55-årsdag
af Ekenstam, Theodor, Häradshövding, Avliden
af Ekenstam, Wilhelm, Häradsskrivare, Avliden
af Ekenstam, Nils, Major, Avliden
af Ekenstam, Fredrik, Major, Direktör, Avliden
af Ekenstam, Magnus, Rev. Intendent, Avliden
af Ekenstam, G T E, Ryttmästare, Avliden
Ekenstam, Fabian Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
von Ekensteen, Fritz, Kapten, Avliden
von Ekensteen, Fritz L., Major, Sk. Dragonreg, Avliden
von Ekensteen, Edmund, Major, Avliden
Ekerot, V., Jordbr.kons, Riksdagsman AK, Utnämning
Ekeroth, Gunnar, Överste, Avliden
Ekholm, N.G., Fil Dr, 60-årsdag
Ekholm, Gunnar, Professor, Avliden
Ekholm, Nils, Professor, Avliden
Eklund, J.A., Biskop, Teol.Dr., 50-årsdag
Eklund, Johan Alfred, Biskop, Avliden
Eklund, Åke W., Civilingenjör, Avliden
Eklund, F.G.T., Direktör, Avliden
Eklund, P.G., Domprost, Professor, 65-årsdag
Eklund, Rudolf, Justitieråd, Avliden
Eklund, Harald, Professor, Avliden
Eklund, Gustaf, Regeringsråd, Avliden
Eklundh, Albert, Ombudsman, Avliden
Eklundh, C.G.K., Överste, Avliden
Eklundh, C.G.K., Överste, Avliden
Ekman, Sigurd, Advokat, Avliden
Ekman, Gustaf, Bankdirektör, Avliden
Ekman, Gustaf, Direktör, Fil.Dr., Avliden
Ekman, Wilhelm, Direktör, Avliden
Ekman, Oscar, Godsägare, Avliden
Ekman, Karl Johan, Hovrättsråd, Avliden
Ekman, Gösta, Konstnär, Skådespelare, Avliden
Ekman, Carl E., Konsul, Avliden
Ekman, Axel, Landshövding, Avliden
Ekman, C.G., Statsminister, Avliden
Ekman, J.A., Ärkebiskop, Teol & Fil Dr, 65-årsdag
Ekman, Johan, Ärkebiskop, Avliden
Eksandh, Theodor, Häradshövding, Avliden
Eksandh, P.G.T., Häradshövding, 55-årsdag
Ekstrand, Yngve, Konteramiral, Avliden
Ekstrand, Åke Gerhard, Överingenjör, Avliden
af Ekström, Karl A.J.P., Bruksägare, Avliden
af Ekström, Sigurd, Kapten, Avliden
af Ekström, Fredrik, Kapten, Avliden
Ekström, Arthur, Kommendör, Avliden
Ekström, Per, Konstnär, Avliden
Ekström, G., Kyrkoherde, 50-årsdag
Ekström, Per, Målare, Intervju
Ekström, Gunnar, Prost, Avliden
Ekström, Hugo, Överste, Avliden
Ekströmer, Thorsten, Brukspatron, Avliden
Ekströmer, Ivar, Bruksägare, Avliden
Ekströmer, Lars, Byrådirektör, Avliden
Ekströmer, Johan Melcher, Kapten, Avliden
Ekwall, Nils, Direktör, Avliden
Ekwall, Eilert, Docent, Professor, Utnämning
Ekwall, Axel, Överstelöjtnant, Överingenjör, Avliden
Elander, Rudolf, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Eldh, Carl, Professor, Bildhuggare, Avliden
Elfström, J.B., Borgmästare, Avliden
Elfström, Karl, Ingenjör, Avliden
Elfvik, Ernst, Jägmästare, Avliden
Elgenstierna, Gustaf, , Avliden
Elgenstierna, Magnus, Baningenjör, Avliden
Elgenstierna, Reinhold Gustaf, Godsägare, Avliden
Eliaeson, Åke, Fil. Dr., Avliden
Eliasson, Axel, Grosshandlare, Avliden
Eliasson, E.R., Handlare, Riksdagsman AK, Utnämning
Elliot, Holger, Hovrättspreside, Avliden
Elliot, Knut, President Hovr NL, Avliden
Elliot, Erik Johan, President, Svea Hovrätt, Avliden
Elliot, J.E., President SH, Avsked
Elmquist, Henning, Överståthållare, Avsked
Elvius, Sven, Lektor, Avsked
Emthén, Ossian, Borgmästare, Avsked
Enander, Sven Johan, Kyrkoherde, 60-årsdag
Enblom, Walfrid, Arkivarie, Fil.Dr., Avliden
Eneström, Hjalmar, Överläkare, Avliden
Engberg, Arthur, Landshövding, Avliden
Engdahl, Paul, Konstnär, Avliden
von Engeström, Ebbe Mathias, Agronom, Avliden
von Engeström, C.A.A., Domprost, Teol & Fil Dr, Avliden
von Engeström, Adolf, Domprost i Kalmar, Avliden
von Engeström, Johan, Godsägare, Avliden
von Engeström, Stefan, Greve, Avliden
von Engeström, Johan, Häradshövding, Avliden
von Engeström, L.G.G., Ingenjör, Avliden
av England, Kungaparet, Foto
Englund, J.A., Kyrkoherde, Teol.Dr., 90-årsdag
Engqvist, J., Hemmansägare, Riksdagsman AK, Utnämning
Engström, Albert, Författare, Avliden
Engström, C.C., Kommendör, 85-årsdag
Engström, Leander, Konstnär, Avliden
Engström, Albert, Skald, Intervju
Engströmer, Thore, Professor, Rektor, Avliden
Engströmer, T., Professor, Uppsala univ, Utnämning
Enström, Axel F., Kommerseråd, Avliden
Erdmann, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Erdmann, Axel, Professor, Avliden
Erdmann, A., Professor, 70-årsdag
Erdmann, Nils, Publicist, Avliden
Erdtman, Elias, Konstnär, Avliden
Erdtman, Sigurd, Skriftställare, Avliden
Erici, John, Kammarrättsråd, Avliden
Erickson, Carl Otto, Kammarrättsråd, Avliden
Ericson, Carl, Friherre, Generallöjtnant, Avliden
Ericson, Helge, Generaldirektör, Avliden
Ericson, Valdemar, Häradshövding, Avliden
Ericson, Hans, Statsråd, Amiral, Avliden
Ericsson, Lars Magnus, Direktör, Avliden
Ericsson, Mårten, Generaldirektör, Statsråd, Avliden
Ericsson, Ollas A., Hemmansägare, Riksdagsman AK, 50-årsdag
Ericsson, C.M., Hovrättsråd, Avliden
Ericsson, Hugo, Justitieråd, Avliden
Ericsson Aaby, A W, Major, Riksdagsman FK, Avliden
Erikson, H.T., Landsfiskal, Avliden
Eriksson, Herman, Ambassadör, Avliden
Eriksson, Per, Brukspatron, Avliden
Eriksson, J.V., Hydrolog, Avliden
Eriksson, Kristian, Konstnär, Skulptör, 50-årsdag
Eriksson, Christian, Konstnär, Skulptör, Avliden
Eriksson, C.O., Landsfiskal, Avliden
Eriksson, Bernhard, Landshövding, Avliden
Eriksson, Sven, Lektor, Avliden
Erixson, Sven X-et, Konstnär, Professor, Avliden
Erlandsson, Theodor, Folkskollärare, Avliden
Erlandsson, Per, Överste, Avliden
Ernberg, Ivar P:son, Häradshövding, Avliden
Ernberg, Albert, Professor, Avliden
Ernberg, Jarl, Regeringsråd, Avliden
Ernfors, O.A., Lantbrukare, Avliden
Ernst August, Prins, Promenad
von Essen, Carl-Gustaf, Direktör, Avliden
von Essen, H-H. A., Envoyé, Avliden
von Essen, Reinhold, Friherre, Tjänsteman, Avliden
von Essen, Wilhelm, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
von Essen, Rutger, Friherre, Avliden
von Essen, Per-Erik, Friherre, Avliden
von Essen, Allan, Friherre, Jägmästare, Avliden
von Essen, Carl, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
von Essen, Edward, Friherre, Ryttmästare, Avliden
von Essen, Fredrik, Friherre, Forstmästare, Avliden
von Essen, Fritz-August, Friherre, Avliden
von Essen, Alfred, Friherre, Kammarherre, Avliden
von Essen, Carl, Friherre, Kammarherre, Avliden
von Essen, Erik, Friherre, Avliden
Essen, F.J., Friherre, Kammarherre, Avliden
von Essen, Fredrik, Friherre, Excellens, Avliden
von Essen, Fredrik, Friherre, Avliden
von Essen, Fritz Henrik, Friherre, Major, Avliden
von Essen, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
von Essen, Gustaf, Friherre, Avliden
von Essen, Hans, Friherre, Ryttmästare, Avliden
von Essen, Henrik, Friherre, Ryttmästare, Avliden
von Essen, Peter, Friherre, Major, Avliden
von Essen, Reinhold J., Friherre, Bruksägare, 80-årsdag
von Essen, Wilhelm s:r, Friherre, Överste, Avliden
von Essen, Johan, Godsägare, Avliden
von Essen, Reinhold, Greve, Avliden
von Essen, Carl, Greve, Kammarherre, Avliden
von Essen, Carl, Greve, Kammarherre, Avliden
von Essen, C.J., Häradshövding, Avliden
Essen, Carl R.B., Kapten, Avliden
von Essen, Reinhold R.J., Kapten, Avliden
von Essen, Carl Otto, Konsul, Avliden
von Essen, Reinhold, Ryttmästare, Avliden
Essen, Rutger, Skriftställare, Fil.Dr., Avliden
von Essen, Henrik, Stationsinspektör, Avliden
von Essen, Reinhold, Trafikchef, Avliden
von Essen, C.D., Överste, 70-årsdag
von Essen, Carl Didrik, Överste, Avliden
von Essen, R Gustaf D, Överstelöjtnant, Avliden
Essén, Axel, Redaktör, Författare, Avliden
von Euler-Chelpin, Hans, Professor, Avliden
Eurén, Ludvig, Borgmästare, Avliden
Ewerlöf, Oscar, Envoyé, Avliden
Ewerlöf, O.A.H., Jur kand, Kabinettssekr UD, Utnämning
Ewerlöf, Knut, Statsråd, Direktör, Avliden
Evers, Oscar, Generaldirektör, Avliden
Evers, E., Kyrkoherde, 60-årsdag
Evers, Edvard, Kyrkoherde, Avliden
Ewert, Wilhelm Theodor, Grosshandlare, Avliden

F
Fagerholm, Erik, Professor, Avliden
Fagerlin, Karl, Häradshövding, Avliden
Fagerlin, Ferdinand, Konstnär, Utställning
Fahlbeck, Erik, Professor, Avliden
Fahlbeck, Pontus, Professor, Avliden
Fahlbeck, P.E., Professor, 60-årsdag
Fahlcrantz, G.E., Häradshövding, Avliden
Fahlcrantz, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Fahlcrantz, C.A., Läroverksadjunkt, 60-årsdag
Fahlén, Hugo, Auditör, Avliden
Fahlström, Axel, Advokat, Avliden
Fahnehielm, Thorsten, Major, Avliden
Fahnehjelm, H.W., Löjtnant, Tgf.komm, 80-årsdag
Fahnehjelm, H.W., Telegrafkommissarie, Avliden
Falck, August, Teaterdir, Avliden
Falk, Hugo, Författare, Kapten, Avliden
Falk, Hjalmar, Generalmajor, Avliden
Falk, Erland, Kansliråd, Avliden
Falk, John, Landshövding, Avliden
Falk, Matths, Professor, Avliden
Falk, Matths, Professor, 65-årsdag
Falk, M., Professor, 70-årsdag
Falk, Herman Otto, Regeringsråd, Avliden
Falk, Carl Helmer, Överste, Avliden
Falk, Per, Överste, Avliden
Falk, Svante, Överste, Avliden
Falkenberg, Claes, Friherre, Avliden
Falkenberg, Melcher, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Falkenberg, August, Friherre, Överste, Avliden
Falkenberg, C.A., Friherre, Överste, Utnämning
Falkenberg, Carl, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Falkenberg, Conrad, Friherre, Avliden
Falkenberg, Conrad, Friherre, Kanslisekreterare, Avliden
Falkenberg, Fredrik, Friherre, Major, Avliden
Falkenberg, Gabriel, Friherre, Godsägare, Avliden
Falkenberg, Gustaf A., Friherre, Avliden
Falkenberg, Henrik Conrad, Friherre, Godsägare, Avliden
Falkenberg, Melker H.G., Greve, Avliden
Falkenberg, Konrad, Greve, Kapten, Avliden
Falkenberg, Henric, Greve, Major, Avliden
Falkenberg, Johan Henrik, Greve, Avliden
Falkenberg, Jan H., Greve, Lantmästare, Avliden
Falkenberg, Gabriel, Greve, Avliden
Falkenberg, Carl Henrik Edvard, Kapten, Avliden
Falkengréen, Gustaf Henrik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Falkengren, Gustaf Henrik, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Falkman, Oscar, Bergsingenjör, Avliden
Falkman, Ludvig, Generalmajor, Avliden
Falkman, Oscar Valdemar, Överste, Avliden
Falkman, Oscar Valdemar, Överste, 65-årsdag
Fallenius, Sten, Byråchef, Avliden
Fallenius, Constantin, Generallöjtnant, Avliden
Fallenius, C.C.A., Kommendörkapten, 50-årsdag
Fallenius, C.A., Konteramiral, Avliden
Fallenius, Harald, Personalchef, UD, Avliden
Fallenius, C.M.H., Överste, 50-årsdag
Fallenius, C.C.H., Överstelöjtnant, 50-årsdag
Falliéres, President, Foto
Fallström, Daniel, Författare, Avliden
Fant, Erik, Arkitekt, Avliden
Fant, Gunnar, Borgmästare, Avliden
Fehr, Nils, Fil mag, Avliden
Fehr, Isak, Lektor, Avliden
Fehr, Herman, Notarie, Avliden
Fehr, Martin, Professor, Avliden
von Feilitzen, Olof, Fil.Dr., Chef KB, Avliden
von Feilitzen, O.O.U., Kapten, Skriftställare, Avliden
von Feilitzen, C.A. Hjalmar, Professor, Avliden
Feodorovna, Alexandra, Kejsarinna, Foto
Ferlin, Nils, Författare, Avliden
Feuk, Johan, Fil.Dr., Avliden
Fick, Emil, Kapten, Avliden
von Fieandt, Govert, Kommendörkapten, Avliden
Fischer, Gösta, Hovrättsråd, Avliden
Fischer, Walter, Rektor, Avliden
Fischerström, Nils, Överste, Avliden
Fjaestad, Gustaf, Konstnär, Avliden
Fjellman, Bernhard, Adjunkt, Avliden
Fjellman, Georg, Landssekreterare, Avliden
Fjellman, Johannes Mathias, Ryttmästare, Avliden
Fjellman, Mats, Överste, Avliden
Flach, Axel Wilhelm, Generaldirektör, Avliden
Flach, Erik, Godsägare, Avliden
Flach, S.E.O. S:son, Kammarherre, Avliden
Flach, Axel Wilhelm, Kansliråd, Levn.beskr
Flach, F C Sigismund, Kapten, Godsägare, Avliden
Flach, Gustaf, Major, Avliden
Flach, Axel Wilhelm, Överdirektör, Lantbruksstud, Utnämning
Flach, Miles, Överste, Avliden
Flach, Bengt E:son, Överstelöjtnant, Avliden
Fleetwood, Kjell, Friherre, Avliden
Fleetwood, Carl-Mårten, Friherre, Landskamrer, Avliden
Fleetwood, Georg, Friherre, Intendent, Avliden
Fleetwood, Georg, Friherre, Avliden
Fleetwood, Harald, Friherre, Riksheraldiker, Avliden
Fleetwood, G. Wilhelm M., Friherre, Major, Avliden
Fleetwood, Christoffer, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Fleetwood, E., Friherre, Ryttmästare, 50-årsdag
Fleetwood, Edvard, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Fleetwood, Folke, Friherre, Major, Avliden
Fleetwood, G.A., Friherre, Rådman, Avliden
Fleetwood, Gustaf, Friherre, Avliden
Fleetwood, Harder Georg, Friherre, Avliden
Fleetwood, R.A.S., Friherre, Häradshövding, 50-årsdag
Fleetwood, Richard A S, Friherre, Riddarh.kamr, Avliden
Fleetwood, Sten, Friherre, Löjtnant, Avliden
Fleetwood, Carl F M, Häradshövding, 55-årsdag
Fleetwood, Carl F M, Häradshövding, Avliden
Fleetwood, Swante, Kammarherre, Avliden
Fleetwood, G.M. Christoffer, Överstelöjtnant, 60-årsdag
Fleming, Claes Herman, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Fleming, Erik, Friherre, Avliden
Fleming, Herman, Friherre, Avliden
Fleming, Herman, Friherre, Major, Avliden
Fleming, L.G.H., Friherre, 65-årsdag
Fleming, O.H.A., Friherre, 50-årsdag
Flensburg, Ernst M.B., Borgmästare, Avliden
Flensburg, Carl, Livmedikus, Avliden
Flensburg, Nils, Professor, Avliden
Flensburg, Ebbe G., Rådman, Avliden
Flentzberg, Anton, Kyrkoherde, Avliden
Floderus, Erik, Antikvarie, Avliden
Flodman, Nils, Amanuens, Avliden
Flodmark, Johan, Arkivarie, Avliden
Flodström, Isidor, Kommerseråd, Avliden
Florman, Carl, Kapten, Avliden
Florman, Adrian, Ryttmästare, Avliden
Fock, Victor, Baron, Avliden
Fock, Nils, Civilingenjör, Avliden
Fock, Gunnar, Friherre, Med.Lic., Avliden
Fock, Ivar, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Fock, A. Wilhelm R., Friherre, Major, Avliden
Fock, C.G., Friherre, Överste, Avliden
Fock, Carl, Friherre, Överste, Avliden
Fock, Carl, Friherre, Major, Avliden
Fock, Emil, Friherre, Avliden
Fock, Evald, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Fock, Gunnar, Friherre, Överste, Avliden
Fock, Henrik, Kammarherre, Avliden
Fock, Nils Gösta J:son, Kapten, Avliden
Fock, Axel, Kapten, Avliden
Fock, Hans, Major, Avliden
Fock, Axel Wilhelm Reinh, Major, 65-årsdag
Fock, Jurgen Henrik Gösta, Ryttmästare, Avliden
Fock, Axel, Ryttmästare, Avliden
Fock, C.A., Överste Helsinge reg., Utnämning
Fogelmarck, Gunnar, Konserthuschef, Avliden
Fogelqvist, Torsten, Fil.Dr., Avliden
Fogman, Ernst, Överste, Avliden
Folcke, Nils-Magnus, Författare, Poet, Avliden
Folcker, Erik Gustaf, Överintendent, Avliden
Forsberg, Uno, Direktör, Avliden
Forsberg, Hans, Justitieråd, Avliden
Forsberg, Nils, Konstnär, Avliden
Forsberg, Carl Adolf, Överste, Avliden
Forsell, John, Professor, Operachef, Avliden
af Forselles, Albert, Bergsingenjör, Avliden
af Forselles, Georg Hjalmar, Ingenjör, Avliden
Forsén, E.Hj.C., Hovrättsråd Göta Hovrätt, Avliden
Forslund, Albert, Statsråd, Avliden
Forsman, Bernhard, Direktör, Avliden
Forssblad, Eskil, Civilingenjör, Avliden
Forssblad, Erik, Häradshövding, Avliden
Forssell, Arne, Arkivarie, Fil.Dr., Avliden
Forssell, Nils, Lektor, Avliden
Forssell, Ebbe Gerhard, Professor, Avliden
Forssell, Carl, Professor, Avliden
Forssell, Gösta, Professor, Avliden
Forsslund, Karl-Erik, Konstnär, Avliden
Forssman, Hilding, Justitieråd, Avliden
Forssman, C. August, Prost, Fil.Dr., 60-årsdag
Forssner, Tom, Advokat, Avliden
Forssner, Georg, Direktör, Avliden
Forssner, G.H., Professor, Med. Dr., Utnämning
Forsstrand, Carl, Fil Dr, Avliden
Fougstedt, Arvid, Konstnär, Professor, Avliden
Fraenkel, Hans, Ingenjör, Avliden
Francke, Robert, Grosshandlare, Avliden
Francke, Kjell, Kapten, Avliden
Francke, Otto, Överste, Avliden
Franz Josef, Kejsare, Foto
Franzén, Teodor, Kammarrättsråd, Avliden
Fredelius, Bertil, Advokat, Avliden
Fredenberg, Karl, Generaldirektör, Avliden
Fredholm, Ivar, Professor, Avliden
Fredlund, E., Kyrkoherde, Avliden
Fredrikson, Verner, Direktör, Avliden
Fredrikson, Gustaf, Direktör, Skådespelare, Avliden
Fredriksson, Torsten, Häradshövding, Avliden
Freidenfelt, Waldemar, , Avliden
Freidenfelt, C.J.C., Hovrättsråd, Avliden
Freidenfelt, Teodor, Intendent, Avliden
Freidenfelt, Natanael, Kapten, Avliden
Freidenfelt, Axel, Överläkare, Avliden
de Frese, Claes Otto, Landssekreterare Österg l, Avliden
Frestadius, Erik Julin, Kapten, Avliden
Freudenthal, Per, Författare, Avliden
Friberg, Per G., Kommerseråd, Avliden
Friberg, Charles, Konstnär, Skulptör, Avliden
Friberger, Ragnar, Professor, Avliden
Fridegård, Jan, Författare, Avliden
Fridrichsen, Anton, Professor, Avliden
Friedenfelt, John, Överste, Avliden
Friedrich III, Konung, Foto
Fries, Karl, Fil. Dr., Avliden
Fries, S.A., Kyrkoherde, Teol.Dr., Avliden
Fries, Robert, Professor, Avliden
Fries, Thore, Professor, Forskn.resande, Avliden
Fries, Thore, Professor, Botanist, Avliden
von Friesen, Otto, , Avliden
von Friesen, J.O., Bibliotekarie, Fil.Jubeldr, Avliden
von Friesen, S.G., Lektor, Fil.Dr., 65-årsdag
von Friesen, Sixten, Lektor, 60-årsdag
von Friesen, Sixten Gabriel, v. Talman, Avliden
von Friesendorff, Fredrik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Friesendorff, Fredrik, Friherre, Avliden
von Friesendorff, Gustaf, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Friesendorff, Gustaf, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Friesendorff, Reinhold, Friherre, Major, Avliden
von Friesendorff, Reinhold, Häradshövding, Avliden
von Friesendorff, A.R., Friherre, Kapten, 50-årsdag
Friis, Torsten, Generallöjtnant, Avliden
Friis, Helge, Konteramiral, Avliden
Frisell, Erik, Direktör, Avliden
Frisell, Gösta, Direktör, Avliden
von Frisendorff, Carl August, Friherre, Borgmästare, Avliden
Frisenheim, Carl, Herr, Avliden
Frisk, C., Verkställande direktör, Nyval
Frisk, Carl, Bankdirektör, Avliden
Frunck, Sten, Revisor, Avliden
Fryklund, Daniel, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Fryxell, K.A., Expeditionschef Finansdep, Utnämning
Fryxell, K.A., Generaldirektör i Kommerskollegium, Utnämning
Fryxell, Karl Axel, Generaldirektör, Avliden
Fränckel, Eduard, Civilingenjör, Avliden
Fröberg, John, Affärsman, Avliden
Fröberg, P.A., Borgmästare, 50-årsdag
Fröberg, P.A., Borgmästare, Avliden
Fröding, Gustaf, Skald, Avliden
Fröding, Hugo, Överstelöjtnant, Avliden
Frölich, Gösta, Greve, Bankdir, Avliden
Frölich, F.A., Fältintendent, 50-årsdag
Frölich, Fredrik August, Generallöjtnant, Avliden
Frölich, Axel, Godsägare, Avliden
Frölich, Hans, Greve, Fil.Dr., Avliden
Funck, A.F. Eduard A, Friherre, 50-årsdag
Funck, Fredrik, Friherre, Godsägare, Avliden
Funck, Gösta, Friherre, Avliden
Funck, Th. A., Friherre, Godsägare, Avliden
Funck, Eduard, Häradshövding, Kronofogde, Avliden
Furtenbach, Börje, Överste, Genealog, Avliden
Fürst, Thorvald, Byråchef, Avliden
Fürst, Carl M., Professor, Avliden
Fürstenberg, Otto Lennart, Advokat, Notarius publicus, Avliden
Fürstenberg, Arthur, Livmedikus, Avliden
Fåhraeus, F.I., Domprost, Teol & Fil Dr, 50-årsdag
Fåhraeus, Fredrik, Domprost, Avliden
Fåhraeus, Ivar, Jägmästare, Avliden
Fåhraeus, Rudolf, Rektor, Jubeldr, Avliden
Fåhraeus, Klas, Skriftställare, Avliden
Fägerskiöld, Lars, Friherre, Kapten, Avliden
Fägerskiöld, Per Åke Fredrik, Friherre, Bergsingenjör, Avliden
Fägerskiöld, Johan Wilhelm, Friherre, 80-årsdag
Fägerskjöld, Sixten, Friherre, Major, Avliden

G
Gabrielsson, Samuel, Prost, Avliden
Gadd, Hemming, , Levn.beskr
Gadd, H., General, 75-årsdag
Gadd, Hemming, General, Oskar II stab, Avliden
Gadd, Hugo, Generalmajor, Avliden
Gadd, Sture, Kabinettskammarherre, Generalmajor, Avliden
Gadd, Hemming, Kammarherre, Avliden
Gadd, Edvard, Revisionssekreterare, Avliden
Gadd, Daniel, Sekreterare, Avliden
Gadd, Valdemar, Sekreterare, Avliden
Gadelius, Bror, Professor, Avliden
Gadelius, B.E., Professor, 50-årsdag
Gagge, L.G.R., Bankdirektör, Avliden
Gahn, Erik, Överste, Avliden
Gahn, E., Överste, Avliden
Gardtman, Hjalmar, Överste, Avliden
Garibaldi, Konstnär, Eftermäle
Gauffin, Axel, Fil. Dr., Avliden
Gauffin, Eric, Rådman, Avliden
Gavelin, Axel, Överdirektör, Avliden
Gavelius, Per, Kammarråd, Avliden
Geber, Arvid, Advokat, Avliden
Gedda, Georg, Direktör, Avliden
von Gedda, C Otto, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Gedda, Bertil, Friherre, Advokat, Avliden
Gedda, Georg, Major, Avliden
von Gedda, Carl Otto, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Geete, Robert, Bibliotekarie, Fil.Dr., Avliden
Geete, Wilhelm, Fortif.kassör, Avliden
Geete, Sten Julius, Häradshövding, Avliden
Geete, S., Häradshövding, 70-årsdag
Geete, Erik, Jägmästare, Avliden
Geete, Gustaf Wilhelm, Provinsialläkare, Avliden
Geete, Porse, Överste, Avliden
Geete von Hohenhau, Gustaf Porse, Borgmästare, Avliden
von Gegerfelt, Vilhelm, Artist, Avliden
von Gegerfelt, Eric, Överste, Avliden
Gegrell, Karl Gustaf, Amiral, Avliden
Geijer, Erland, Assessor, Avliden
von Geijer, Knut, Borgmästare, Avliden
Geijer, Herman August, Brukspatron, Avliden
Geijer, Gustaf Reinhold, Brukspatron, Avliden
Geijer, Christoffer R., Brukspatron, 70-årsdag
Geijer, G.R., Bruksägare, 65-årsdag
Geijer, H.A., Bruksägare, 75-årsdag
Geijer, Herman G., Direktör, Avliden
Geijer, Erik, Forstmästare, Avliden
Geijer, Jacob, Förs.råd, Avliden
Geijer, S.G., Generalmajor, Avliden
von Geijer, W.G., Godsägare, Avliden
Geijer, Ernst Wilhelm, Häradshövding, 60-årsdag
Geijer, Ernst W., Häradshövding, Avliden
Geijer, E.W., Häradshövding, 65-årsdag
Geijer, Bror, Häradshövding, Avliden
Geijer, Erik, Justitieråd, Avliden
Geijer, Gösta, Kompositör, 50-årsdag
von Geijer, Bror, Major, Avliden
Geijer, Per A., Professor, Avliden
Geijer, Per Adolf, Professor, Avliden
Geijer, P.A., Professor, 70-årsdag
Geijer, K.R., Professor, Teor. filosofi, Avliden
Geijer, Adolf Reinhold, Rådman, V.Häradsh, Avliden
von Geijer, Carl-Axel, Tjänsteman, Avliden
Geijer, Christian August, Överingenjör, Avliden
Geijer, Reinhold, Överste, Avliden
Geijer, B. Gustaf, Överstelöjtnant, 80-årsdag
Geijer, Bengt Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
af Geijerstam, Karl, Direktör, Avliden
af Geijerstam, Ragnar, Författare, Avliden
af Geijerstam, Gustaf, Författare, 50-årsdag
af Geijerstam, Olof, Hovrättsråd, Avliden
af Geijerstam, R.S.E., Häradshövding, 60-årsdag
af Geijerstam, Sven, Häradshövding, Avliden
af Geijerstam, T.E., Ingenjör, Avliden
af Geijerstam, Ave R., Ingenjör, 60-årsdag
af Geijerstam, Emanuel, Läkare, Avliden
af Geijerstam, Karl, Major, Avliden
af Geijerstam, Nils, Major, Avliden
af Geijerstam, Karl Gustaf, Trafikchef, Avliden
Gellerstedt, A.T., Skald, Överintendent, 75-årsdag
Gellerstedt, A.T., Skald, Sv. Akademin, Avliden
Genberg, N.A., Borgmästare, 55-årsdag
Genberg, A., Konstnär, Landskapsmålare, 50-årsdag
Genberg, Anton, Konstnär, Målare, Avliden
Genberg, Karl Arvid, Överste, Avliden
Genberg, Per Waldemar, Överstelöjtnant, Avliden
von Gerber, Tage, Kapten, Godsägare, Avliden
von Gerber, C-W, Konsul, Avliden
Gerhard, Karl, Teaterdirektör, Avliden
Gerle, Aron, Konstnär, Avliden
Gernandt, Christian, Bokförläggare, 75-årsdag
Gewalt, Ivar, Baningenjör, Avliden
Gewert, Ivar, Generalintendent, Avliden
Gezelius, Birger, Advokat, Avliden
Giertta, Adam, Friherre, Hovrättsråd, Avliden
Giertta, Emil, Friherre, Jägmästare, Avliden
Giertz, Nils, Rådman, Avliden
Gilljam, G.F., , Avliden
Gisle, Carl Olof, Envoyé, Avliden
Giöbel, C.F., Byråchef, Avliden
Gjerdman, Olof, Professor, Avliden
Gladstone, Herbert, Generalguvernör, Foto
Glimstedt, Henrik, Hovrättsråd, Avliden
Glimstedt, P.G., Major, Avliden
av Glücksburg, Helena, Prinsessa, Förlovning
Gobom, Nils, Bibliotekarie, Avliden
Gother, E.O., Grosshandlare, Avliden
Grade, Anders, Lektor, Avliden
Grafström, Erik, Överste, Avliden
Grahl, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Grahl-Flodin, Carl Gustaf, Häradshövding, Avliden
Granberg, O., Bibliotekarie, 50-årsdag
Granberg, Olof, Intendent, Avliden
Granfeldt, Lars, Trafikchef, Avliden
Granholm, Axel, Generaldirektör, SJ, Avliden
Granqvist, Per Gustaf, Professor, Avliden
Granström, Carl-Gustaf, Disponent, Avliden
Grape, Edward, Krigsfiskal, Avliden
Grape, Anders, Överbibliotekarie, Avliden
Grauers, Henning Vilhelm, Borgmästare, Avliden
Grauers, Sven, Professor, Avliden
Grefberg, Gustaf, Justitieråd, Avliden
Grefberg, Vilhelm, Justitieråd, Avliden
Grefberg, E.W., Justitieråd, 65-årsdag
av Grekland, Andreas, Prins, Foto
av Grekland, Alice, Prinsessa, Foto
av Grekland, Georg, Kronprins, Foto
av Grekland, Konstantin, Konung, Foto
av Grekland, Kristoforos, Prins, Foto
Grenander, Ernst, Häradshövding, Avliden
Grenander, Max, Rektor, Avliden
Grevilli, Gustaf, Bruksägare, Avliden
Grevilli, L.G., Bruksägare, Avliden
Grevillius, Nils, Hovkapellmästar, Avliden
Grey, Edward, Sir, Foto
Grill, N.U., Assessor, Avliden
Grill, Baltzar, Godsägare, Avliden
Grill, S.V.T., Godsägare, Avliden
Grill, Theodor, Godsägare, Avliden
Grill, Claes, Kommendant, 55-årsdag
Grill, Andreas, Registrator, Avliden
Grill, Bernhard, Ryttmästare, Avliden
Grill, Eric, Överste, Avliden
Grill, Claes, Överste, Avliden
Grimberg, Carl, Fil.Dr., Avliden
Gripenstedt, Carl, Friherre, Avliden
Gripenstedt, T., Friherre, Godsägare, 60-årsdag
Gripenstedt, Gustaf, Godsägare, Avliden
Gripenstedt, Alfred, Kapten, Avliden
Gripenstedt, Carl, Vice Häradshövding, Godsägare, 55-årsdag
Gripensvärd, Fredrik, Kapten, Avliden
Gripensvärd, F.O., Kapten, Avliden
Grut, Torben, Arkitekt, Levn.beskr
Grut, Torben, Arkitekt, Avliden
Grönblad, Carl, Bibliotekarie, Avliden
Grönhagen, Albert, Godsägare, Avliden
Grönhagen, Inge, Hovrättsråd, Avliden
Grönhagen, K.N.O. Ragnar, Häradshövding, Avliden
Grönhagen, C.B.R., Kapten, Avliden
Grönhagen, Gerhard Wilhelm, Major, Avliden
Grönhagen, G.Wilhelm, Major, 65-årsdag
Grönhagen, Åke, Överste, Avliden
Gröning, P.G., Häradshövding, Avliden
Grönstedt, Johan, Författare, Avliden
Grönvall, Sten, Kammarrättsråd, Avliden
Grönvall, C.W.J., Överste, 65-årsdag
Grönwall, Fredrik, Hovrättsråd, Avliden
Grönwall, Ernst, Överste, Avliden
Gullberg, Hjalmar, Författare, Fil.Dr., Avliden
Gullberg, G.T., Redaktör, Avliden
Gullstrand, Alvar, , Levn.beskr.
Gullstrand, Edvin, Assessor GH, Justitieråd, Utnämning
Gullstrand, Edvin, Justitieråd, Avliden
Gullstrand, Alvar, Professor, Avliden
Gummeson, Per, Konstnär, Avliden
Gustaf Adolf, H.K.H., Arvfurste, Avliden
Gustafsson, Halvar, Generalmajor, Avliden
Gustafsson, L.A., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 60-årsdag
Gustafsson, Gustaf, Prost, Avliden
Gustav V, Konung, Avliden
Gustav VI Adolf, Konung, Avliden
Gustavson, Amadeus, Målarmästare, Avliden
Gyldén, Olof, Kommendörkapten, Ministerresident, Avliden
Gyldén, Einar, Legationssekreterare, Avliden
Gyldenstolpe, August, Greve, Envoyé, Avliden
Gyldenstolpe, A.G.F., Greve, Överhovstallmästare, Avgången
Gyldenstolpe, Nils, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Gyldenstolpe, Gustaf Fersen, Överhovstallm, Avliden
Gyllenadler, Klas, Major, Avliden
Gyllenberg, Carl, Vägdirektör, Major, Avliden
Gyllencreutz, Tyko, Kapten, Avliden
Gyllencreutz, E.R., Major, Avliden
Gyllencreutz, A.W.G., Major, Avliden
Gyllencreutz, Albert, Major, Avliden
Gyllencreutz, R.H.A., Provinsialläkare, Avliden
Gyllengahm, Konrad, Major, Avliden
Gyllengahm, Sigfrid, Överste, Avliden
Gyllenhaal, Lars Herman, Friherre, Akademiräntmästare, Avliden
Gyllenhaal, L.H., Friherre, Akademiräntmästare, 90-årsdag
Gyllenhaal, Lars Herman, Friherre, Häradshövding, Avliden
Gyllenhaal, Gunnar, Kapten, Avliden
Gyllenhammar, Edvard A.H., Jägmästare, Avliden
Gyllenhammar, A.G., Jägmästare, Avliden
Gyllenhammar, Oscar, Med.Dr., Avliden
Gyllenkrok, Axel, Friherre, Kommendör, Avliden
Gyllenkrok, Axel, Friherre, Överste, Avliden
Gyllenkrok, Axel T G, Friherre, Kammarherre, Avliden
Gyllenkrok, Nils, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
Gyllenkrok, Fredrik, Friherre, Löjtnant, Avliden
Gyllenkrok, Gustaf, Länsassessor, Avliden
Gyllenkrok, Carl, Major, Avliden
Gyllenkrok, C.A.F., Överjägmästare, Avliden
Gyllenkrok, Sperling, Överste, Avliden
Gyllenram, René, Generalkonsul, Avliden
Gyllenram, Henric Fredric, Generalmajor, Levn.beskr
Gyllenram, Henric, Generalmajor, Avliden
Gyllenram, Nils F.W., Jägmästare, Avliden
Gyllenram, A. Maurice, Kapten, Avliden
Gyllenram, Bertrand, Major, Avliden
Gyllenram, Rutger, Överste, Avliden
Gyllenram, R. O:son, Överste, 60-årsdag
Gyllenram, Rudolf O. C:son, Överste, Avliden
Gyllenskepp, Uno, Apotekare, Avliden
Gyllenstierna, Knut, Friherre, Överste, Avliden
Gyllenstierna, Kristofer, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Gyllenstierna, Mogens, Friherre, Arkivarie, Avliden
Gyllenstierna, A., Friherre, Godsägare, 55-årsdag
Gyllenstierna, Axel, Friherre, Kammarherre, Avliden
Gyllenstierna, Carl, Friherre, Kapten, Avliden
Gyllenstierna, Carl, Friherre, Avliden
Gyllenstierna, Eric, Friherre, Minister, Avliden
Gyllenstierna, Erik, Friherre, Major, Avliden
Gyllenstierna, J., Friherre, Major, 55-årsdag
Gyllenstierna, Johan, Friherre, Godsägare, Avliden
Gyllenstierna, Nils, Friherre, Hovjägmästare, Avliden
Gyllenstierna, Nils Joachim, Friherre, Med.Lic., Avliden
Gyllenstierna, Sten, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Gyllenstierna, Gustaf, Friherre, Avliden
Gyllenstierna, Göran, Friherre, Generalmajor, Avliden
Gyllenstierna, Jan, Friherre, Konstnär, Avliden
Gyllenstierna, Johan, Friherre, Avliden
Gyllenstierna, Catharina, Grevinna, Personuppg
Gyllenstjerna, Axel, Friherre, 50-årsdag
Gyllenswaan, Rolf, Ryttmästare, Avliden
Gyllensvärd, Sten, Civilingenjör, Avliden
Gyllensvärd, Ernst, Kamrer, Avliden
Gyllensvärd, Harald, Kapten, Avliden
Gyllensvärd, Anders Gustaf, Lantbrukare, 60-årsdag
Gyllensvärd, Axel, Major, Avliden
Gyllensvärd, Gustaf, Major, Avliden
Gyllensvärd, O.H., Major, 55-årsdag
Gyllensvärd, Hugo, Major, Avliden
Gyllensvärd, Vilhelm, Registrator, Avliden
Gyllensvärd, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Gyllensvärd, Johan Axel, Överstelöjtnant, Fältintendent, Avliden
Gyllensvärd, Seth, Överstelöjtnant, Avliden
Gyllenswärd, Gösta, Bankdirektör, Avliden
Gyllenswärd, Ragnar, Justitieråd, Statsråd, Avliden
Gyllenswärd, B.G.E., Räntmästare, 70-årsdag
Gyllenswärd, E., Räntmästare, Uppsala akademi, Avliden
Gyllenswärd, Carl, Överste, Avliden
Günther, Ernst, Envoyé, Avliden
Günther, Christian, Utrikesminister, Avliden
Gårdlund, Waldemar, Med. Dr., Läkare, Avliden
Gärde, Natanael, Justitieråd, Statsråd, Avliden
Gärde, A. Bernhard, Landshövding, Avliden
Gödel, Vilhelm, Överbibliotikarie, Avliden
Göransson, Karl Fredrik, Bruksdisponent, Avliden
Göransson, N.J., Professor, Avliden
Göransson, N.J., Professor, Utnämning
Göransson, W., Verkställande dir Huskvarna vapenfabrik, Nyval
Göransson, Hardy, Överdirektör, Avliden
Göthe, A.G., Fil. Dr., Amanuens, 65-årsdag
Göthe, Georg, Intendent, Nationalmuseet, Avliden
Göthlin, A., Kronofogde, Avliden

H
Haage, Edvard, Grosshandlare, Avliden
Hadorph, Gunnar, Fil.mag., Avliden
Haegermark, Harald, Generallöjtnant, Avliden
Haeggström, Carl Z., Disponent, Avliden
Hafström, C.G., Landssekreterare, Avliden
Hagander, A., Häradshövding, Avliden
Hagander, J.T., Häradshövding, Avliden
Hagberg, Knut, Fil.Dr., Sv.D., Avliden
Hagborg, August V N, Konstnär, Avliden
Hagborg, W.N.A., Konstnär, Målare, 60-årsdag
Hage, A.W., Arkivarie i Kammarkollegium, Avliden
Hagelin, Ernst, Häradshövding, Avliden
Hagen, Robert, Landshövding, Avliden
Hagendahl, Gunnar, Lagman, Avliden
Haglund, R.L., Konstnär, Målare, 70-årsdag
Haglund, Robert, Konstnär, Dekoratör, Avliden
Hagman, Agard, Ingenjör, Avliden
Hagman, Oskar, Notarie, Avliden
Hagman, Konrad, Skriftställare, Avliden
Hagström, Algot, Ryttmästare, 65-årsdag
Hagström, Albert, Sekreterare, Avliden
Hagströmer, Erik, Häradshövding, Avliden
Hagströmer, E.J., Häradshövding, 50-årsdag
Hagströmer, Sven, Landshövding, Avliden
Hagströmer, Jacob, Riksbanksdirektör, Avliden
Hahr, Erik, Arkitekt, Avliden
Hahr, Alfred, Jägmästare, Avliden
Hahr, August, Professor, Avliden
Hahr, A.W.T., Överjägmästare, Avliden
Haij, Knut, Häradshövding, Avliden
Haij, Julius Bernh, Lektor, Avliden
von Hall, Knut, Fil lic, Avliden
von Hall, Hj., Kapten, Avliden
von Hall, Hjalmar Z:son, Överstelöjtnant, Avliden
von Hall, Birger Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Hallberg, Emanuel, Kammarrättsråd, Avliden
Hallberg, Fritz, Landssekreterare, Avliden
Hallén, Andreas, Professor, Kompositör, Avliden
Hallén, Harald, Prost, Avliden
Hallenborg, Sven, Överste, Avliden
Hallendorff, Carl, Professor, Avliden
Hallendorff, C.H., Rektor, 40-årsdag
Hallgren, Eric, Underståthållare, Avliden
Hallin, Wilhelm Emanuel, Borgmästare, Avliden
Hallin, Eric, Kabinettskammarherre, Godsägare, Avliden
Hallin, Axel, Kammarherre, Avliden
Hallström, Per, Författare, Foto
Hallström, Per, Författare, En av De Aderton, Avliden
von Hallwyl, Walter, Greve, Avliden
Halvorsen, Bjarne Arvid Knut, Banktjänsteman, Avliden
Hamberg, A., Professor, 50-årsdag
Hamberg, Hugo, Professor, Avliden
Hamberg, Axel, Professor, Avliden
Hamilton, Gustaf H.R., Civilingenjör, Avliden
Hamilton, Hugo, Friherre, Godsägare, Avliden
Hamilton, Carl, Friherre, Landshövding, Avliden
Hamilton, Fredrik-Adolf, Friherre, Kammarherre, Avliden
Hamilton, James, Greve, Godsägare, Avliden
Hamilton, Hugo, Greve, Kommend, Avliden
Hamilton, Hugo, Greve, Avliden
Hamilton, Jacob, Greve, Ryttmästare, Avliden
Hamilton, Hugo, Greve, Landshövding, Avliden
Hamilton, Hugo Erik Gustaf, Greve, Levn.beskr
Hamilton, J.S.F.J., Greve, Godsägare, 55-årsdag
Hamilton, J.W.Hugo, Greve, Civilingenjör, Avliden
Hamilton, Wathier, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Walter, Greve, Civilingenjör, Avliden
Hamilton, William, Greve, Godsägare, Avliden
Hamilton, Sven, Greve, Disponent, Avliden
Hamilton, Patrick G., Greve, Avliden
Hamilton, Otto, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Malcolm R., Greve, Avliden
Hamilton, Lars Adolph, Greve, Försäljningschef, Avliden
Hamilton, Knut Gustaf, Greve, Kommendör, Avliden
Hamilton, John-Fredrik, Greve, Civilingenjör, Avliden
Hamilton, John, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Hamilton, Johan, Greve, Avliden
Hamilton, Jarl, Greve, Redaktör, Avliden
Hamilton, Hugo B.M., Greve, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Rektor, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Civilingenjör, Avliden
Hamilton, James Douglas, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, Johan, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, John Bernhard, Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Hamilton, Knut, Greve, Ryttmästare, Avliden
Hamilton, Ludvig Percival, Greve, Kommendörkapten, Avliden
Hamilton, M.A.H., Greve, Disponent, 55-årsdag
Hamilton, Ragnar, Greve, Avliden
Hamilton, Raoul, Greve, Avliden
Hamilton, Walter, Greve, Godsägare, Avliden
Hamilton, Wathier, Greve, Ryttmästare, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Avliden
Hamilton, C.B., Greve, Överste, Utnämning
Hamilton, Carl Bastiat, Greve, Generalmajor, Avliden
Hamilton, Carl-Gustaf, Greve, Major, Avliden
Hamilton, G.A., Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Hamilton, G.A.K., Greve, Professor, 80-årsdag
Hamilton, G.K., Greve, Professor, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Godsägare, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, General, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Avliden
Hamilton, Gustaf, Greve, Avliden
Hamilton, Gustaf H.A., Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Hamilton, Gustaf Ludvig, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Henning Adolf Percy, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Alexander, Greve, Avliden
Hamilton, Henrik David, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, Gösta Patrik, Greve, Avliden
Hamilton, Gustaf Wilhelm B., Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, Guy, Greve, Avliden
Hamilton, Gösta Patrik, Greve,
Hamilton, Gösta Patrik, Greve, Intervju
Hamilton, Gösta Patrik, Greve, Kattgreven
Hamilton, Harry R, Greve, Kommendörkapten, 50-årsdag
Hamilton, Henning, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Adolf, Greve, Notis
Hamilton, Adolf, Greve, Avliden
Hamilton, Adolf, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, A.W.H., Greve, Intendent, Avliden
Hamilton, Adolf Patrik, Greve, 55-årsdag
Hamilton, Bengt, Greve, Provinsialläkare, Avliden
Hamilton, Carl-Adolf, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, Axel W., Greve, Major, Avliden
Hamilton, Carl-Gustaf, Greve, Överste, Avliden
Hamilton, Adolf, Greve, Generaldirektör, Avliden
Hamilton, Ebbe, Greve, Hovjägmästare, Avliden
Hamilton, Edvard, Greve, Avliden
Hamilton, Edward Patrik, Greve, Kommendörkapten, Avliden
Hamilton, Evert, Greve, Avliden
Hamilton, Stephanie Fredr, Grevinna, Personuppg
Hamilton, Grevinna, Notis
Hamilton, Wathier Percival, Kommendörkapten, Avliden
Hamilton, Harry Robert, Kommendörkapten, Avliden
Hamilton, Knut, Landshövding, Avliden
Hamilton, Patrick, Sekreterare, Major, Avliden
Hamilton, Malcolm Björn, Sekreterare Gävle handelskammare, Avliden
Hamilton, Hugo William, Överste, Utnämning
Hamilton, Hugo William, Överste, Avliden
Hamilton af Hageby, M.F.G., Friherre, Godsägare, Avliden
Hamilton af Hageby, Hugo, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Hammar, O.A.C., Landssekreterare, 60-årsdag
Hammar, O.A.C., Landssekreterare Örebro l, Avliden
Hammar, J.A.H., Professor, 50-årsdag
Hammarberg, Axel, Ingenjör, Avliden
Hammarskiöld, Lennart, Direktör, Avliden
Hammarskiöld, Ludvig, Generallöjtnant, Avliden
Hammarskiöld, Arvid, Kapten, Avliden
Hammarskiöld, Carl Wilh Alexis, Major, Avliden
Hammarskiöld, Axel, Marinsekreterare, Avliden
Hammarskjöld, Olof, Advokat, Avliden
Hammarskjöld, Carl Arvid, Aktuarie, Avliden
Hammarskjöld, Sten, Byråsekreterare, Författare, Avliden
Hammarskjöld, Hugo, Civilingenjör, Avliden
Hammarskjöld, Åke, Envoyé, Avliden
Hammarskjöld, Agaton, Författare, Dödsruna
Hammarskjöld, C-H., Förvaltare, Avliden
Hammarskjöld, Carl Gustaf, General, Avliden
Hammarskjöld, Dag, Generalsekreterare, Avliden
Hammarskjöld, Per, Godsägare, Avliden
Hammarskjöld, Hjalmar, Landshövding, Statsminister, Avliden
Hammarskjöld, Bo, Landshövding, Avliden
Hammarskjöld, Göran, Major, Avliden
Hammarskjöld, Hjalmar, Professor, Levn.beskr
Hammarskjöld, Hugo, Statsråd, Avliden
Hammarsten, O., Professor, 70-årsdag
Hammarsten, Olof, Professor, Avliden
Hammarsten, F., Prost, Hovpredikant, 65-årsdag
Hammarström, Torsten, Ambassadör, Avliden
Hammarström, A., Landshövding, 55-årsdag
Hammarström, Alexis, Landshövding, Avliden
Hammarström, Rud., Ryttmästare, Avliden
Hammer, Bertil, Professor, Avliden
Hamrin, Johan, Byråchef, Lantmästare, Avliden
Hamrin, Felix, Landshövding, Avliden
Hanngren, Martin, Generallöjtnant, Avliden
Hansen, Vilhelm, Generaldirektör, Avliden
Hansén, J.T., Lantbrukare, Riksdagsman AK, Utnämning
Hanson, Otto, Häradshövding, Avliden
Hanson, Lars, Skådespelare, Avliden
Hansson, Rasmus, Hovrättsråd, Avliden
Hansson, R., Hovrättsråd, 60-årsdag
Hansson, Johan, Häradshövding, Avliden
Hansson, Nils, Professor, Statsråd, Avliden
Hansson, Ola, Skald, Avliden
Hansson, Per Albin, Statsminister, Avliden
Hanzon, Axel, Byrådirektör, Avliden
Haralds, Hjalmar, Skriftställare, Avliden
Hartelius, Åke, Häradshövding, Avliden
Hartelius, Filip, Överste, Avliden
Hartman, Carl, Häradshövding, Avliden
von Hartmansdorff, August, Ambassadör, Avliden
von Hartmansdorff, Gösta, Byråchef, Avliden
Hasselberg, Klas Bernhard, Professor, Avliden
Hasselblad, Åke, Krigsråd, Avliden
Hasselrot, C.A., Byråchef, 50-årsdag
Hasselrot, Pehr Richert, Generallöjtnant, Avliden
Hasselrot, Mathias, Häradshövding, Avliden
Hasselrot, B.F.E., JO, 50-årsdag
Hasselrot, Carl Rudolf, Kyrkoherde, Avliden
Hasselrot, Bror, Landshövding, Avliden
Hasselrot, Berndt, President, Avliden
Hasselrot, Berndt F.E., Rec.sekr, Utnämning
Hasselrot, P.R., Överste, 50-årsdag
Haweerman, Fredric, Kanslisekreterare, Avliden
Hay, A.B., Disponent, 75-årsdag
Hay, A. Berndt, Disponent, Avliden
Hay, Berndt, Kabinettskammarherre, Avliden
Hazelius, Gösta, Major, Avliden
Hedar, Sam, Arkivråd, Fil.Dr., Avliden
Hedberg, Frans, , 80-årsruna
Hedberg, T.H., Dramatenchef, 50-årsdag
Hedberg, Olle, Författare, Svenska Akademi, Avliden
Hedberg, Tor, Författare, Avliden
Hedborg, Axel, Häradshövding, Avliden
Hedén, Pontus, Civilingenjör, Avliden
Hedén, Erik, Fil Dr, Avliden
Hedén, Karl, Överläkare, Avliden
von Hedenberg, Ludvig, Major, Avliden
von Hedenberg, Angur, Notarius Publicus, Avliden
Hedenblad, Ivar, Dir. musices, Dödsruna
Hedenblad, O.R., Överste, 70-årsdag
Hedenblad, Ottomar Rudolf, Överste, Avliden
Hedengren, David, Generallöjtnant, Avliden
Hedengren, David, Överste, 50-årsdag
Hedengren, Gabriel, Överste, Avliden
Hedengren, Josef, Överstelöjtnant, Avliden
Hedenstierna, Claes, Advokat, Avliden
Hedenstierna, Ernst, Borgmästare, Avliden
Hedenstierna, H., Häradshövding, Avliden
Hedenstierna, Berndt, Ingenjör, Avliden
Hedenstierna, Harry, Kammarherre, Avliden
Hedenstierna, A.O. Emil, Kammarherre, Avliden
Hedenstierna, Carl, Kapten, Avliden
Hedenstierna, Georg, Kapten, Avliden
Hedenstierna, O.L.H., Major, Avliden
Hedenstierna, Otto Edvard Fredrik, Major, Avliden
Hedenstierna, Sigurd, Major, Avliden
Hedenstierna, Johan Otto Wilh, Vice Häradshövding, Avliden
Hedenstierna, A.V.H., Vice Häradshövding, 70-årsdag
Hederstierna, Erland S.W., Kapten, 50-årsdag
Hederstierna, Erland, Major, Avliden
Hederstierna, Carl, Överståthållare, Avliden
Hederström, Sune, Överjägmästare, Avliden
Hedin, Sven, , Tacktal
Hedin, Sven, , Avliden
Hedin, John, Disponent, Avliden
Hedin, Abraham Ludvig, Stadsarkitekt, Avliden
Hedlund, Torsten, Direktör GHT, Avliden
Hedlund, Henrik, Redaktör, Avliden
Hedman, Ivar, Borgmästare, Avliden
Hedmark, Karl, Prost, Avliden
Hedquist, Ivan, Skådespelare, Avliden
Hedqvist, Joel, Byråsekreterare, Avliden
Hedqvist, Birger, Generallöjtnant, Avliden
Hedulff, Einar, Överdirektör, Avliden
Hegardt, Rudolf, Agronom, Avliden
Hegardt, Peter, Generallöjtnant, Avliden
Hegardt, F.B., Häradshövding, 55-årsdag
Hegardt, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Hegardt, Henrik, Ryttmästare, Avliden
Hegardt, Carl, Rådman, Avliden
von Heideken, Gustaf, Häradshövding, Avliden
von Heideman, Georg Carl Fredrik, Fältintendent, 75-årsdag
von Heideman, P.R.G.W., Överste, Utnämning
von Heideman, Georg-Wilhelm, Överste, Avliden
von Heidenstam, Erik, Civilingenjör, Avliden
von Heidenstam, Hugo, Envoyé, Avliden
von Heidenstam, Rolf, Kabinettskammarherre, Avliden
von Heidenstam, O.G., Kammarherre, Avliden
von Heidenstam, Adolf Gerhard, Kapten, 55-årsdag
von Heidenstam, Nils Gustaf, Kapten, Avliden
von Heidenstam, Verner, Konstnär, Författare, Avliden
von Heidenstam, Ernst, Major, Avliden
von Heidenstam, A G, Major, Avliden
von Heidenstam, Carl, Minister, Avliden
Heijkenskjöld, Knut, Brukspatron, Avliden
Heijkenskjöld, E., Brukspatron, Avliden
Heijkenskjöld, Frank, Byråchef, Avliden
Heijkenskjöld, Thor, Direktör, Avliden
Heijkenskjöld, Carl Detlof, Godsägare, Avliden
Heijkenskjöld, Carl Henr Wilh, Kansliråd, Avliden
Heijkenskjöld, B.W.A.R., Kapten, Förs.direktör, Avliden
Heijkenskjöld, Wolfgang, Kapten, Direktör, Avliden
Heijkenskjöld, Carl, Major, Avliden
Heijkenskjöld, Adolf, Sekreterare Arméförvaltn, Avliden
Heijkenskjöld, Selim Lennart, Överste, Avliden
Heijkenskjöld, Selim Lennart, Överste, 75-årsdag
Heijne, Emil, Advokat, Avliden
von Heijne, Bengt, Bankdirektör, Avliden
von Heijne, Harald, Direktör, Avliden
von Heijne, David, Hovrättsråd, Avliden
von Heijne, Sven, Kamrerare, Kapten, Avliden
von Heijne, David, Kapten, Avliden
von Heijne, Lennart, Major, Avliden
von Heijne, Bertil, Rådman, Avliden
von Heijne, Axel, Överste, Avliden
von Heijne, Nils, Överste, Avliden
von Heijne Lillienberg, Georg, , Avliden
von Heijne Lillienberg, L.G., Godsägare, F.d. kapten, 75-årsdag
von Heijne Lillienberg, Lars Georg, Kapten, Södermanlands r, Avliden
Heilborn, Helge, Direktör, Avliden
Heilborn, Herman, Major, Avliden
Heintz, G., Landskamrer, Avliden
Hekscher, Isidor, Gen.konsul, Jur. Dr., Avliden
von Heland, C.G.E., Direktör, Avliden
von Heland, Hans, Direktör, Avliden
von Heland, Erik, Landshövding, Avliden
von Heland, F.I., Överste, 70-årsdag
von Heland, Frans Isac, Överste, Avliden
Hellbeerg, Mauritz, Redaktör, Avliden
Hellborn, Bengt, Häradshövding, Avliden
Helleberg, T., Major, 55-årsdag
Helleberg, Theodor, Överstelöjtnant, VoV, Avliden
Hellenius, Nils, Kansliråd, Avliden
Heller, Frank, Författare, Avliden
Hellgren, E.G., Kapten, 50-årsdag
Hellichius, Härved, Häradshövding, Avliden
Hellichius, Nils, Ombudsman, Avliden
Helling, Nils, Häradshövding, Avliden
Hellman, Fredrik, Civilingenjör, Avliden
Hellner, Johannes, Justitieråd, Avliden
Hellner, J., Justitieråd, 45-årsdag
Hellquist, Carl Gustaf, Justitieråd HD, Avliden
Hellquist, Elof, Professor, Avliden
Hellström, Gustaf, Författare, Avliden
Hellström, Nils, Generaldirektör, Avliden
Hellström, Paul, Statsråd, Jordbruksminist, Avliden
Hellström, D., Yrkesinspektör, Nyval
Hemberg, Eugen, Länsjägmästare, Avliden
Hemming-Sjöberg, Axel, Advokat, Avliden
von Hennigs, Gösta, Professor, Avliden
Hennings, Einar, Envoyé, Avliden
Henrikson, Victor, Överläkare, Med.Lic., Avliden
Henriques, Emil, Advokat, Avliden
Henriques, Henry, Överstelöjtnant, Avliden
Henschen, E.R., Notarie, Fil.Dr., Avliden
Henschen, Folke, Professor, Avliden
Henschen, S.E., Professor, 65-årsdag
Herdin, K.W., Häradshövding, Rådman, Avliden
Herlenius, August, Kabinettskammarherre, Avliden
Herlitz, Karl, Häradshövding, Avliden
Herlitz, Nils, Professor, Avliden
von Hermansson, Carl Fredrik, Greve, Avliden
Hermelin, Carl Alfons, Dom.intendent, Avliden
Hermelin, Sven Th:son, Friherre, Konsulent, Avliden
Hermelin, Ernst, Friherre, Avliden
Hermelin, Erik, Friherre, Skriftställare, Avliden
Hermelin, Edvard, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, Eugéne, Friherre, Kapten, Avliden
Hermelin, Carl Yngve, Friherre, Bergsingenjör, Avliden
Hermelin, C.W.A., Friherre, Kapten, Avliden
Hermelin, C.M., Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, Axel, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, M., Friherre, Godsägare, 55-årsdag
Hermelin, David, Friherre, Överste, Avliden
Hermelin, Carl-Magnus, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, Knut, Friherre, Avliden
Hermelin, Knut, Friherre, Kammarherre, Avliden
Hermelin, Joseph, Friherre, Avliden
Hermelin, Alf, Friherre, Avliden
Hermelin, Axel, Friherre, Avliden
Hermelin, B.O., Friherre, Avliden
Hermelin, Stellan, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Hermelin, Robert, Friherre, Avliden
Hermelin, Philip, Friherre, Avliden
Hermelin, Max, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, Gustaf, Friherre, Avliden
Hermelin, Thorsten, Friherre, Byråchef, Avliden
Hermelin, Sven, Friherre, Överste, Avliden
Hermelin, S.D.A., Friherre, 55-årsdag
Hermelin, S.A., Friherre, Godsägare, 95-årsdag
Hermelin, Richard, Friherre, Avliden
Hermelin, Olof Tryggve, Friherre, Konstnär, Avliden
Hermelin, Olof, Friherre, Författare, Avliden
Hermelin, Gösta, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, A.A., Kommendörkapten, 50-årsdag
Hermelin, Adolf, Kommendörkapten, Avliden
Hermelin, Olof, Konstnär, Foto
Hernblom, Arwid, Rådman, Avliden
Herner, Sven, Professor, Avliden
Hernlund, Ebbe, Häradshövding, Avliden
Hernlund, C.H., Rektor, 65-årsdag
Hernlund, C.H., Rektor, Riksdagsman FK, Ledamot
Hernmark, Carl Gustaf, Kammarrättsråd, Avliden
Hérnod, Torsten, Direktör, Avliden
Herrlin, Axel, , Avliden
Herrlin, P.A.S., Professor, Utnämning
Herslow, Ernst C:son, Bankdirektör, Avliden
Herslow, Carl, Fil Dr, Talman, Avliden
Herslow, E.J.A., Justitieråd, 70-årsdag
Herslow, Ernst Johan Adalb, Justitieråd, Avliden
Herslow, Carl C.P., Talman, 75-årsdag
Hesselbom, Otto, Konstnär, Landskapsmålare, 60-årsdag
Hesselman, Bengt, Professor, Avliden
Hesselman, Henrik, Professor, Avliden
Hessius, Ivar, Häradshövding, Avliden
Hessner, Lars Otto, Bankdirektör, Avliden
Heyman, Wilhelm, Byråchef, Lantbruksstud, Avliden
Heyman, Bengt, Direktör, Avliden
Heyman, Hugo, Sekreterare, Avliden
Heüman, Elis Daniel, Kyrkoherde, Avliden
Hierta, Per, Friherre, Avliden
Hildebrand, Karl, Fil.Dr., Avliden
Hildebrand, Erik, Kanslichef, Avliden
Hildebrand, Bengt, Professor, Avliden
Hildebrand, Carl Hildemar, Professor, Avliden
Hildebrand, Emil, Riksantikvarie, Avliden
Hildebrand, Hans Olof, Riksantikvarie, Led Sv Akademin, Avliden
Hildebrand, Hans, Riksantikvarie, 65-årsdag
Hildebrandsson, Hugo, Professor, Meterolog, Avliden
Hillberg, C.W.E., Skådespelare, 60-årsdag
Himmelstrand, Hjalmar, Hovrättsråd, Avliden
von Hindenburg, Generalfältmarskalk, Foto
Hintze, Teodor, Underståthållare, Avliden
Hirsch, Axel, Direktör, Avliden
Hirsch, Isaak, Grosshandlare, Avliden
Hirsch, Carl, Professor, Avliden
Hjalmarson, H O, General, Avliden
Hjalmarson, H O, Kapten, Foto
Hjelm, Ludvig Fredrik, Civilingenjör, Avliden
Hjelm, Bengt, Generalmajor, Avliden
Hjelm, K.E., Konsul, Avliden
Hjelm, Axel, Lektor, Avliden
Hjelmqvist, Fredrik, Stadsbiblotekarie, Fil.Dr., Avliden
Hjertén, Hakon, Generaldirektör, Avliden
Hjort, Karl-Gustaf, Generaldirektör, Avliden
Hjort af Ornäs, Gustaf Sebast., Med. Lic., Regementsläkare, 60-årsdag
Hjortzberg, Olle, Professor, Konstnär, Avliden
Hjulhammar, C.A.M., Amiral, Avliden
Hjulhammar, Carl Adam Magnus, Konteramiral, 60-årsdag
Hjulhammar, Sixten, Major, Avliden
Hjärne, E.J., Major, Avliden
Hjärne, Erland, Professor, Avliden
Hjärne, Harald, Professor, Jur. Dr., Avliden
Hjärne, Harald, Professor, 60-årsruna
Hjärne, Harald, Professor, Levn.beskr
Hjärne, Harald, Professor, 60-årsdag
Hjärne, Urban, Överläkare, Doktor, Avliden
Hofman-Bang, John, Häradshövding, Avliden
Hofrén, Manne, Antikvarie, Fil.Dr., Avliden
Hofstedt, Olof, Överste, Avliden
Hofstedt, O.E., Överste, 60-årsdag
von Hofsten, Wilhelm, , Avliden
von Hofsten, Erik, Bankdirektör, Avliden
von Hofsten, C.A.E., Borgmästare, Foto
von Hofsten, Carl Fredrik, Disponent, Avliden
von Hofsten, N.E.H., Godsägare, Avliden
von Hofsten, Gustaf, Godsägare, Avliden
von Hofsten, Karl, Grosshandlare, Avliden
von Hofsten, W.A., Kammarherre, 60-årsdag
von Hofsten, Erland, Kammarherre, Avliden
von Hofsten, Bertil, Kommendörkapten, Avliden
von Hofsten, Inge, Leg. läkare, Avliden
von Hofsten, Nils E.H., Löjtnant, Skaraborgs rege, Avliden
von Hofsten, Adolf Erland, Major, Avliden
von Hofsten, Erland, Major, 70-årsdag
von Hofsten, Henrik Rudolf, Major, Avliden
von Hofsten, Sixten, Major, Avliden
von Hofsten, Erland, Ordf RK, Avliden
von Hofsten, Nils, Professor, Avliden
von Hofsten, Sven, Överingenjör, Avliden
von Hofsten, S.A.G., Överläkare, Med. Dr., Avliden
av Hohenzollern, Wilhelm, Prins, Notis
av Hohenzollern, Augusta Viktoria, Prinsessa, Förmälning
Hollstén, Bruno, Kommendörkapten, Avliden
Holm, G., Häradshövding, Avliden
Holm, E.J. Gerhard, Intendent, Riksmuseet, Avliden
Holm, Birger G:son, Ryttmästare, Avliden
Holm, Torsten, Överstelöjtnant, Avliden
Holmberg, G.H. Theodor, Direktör, 50-årsdag
Holmberg, Teodor, Direktör, Rektor, Avliden
Holmberg, G.S., Hovrättsråd, Avliden
Holmberg, Gösta, Häradshövding, Avliden
Holmberg, Karl, Landskamrer, Avliden
Holmberg, Olle, Professor, Avliden
Holmberg, H.B., Överste, Avliden
Holmbäck, Åke, Professor, Statsråd, Avliden
Holmdahl, Otto, Borgmästare, Avliden
Holmdahl, J.O., Borgmästare, Riksdagsman AK, Utnämning
Holmdahl, Otto, Generaldirektör, Avliden
Holmgren, Frithiof, Civilingenjör, Avliden
Holmgren, Björn, Kommendör, Avliden
Holmgren, Israel, Professor, Avliden
Holmgren, I.F., Professor Karolinska inst, Utnämning
Holmgren, Emil Algot, Professor, Avliden
Holmgren, Carl Gustaf, Ritmästare, Uppsala univ, Avliden
Holmin, Elis, Major, Avliden
Holmin, Harald, Major, Avliden
Holmquist, Fredrik, Generalint, Avliden
Holmquist, Ivar, Generallöjtnant, Avliden
Holmquist, C.F., Landshövding, Avliden
Holmquist, Hjalmar, Professor, Avliden
Holmström, Olof, Professor, Prakt. Teologi, Avliden
von Holst, Johan G., Kammarherre, 65-årsdag
von Holst, J.G., Kammarherre, Avliden
von Holst, Hübner, Kapten, Avliden
von Holst, Hans, Regementsläkare, Avliden
von Holst, Gustaf, Överläkare, Avliden
Holterman, Oscar, Kabinettskammarherre, Avliden
Holterman, Oscar, Kabinettskammarherre, Avliden
Holtermann, Reinhold, Konstnär, Avliden
Hoppe, Ragnar, Intendent, Nationalmuseet, Avliden
von Horn, Hans Henning, Godsägare, Avliden
Horn, Gustaf, Godsägare, Avliden
Horn, A.G.S., Greve, 70-årsdag
Horn, Arvid, Greve, Ceremonimästare, Avliden
von Horn, Robert, Kabinettskammarherre, Avliden
von Horn, Carl Eduard, Kammarherre, Häradshövding, Avliden
von Horn, J.H., Kammarherre, Avliden
von Horn, Carl-Axel, Kammarherre, Avliden
von Horn, Erik, Kanslisekr, Kammarherre, Avliden
von Horn, Gustaf L:son, Kapten, Avliden
von Horn, G.F., Major, Avliden
Horn, G.W., Major, Avliden
von Horn, Carl Henning, Ryttmästare, Avliden
Horn, Christer, Överstelöjtnant, Avliden
Horn af Rantzien, Gustaf W., Generalkonsul, Avliden
Horn af Ranzien, Axel, Major, Avliden
Horn af Åminne, Henric, Greve, Ryttmästare, Avliden
Horn af Åminne, Gustaf, Greve, Kammarherre, Avliden
Hovgard, Åke, Landshövding Gotlands län, Avliden
Hugne, Jan, Byråsekreterare, Avliden
Hullgren, Oscar, Konstnär, Målare, Avliden
Hult, Markus, Bibliotekarie, Avliden
Hult, Hugo, Generalmajor, Avliden
Hult, Anders, Häradshövding, Avliden
Hult, Olof, Professor, Avliden
Hult, Philips, Professor, Avliden
Hult, Carl Gustaf, Överste, Foto
Hult, Carl Gustaf, Överste, Avliden
Hult, H.E., Överste, 50-årsdag
Hultkrantz, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Hultman, Gustaf, Landssekreterare, Avliden
Hultmark, Emil, Fil. Dr., Avliden
Hultquist, Carl Edvard, Kyrkoherde, Avliden
Humbla, Ph, Borgmästare, Avliden
Humble, Hjalmar, Generalkomm., Avliden
Hummerhielm, Owe, Friherre, Godsägare, Avliden
Hummerhielm, Torsten Knutsson, Friherre, Häradshövding, Avliden
Hummerhielm, B.U., Friherre, Prost, Avliden
Hummerhielm, Gösta, Friherre, Sekreterare, Avliden
Husberg, Karl Sigfrid, Landshövding, Avliden
Huss, C.H., Arkivarie, Avliden
Huss, Gunnar, Generaldirektör, Avliden
Hübner, Emil, Kommerseråd, Avliden
Hydén, Viktor, Häradshövding, Avliden
Hygrell, August W., Häradshövding, 60-årsdag
Hygrell, August Wilhelm, Häradshövding, Avliden
Hylander, Anders, Överstelöjtnant, Avliden
Hyltén-Cavallius, Ragnar, Regissör, Avliden
Hyltén-Cavallius, Gösta, Överste, Avliden
Hyltén-Cavallius, G., Överste, 50-årsdag
Hyltén-Cavallius, Carl, Överste, Avliden
Hyltén-Cavallius, C.F., Överste, 60-årsdag
Hyltén-Cavallius, C., Överste, 60-årsdag
Hyltén-Cavallius, Gunnar, Överstelöjtnant, Avliden
Håhl, J.F., Pastor primarius, Fil & Teol Dr, 75-årsdag
Håkansson, Olof, Häradshövding, Advokat, Avliden
Håkansson, Ernst, Häradshövding, Avliden
Hård af Segerstad, Carl Gustaf, Assessor, Avliden
Hård af Segerstad, B.E.A., Baningenjör, Avliden
Hård af Segerstad, B.E.A., Baningenjör, Avliden
Hård af Segerstad, K.W.K., Bruksdisponent, 60-årsdag
Hård af Segerstad, Arvid, Direktör, Avliden
Hård af Segerstad, Ingvar, Kapten, Avliden
Hård af Segerstad, J.P.W., Kyrkoherde, Avliden
Hård af Segerstad, Fredrik, Major, Avliden
Hård af Segerstad, Bertel, Major, Avliden
Hård af Segerstad, Elias, Överstelöjtnant, Avliden
Hårleman, Carl, Kapten, Avliden
Hårleman, Hugo, Major, Avliden
Hårleman, Johan Adam Mattias, Major, Avliden
Hårleman, Lars Johan, Major, Avliden
Hårleman, P.W., Major, Avliden
Hårleman, Ragnar, Major, Avliden
Hårleman, Gustaf, Polismästare, Avliden
Hårleman, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Håstad, Elis, Landshövding, Avliden
Hägerström, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Hägerström, A.A.T., Professor, Utnämning
Hägerström, A.A.T., Professor, 45-årsdag
Hägerström, Axel, Professor, Avliden
Hägg, Erik, Generaldirektör, Avliden
Hägg, Axel Herman, Grafiker, Avliden
Hägg, Jacob, Konteramiral, Avliden
Hägg, C.A.A., Vice Häradshövding, Kronofogde, 50-årsdag
Hägglöf, Richard, Häradshövding, Avliden
Hägglöv, Gunvor, Fru, Avliden
Högberg, Folke, Generallöjtnant, Avliden
Högbom, Arvid, Professor, Avliden
Höglund, Zeth, Borgarråd, Redaktör, Avliden
Högstedt, Karl-Henrik, President, Avliden
Höijer, Ernst, Överdirektör, Avliden
Höjer, Nils Jakob, Lektor, Avliden
Höjer, Torvald, Minister, Avliden
Höjer, Torvald, Professor, Avliden
Hörstadius, Wilhelm, Hovrättsråd, Avliden

I
Ihre, Johan, Ryttmästare, Avliden
Ihrfors, C.G., Assessor, Avliden
Ihrmark, Axel, Kontraktsprost, Teol.Dr., Avliden
In de Betou, E.G., Kapten, Avliden
Indebetou, Govert, Direktör, Avliden
Ingeborg, Prinsessa, Porträtt
Ingelman, Carl Magnus, Konteramiral, Avliden
Ingelman, C.M., Konteramiral, 70-årsdag
Ingeström, Bengt, Direktör, Avliden
Ingvarson, J.A., Redaktör, Riksdagsman AK, Utnämning
Insulander, G.B., Folkskoleinspektör, Fil.Dr., 75-årsdag
Insulander, Erik, Generaldirektör, Avliden
Insulander, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Iohnson, Thorsten Ax:son, Kapten, Avliden
Iohnson, Harry A:son, Legationsråd, Avliden
Isaksson, A.R., Häradsskrivare, Avliden
Isberg, Anders, Arkivarie, Avliden
av Italien, Jolanda, Prinsessa, Foto
Iverus, Gustaf, Rektor, Fil.Dr., Avliden
Ivrell, Harry, Häradshövding, Avliden
Isoz (Izoz), Frans, Godsägare, Avliden

J
Jacobson, Lars Theodor, Landssekreterare, Avliden
Jacobson, Gustaf, Lektor, Avliden
Jacobsson, Malte, Landshövding, Avliden
Jacobsson, Albert Fredrik, Överste, Avliden
Jahnsson, Jean, Generalkonsul, Avliden
Jakobson, Nils, Direktör, Avliden
Jakobsson, Gustaf, Domprost, Fil & Teol Dr, Avliden
Jancke, Per, Länsassessor, Avliden
Janse, Otto, Antikvarie, Fil.Dr., Avliden
Janse, Pehr, Generalmajor, Avliden
Janse, Albert, Överstelöjtnant, Avliden
Janson, Gustaf, Författare, Levn.beskr
Janson, Gustaf, Författare, Avliden
Jansson, Carl Olaus, Bruksförvaltare, Avliden
Jansson, D.T., Häradshövding, Avliden
Jansson, Martin, Kommerseråd, Fil.Dr., Avliden
Janzon, (Spada) Johan, Korrespondent, Dödsruna
Jeansson, John, Konsul, Avliden
Jegerhjelm, Carl E G A, Major i Landstormen, Avliden
Jegerhjelm, Johan, Major, Avliden
Jegerhjelm, L.G., Överstelöjtnant, Avliden
Jegerschöld, A.G.F., Rullf.bef.h, Major, Avliden
Jensen, Alfred, , Avliden
Jeppsson, Ola, Landshövding, Avliden
Jerdenius, Elof, Byråchef, Avliden
Jernberg, K.G., Major, Avliden
Jerndahl, Aron, Konstnär, Skulptör, Avliden
Joachimsson, Hans, Häradshövding, Avliden
af Jochnick, Bertil, Direktör, Avliden
af Jochnick, Adolf, Generaldirektör, Avliden
af Jochnick, Carl-Axel, Läkare, Avliden
Johanson, Claes, Hovrättsråd, Avliden
Johanson, Axel, Häradshövding, Avliden
Johansson, J. Viktor, Bibliotekarie, Avliden
Johansson, Martin, Biskop, Teol & Fil Dr, Avliden
Johansson, Martin, Biskop, 70-årsdag
Johansson, Lydia, Fru, Avliden
Johansson, Gustaf, Författare, Avliden
Johansson, Stefan, Konstnär, Avliden
Johansson, Reimer, Landshövding Halland, Avliden
Johansson, August, Pastor, Domk.syssloman, Avliden
Johansson, J.E., Professor, 50-årsdag
Johansson, K Ferdinand, Professor, Avliden
Johansson, Axel, Redaktör, Avliden
Johansson, J.Th., Redaktör, Nyval
Johansson, Wilhelm, Rådman, Avliden
Johansson, Gotthard, Skriftställare, Avliden
Johansson, August, Undervisningsråd, Avliden
Johnson, Eyvind, Författare, Avliden
Johnson, Axel Ax:son, Generalkonsul, Avliden
Johnson, Helge Ax:son, Hovjägmästare, Avliden
Johnsson, Ivar, Skulptör, Fil.Dr., Avliden
Jolin, Erik, Advokatsfiskal, Avliden
Jolin, Einar, Konstnär, Avliden
Jolin, Severin, Professor, Avliden
Jonsson, Olof, Bankofullmäktig, Avliden
Jonsson, Conrad, Landshövding, Avliden
Jonsson, O., Riksbanksfullmäktig, 70-årsdag
Jonzon, Bengt, Biskop, Avliden
Josephson, Gunnar, Bokhandlare, Avliden
Josephson, Ragnar, Professor, Avliden
Josephson, C.D., Professor Karolinska inst, Utnämning
Juel, A.B., Kommendör, 55-årsdag
Juel, Bernhard, Konteramiral, Avliden
Juel, Oscar, Professor, Avliden
Juel, H.O., Professor, 50-årsdag
Juhlin, Anders Julius, Postgeneral, Avliden
Juhlin Dannfelt, Carl, Förs.direktör, Borgarråd, Avliden
Juhlin Dannfelt, Curt, Generalmajor, Avliden
Juhlin-Dannfelt, Herman, Professor, Avliden
Juhlin-Dannfelt, H.J, Professor, 60-årsdag
Juhlin-Dannfelt, Georg, Överste, Avliden
Julius, Arvid, Fil.Dr., Avliden
Jung, Helge Viktor, General, Överbefälhavare, Avliden
Jungstedt, Hugo, Generallöjtnant, Avliden
Jungstedt, C.A.H., Generalmajor, Utnämning
Jungstedt, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Jungstedt, A.A.H., Professor, 55-årsdag
Jungstedt, Herbert, Överstelöjtnant, Avliden
Jäderin, Edvard, Professor, Avliden
Jägerhorn, C.A., Fängelsedir., Avliden
Jägerskiöld, Gunnar, Hovrättsnotarie, Avliden
Jägerskiöld, L.A., Professor, Avliden
Jälén, John-Ivar, Kyrkoherde, Avliden
Järnfelt, Armas, Professor, Dirigent, Avliden
Järta, Fredrik, Revisor, Avliden
Järte, Otto, Redaktör, Fil.Dr., Avliden
Jönsson, Olof, Fanjunkare, Redaktionsvaktm, Avliden

K
Kafle, E.S., Kapten, Avliden
Kafle, E.S., Kapten Bohusläns reg, Avliden
Kajerdt, John, Major, Avliden
Kalén, Magnus, Läroverksadjunkt, Avliden
Kallenberg, Frithiof, Hovrättsråd, Avliden
Kallenberg, Ernst, Professor, Avliden
Kalling, Sven, Greve, Bergsingenjör, Avliden
Kalling, Bo, Greve, Professor, Avliden
Kalling, Axel, Greve, Disponent, Avliden
Kalling, Gustaf, Greve, Konstnär, Avliden
Kalling, Göran, Greve, Advokat, Avliden
Kallstenius, Gottfrid S.N., Professor, Avliden
Kallstenius, Gottfrid, Professor, Avliden
Kallstenius, Gottfrid, Professor, Avliden
Kantzow, Albeert, Friherre, Avliden
Kantzow, Johan Albert, Friherre, Major, Avliden
von Kantzow, Erik, Godsägare, Avliden
Kantzow, Thomas, Kamrer, Avliden
Kantzow, Nils, Kapten, Avliden
Kantzow, G.L., Kapten, Avliden
Kantzow, Charles, Major, Avliden
Karageorgevitch, Bojidar, Prins, Dödsruna
Kardell, Sven Johan, Lektor, Avliden
Kardell, S.J., Lektor, Fil.Dr., 70-årsdag
Karleby, Nils, Redaktör, Avliden
Karlfeldt, Erik Axel, Doktor, Författare, Avliden
Karlfeldt, Erik Axel, Författare, Levn.beskr
Karlgren, Anton, Professor, Avliden
Karlgren, Hjalmar, Professor, Avliden
Karlinder, Anders, Adjunkt, Avliden
Karlsson, Karl Henrik, Amanuens, Dödsruna
Karlsson, Karl Henrik, Biblioteksamanuens, Fil.Dr., 50-årsdag
Karlsson, John, Borgmästare, Avliden
Karlsson, Elvira, Fru, Avliden
Karlsson, Astrid, Fru, Avliden
Karlsson, Otto, Häradshövding, Avliden
Karnell, K.V., Kyrkoherde, 50-årsdag
Kastman, C.V., F.d. Kansliråd, Avliden
Kastman, Carl V., Kansliråd, Avliden
Keiller, s:r James, Direktör, Avliden
Keiller, J., Ingenjör, Fd Direktör, 75-årsdag
Keiller, James, Kabinettskammarherre, Avliden
Kellberg, Erik, Regeringsråd, Avliden
Kellerman, Gösta, Lektor, Teol.Dr., Avliden
Kellgren, Ernst, Hovrättsråd, Avliden
Kellgren, P.E., Hovrättsråd, 50-årsdag
Kellin, Per, Generalmajor, Hv-chef, Avliden
Kempe, Seth M., Bruksägare, Avliden
Kempe, Erik, Direktör, Avliden
Kempe, Frans, Fil Dr, Avliden
Kempe, Frans Ch., Grosshandlare, Dr., Levn.beskr
Kempe, Johan Arvid, Lektor, 50-årsdag
Kempe, Johan Arvid, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Kempe, Frans, Sågverksägare, Fil.Dr., 60-årsdag
Kempe, Carl, Tekn.Dr., Direktör, Avliden
Kempff, Ragnar, Assistent, Avliden
Kempff, Sixten, Ingenjör, Avliden
Kempff, Curt, Överste, Avliden
Kennedy, Gilbert, Godsägare, Avliden
Kennedy, James Thomas, Kammarherre, 60-årsdag
Kennedy, Robert, Ryttmästare, Avliden
Key, Helmer, Redaktör, Avliden
Key, A.I., Överste, Avliden
Key-Åberg, Hans, Fältläkare, Avliden
Kiellander, Ludvig, Hovrättsråd, Avliden
Kiellman, O.F., Häradshövding, Avliden
Kihlberg, Leif, Redaktör, Fil.Dr., Avliden
Kihlstedt, P.T.H., Kapten, 50-årsdag
Kilbom, Karl, Arbetarpolitiker, Avliden
Killander, Ernst, Major, Avliden
Kinander, Emil, Häradshövding, Avliden
Kinberg, Knut, Sekreterare, Avliden
Kindberg, Olof, Professor, Avliden
Kinell, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Kinnander, Oscar, Häradshövding, Avliden
Kinnander, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Kinnman, K.K., Apotekare, Avliden
Kinnman, Torsten, Landssekreterare, Avliden
Kjederqvist, John, Rektor, Avliden
Kjellberg, Carl August, Konsul, Avliden
Kjellberg, Carl August, Konsul, 55-årsdag
Kjellberg, Carl Mauritz, Landsarkivarie, Avliden
Kjellberg, Anders Lennart, Professor, Avliden
Kjellberg, K.E.D., Professor, Med. Dr., Utnämning
Kjellberg, Knut, Professor, Avliden
Kjellén, Rudolf, Professor, Avliden
Kjellgren, Henry, Generallöjtnant, Avliden
Kjellin, C.V., Hovrättsråd, Avliden
Kjellman, Hilding, Landshövding, Avliden
Kjerrman, Bertil, Assessor, Avliden
Kleberg, Johan, Kapten, Heraldiker, Avliden
Kleen, Nils R:son, Agron. Dr., Avliden
Kleen, Emil, Doktor, Avliden
Kleen, Richard, Envoyé, Avliden
af Kleen, E.W., Kapten, Militärattaché, Avliden
Kleen, F.H.R., Minister, 70-årsdag
Kleen, Willy, Överste, Fil.Lic., Avliden
Kleiner, Selma Kristina, Fru, Avliden
Kleman, Carl, Civilingenjör, Avliden
Klemming, Victor, Överdirektör, Avliden
af Klercker, Karl A., Civilingenjör, Kapten, Avliden
af Klercker, Fredrik, Direktör, Konsul, Avliden
af Klercker, Fredrik, Envoyé, Avliden
af Klercker, John, Författare, Avliden
af Klercker, Ernst, Generallöjtnant, Avliden
af Klercker, Tage, Generalmajor, Kabinettkammarh, Avliden
af Klercker, Göran, Kammarherre, Kommendörkapten, Avliden
af Klercker, Kjell-Otto, Professor, Avliden
af Klercker, Johan, Redaktör, Avliden
af Klercker, Stig, Överste, Avliden
Klinckowström, Carl Martin Bernhard, Friherre, Kontrollör, Avliden
Klinckowström, Axel, Friherre, Foto
Klinckowström, Axel, Friherre, Avliden
Klinckowström, Harald, Friherre, Konstnär, Avliden
Klinckowström, R.M., Friherre, Stationsinsp., Avliden
Klingberg, Gustaf, Kyrkoherde, Avliden
Klingenstierna, Axel, General, Avliden
Klingenstierna, Sven, Kapten, Avliden
Klingenstierna, Sam, Kommendörkapten, Avliden
Klingspor, Staffan, Doktor, Avliden
Klingspor, C.G.A., Friherre, Avliden
Klingspor, Bogislaw, Friherre, Avliden
Klingspor, Wilhelm, Greve, Hovjägmästare, Avliden
Klingspor, Carl-Philip, Greve, Hovstallmästare, Avliden
Klingspor, Philip, Greve, Hovmarskalk, Avliden
Klingspor, Gustaf-Adolf, Hovstallmästare, Avliden
Klingspor, Arvid, Kapten, Avliden
Klingspor, David, Kapten, Avliden
Klingspor, Staffan O.A., Kapten, Avliden
Klingspor, Christian, Major, Avliden
Klingspor, J.M., Major, Avliden
Klingspor, Curt, Överstelöjtnant, Avliden
af Klint, Gustaf, Konteramiral, Avliden
af Klint, Theodor, Musikdirektör, Avliden
Klintberg, Arne, , Avliden
af Klintberg, Bengt, Advokat, Avliden
Klintberg, A.F.H., Amiral, Avliden
Klintberg, A.F.H., Amiral, Avliden
af Klintberg, Carl, Kapten, Avliden
Klintberg, Karl Teodor, Rådman, Avliden
af Klintberg, Ludvig Ferdinand, Överkommissarie, Avliden
af Klinteberg, Fredrik, Hovrättsråd, Avliden
af Klinteberg, S.M.H., Sjökapten, Avliden
Klintin, A.E., Disponent, St Kopparberg, Utnämning
Klockhoff, Axel, Kammarrättsråd, Avliden
Kloo, K.O.W., Kassör, Riksdagsman AK, Utnämning
Klöfverskjöld, Carl-Axel, Godsägare, Avliden
von Knorring, Johan Vollrath, Friherre, Överintendent, Avliden
von Knorring, Ivan, Friherre, Riksdagsman, Avliden
von Knorring, L.J., Häradshövding, Avliden
von Knorring, O.W., Överste, Avliden
Knöppel, Arvid, Författare, Avliden
Knös, Anders Erik, Domprost, Notis
Knös, Börje, Doktor, Notis
Knös, Anders, Fil.Dr, Notis
Knös, Börje, Statssekreterare, Avliden
Knös, Carl Erik, Överste, Avliden
Kobb, G., Professor, Docent, Utnämning
Kobb, Gustaf, Professor, Avliden
von Koch, R.G.H., , Levn.beskr
von Koch, Arne, Adjunkt, Avliden
Koch, A.M., Bruksägare, Riksdagsman FK, Avliden
von Koch, Richert, Civilingenjör, Avliden
von Koch, Elvine, Fru, Avliden
Koch, Martin, Författare, Avliden
von Koch, Ragnar, Häradshövding, Avliden
Koch, Ivar, Häradshövding, Avliden
Koch, N.T.G., Kammarherre, Avliden
von Koch, Nils T.W., Kammarjunkare, Avliden
von Koch, Halfred, Kansliråd, Avliden
von Koch, Sigurd, Konstnär, Avliden
von Koch, Helge, Professor, Avliden
von Koch, R.G.H., Redaktör, 40-årsdag
von Koch, Carl, Överste, Avliden
von Koch, R.V., Överstelöjtnant, Avliden
von Koch, Hans, Överstelöjtnant, Avliden
von Kock, Fabian Wilhelm, Häradshövding Falu domsaga, Avliden
Kock, Axel, Professor, Avliden
Kock, Ernst, Professor, Avliden
Kock, K.A.L., Professor, 60-årsdag
Kocken, Carl Thorsten, Major, Avliden
Koersner, Albert, Justitieråd, Avliden
Koersner, G.A., Professor Handelshögskolan, Utnämning
Kokowzen, Wladimir Nikolajev, Ministerpresident, Foto
Kolmodin, Johannes, , Avliden
Kolmodin, Torsten, Bibliotekarie, Avliden
Kolmodin, H.A., F.d. Byråchef, Avliden
Kolmodin, Edvard Vilhelm, Kansliråd, Avliden
Kolmodin, Johan Adolf, Professor, Avliden
Kolmodin, J.A., Professor, Teol.Dr., 55-årsdag
Kolthoff, Gustaf Isak, , Levn.beskr
Kolthoff, Kjell, Direktör, Avliden
Kolthoff, Gustaf, Konservator, Avliden
von Konow, Ulf, Advokat, Avliden
von Konow, Tor, Kapten, Avliden
von Konow, Seth, Kommendörkapten, Avliden
von Konow, S, Kommendörkapten, 60-årsdag
Koskull, Gösta Ivar Rolf, Friherre, Kapten, Avliden
Koskull, Anders, Friherre, Minister, Avliden
von Kothen, Matts, Bokhållare, Avliden
von Kothen, Carl-Axel, Friherre, Statsråd, Avliden
von Kraemer, Fredrik, Civilingenjör, Avliden
Kramer, Ingemar, Häradshövding, Avliden
Kreuger, Ivar, Affärsman, Avliden
Kreuger, Torsten, Civilingenjör, Avliden
Kreuger, Sven, Konstnär, Avliden
Kreuger, Nils, Konstnär, Målare, Avliden
Kreuger, Nils, Konstnär, Målare, Foto
Kreuger, N.E., Konstnär, Djurmålare, 55-årsdag
Kreüger, Henrik, Professor, Avliden
Krokstedt, Carl Gustaf, Flygförare, Avliden
Kron, Åke, Advokat, Avliden
Kronberg, Julius, Professor, Kolorist, Avliden
Kronlund, Georg, Häradshövding, Avliden
Kronstrand, Bror, Hovintendent, Avliden
Krook, Otto Daniel, Häradshövding, Avliden
Krook, G., Kapten Chiles flotta, Anställning
Krouthén, Johan, Konstnär, Målare, Avliden
Kruse, L.M., Godsägare, Avliden
von Krusenstierna, Henning, Amiral, Avliden
von Krusenstierna, Philip, Major, Avliden
von Krusenstierna, F.S., Trafikchef, Avliden
von Krusenstierna, F.S., Trafikchef, Avliden
von Krusenstjerna, J.G.F., Bankinspektör, Utnämning
von Krusenstjerna, M.F., Föreståndare, Avliden
von Krusenstjerna, Adolf, Kansliråd, Avliden
von Krusenstjerna, Fritz, Kapten, Avliden
von Krusenstjerna, H.V.M., Kommendörkapten, F Statsråd, 50-årsdag
von Krusenstjerna, Oscar, Major, Avliden
von Krusenstjerna, O.M.Z., Major, 70-årsdag
von Krusenstjerna, Oscar Samuel, Ryttmästare, Avliden
von Krusenstjerna, Emil, Överste, Avliden
von Krusenstjerna, Ernst, Överste, Avliden
von Krusenstjerna, W.E., Överste Helsinge reg., Avsked
von Krusentierna, Adolf, Kansliråd, Avliden
von Krusentierna, John Herman, Kapten, Avliden
von Krusentierna, Edward, Konsul, Avliden
von Krusentjerna, Folke, Bankinspektör, Avliden
von Krusentjerna, Lennart, Överstelöjtnant, Avliden
Kruuse, Axel Reinhold, Friherre, 70-årsdag
Kruuse, A.R., Friherre, Major, Avliden
Kruuse, Henning, Friherre, Major, Avliden
Kruuse, H.M., Friherre, Ingenjör, 75-årsdag
Kruuse, Carl Johan, Stadsingenjör, 80-årsdag
Kruuse af Verchou, Nils, Friherre, Major, Avliden
Kruuse von Verchou, F.W., Friherre, Skogsförv., Avliden
Kugelberg, J.O., Häradshövding, Avliden
Kugelberg, Carl, Ryttmästare, Avliden
Kugelberg, Fredrik, Överste, Avliden
Kullberg, August, Grosshandlare, Avliden
Kulle, Henrik Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Kumlien, Akke, Konstnär, Avliden
Kurck, Clas, Friherre, Fil.Dr., Avliden
Kuylenstierna, Wilhelm, Brandchef, Kapten, Avliden
Kuylenstierna, Erik, Byrådirektör, Avliden
Kuylenstierna, Carl, Godsägare, Avliden
Kuylenstierna, Arvid, Kammarherre, Avliden
Kuylenstierna, Alexis, Kapten, Avliden
Kuylenstierna, N.E.V., Kapten, Godsägare, 60-årsdag
Kuylenstierna, Carl, Major, Avliden
Kuylenstierna, Oswald, Major, Avliden
Kuylenstierna, Adolf, Marinläkare, Avliden
Kuylenstjerna, C.F.W., Auditör, Avliden
Kuylenstjerna, N.E.W., Kapten, Avliden
Kuylenstjerna, J.D.A., Kapten, Avliden
Kuylenstjerna, Johan, Ryttmästare, Avliden
Kuylenstjerna, Carl Gustaf Fredrik, Överstelöjtnant, Avliden
Kvarnzelius, S.H., Landshövding, Avliden
Kyhlberger, Gösta, Bankir, Avliden
Kylander, Johan Erik, Borgmästare, 65-årsdag
Kylander, Hadar, Häradshövding, Avliden
Kylberg, Carl, Konstnär, Avliden
Kylenstierna, Nils, Godsägare, Avliden
Kylenstierna, William, Kapten, Avliden
Kylenstierna, Bengt, Kapten, Avliden
Kylenstierna, Gösta, Kapten, Avliden
Kylenstierna, Nils, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Kylenstierna, Jan, Ryttmästare, Redaktör, Avliden
Kylenstjerna, Gösta, Generaldirektör, Avliden
Kylin, Harald, Professor, Avliden
Küsel, Ernst, Konstnär, Avliden
Källander, Josef, Kyrkoherde, Hovpredikant, Avliden
Källström, Nils, Byråchef, Avliden
Kärfve, Fritz, Konstnär, Avliden
von Köhler, Carl A., Friherre, Avliden
von Köhler, Hjalmar, Ingenjör, Avliden
Köhler, Sven, Kansliråd, Avliden
König, Claes, , Avliden
König, Herman, Godsägare, Avliden
König, Erik Johan, Kammarherre, Avliden
König, Erik Johan, Kammarherre, 65-årsdag
Königsfelt, C.M.F., Major, Avliden
Körlof, Harald, Häradshövding, Avliden
Körner, Axel, Häradshövding, Avliden

L
Lager, Gunnar, Överdirektör, Postväsendet, Avliden
Lagerberg, Sven Ottoson, Borgmästare, Avliden
Lagerberg, Joen, Envoyé, Avliden
Lagerberg, Claes, Greve, Kammarherre, Avliden
Lagerberg, Sven P:son, Häradshövding, Sekreterare, Avliden
Lagerberg, Magnus, Kammarherre, Avliden
Lagerberg, Carl, Kammarherre, Avliden
Lagerberg, Pontus, Kapten, Avliden
Lagerberg, Lars, Kommendörkapten, Avliden
Lagerberg, Sven M., Konsul, Avliden
Lagerberg, Otto, Konteramiral, Avliden
Lagerberg, Per, Trafikdirektör, Kapten, Avliden
Lagerberg, S.C.A., Vice Häradshövding, 50-årsdag
Lagerberg, Swen, Överste, Avliden
Lagerberg, Swen, Överste, Avliden
Lagerberg, Adolf, Överstelöjtnant, Avliden
Lagerbielke, Gösta, Friherre, Hovrättsnotarie, Avliden
Lagerbielke, Axel, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Lagerbielke, Nils Georg Johan, Hovrättsråd, Avliden
Lagerbielke, Eugen, Jägmästare, Avliden
Lagerbjelke, Erik, Greve, Avliden
Lagerbjelke, Gustaf, Greve, Avliden
Lagerbring, Gustaf O R, Friherre, Landshövding, Avliden
Lagerbring, Sven, Friherre, Avliden
Lagerbring, Edvard, Kammarrättsråd, Avliden
Lagercrantz, Ivar, Advokat, Avliden
Lagercrantz, David, Aktuarie, Avliden
Lagercrantz, Carl, Bankdirektör, Avliden
Lagercrantz, Gustaf, Bankdirektör, Avliden
Lagercrantz, Herman, Envoyé, Avliden
Lagercrantz, Jacques, Kapten, Avliden
Lagercrantz, Folke, Kapten, Avliden
Lagercrantz, Henrik Gustaf, Kommendant, Levn.beskr
Lagercrantz, Jacob, Kommendörkapten, Avliden
Lagercrantz, Bengt, Löjtnant, Avliden
Lagercrantz, Carl, Major, Avliden
Lagercrantz, Otto, Professor, Avliden
Lagercrantz, Henrik Gustaf, Viceamiral, Avliden
Lagercrantz, Gustaf Wilhelm, Överste, Avliden
Lagercrantz, E., Överste, Avliden
Lagercrantz, Albert, Överstelöjtnant, Avliden
Lagerfelt, Gustaf, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Lagerfelt, Fredrik M.A., Friherre, Avliden
Lagerfelt, Israel, Friherre, Avliden
Lagerfelt, Henrik, Friherre, Kapten, Avliden
Lagerfelt, Carl-Gösta, Friherre, Kyrkoherde, Avliden
Lagerfelt, Adolf, Friherre, Avliden
Lagerfelt, Axel, Friherre, Generalmajor, Avliden
Lagerfelt, Carl Fredrik, Friherre, Kammarherre, Avliden
Lagerfelt, Claes-Ludvig, Friherre, Avliden
Lagerfelt, Gösta M., Friherre, Kapten, Avliden
Lagergréen, Axel, Löjtnant, Distriktslantmätare, Avliden
Lagergren, Johan, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Lagergren, Carl Erik, Häradshövding, Avliden
Lagergren, Claes, Markis, Avliden
Lagergren, Helmer, Postmästare, Forskare, Avliden
Lagerheim, C.H.T.A., , Levn.beskr
Lagerheim, Elias, Friherre, Major, Avliden
Lagerheim, Fritz, Friherre, Kapten, Avliden
Lagerheim, C.H.T.A., Generaldirektör, 70-årsdag
Lagerheim, C.H.T.A., Generaldirektör, 65-årsdag
Lagerheim, Alfred, Generaldirektör, Utrikesminister, Avliden
Lagerheim, Johan Elias, Kapten, Avliden
Lagerheim, Thor, Överste, Avliden
Lagerhjelm, Gustaf, Direktör, Avliden
Lagerhjelm, Pehr, Överste, Avliden
Lagerkvist, Pär, Författare, Avliden
Lagerlöf, Selma, Författare, Foto
Lagerlöf, Erland, Lektor, Författare, Avliden
Lagerlöf, Erland, Lektor, Fil.Dr., 50-årsdag
Lagerroth, Fredrik, Professor, Avliden
Lagerstedt, Nils, Läroverksråd, Fil.Dr., Avliden
Lagerstråle, C A Georg, Friherre, Avliden
Lagerström, Otto, Advokat, Avliden
Lagerström, Gustaf Oscar, Kyrkoherde, Fil.Dr., Avliden
Lago-Lengquist, Nils, Författare, Avliden
Lagrelius, Axel, Överintendent, Avliden
Lamberg, P.F.W., Borgmästare, Utnämning
Lamberg, Peter, Borgmästare, Avliden
Lamm, Carl Robert, Direktör, Avliden
Lamm, Herman, Grosshandlare, Avliden
Lamm, Kurt, Hovrättsråd, Avliden
Lamm, Martin, Professor, Avliden
Lancken, Richman von der, Generalmajor, Avliden
Lancken, Volrad von der, Landssekreterare, Avliden
Lancken, Carl E. von der, Underståthållare, Avliden
Landberg, Carlo, Greve, Kammarherre, Avliden
Landberg, Erik, Kommerseråd, Avliden
Landegren, Victor, Överste, Avliden
Landén, Märta, , Avliden
Landergren, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Landquist, C. Axel E., Kyrkoherde, Teol & Fil Dr, 65-årsdag
Landquist, John, Professor, Avliden
Landtmanson, Samuel, Rektor, Avliden
Lange, Gunnar, Statsråd, Avliden
Langenskiöld, Bror Karl Johan, Friherre, Levn.beskr
Langenskiöld, Karl, Friherre, Riksb.chef, Avliden
Langenskiöld, B.K.J., Friherre, 55-årsdag
Lannerstierna, J.W., Kommendörkapten, 55-årsdag
Lannerstierna, Vilhelm, Kommendörkapten, Avliden
Lantingh v Höpken, Nils, Friherre, Avliden
Larson, Uno U., Bruksdisponent, Avliden
Larson, Ernst, Bruksägare, Avliden
Larson, O., Bruksägare, Disponent, Avliden
Larson, John, Häradshövding, Avliden
Larsson, Axel, Adjunkt, Avliden
Larsson, Yngve, Borgarråd, Avliden
Larsson, O.L., Disponent, Avliden
Larsson, Sam, Generaldirektör, Avliden
Larsson, Jacob, Häradshövding, Statsråd, Avliden
Larsson, Harald, Ingenjör, Avliden
Larsson, Carl, Konstnär, Avliden
Larsson, Ludvig, Lektor, Avliden
Larsson, H., Professor, Fil.Dr., 50-årsdag
Larsson, Hans, Professor, Avliden
Larsson, Viktor, Talman, Avliden
Lassen, Bengt, Hovrättsråd, Avliden
Laurell, Emanuel, Direktör, Avliden
Laurell, Yngve, Professor, Etnograf, Avliden
Laurell, A.G., Överste, Kommendant, Avliden
Laurin, Thorsten, Direktör, Avliden
Laurin, Carl G., Doktor, Avliden
Laurin, Carl G., Konstnär, Levn.beskr
Laurin, Paul G., Överdirektör, Avliden
Laval, Gustaf de, Doktor, Avliden
de Laval, C.G.P., Fil Dr, Civilingenjör, Avliden
de Laval, C.G.P., Överingenjör, President, Nyval
Lawski, Sven, Justitieråd, Avliden
Leander, U., Fängelsedirektör, Nyval
Lech, Halvar, Justitieråd, Avliden
Leche, Ernst, Häradshövding, Avliden
Leche, Wilhelm, Professor, Avliden
Leffler, Johan Anders, Doktor, Avliden
Lehmann, Edvard, Professor, Avliden
Leijon, Hugo, Lagman, Avliden
Leijonacker, Malcolm, Assessor, Avliden
Leijonacker, Eric, Skriftställare, Avliden
Leijonhielm, Thorsten, Friherre, Kapten, Avliden
Leijonhielm, Carl, Friherre, Major, Avliden
Leijonhielm, Gerhard, Friherre, Agronom, Avliden
Leijonhielm, Malcolm, Friherre, Avliden
Leijonhielm, A.G.N., Friherre, Kapten, Avliden
Leijonhielm, Carl Henrik, Friherre, Kammarherre, Avliden
Leijonhufvud, Carl, Friherre, Minister, Avliden
Leijonhufvud, Greger, Friherre, Major, Avliden
Leijonhufvud, Carl, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Ove, Friherre, Arkitekt, Avliden
Leijonhufvud, Sten, Friherre, Direktörsassistent, Avliden
Leijonhufvud, Knut, Friherre, Överste, Avliden
Leijonhufvud, Gustaf Sperling, Friherre, Trafikchef, Avliden
Leijonhufvud, Gustaf, Friherre, Jur.kand., Avliden
Leijonhufvud, Carl G:son, Friherre, Byråsekreterare, Avliden
Leijonhufvud, Erik Gabriel, Friherre, Häradshövding, Avliden
Leijonhufvud, Cedric, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Carl A:son, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Carl, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, C.G., Friherre, Överste, Avliden
Leijonhufvud, C.E.A., Friherre, Överstelöjtnant, 80-årsdag
Leijonhufvud, Broder Abraham, Friherre, Generallöjtnant, Levn.beskr
Leijonhufvud, Axel A:son, Friherre, Byrådirektör, Avliden
Leijonhufvud, Broder Abraham, Friherre, Kaptenlöjtnant, Avliden
Leijonhufvud, Bo, Friherre, Justitieråd, Avliden
Leijonhufvud, B.S. A:son, Friherre, Överste, 60-årsdag
Leijonhufvud, Knut Sperling S:son, Friherre, Kapten, Avliden
Leijonhufvud, Erik G., Friherre, Domänintendent, Avliden
Leijonhufvud, Erik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Leijonhufvud, Krister K:son, Friherre, Lärare, Avliden
Leijonhufvud, Sperling, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Sten A:son, Friherre, Överste, Avliden
Leijonhufvud, Stig A., Friherre, Bergsingenjör, Avliden
Leijonhufvud, K.S., Friherre, Direktör, 60-årsdag
Leijonhufvud, Gösta, Friherre, Generalmajor, Avliden
Leijonhufvud, Erik K:son, Friherre, Häradshövding, Avliden
Leijonhufvud, Carl Erik A:son, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Leijonhufvud, Carl Stensson, Friherre, Major, Avliden
Leijonhufvud, Erik, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, E.O. K:son, Friherre, Häradshövding, 50-årsdag
Leijonhufvud, K.S.C:son, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Abraham, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Axel, Friherre, Agronom, Avliden
Leijonhufvud, Carl, Friherre, Kapten, Avliden
Leijonhufvud, Karl K:son, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Bror Abraham, Generallöjtnant, 60-årsdag
Leijonhufvud, Knut August, Kyrkoherde, Prost, Avliden
Leijonmarck, Gustaf, Intendent, Avliden
Leijonmarck, Carl, Kamrerare, Avliden
Leijonmarck, Johan Ludvig, Kanslisekreterare, Avliden
Leijonmarck, Evald, Major, Avliden
Leijonmarck, Carl, President Göta Hovrätt, Avliden
Leijonmarck, Sven, Överstelöjtnant, Avliden
Lejman, C.R.W., Hovrättsråd, Avliden
Lejonhufvud, Axel Gabriel, Ryttmästare, Avliden
Leksell, G.W., Överste, 70-årsdag
Lemchen, J.C., Generalmajor, Kommendant, Utnämning
Lemchen, Joachim Christoffer, Generalmajor, Avliden
Lemke, John, Hovrättsråd, Avliden
Lennander, Karl Gustaf, Professor, Avliden
Lennmalm, Frithiof, Professor, Med. Dr., Avliden
Lennman, Fredrik W., Amiral, Avliden
Leo, Henning, Generaldirektör, Avliden
Leopold, Carl Anders, Komminister, Avliden
Leth, Fredrik, Generallöjtnant, Generalfälttygm, Avliden
Leth, F.J., Gen.fälttygm, 60-årsdag
Lettström, Harald, Bankdirektör, Hovintendent, Avliden
Leufvén, Edvard J:son, Professor, Direktor, Avliden
Leuhusen, Fredrik, Friherre, Avliden
Leuhusen, Nils, Friherre, Överste, Avliden
Leuhusen, C.H.W., Friherre, Överste, Avliden
Leuhusen, C.W.H., Friherre, Överste, 70-årsdag
Leuhusen, Carl, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Leuhusen, Gustaf, Friherre, Överste, Avliden
Leuhusen, Gustaf, Friherre, Avliden
Leuhusen, R.W., Friherre, Kommendörkapten, 50-årsdag
Leuhusen, Edvard, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Leuhusen, F.W.O., Friherre, Riddarh.sekr, Utnämning
Leuhusen, G.W., Friherre, Justitieråd, Avliden
Leuhusen, Reinhold, Kommendörkapten, Avliden
Lewenhaupt, Sten, Amanuens, Avliden
Lewenhaupt, Casimir, Greve, Överste, Avliden
Lewenhaupt, Charles-Louis, Greve, Örlogskapten, Avliden
Lewenhaupt, Sten, Greve, Legationsråd, Avliden
Lewenhaupt, Sten, Greve, Avliden
Lewenhaupt, Mauritz, Greve, Ingenjör, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Lewenhaupt, Claes, Greve, Överhovjägmästare, Avliden
Lewenhaupt, Adolf, Greve, Kapten, Avliden
Lewenhaupt, Adam Ludvig, Greve, Överste kammarherre, Avliden
Lewenhaupt, Sixten, Greve, Överste, Avliden
Lewenhaupt, A.L.C., Greve, Riksheraldiker, 50-årsdag
Lewenhaupt, C.A.S.C.E., Greve, Kammarherre, Avliden
Lewenhaupt, Claes, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf, Greve, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf, Greve, Avliden
Lewenhaupt, G.E., Greve, Avliden
Lewenhaupt, Eugéne, Greve, Avliden
Lewenhaupt, Erik, Greve, Ryttmästare, Avliden
Lewenhaupt, Erik, Greve, Löjtnant, Avliden
Lewenhaupt, Eric G.A., Greve, Avliden
Lewenhaupt, Claes A.C., Greve, Ryttmästare, Avliden
Lewenhaupt, C.M.C., Greve, Kassadirektör, Avliden
Lewenhaupt, Charles Auguste, Greve, Kapten, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf Adolf, Greve, Avliden
Lewenhaupt, Carl-Gustaf, Greve, Major, Avliden
Lewenhaupt, Knut C:son, Greve, Avliden
Lewenhaupt, S.O.C.C.E., Greve, 60-årsdag
Lewenhaupt, Carl-Axel, Greve, Kammarherre, Avliden
Lewenhaupt, Carl Johan, Greve, Major, Avliden
Lewenhaupt, Carl, Greve, Major, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf A., Greve, Överste, Avliden
Levertin, Oscar, Författare, Foto
Levertin, A.P., Med.Dr., Docent, 70-årsdag
Levertin, Alfred, Med.Dr., Avliden
Levin, Herman Olof, Lektor, Teol.Dr., Avliden
Levin, Sven, Överstelöjtnant, Avliden
Lewin, G., Revisionssekreterare, Avliden
Levinson, Karl, Landshövding, Avliden
Leyonmarck, Otto Hjalmar, Kgl sekter, Avliden
Leyonmark, O.Hj., K. Sekr, Godsägare, 60-årsdag
Liberg, Gunnar, Bruksägare, Avliden
Lidén, Arvid, Landshövding, Avliden
Lidforss, Erik, Advokat, Avliden
Lidforss, B., Docent, Utnämning
Lidforss, V. Edvard, Professor, 75-årsdag
Lidin, Ernst, Läkare, Livmedikus, Avliden
Lidman, Sven, Författare, Avliden
Lidströmer, Gustaf, Landssekreterare, Avliden
Liedbeck, Sven, Lantmätare, Avliden
Liedberg, Gösta, Godsägare, Avliden
Liedberg, P.O., Ryttmästare, Godsägare, Avliden
Liedgren, Emil, Professor, Diktare, Avliden
Liepe, Gunnar, Direktör, Avliden
von Liewen, C.W., Friherre, Skeppsredare, 60-årsdag
von Liewen, C.W., Skeppsredare, Avliden
Lilienberg, Erik, Häradshövding, Avliden
Lilienberg, Carl, Häradshövding, Avliden
Lilienberg, A.A., Häradshövding, Revisionssekreterare, Avliden
Lilienberg, A.A., Häradshövding, 80-årsdag
Lilienberg, G.R., Justitieråd, 70-årsdag
Lilienberg, Robert, Justitieråd, Avliden
Lilienberg, Nils, PresidentGöta Hovrätt, Avliden
Liliequist, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Lilja, S.A., Landssekreterare, 50-årsdag
Lilja, Sten, Landssekreterare, Avliden
Liljedahl, Ernst, Kapten, Författare, Avliden
Liljefors, Bruno, Konstnär, Målare, Avliden
Liljefors, Bruno, Konstnär, Målare, Foto
Liljeholm, Filip, Fil. Dr.,
Liljencrants, Johan, Friherre, Fil.Dr., Avliden
Liljencrantz, Wilhelm, Friherre, Avliden
Liljencrantz, Carl August S:son, Friherre, Kapten, Avliden
Liljencrantz, Axel, Friherre, Bibliotekarie, Avliden
Liljencrantz, Carl, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Liljencrantz, Edvard, Friherre, Överste, Avliden
Liljenroth, Georg, Överste, Avliden
Liljenroth, G., Överste, 70-årsdag
Liljenstolpe, Axel, Godsägare, Avliden
Liljenstolpe, Klas Axel Gustaf, Kapten, Avliden
Liljenstolpe, O.J., Major, Avliden
Liljenstolpe, C.G., Överstelöjtnant, Avliden
Liljeqvist, Efraim, Professor, Avliden
Liljesköld, K.A., Häradshövding, 75-årsdag
Liljesköld, Karl Adolf, Häradshövding, Avliden
Liljesköld, Karl Adolf, Häradshövding, 70-årsdag
Liljesköld, Carl Axel, Ingenjör, Avliden
Liljestrand, Trygve, Direktör, Avliden
Liljewalch, Edvard, Grosshandlare, 75-årsdag
Liljewalch, Edward, Legationssekreterare, Avliden
Lilliebjörn, Uno, Major, Avliden
Lilliecreutz, A.M., Bruksägare, Avliden
Lilliecreutz, Fritz, Direktör ASEA, Avliden
Lilliecreutz, Jacob, Friherre, Avliden
Lilliecreutz, Magnus, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Lilliecreutz, Carl-Axel, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Lilliecreutz, Henrik, Friherre, Major, Avliden
Lilliecreutz, Peder, Friherre, Förs.direktör, Avliden
Lilliecreutz, A.M.L., Friherre, Godsägare, 60-årsdag
Lilliecreutz, Fabian, Friherre, Major, Avliden
Lilliecreutz, H.S.G., Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Lilliecrona, Caspart, Jägmästare, Avliden
Lilliehorn, Pehr, Revisor, Avliden
Lilliehök, Hugo Allan, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Nils Olof, Advokat, Jur.kand., Avliden
Lilliehöök, John W:son, Civilingenjör, Avliden
Lilliehöök, Malcolm, Direktör, Avliden
Lilliehöök, Seved, Direktör, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Johan, Generalkonsul, Avliden
Lilliehöök, Gösta, Generallöjtnant, Avliden
Lilliehöök, Lennart, Generallöjtnant, Avliden
Lilliehöök, John Fredrik, Generalmajor, Avliden
Lilliehöök, J.F., Generalmajor, 75-årsdag
Lilliehöök, Bertil, Godsägare, Avliden
Lilliehöök, Carl Malkolm, Hofmarskalk, 60-årsdag
Lilliehöök, Malcolm, Hovmarskalk, Avliden
Lilliehöök, Malcolm W:son, Jägmästare, Avliden
Lilliehöök, Svante L:son, Jägmästare, Avliden
Lilliehöök, Gösta Malcolm, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Anders, Kapten, Avliden
Lilliehöök, B.C.J., Kapten, Avliden
Lilliehöök, Gregory, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Carl, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Gustaf W:son, Kommendörkapten, Avliden
Lilliehöök, W, Major, Avliden
Lilliehöök, Eric B:son, Major, Arkitekt, Avliden
Lilliehöök, David, Major, Avliden
Lilliehöök, Carl Johan, Major, Avliden
Lilliehöök, H.H., Marinöverdirektör, 65-årsdag
Lilliehöök, Hugo Hjalmar, Marinöverdirektör, Avliden
Lilliehöök, Gösta Arvid, Major, Avliden
Lilliehöök, Fredrik, Professor, Avliden
Lilliehöök, C.S., Överste, 70-årsdag
Lilliehöök, Claes Sixten, Överste, Avliden
Lilliehöök, Erik Gustaf, Överste, Avliden
Lilliehöök, Bertil, Överste, Avliden
Lilliehöök, Hugo, Överstelöjtnant, Avliden
Lillieros, Johan, Rådman, Avliden
Lilliesköld, Oscar, Advokat, Avliden
Lilliesköld, Carl-Olof, Direktör Fångv.st, Avliden
Lilliesköld, Arvid, Domänfiskal, Avliden
Lilliesköld, Arvid, Häradshövding, Avliden
Lilliesköld, J.G., Major, Avliden
Lilliesköld, Jesper, Sekreterare, Avliden
Lilliestierna, Helge, Godsägare, Avliden
Lilliestierna, Hjalmar, Överläkare, Avliden
Lilliestierna, A Henrik Hj., Överstelöjtnant, Avliden
Lilliestråle, Joachim W.R., Direktör, Avliden
Lilliestråle, N.F., Rektor, Avliden
Lilliestråle, R.W., Ryttmästare, Avliden
Lilliestråle, R.W., Ryttmästare, 75-årsdag
Lilliesvärd, C.J., Grosshandlare, Avliden
Lilliesvärd, Carl Johan, Grosshandlare, Avliden
Lilljebjörn, Eric Gustaf, Adjunkt, Avliden
Lilljebjörn, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Lilljeborg, Wilhelm, Professor, Avliden
Lilljekvist, Fredrik, Byggnadsråd, Avliden
Lind, Erik, Justitieråd, Avliden
Lind, Vilhelm, Major, Avliden
Lind, Josef, Rektor, Avliden
Lind, Frans August, Rådman, Avliden
Lind af Hageby, Ernst, Major, Avliden
Lind af Hageby, Ernst, Överste, Avliden
Lindahl, Erik, Professor, Avliden
Lindberg, August, , Avliden
Lindberg, Hugo, Advokat, Avliden
Lindberg, Henry, Amiral, Avliden
Lindberg, L., Biskop, Avliden
Lindberg, Bernhard, Borgmästare, Avliden
Lindberg, Henry, Byråchef, Avliden
Lindberg, Nils, Domare, Avliden
Lindberg, Garibaldi, Konstnär, Avliden
Lindberg, K.L., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 50-årsdag
Lindberg, Elof, Landshövding, Avliden
Lindberg, Erik, Professor, Avliden
Lindberg, O.E., Professor, Avliden
Lindberg, A., Skådespelare, 65-årsdag
Lindberg, Ernst, Syssloman, Avliden
Lindblom, Albin, Inspektör, Avliden
Lindblom, Johannes, Professor, Avliden
Lindblom, Gerhard, Professor, Avliden
Lindblom, Andreas, Professor, Nordiska museet, Avliden
Lindborg, Gustaf, Rektor, Avliden
Lindby, Sigge, Häradshövding, Avliden
Lindbäck, Karl Georg, Justitieråd, Avliden
Linde, Lorentz von der, Fältmarskalk, Riksråd, Levn.beskr
Lindeberg, Sven J., Bankinspektör, Avliden
Lindeberg, Erik F.L., Landshövding, Avliden
Lindeberg, Hjalmar, Revisor, Avliden
Lindegren, Erik, Författare, Svenska Akademi, Avliden
Lindén, Birger, Arkivarie, Fil.Kand, Avliden
Lindencrona, August Theodor, Bankdirektör, 85-årsdag
Lindencrona, Aug Theod, Bankdirektör, Avliden
Lindencrona, G.C.A., Byråchef, Avliden
Lindencrona, Lars Gudmund, Hovrättsråd, Avliden
Lindencrona, Gudmund, Häradshövding, Avliden
Lindencrona, Carl And Gust, Major, Västgöta regeme, Avliden
Lindencrona, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
Lindencrona, K A Fredrik, Överstelöjtnant, Avliden
Linder, William, Borgmästare, Statsråd, Avliden
Linder, Ernst, General, Avliden
Linder, Wilhelm, Generaldirektör, Avliden
Linder, Sven, Professor, Avliden
Linderdahl, Nils, Kapten, Avliden
Linderholm, Emanuel, Professor, Avliden
Linders, Sven, Domänintendent, Jordbruksminister, Avliden
Linders, Edvard, Byråchef, Avliden
Linders, Jacob, Häradshövding, Avliden
Lindgren, Sven Gerhard, Advokat, Avliden
Lindgren, Adolf Mauritz, Arkivarie, Avliden
Lindgren, Arvid, Häradshövding, Avliden
Lindh, August, Komminister, Avliden
Lindhagen, Carl, Borgmästare, Avliden
Lindhagen, Arthur, Hovr.president, Avliden
Lindhagen, Albert Israel, Kansliråd, Avliden
Lindhé, Hjalmar, Kapten, Avliden
Lindholm, Karl Josef, Borgmästare, Avliden
Lindholm, Berndt, Konstnär, Landskapsmålare, Avliden
Lindhult, Niklas, Kanslisekreterare, Avliden
Lindman, Arvid, , Avliden
Lindman, Arnold, Hovrättsråd, Avliden
Lindman, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Lindman, Carl, Professor, Intendent, Avliden
Lindorm, Erik, Författare, Avliden
Lindquist, David, Biskop, Avliden
Lindquist, Nils, Byråsekreterare, Avliden
Lindquist, Gösta, Häradshövding, Avliden
Lindqvist, Gustaf, Borgmästare, Avliden
Lindqvist, Herman, LO-ordförande, Avliden
Lindqvist, Natan, Professor, Avliden
Lindroth, Hjalmar, Professor, Avliden
Lindskog, Alarik, Auditör, Avliden
Lindskog, Claes, Professor, Avliden
Lindstedt, Gustaf F., Lagman, Avliden
Lindstedt, Anders, President, Avliden
Lindström, Claes, Amiral, Avliden
Lindström, N.J.O. Herman, Biskop, Levn.beskr
Lindström, N.J.O. Herman, Biskop, Teol & Fil Dr, 65-årsdag
Lindström, N.J.O., Biskop, Växjö stift, Avliden
Lindström, Einar, Ingenjör, Avliden
Lindström, Karl Emil, Landssekreterare, Avliden
Lindström, Per Elof, Redaktör, Avliden
Lindström, Albert, Överdirektör, Avliden
Lindström, Gösta, Överläkare, Avliden
Lindvall, Henrik, Häradshövding, Avliden
Lindwall, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Lingman, John, Landshövding Gävleborg, Avliden
Linnér, Sigfrid, Landshövding, Avliden
Linroth, Klas, Generaldirektör, Avliden
Linroth, K.M., Generaldirektör, 65-årsdag
Lithander, P. Em., Riksdagsman FK, Avliden
Lithander, Edvard, Direktör, Avliden
Livijn, C.G.N., Hovrättsråd, Avliden
Lizell, Gustaf, Professor, Domprost, Avliden
Ljung, Sven, Fil. Dr., Avliden
Ljungberg, Erik Johan, Disponent, St Kopparberg, 65-årsdag
Ljungberg, L.C.D., Hovrättssekrete, 50-årsdag
Ljungberg, Louis, Hovrättssekrete, Avliden
Ljungberg, Ernst, Häradshövding, Avliden
Ljungberger, Bengt, Direktör, Avliden
Ljungberger, Erik, Redaktör, Avliden
Ljunggren, Gustaf, Biskop, Avliden
Ljunggren, Nils, Justitieråd, Avliden
Ljunggren, Evald, Överbibliotekarie, Avliden
Ljunglund, Leonard, Redaktör, Avliden
Ljungman, Tore, Hovrättsråd, Avliden
Ljungström, Fredrik, Tekn.Dr., Avliden
Looström, Karl Ludvig, Intendent, Hyllning
Looström, C Ludvig, Intendent, Nationalmuseet, 60-årsdag
Looström, Ludvig, Överintendent, Avliden
Loriche, Karl, Major, Avliden
Lorichs, Ludvig, Godsägare, Avliden
Lorichs, Hjalmar, Major, Avliden
Lothigius, C.A.R., Borgmästare, Avliden
Lothigius, Carl Axel R., Just.borgm, 65-årsdag
Lothigius, L. Wilhelm S., Landshövding, 70-årsdag
Lothigius, Wilhelm, Landshövding i Älvsborgs län, Avliden
Lothigius, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Lovén, J.H., , Avliden
Lovén, Christian, Byråchef, Avliden
Lovén, Sven, Generalkonsul, Avliden
Lovén, Fritz, Generalmajor, Avliden
Lovén, L.F., Generalmajor, 65-årsdag
Lovén, F. August, Skogschef, Avliden
Lovén, Christian, Överste, Avliden
Lovén, P.C.L., Överste, 70-årsdag
Lovén, Fredrik, Överste, Avliden
Lovisin, C. G:son, Friherre, Kapten, 70-årsdag
Lovisin, C.G., Kapten, Avliden
Lowisin, Eric, Friherre, Godsägare, Avliden
Lowisin, Gerdt, Friherre, Godsägare, Avliden
Lowisin, C., Överste, Avliden
Ludendorff, General, Foto
Lundahl, J.A., Hovrättspreside, Avsked
Lundberg, A.M., Borgmästare, 90-årsdag
Lundberg, Otto Victor, Borgmästare, Avliden
Lundberg, Carl Johan Tage, Hovjägmästare, Major, Avliden
Lundberg, Karl Wilhelm, Hovr.arkivarie, Avliden
Lundberg, Theodor, Konstnär, Foto
Lundberg, Gustaf, Professor, Rektor, Avliden
Lundberg, Victor, Skådespelare, Avliden
Lundbergh, Ragnar, Hovrättsråd, Avliden
Lundblad, Erik, Borgmästare, Avliden
Lundbohm, Hjalmar, Doktor, Geolog, Avliden
Lundborg, Herman, Professor, Avliden
Lundeberg, Kristian, Brukspatron, Avliden
Lundeberg, Christian, Brukspatron, Avliden
Lundeberg, C., Bruksägare, Statsminister, Utnämning
Lundeberg, A.E., Kapten, 50-årsdag
Lundeberg, Christian, Statsminister, Talman FK, Avliden
Lundeberg, Gerdt, Överste, Avliden
Lundegård, Axel, Författare, Avliden
Lundegård, Justus, Konstnär, Avliden
Lundell, Birger, Postassistent, Avliden
Lundell, Johan, Professor, Avliden
Lundevall, Adolf, Regeringsråd, Avliden
Lundgren, K.O., Fhsk.förest, Riksdagsman AK, Utnämning
Lundgren, Hjalmar, Museichef, Avliden
Lundh, Nils Wilhelm, Författare, Avliden
Lundh, Erik, Landshövding Kronobergs län, Avliden
Lundholm, Ernst, Lektor, Avliden
Lundin, Carl Johan, Postmästare, Avliden
Lundmarker, Carl, Häradshövding, Avliden
Lundquist, Thomas, Borgmästare i Skellefteå, Avliden
Lundquist, Oscar, Disponent, Avliden
Lundquist, Tage, Hovrättsråd, Avliden
Lundquist, Carl Gustaf, Professor, Avliden
Lundquist, E.G., Skriftställare, 60-årsdag
Lundquist, Ernst, Skriftställare, Avliden
Lundqvist, Carl, Advokat, Avliden
Lundqvist, Emil, Disponent, Avliden
Lundqvist, A.A., Glasslipare, Riksdagsman AK, Utnämning
Lundqvist, Carl Fredrik, Operasångare, Avliden
Lundqvist, Nils, Rektor, Avliden
Lundqvist, Karl Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Lundstedt, Vilhelm, Professor, Avliden
Lundstedt, Herman, Rådman, Avliden
Lundström, Magnus, Författare, Avliden
Lundström, Åge, Generalmajor, Avliden
Lundström, Gunnar, Häradshövding, Avliden
Lundström, I., Kanslisekreterare, Humorförfattare, 70-årsdag
Lundström, Ernst, Konstnär, Avliden
Lundström, Gustaf Adolf, Major, Avliden
Lundström, Vilhelm, Professor, Avliden
Lundström, Anders Herman, Professor, Avliden
Lundström, Anders Herman, Professor, Levn.beskr
Lundström, Isidor, Sekreterare, Avliden
Lundström, Algot, Överstelöjtnant, Avliden
Lundvall, Björn, Hovrättsråd, Avliden
Lundvall, Fabian, Överstelöjtnant, Avliden
Lundvik, Vilhelm, Landshövding, Statsråd, Avliden
Luterkort, Salli, Häradshövding, Avliden
Luthander, Albert T., Ingenjör, Avliden
av Luxemburg, Storhertiginna, Tronbestigning
Lybeck, Otto, Amiral, Avliden
Lybeck, Gunnar, Civilingenjör, Avliden
Lybeck, John, Kammarrättsråd, Avliden
Lybeck, Bertil, Konstnär, Avliden
Lübeck, Sven, Landshövding, Avliden
Lybecker, Axel, Friherre, Avliden
Lyberg, Ernst, Statsråd, Avliden
Lysén, Ivar, Kapten, Avliden
Lyström, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Lyth, Per Gustaf, Lektor, 60-årsdag
Lyth, P.G., Lektor, Fil.Dr., Avliden
Lyttkens, Yngve, Advokat, Författare, Avliden
Lyttkens, August, Byråchef, Avliden
Lyttkens, Ivar, Kansliråd, Avliden
Låftman, Herman, Överste, Avliden
Låftman, Folke, Överstelöjtnant, Avliden
Läffler, Leopold Fredrik, Professor, Avliden
Löfgren, Eliel, Advokat, Avliden
Löfgren, Albert, Civilingenjör, Avliden
Löfgren, Erik O., Fil. Dr., Avliden
Löfgren, Ernst A., Häradshövding, Avliden
Löfgren, Torsten, Landshövding Jämtland, Avliden
Löfgren, Carl Gustaf, Major, Avliden
Löfgren, Carl Frithiof, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Löfgren, Frithiof, Överstelöjtnant, Avliden
Löfstedt, Einar, Professor, Avliden
Löfstedt, H.E.H., Professor Lunds universitet, Utnämning
Löfström, Karl, Hovintendent, Avliden
Lönegren, Ernst, Biskop, Avliden
Lönnberg, Einar, Professor, Avliden
Löthner, Olof, Lagman, Avliden
Löthner, Fridolf, Major, Avliden
Löwegren, M.K., Professor, Avliden
Löwen, Gerhard, , Foto
Löwen, Carl-Axel, Friherre, Avliden
Löwen, Gerhard, Friherre, Envoyé, Avliden
Löwen, Otto, Friherre, Major, Avliden
Löwen, Fritz, Greve, Avliden
Löwenadler, Fredrik, Kammarherre, Avliden
Löwenborg, Arvid, Generalkonsul, Kapten, Avliden
Löwenborg, Otto, Tullkontr, Avliden
Löwenborg, Fredrik Wilhelm, Överste, Avliden
Löwenhielm, C.A., Lantmätare, 1:e, Avliden
Löwenhielm, Carl Gustaf, Arkivarie, Fil.Lic., Avliden
Löwenhielm, Bertil, Byrådirektör, SJ, Avliden
Löwenhielm, Carl-Fredrik, Direktör, Avliden
Löwenhielm, Carl Axel, Expeditionschef, Avliden
Löwenhielm, Engelbrecht, Jägmästare, Avliden
Löwenhielm, Crispin, Kapten, Avliden
Löwenhielm, Birger, Kapten, Avliden
Löwenhielm, Stig, Lagman, Avliden
Löwenhielm, Karl Gustaf, Landshövding, Gbgbilder
Löwenhielm, Crispin August, Lantmätare, Avliden
Löwenhielm, Hugo, Major, Avliden
Löwenhielm, Crispin, Major, Avliden
Löwenhielm, Gösta, Major, Avliden
Löwenhielm, Ernst, Myntkamrerare, Avliden
Löwenhielm, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
Löwenhjelm, G.A., Kammarherre, Överste, 70-årsdag
Löwenhjelm, Carl, Överläkare, Avliden
Löwenhjelm, Gustaf, Överste, Avliden
Lövenstierne, Johan Gravenhorst, Överstelöjtnant, Avliden
Lövgren, N., Biskop, 60-årsdag
Lövgren, Nils, Biskop, Teol.Dr., Avliden
Lövgren, Oscar W., Landshövding, Avliden
Löwgren, Johan Gustaf, Doktor, Avliden

M
Macfie, R., Disponent, 70-årsdag
Magnusson, Karl, Talman, Avliden
Magnusson d.ä., Ernst Otto, v. Talman, Avliden
Maijström, Birger, Marinöverdirektör, Avliden
Malm, Fredrik, Byråchef, Avliden
Malm, August Hugo, Fiskeriintendent, Fil.Dr., Avliden
Malm, Olof B., Generallöjtnant, Avliden
Malm, Olof, Generalmajor, 57-årsdag
Malm, Johan T., Kontraktsprost, Teol.Dr., 65-årsdag
Malm, Gösta, Landshövding, Statsråd, Avliden
Malmar, Folke, Envoyé, Avliden
Malmberg, Bertil, , Avliden
Malmberg, Harald, Generaldirektör, Avliden
Malmberg, Harald, Generalmajor, Avliden
Malmberg, Ernst, Skriftställare, Kapten, Avliden
von Malmborg, Fredrik, Godsägare, Avliden
von Malmborg, O.A., Kapten, 50-årsdag
von Malmborg, Karl, Kapten, Avliden
von Malmborg, Oscar, Kommendörkapten, Avliden
Malmborg, Adolf, Landshövding, Överste, Avliden
Malmborg, E.A., Landshövding, 70-årsdag
Malmborg, Ivar J:son, Lektor, Avliden
von Malmborg, Fredrik, Major, Avliden
von Malmborg, Otto, Major, Avliden
af Malmborg, Magnus, Rektor, Avliden
von Malmborg, Åke, Vägdirektör, Major, Avliden
Malmén, Carl, Kommerseråd, Avliden
Malmer, Ivar, Överdirektör, Avliden
Malmeström, Eils, Biskop, Växjö stift, Avliden
Malmgren, Robert, Professor, Avliden
Malmgren, G.R., Professor Lunds universitet, Utnämning
Malmquist, Yngve, Borgmästare, Avliden
Malmroth, Carl, Landshövding, Avliden
Malmstedt, B.J.A., Lektor, Fil.Dr., 60-årsdag
Malmsten, Carl, Professor, Avliden
Malmström, Birger, Häradshövding, Avliden
Malmström, Carl Gustaf, Statsråd, Riksantivarie, Avliden
Manby, Adolf, Landsfiskal, Avliden
Manderström, Gustaf Adolf, Friherre, Kapten, Avliden
Manderström, Carl Fredrik, Friherre, Avliden
Mannerfelt, Erik Gustaf, Godsägare, 65-årsdag
Mannerfelt, Otto, Kapten, Avliden
Mannerfelt, Carl Erik August, Landshövding, Avliden
Mannerfelt, Fredrik, Major, Avliden
Mannerfelt, Bengt, Provinsialläkare, Avliden
Mannerfelt, Måns, Skriftställare, Kapten, Avliden
Mannerfelt, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Mannerheim, Johan, Friherre, Direktör, Avliden
Mannerskantz, Axel, Kapten, Avliden
Mannerskantz, Fredrik Mikael, Major, Godsägare, Avliden
Mannerstedt, Viktor, Överstelöjtnant, Avliden
Mannerstråle, Otto, Civilingenjör, Avliden
Mannerstråle, Kurt, Kammarherre, Avliden
Mannerstråle, Fredrik, Kapten, Avliden
Mannerstråle, Gustaf, Major, Avliden
Mannerstråle, C.H., Överstelöjtnant, Avliden
Mannheimer, Otto, Häradshövding, Avliden
Manuel, Ex-Konung, Förmälning
Marcks von Würtemberg, Erik, Friherre, Avliden
Marcks von Würtemberg, Klas Erik, Friherre, Överste, Avliden
Marcks von Würtemberg, M.W.E., Friherre, Avliden
Marcks von Würtemberg, Robert, Friherre, Överste, Avliden
Marcks von Würtemberg, U.A.R.Jerome, Friherre, Avliden
Maria, Prinsessa, Foto
Maria, Prinsessa, Porträtt
Maria, Storfurstinna, Foto
Margareta, Kronprinsessa, Foto
Margareta, Kronprinsessa, Levn.beskr
Markström, David Julius, Borgmästare, Avliden
Martin, Georg, Advokat, Avliden
Martin, Fredrik, Doktor, Avliden
Martin, Erik, Häradshövding, Avliden
Martin, Carl, Professor, Avliden
Martin, Frank, Ryttmästare, Avliden
Martinsson, Harry, Författare, Sv. Akademin, Avliden
Mary, Prinsessa, Foto
MasOlle, Helmer, Konstnär, Avliden
Masreliez, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Masreliez, Karl, Rådman, Avliden
von Matern, C.R., Bankdirektör, 50-årsdag
von Matern, John A., Direktör, Avliden
von Matern, A.F., Generallöjtnant, Utnämning
von Matern, Axel, Generallöjtnant, Avliden
von Matern, Knut, Häradshövding, Avliden
von Matérn, Harald, Läkare, Med.Lic., Avliden
Matson, L.P. Reinhold, Kyrkoherde, Avliden
Maule, John, Major, Avliden
Maule, John, Överste, Avliden
May, John, Generaldirektör, Avliden
Mazer, Theodor, Hovpredikant, Adjunkt, Avliden
von Mecklenburg, Axel, Friherre, Hovmarskalk, Avliden
von Mecklenburg, Fredrik, Kammarherre, Avliden
Medin, Oskar, Professor, Läkare, Avliden
Meijer, Bernhard, Fil Dr, Avliden
Meister, A.A., Överste, Utnämning
Meister, Axel August, Överste, Avliden
Melander, J M Richard, Major, Avliden
Melander, Emil, Överste, Avliden
Melén, Gustaf, Häradsskrivare, Avliden
Melin, Karl Alfred, Lektor, Avliden
Melin, K.A., Skald, Lektor, 65-årsdag
Mellén, Karl, Häradshövding, Avliden
Mellgren, R.A.M., Kyrkoherde, 70-årsdag
von Melsted, Henning, Advokat, Författare, Avliden
Menelik, Kejsare, Foto
von Mentzer, Sigurd, Advokat, Avliden
von Mentzer, Baltzar, Byråsekreterare, Avliden
von Mentzer, Carl-Birger, Byråsekreterare, Avliden
von Mentzer, C.A.L., Kapten, Avliden
von Mentzer, Leonard, Kapten, Avliden
von Mentzer, Carl H., Kronofogde, Avliden
von Mentzer, C.L., Major, Rullf.omr.bef, 60-årsdag
von Mentzer, Arvid F.W., Major, 65-årsdag
von Mentzer, Oscar, Ryttmästare, Avliden
Mesterton, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Meurling, Erik, Kontraktsprost, Avliden
Meurling, Carl, Statsråd, Regeringsråd, Avliden
Meurling, C.O.S.T., Överste, Avliden
Meurling, Carl Otto Sigv. Th., Överstelöjtnant, 55-årsdag
Meves-Taube, Erik, Greve, Avliden
Meyer, E.L.P., Bibliotekarie, Avliden
Meyer, Ernst, Generalkonsul, Statsråd, Avliden
Meyer, Gustaf, Jubeldoktor, Avliden
Meyerhöffer, Alf, Överste, Avliden
Michaelis, Rikskanslär, Foto
Milles, Carl, Professor, Avliden
Mitjana, Rafael, Legationssekreterare, Minnesantecknin
Mittag-Leffler, Gösta, Professor, Avliden
Mjöberg, Eric, Fil. Dr., Avliden
Moberg, Gösta, Forskningsresande, Dr., Avliden
Moberg, Vilhelm, Författare, Avliden
Moberg, Arvid, Generalmajor, Avliden
Moberg, E.W.R., Häradshövding, Avliden
Moberg, John Agaton, Överste, 50-årsdag
Modig, Einar, Envoyé, Avliden
Modin, Erik, Fil.Dr., Avliden
Modin, C.V., Kontraktsprost, Fil.Dr., Avliden
Modin, Dage, Ryttmästare, Avliden
Molander, Arvid, Fil. Dr., Avliden
Molander, Hilding, Kapten, Avliden
Molér, Wilhelm, Fil.Dr., Avliden
Molin, Adrian, Fil.Dr., Avliden
Molin, Erik, Justitieråd, Avliden
Moll, John Gustaf, Bankdirektör, Avliden
Moll, Victor Ludvig, Direktör, Levn.beskr
Moll, Viktor, Häradshövding, Avliden
Moll, K.T., Lektor, 60-årsdag
Moll, Tom, Läroverksråd, Avliden
Moll, Victor, Riksbankschef, Avliden
Mollstadius, Axel, Överstelöjtnant, Avliden
av Monaco, Albert, Furste, Foto
Montan, Carl Otto, President, Avliden
Montan, E.V., Professor, Dödsruna
Montan, Erik Vilhelm, Professor, 70-årsdag
Montelius, C.W.H., Bankosekreterare, 60-årsdag
Montelius, Oscar, Hovrättsråd, Häradshövding, Avliden
Montelius, Alvar, Häradshövding, Avliden
Montelius, Oscar, Professor, Riksantivarie, Avliden
Montelius, Oscar, Professor, Riksantivarie, 65-årsdag
av Montenegro, Danilo, Kronprins, Foto
av Montenegro, Militsa, Kronprinsessa, Foto
av Montenegro, Mirko, Prins, Foto
av Montenegro, Natalie, Prinsessa, Foto
Montgomery, H.E., Bruksägare, Avliden
Montgomery, Hugo Georg, Civilingenjör, Avliden
Montgomery, Albert Henrik, Direktör, Avliden
Montgomery, Carl-Fredrik, Fabrikör, Avliden
Montgomery, Robert, Friherre, Avliden
Montgomery, William, Godsägare, Avliden
Montgomery, W.C., Godsägare, Riksdagsman FK, Utnämning
de Montgomery, Bo-Gabriel, Greve, Dr.Phil., Avliden
Montgomery, Karl, Jägmästare, Avliden
Montgomery, John, Kabinettskammarherre, Avliden
Montgomery, William, Kansliråd, Kammarherre, Avliden
Montgomery, Josias, Kansliråd, Avliden
Montgomery, Josias, Kapten, Avliden
Montgomery, Allan, Kapten, Avliden
Montgomery, Gabriel, Kapten, Avliden
Montgomery, Guy, Kapten, Avliden
Montgomery, Robert, Major, Avliden
Montgomery, Richard, Major, Avliden
Montgomery, C.O.C., Major, Avliden
Montgomery, Robert, Major, Avliden
Montgomery, Arthur, Professor, Ekonom, Avliden
Montgomery, Robert, Ryttmästare, Avliden
Montgomery, J.S., Överste, Skånska Inf.reg, Utnämning
Montgomery, Richard, Överstelöjtnant, Avliden
Montgomery, Percy, Överstelöjtnant, Avliden
Montgomery, John Cederhielm, Överstelöjtnant, Avliden
Montgomery-Cederhj, Robert, Kammarherre, 55-årsdag
Morén, Fredrik Wilhelm, Lektor, Avliden
Morssing, Frans Harald, Arkivarie, Avliden
Mortensen, Johan, Professor, Avliden
Morton, M., Krigsråd, 50-årsdag
Morton, Mårten, Krigsråd, Avliden
Moselius, Carl David, Intendent, Fil.Dr., Avliden
Mossberg, Torsten, Advokat, Avliden
Mossberg, C.E., Disponent, 75-årsdag
Mossberg, Erland, Överste, Avliden
Muhl, Conrad, Kapten, Avliden
Muhl, Henning, Kommendör, Avliden
Muhl, Carl-Gustaf, Kontraktsprost, Avliden
Muhl, Carl-Johan, Överstelöjtnant, Avliden
Munck, Bror, Generallöjtnant, Avliden
Munck, Bror O.C., Överste, Utnämning
Munck af Fulkila, Bror-Hjalmar, Major, Avliden
Munck af Rosenschö, C.J. August, Borgmästare, 40-årsdag
Munck af Rosenschö, August, Borgmästare, Avliden
Munck af Rosenschö, Nils, Häradshövding, Avliden
Munck af Rosenschö, Mortimer, Landshövding, Avliden
Munke, Alrik, Civilrådman, Avliden
Munktell, Henrik, Professor, Avliden
Munthe, Axel, Doktor, Avliden
Munthe, Gustaf, Fil. Dr., Avliden
Munthe, Ludvig, Generallöjtnant, Avliden
Munthe, C.H., Hovrättsråd, 80-årsdag
Munthe, Carl Henrik, Hovrättsråd, Avliden
Munthe, Arnold, Kommendörkapten, Avliden
Munthe, Carl, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Munthe, Gustaf Fredrik, President, Levn.beskr
Munthe, Gustaf, President, Chef kammarkollegium, Avliden
Munthe, Henrik, Professor, Avliden
Munthe, Arne, Rektor, Avliden
Munthe, Åke W:son, Rektor, Fil.Dr., Avliden
Murbeck, Svante, Professor, Avliden
Murray, Axel, Apotekare, Avliden
Murray, O., Grosshandlare, Avliden
Murray, Gustaf, Kammarherre, Avliden
Murray, Walter, Landshövding, Avliden
Murray, Georg, Major, Avliden
Murray, Adolf G., Major, Avliden
Murray, Adolf, Ståthållare, Överste, Avliden
von Mühlenfels, B.A.W., Major, 75-årsdag
Myhrman, Sam G.L., Överste, Avliden
von Mülenfels, Carl, Hovjägmästare, Avliden
Månsson, Martin, Grosshandlare, Avliden
Månsson, Fabian, Riksdagsman, Avliden
Månsson, Ivar, Riksdagsman, Levn.beskr
Möller, Mogens, Byråsekreterare, Avliden
Möller, Artur, Författare, Avliden
Möller, Carl, Generaldirektör Byggn.st, Avliden
von Möller, Adolf, Godsägare, Avliden
von Möller, Peter, Godsägare, Avliden
von Möller, A.P., Godsägare, In memoriam
Möller, Lars Magnus, Med.Dr., Avliden
Möller, L.M., Professor, Avliden
Möller, Gustav, Statsråd, Socialminister, Avliden
Möller, C.O., Överintendent, 55-årsdag
Möllersvärd, John, Direktör, Avliden
Möllerswärd, Stig, Generalkonsul, Avliden
Möllerswärd, C.H. Pekkila, Konstnär, Avliden
Mörcke, Emil, Generallöjtnant, Avliden
Mörcke, B.B.E., Överste, 50-årsdag
Mörcke, B.B.E., Överste Hallands reg, Utnämning
Mörner, C.H., Agronom, Avliden
Mörner, Hampus, Friherre, Maskindir, Avliden
Mörner, Carl Göran Axelsson, Greve, Byrådirektör, Avliden
Mörner, Carl Oskar Robert, Greve, Avliden
Mörner, Axel, Greve, Landshövding, Avliden
Mörner, Birger, Greve, Forskn.resande, Avliden
Mörner, C-G. Stellan, Greve, Avliden
Mörner, Gustaf Oscar, Greve, Kammarherre, Avliden
Mörner, Helmer, Greve, Marinöverdirektör, Avliden
Mörner, Karl A.H., Greve, Professor, Avliden
Mörner, Krister, Greve, Avliden
Mörner, Nils, Greve, Godsägare, Avliden
Mörner, Nils, Greve, Avliden
Mörner, Carl Göran, Greve, Avliden
Mörner, Bengt, Greve, Kapten, Avliden
Mörner, Helmer, Greve, Avliden
Mörner, Hjalmar, Greve, Major, Avliden
Mörner, Robert, Greve, Rektor, Avliden
Mörner, Hampus, Greve, Avliden
Mörner, Stanley, Greve, Avliden
Mörner, Claes, Greve, Agronom, Avliden
Mörner, Hakon, Greve, Kommendörkapten, Avliden
Mörner, Christer Hampus, Hofmarskalk, Utnämning
Mörner, Christer Hampus, Hofmarskalk, 70-årsdag
Mörner, C.H., Hovmarskalk, Avliden
Mörner, Christer, Hovrättsråd, Avliden
Mörner, Hjalmar, Kammarherre, Avliden
Mörner, Axel, Komminister, Avliden
Mörner, E.H.A., Greve, Marinöverdirekt, Utnämning
Mörner, Carl Th., Professor, Avliden
Mörner, Stellan, Ryttmästare, Avliden
Mörner, S.C.H.M., Överstelöjtnant, Avliden
Mörtsell, F.O., Hemmansägare, Nyval

N
Nachmanson, Joseph, Bankdirektör, Avliden
Nathorst, Alfred Gabriel, Professor, Avliden
Nathorst, A.G., Professor, 60-årsdag
Natt och Dag, Knut H:son, Direktör, Avliden
Natt och Dag, Åke, Generaldirektör, Avliden
Natt och Dag, Sven Henning, Kapten, Avliden
Natt och Dag, Sten, Redaktör, Avliden
Natt och Dag, Åke Ax:son, Överste, Avliden
Nauckhoff, Sigurd, Direktör, Avliden
Nauckhoff, Gustaf, Fil Dr, Avliden
Nauckhoff, Fritz, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Nauckhoff, Henric, Friherre, Ingenjör, Avliden
Nauckhoff, Ludvig August, Friherre, Major, Avliden
Nauckhoff, Johan, Generallöjtnant, Avliden
Nauckhoff, Johan Henrik, Ingenjör, Avliden
Nauckhoff, Birger, Ingenjör, Avliden
Nauckhoff, Fredrik, Jägmästare, Avliden
Nauckhoff, C.F.A., Kapten, Godsägare, 80-årsdag
Nauckhoff, Carl, Kapten, Avliden
Nauckhoff, Wilhelm, Kapten, Avliden
Nauckhoff, Harald, Läkare, Livmedikus, Avliden
Nauckhoff, Gunnar, Överste, Avliden
Naumann, Gustaf, Överläkare, Med. Dr., Avliden
Nehrman, Hjalmar, Generaldirektör, Avliden
Neiglick, Sixten, Borgmästare, Avliden
Neijber, G.L.T., F.d. Exp.sekr, Avliden
Nerman, Ture, Författare, Avliden
Nerman, Tom, Konstnär, Avliden
Nerman, Birger, Professor, Avliden
Neuman, Erik, Professor, Avliden
Newman, Ernst, Domprost, Avliden
Nikolai II, Kejsare, Foto
Nikolajevitsch, Michail, Storfurste, Foto
Nikolajevitsch, Alexei, Tronföljare, Foto
Nilson, Erik Agabus, Bankofullmäktig, Avliden
Nilson, Alfred, Konservator, Avliden
Nilsson, Kenneth, , Avliden
Nilsson, Albin, Adjunkt, Avliden
Nilsson, Torsten, Häradshövding, Avliden
Nilsson, Bengt, Kammarrättsråd, Avliden
Nilsson, Johan, Landshövding, Talman, Avliden
Nilsson, G., Ombudsman, Riksdagsman AK, Utnämning
Nilsson, Martin P:son, Professor, Avliden
Nilsson, N.M. P:son, Professor, Professor, Utnämning
Nilsson, Albert, Professor, Avliden
Nilsson, Janne, Statsråd, Avliden
Nilsson, Olof, Statsråd, Avliden
Nilsson, August, Talman, Avliden
Nilsson-Ehle, Herman, Professor, Avliden
Nisbeth, Carl, Agronom, Avliden
Nisbeth, Carl Gustaf Mathias, Civilingenjör, Avliden
Nisbeth, Wilhelm, Kapten, Avliden
Nisbeth, Gunnar, Lantmätare, Avliden
Nisbeth, E.W.V., Regementsläkare, Avliden
Nisbeth, Ernst Wilhelm Viktor, Regementsläkare, Avliden
Nisbeth, Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Nisbeth, Carl-Henrik, Överstelöjtnant, Avliden
Nissen, Knut, Justitieråd, Avliden
Nissen, Carl-Fredrik, Kansliråd, Avliden
Nisser, Martin, Bruksägare, Riksdagsman FK, Avliden
Nisser, William, Disponent, Avliden
Nisser, Wilhelm, Docent, Avliden
Nisser, Carl, Godsägare, Avliden
Nobel, Ludvig, Doktor, Avliden
Nohrlander, Hugo, Häradshövding, Avliden
Norberg, Otto, Domprost, Avliden
Norberg, Alfred, Justitieråd, Avliden
Norberg, Anders Johan, Kyrkoherde, 65-årsdag
Norberg, Johan Albert, Landssekreterare, Avliden
Norblad, Gustaf, Direktör, Avliden
Nordberg, Gunnar, Krigsråd, Avliden
Nordeberg, Sven, Assessor, Avliden
Nordenackar, Carl, Godsägare, Avliden
Nordenadler, Robert, Häradshövding, Avliden
Nordenadler, Oscar, Provinsialläkare, Avliden
Nordenadler, Clas Albert, Överste, Avliden
Nordenankar, Rickard, Slottsfogde, Major, Avliden
Nordenankar, Fredrik, Överstelöjtnant, Avliden
Nordencreutz, Gösta, Major, Avliden
Nordenfalk, Johan, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Nordenfalk, Erland, Hovintendent, Major, Avliden
Nordenfalk, Carl O.C., Landshövding, 75-årsdag
Nordenfeldt, Hjalmar, Kapten, Avliden
Nordenfeldt, N.J., Överstelöjtnant, Avliden
Nordenfelt, Carl Waldemar, Advokat, Avliden
Nordenfelt, Lennart, Bergsingenjör, Avliden
Nordenfelt, Elis, Borgmästare, Avliden
Nordenfelt, C.H., Borgmästare, Avliden
Nordenfelt, Henrik, Direktör, Avliden
Nordenfelt, Henrik, Disponent, Kapten, Avliden
Nordenfelt, Åke Hjalmar, Disponent, Levn.beskr
Nordenfelt, Enar, Doktor, Avliden
Nordenfelt, Thorsten, Kammarherre, Uppfinnare, Avliden
Nordenfelt, T.W., Kammarherre, 70-årsdag
Nordenfelt, E.J., Kamrer, Avliden
Nordenfelt, Åke, Kapten, Avliden
Nordenfelt, Ivar, Kommendörkapten, Avliden
Nordenfelt, Enar, Konservator, Avliden
Nordenfelt, E., Läkare, 50-årsdag
Nordenfelt, Hugo, Överste, Avliden
Nordenskiöld, Erik, Docent, Avliden
Nordenskiöld, Erland, Friherre, Professor, Avliden
Nordenskiöld, N. Erland H., Friherre, Levn.beskr
Nordenskiöld, Nils Erland Herbert, Friherre, Levn.beskr
Nordenskjöld, Otto, , Avliden
Nordenskjöld, Knut, Arkitekt, Avliden
Nordenskjöld, Ivar, Civilingenjör, Avliden
Nordenskjöld, Henric, Friherre, Avliden
Nordenskjöld, C.A.M., Generallöjtnant, 65-årsdag
Nordenskjöld, Carl-Axel, Generallöjtnant, Avliden
Nordenskjöld, Bertil, Godsägare, Avliden
Nordenskjöld, Harry, Godsägare, Avliden
Nordenskjöld, Nils Adolf, Kapten, Avliden
Nordenskjöld, Harald Alexis, Kapten, Avliden
Nordenskjöld, Otto Reinhold, Kommendörkapten, Avliden
Nordenskjöld, O. Vilhelm, Kommendörkapten, Avliden
Nordenskjöld, Gunnar, Major, Avliden
Nordenskjöld, Carl Erik, Rektor, Avliden
Nordenskjöld, Thure, Rektor, Avliden
Nordenskjöld, Erik, Överste, Avliden
Nordenskjöld, Sune, Överstelöjtnant, Avliden
Nordenskjöld, Gabriel, Överstelöjtnant, Avliden
Nordenskjöld, Axel, Överstelöjtnant, Avliden
Nordenskjöld, Bertil, Överstelöjtnant, Avliden
Nordensköld, Henrik, Friherre, Direktör, Avliden
Nordenson, Jonas, Direktör, Avliden
Nordenson, J.P.D., Läroverksadjunkt, Avliden
Nordenson, Erik, Med.Dr., Ögonläkare, Avliden
Nordenson, Wilhelm, Professor, Avliden
Nordenstierna, Gusten, Ingenjör, Avliden
Nordenstierna, Otto, Kapten, Avliden
Nordenstierna, Fritz, Ryttmästare, Avliden
Nordenström, Carl, Häradshövding, Avliden
Nordenström, Nils, Rådman i Falun, Avliden
Nordensvan, Georg Gustaf, , Levn.beskr
Nordensvan, Carl Otto, Generalmajor, Avliden
Nordensvan, Carl, Kapten, Avliden
Nordensvan, Georg, Konstnär, Avliden
Nordensvan, C.O., Överste, 60-årsdag
Nordensvan, Carl Otto, Överste, Skriftställare, 60-årsdag
Nordenswan, Gustaf, Ingenjör, Journalist, Avliden
Nordenswan, Arthur, Överste, Avliden
Nordenswan, Bianco Arthur, Överstelöjtnant, Avliden
Nordin, John, Generaldirektör, Avliden
Nordin, Albert, Hovrättsråd, Avliden
Nordkvist, Erik, Borgmästare, Avliden
Nordlander, Axel, Ryttmästare, Avliden
Nordlander, Hugo, Sekreterare, Avliden
Nordlindh, H.M., Författare, Avliden
Nordlindh, Arvid, Kansliråd, Avliden
Nordling, Johan, Författare, Avliden
Nordlund, Karl, Folkskoleinspektör, Avliden
Nordlund, Erland, Kapten, Avliden
Nordlund, Ejnar, Major, Avliden
Nordqvist, Oscar, Byråchef, Avliden
Nordqvist, Brynolf, Länsassessor, Avliden
Nordstedt, C F Otto, Professor, Avliden
Nordstrand, John, Advokat, Avliden
Nordström, Ludvig, Författare, Avliden
Nordström, Albert, Häradshövding, Avliden
Nordström, Anders, Häradshövding, Avliden
Nordström, Karl, Konstnär, Avliden
Nordström, Karl, Konstnär, Målare, Foto
Nordström, C.F. Theodor, Landshövding, Levn.beskr
Nordström, C.F.Th., Landshövding, Levn.beskr
Nordström, Carl Fredrik Theodor, Landshövding, 65-årsdag
Nordström, Theodor, Landshövding, Avliden
Nordström, Torsten, Lektor, Avliden
Nordström, Johan, Professor, Avliden
Noreen, Adolf, Professor, Avliden
Norelius, C.A., Häradshövding, Avliden
Norelius, Anders, Landsfiskal, Avliden
Norén, Wilhelm, Borgmästare, Avliden
Noréus, Johan, Landsfiskal, Avliden
Norlander, Emil, Redaktör, Avliden
Norlander, C.A.H., Överste, 65-årsdag
Norlander, C.A.H., Överste, Avliden
Norlén, Helmer, Sångare, Avliden
Norlin, Adolf, Major, Avliden
Norlind, Ernst, Konstnär, Avliden
Norling, Erik, Skriftställare, Avliden
Norman, Erik, Länsnotarie, Avliden
Normann, C.G., Lektor, Avliden
Norrby, Johannes, Hovpredikant, Teol.Dr., Avliden
Norrby, Carl Julius, Professor, Avliden
Norrby, C.J., Professor, 80-årsdag
Norrby, Robert, Överdirektör, Fil.Dr., Avliden
Norrlander, Åke, Komminister, Avliden
Norrman, Sune, Kammarrättsråd, Avliden
Norrman, C.G. Victor, Överste, Avliden
Norstedt, Johan Reinhold, Konstnär, Landskapsmålare, 65-årsdag
Norstedt, Johan Reinhold, Målare, Avliden
Norström, Carl, Advokat, Avliden
Norström, Vitalis, Professor, Avliden
Norström, J.V.A., Professor, 55-årsdag
Norström, Gunnar, Stiftssekreterare, Avliden
Nothin, Torsten, Överståthållare, Avliden
Nyberg, Henrik S., Professor, Avliden
Nyblaeus, G.A., Generalmajor, 60-årsdag
Nyblaeus, Gustaf A., Generalmajor, Avliden
Nyblaeus, Gustaf Adolf, Generalmajor, Levn.beskr
Nyblom, Holger, Fil.Lic., Avliden
Nyblom, Knut, Skriftställare, Avliden
Nyborg, Ivan, Borgmästare, Avliden
Nyborg, Karl Gustaf, Kammarråd, Avliden
Nygren, Ernst, Arkivråd, Avliden
Nygren, Oscar, General, Avliden
Nylander, Sixten Oskar, Ingenjör, Statsråd, Avliden
Nylander, Erik, Landshövding Gotlands län, Avliden
Nyman, J. Ruben, Advokat, Avliden
Nyman, Göran Ad., Direktör, Avliden
Nyman, Frans Oscar, Häradshövding, Avliden
Nyman, Hjalmar, Kansliråd, Avliden
Nyman, Hilding, Konstnär, Avliden
Nyman, Alf, Professor, Avliden
Nyqvist, Gustaf, Överste, Avliden
Nyrén, Sigurd, Häradshövding, Avliden
Nyrén, Axel, Häradshövding, Avliden
Nyrén, Magnus, Professor, Avliden
Nyström, Anton, Doktor, Avliden
Nyström, Carl, Doktor, Fil & Med Dr, Avliden
Nyström, Bengt E., Författare, Fil.Mag., Avliden
Nyström, Georg, Generallöjtnant, Avliden
Nyström, Erik, Hamndirektör, Avliden
Nyström, Helmer, Häradsskrivare, Kronofogde, Avliden
Nyström, A.L.W., Kontraktsprost, Fil & Teol Dr, 75-årsdag
Nyström, Johan Fredrik, Lektor, Avliden
Nyström, Ludvig Roland, Överintendent, Avliden

O
Odéen, Sigurd, Häradshövding, Avliden
Odelberg, Wilhelm, Bruksägare, Avliden
Odelberg, Victor, Direktör, Avliden
Odelberg, Theodor, Landshövding, Avliden
Odelberg, Albrecht Theodor, Landshövding, 60-årsdag
Odelberg, Wilhelm, Major, Avliden
Odelstierna, Erik Gustafsson, Bergsingenjör, Professor, 55-årsdag
Odelstierna, Torsten, Civilingenjör, Avliden
Odelstierna, Erik, Direktör, Avliden
Odelstierna, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Odelstierna, Erik G:son, Professor KTH, Avliden
Odelstierna, E.G:son, Professor, 60-årsdag
Odén, Gustaf, Kapten, Avliden
Odencrants, Lars A., Bankdirektör, Avliden
Odencrants, Carl, Godsägare, Avliden
Odencrants, Olof, Häradshövding, Avliden
Odencrants, J.G., Kronofogde, Häradshövding, 50-årsdag
Odencrants, Reinhold, Landsantikvarie, Avliden
Odencrants, Arvid, Professor, Avliden
Odencrantz, G.H., Godsägare, Avliden
Odencrantz, Thor, Häradshövding, Avliden
Odencrantz, Carl Evert G, Häradshövding, 60-årsdag
Odencrantz, Erik Hartwig, Kanslisekreterare, Avliden
Odencrantz, Gustaf, Kronofogde, Häradshövding, Avliden
Odencrantz, Gerard, Med. Lic., Avliden
Odhner, Clas, Kanslisekreterare, Avliden
Odhner, Theodor, Professor, Intendent, Avliden
von Oelreich, Charles-Emile, Kammarherre, Avliden
von Oelreich, F.W., Kapten, Avliden
Ohlsson, A.F., Landssekreterare, Avliden
Olbers, E.G.F., Kyrkoherde, Prost, 75-årsdag
Oldberg, O.M.E., Kommendör, 75-årsdag
Oldenburg, Uno, Advokat, Notarius publicus, Avliden
Oldevig, E.J., Geheimer Hofrat, 70-årsdag
Oldevig, Johan, Geheimeråd, Avliden
Oldevig, Günther Fredrik, Major, Avliden
Olga, Storfurstinna, Foto
Olin, Gustav, Hovrättsråd, Avliden
Olivecreutz, Vilhelm Kasimir, Häradshövding, Avliden
Olivecreutz, W.C., Häradshövding, Avliden
Olivecrona, Axel, Häradshövding, Avliden
Olivecrona, K.A.G., Häradshövding, 50-årsdag
Olivecrona, Stig, Ombudsman, Kapten, Avliden
Olivecrona, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
von Olreich, Axel, Hovrättsråd, Avliden
Olsen, C.O., Viceamiral, Marinförv, Avsked
Olsén, Aksel, Hovrättsråd, Avliden
Olson, J.F., Arkitekt, Avliden
Olson, Gösta, Författare, Avliden
Olson, Georg, Generalmajor, Avliden
Olson, Robert Emanuel, Häradshövding, Avliden
Olson, Emil, Professor, Avliden
Olsson, William, Grosshandlare, Avliden
Olsson, W., Grosshandlare, 50-årsdag
Olsson, Olof, Riksdagsman, Avliden
Olsson, Olof, Statsråd, Avliden
Olsson, Bernhard, Veterinär, Avliden
Olsson, Olof, Överingenjör, Avliden
av Oporto, Hertig, Tronföljare, Foto
Oscar II, Kung, In memoriam
Oscar II, Konung, Till häst
Oskar, Prins, Promenad
Ossbahr, Carl Anton, Kammarherre, Avliden
Ossbahr, Rickard, Postdirektör, Avliden
Ossian-Nilsson, Karl Gustaf, Författare, Levn.beskr
Ossiannilsson, Karl Gustav, Författare, Avliden
Osslund, Helmer, Konstnär, Målare, Avliden
Osterman, Oscar, Generallöjtnant, Avliden
Osterman, Justus C., Kommendör, 75-årsdag
Osti, H.F.F., Fotograf, 85-årsdag
Ottander, Otto Alfred, Kyrkoherde, Kontraktsprost, 65-årsdag
Ottander, O.A., Prost, Avliden
von Otter, Fredrik Wilhelm, Amiral, F statsminister, 75-årsdag
von Otter, Axel, Friherre, Avliden
von Otter, Axel, Friherre, Avliden
von Otter, Axel Philip, Friherre, Godsägare, 55-årsdag
von Otter, Fredrik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Otter, Salomon, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Otter, Carl, Friherre, Överste, Avliden
von Otter, Casten, Kammarråd, Avliden
Oxehufvud, Rolf Erik Georg, Kapten, Avliden
Oxehufvud, Olof, Kapten, Avliden
Oxehufvud, Christer, Överintendent, Avliden
Oxehufvud, Christer G., Överintendent, 75-årsdag
Oxenstierna, Gabriel, Friherre, Direktör, Avliden
Oxenstierna, Eric, Greve, Fil.Dr., Avliden
Oxenstierna, Gabriel Ture, Greve, Levnadsteckning
Oxenstierna, Gunnar Gabriel, Greve, Docent, Avliden
Oxenstierna, Erik C.G., Greve, Överste, Avliden
Oxenstierna, Bengt, Greve, Kyrkoherde, Avliden

P
Paijkull, Gunnar, Ingenjör, Avliden
Paijkull, Björn, Överstelöjtnant, Avliden
Palander, A A Louis, Amiral, Avliden
af Palander, A A Louis, Amiral, 65-årsdag
Pallin, Erik, Redaktör, Avliden
Palm, Carl Ulrik, , Avliden
Palm, Gustaf Reinhold, Bankdirektör, Avliden
Palm, Björn, Fil.Dr., Avliden
Palm, C.G., Kapten, Västm. reg, Avliden
Palm, Hampus, Major, Avliden
Palm, Nils, Major, Avliden
Palm, Carl Gustaf, Överste, Avliden
Palmcrantz, Magnus, Godsägare, Avliden
Palme, J.H., Bankdirektör, 70-årsdag
Palme, Henrik, Bankdirektör, Avliden
Palme, Sven, Direktör, Avliden
Palme, Olof, Fil lic, Avliden
Palme, Berta Paykull, Fru, Avliden
Palme, Carl, Konstnär, Avliden
Palme, Oscar, Major, Avliden
Palme, Sven Ulric, Professor, Avliden
Palme, August, Skådespelare, Avliden
Palmgren, F.W., Borgmästare, Avliden
Palmgren, F.W., Borgmästare, 65-årsdag
Palmgren, John, Docent, Avliden
Palmgren, Bertil, Hovrättsråd, Avliden
Palmgren, Herman, Regeringsråd, Avliden
Palmquist, Carl, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Palmqvist, C.G.N., Friherre, Kapten, Avliden
Palmqvist, Magnus, Friherre, Avliden
Palmstierna, Hans, Docent, Avliden
Palmstierna, Magnus, Friherre, Avliden
Palmstierna, Otto, Friherre, Avliden
Palmstierna, Gottfried, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Palmstierna, Carl Kule, Friherre, Kapten, Avliden
Palmstierna, Nils och Susanne, Friherre, Avlidna
Palmstierna, Henrik, Friherre, Överste, Avliden
Palmstierna, Erik, Friherre, Avliden
Palmstierna, Carl, Friherre, Hovjägmästare, Avliden
Palmstierna, Carl-Otto, Friherre, Godsägare, Avliden
Palmstierna, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Pantzarhielm, H.F.A.E., Kapten, Riksdagsman AK, Avliden
Pantzarhielm, H.F.A.E., Kapten, Överkontrollör, Avliden
Pantzerhielm, Gösta, Överstelöjtnant, Avliden
Paues, Johan Theodor, Minister, Envoyé, Avliden
Pauli, Knut, Civilingenjör, Avliden
Pauli, Clas F., Civilingenjör, Avliden
Pauli, Albert, Doktor, Avliden
Pauli, J.M., Jägmästare, Avliden
Pauli, James M., Jägmästare, 50-årsdag
Pauli, O.E., Kansliråd, Avliden
Pauli, Georg, Konstnär, Avliden
Pauli, Åke, Ryttmästare, Direktör, Avliden
Pauli, Gösta, Ryttmästare, Avliden
Paulin, Axel, Minister, Avliden
Paulson, Johannes, Professor, Avliden
Paulsson, Gregor, Professor, Avliden
von Paykull, John Gösta, Friherre, Avliden
Pegelow, Fritz, Generaldirektör, Avliden
Pegelow, F.W.H., Generaldirektör, 60-årsdag
Pehrsson-Bramstorp, Axel, Statsminister, Avliden
Pehrzander, Ernst Peter, Kammarrättsråd, Avliden
Pers, Anders, Redaktör, Avliden
Personne, J., Biskop, Avliden
Personne, Nils, Fil Dr, Intendent, Avliden
Persson, N., Konsul, 75-årsdag
Persson, Per, Professor, Avliden
Persson, Per, Professor, 50-årsdag
Persson, Carl, Riksdagsman, Avliden
Persson, Daniel, Talman, Riksdagsman AK, Avliden
Petander, Karl, Fil.Dr., Avliden
af Petersen, C.J.F., Fil Dr, Avliden
Petersén, C.J.K., Löjtnant, Foto
Petersén, Carl Jacob Karsten, Överstelöjtnant, Generalsekreterare, Avliden
af Petersens, Gösta, Ambassadör, Avliden
af Petersens, G.H., Häradshövding, Godsägare, Avliden
af Petersens, Gustaf, Jägmästare, Avliden
af Petersens, Frank, Jägmästare, Avliden
af Petersens, August, Kammarherre, Avliden
af Petersens, Hjalmar, Kansliråd, Avliden
af Petersens, Sebastian, Major, Avliden
af Petersens, Fritz, Major, Avliden
af Petersens, F.A.S., Major, Avliden
af Petersens, Axel, Revisor, Avliden
af Petersens, Gösta, Ryttmästare, Avliden
af Petersens, Carl J.F., Universitetsbiblotekarie, Fil.Dr., 55-årsdag
af Petersens, G.H., Vice Häradshövding, Bruksägare, 70-årsdag
af Petersens, August Herman, Överste, Avliden
af Petersens, Ludvig, Överste, Avliden
Peterson, G.W., Professor, 50-årsdag
Petersson, O.R., Auditör, Avliden
Petersson, Peter Lamech, Häradshövding, Avliden
Petersson, Erik, Häradshövding, Avliden
Petersson, Albert, Häradshövding, Avliden
Petersson, G. Albert, Justitieråd, 55-årsdag
Petersson, Axel, Konstnär, Avliden
Petersson, Alfred, Landshövding, Sthlms län, Avliden
Petersson, O.V., Professor, Läkare, Avliden
Petersson, L.J., Rådman, Avliden
Petersson, Ingemar, Överste, Avliden
Pethrus, Lewi, Pastor, Avliden
Petré, Ragnar, Justitieråd, Avliden
Petrelli, Johannes, Krigsarkivarie, Avliden
Petrén, Sture, Hovrättspreside, Avliden
Petrén, Viktor, Hovrättsråd, Avliden
Petrén, Bror A., Hovr.assessor, Riksdagsman AK, Ledamot
Petrén, Bror, Häradshövding, Statsråd, Avliden
Petrén, J.E., Justitieråd, 50-årsdag
Petrén, Edvard, Justitieråd, Avliden
Petrén, Jakob, Professor KTH, Avliden
Petri, Gustaf, Generalmajor, Avliden
Petri, P.J.A., Kyrkoherde, Kontraktsprost, Avliden
Petri, Einar, Statsmeteorolog, Avliden
Petrini, E., Fil.Dr., Docent, 55-årsdag
Petrini, Edvard, Professor, Avliden
Petterson, P.G., Häradshövding, Avliden
Pettersson, Otto Albin, Adjunkt, Avliden
Pettersson, Jakob, Borgmästare, Avliden
Pettersson, P.G., Häradshövding, Avliden
Pettersson, C.F., Kyrkoherde, Kontraktsprost, Avliden
Pettersson, Fredrik Emil, Landshövding, Levn.beskr
Pettersson, Fredrik, Landshövding, Avliden
Pettersson, F.E., Landshövding, 55-årsdag
Pettersson, Otto, Professor, Avliden
Pettersson, Anton, Riksdagsman, Avliden
Pettersson, David, Statsråd, Avliden
Peyron, Felix, Byråsekreterare, Avliden
Peyron, Edward, Direktör, Avliden
Peyron, Wilhelm, Direktör, Avliden
Peyron, Knut, Friherre, Amiral, Avliden
Peyron, Gustaf Fredrik, Friherre, Major, Avliden
Peyron, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
Peyron, Gustaf Oscar, Generallöjtnant, 80-årsdag
Peyron, Henry, Generalmajor, Avliden
Peyron, Fredrik Mauritz, Hovmarskalk, Avliden
Peyron, Claes G.H., Konsul i Marseille, Avliden
Peyron, Knut, Major, Avliden
Peyron, Carl, Sekreterare, Avliden
Peyron, E.S.K., Viceamiral, 80-årsdag
Peyron, Victor, Överstelöjtnant, Avliden
Pfannenstill, Magnus, Domprost, Levn.beskr
Pfannenstill, G. Magnus, Professor, 50-årsdag
Pfannenstill, Magnus, Professor, Domprost, Avliden
Pfeiff, Wilhelm, Direktör, Avliden
Pfeiff, Carl, Friherre, Överste, Avliden
Pfeiff, A.T., Friherre, Avliden
Pfeiff, Gustaf, Jägmästare, Avliden
Phalén, Adolf, Professor, Avliden
von Philip, Hugo Welam, Föreståndare, Sthlms gymn, Avliden
Philipson, M., Verkställande direktör, Nyval
Philipson, Gunnar, Godsägare, Avliden
Philipson, J., Godsägare, 50-årsdag
Phragmén, Edvard, Professor, Avliden
Pihlgren, J.T., Kommerseråd, 65-årsdag
Pineus, Conrad, Dispaschör, Avliden
Piper, Eric Claes, Greve, Avliden
Piper, Eric Carl, Greve, Avliden
Piper, Gustaf, Greve, Avliden
Piper, Claes, Greve, Kammarherre, Avliden
Piper, Carl Fredrik, Greve, Major, Avliden
Piper, Alfred, Greve, Avliden
Pira, Adolf, Docent, Zoologi, Avliden
Plantin, Erik, Kapten, Avliden
Planting-Bergloo, Ernst, Förvaltare, Avliden
Planting-Bergloo, Gustaf, Kontrollör, Avliden
Planting-Gyllenbåg, Casimir, Häradshövding, Avliden
Planting-Gyllenbåg, August, Kapten, Avliden
Planting-Gyllenbåg, G.F., Kapten, Avliden
Planting-Gyllenbåg, Fredrik, Kapten, Avliden
Planting-Gyllenbåg, C.G.A., Kapten, Avliden
Planting-Gyllenbåg, C.A.H., Kapten, Skaraborgs rege, Avliden
Planting-Gyllenbåg, Erik, Regeringsråd, Avliden
Planting-Gyllenbåg, C. Gustaf O., Ryttmästare, Avliden
Planting-Gyllenbåg, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
von Platen, Carl Gustaf, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
von Platen, Gösta, Friherre, Major, Avliden
von Platen, Carl, Friherre, Avliden
von Platen, Carl Eric, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
von Platen, Achates, Generalkonsul, Avliden
von Platen, Christofer, Generallöjtnant, Avliden
von Platen, P.C., Generalmajor Arméförv, Utnämning
von Platen, Wilhelm, Godsägare, Avliden
von Platen, Wilhelm, Kammarherre, Avliden
von Platen, Carl, Kapten, Avliden
von Platen, P.B., Överste, Utnämning
von Platen, Gustaf, Överste, Avliden
von Platen, Philip Baltzar, Överste, Chef Strömsholm, Avliden
von Platen, Philip, Överste, Avliden
von Platen, P.R., Överstelöjtnant, 55-årsdag
Ploman, P.G.E., Landskamrer, Avliden
Ploman, K.G., Professor, Avliden
Ploman, Edward, Rådman, Avliden
Ploman, Fritz, Överstelöjtnant, Avliden
von Plomgren, Thomas, Friherre, Major, Avliden
von Plomgren, Carl Gustaf, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Plomgren, August, Friherre, Kammarjunkare, Avliden
von Plomgren, Carl, Friherre, Advokat, Avliden
von Plomgren, Erland, Överstelöjtnant, Avliden
von Plomgren, Carl-Johan, Överstelöjtnant, Avliden
Poignant, P.G.E., Landshövding, 80-årsdag
Poincaré, Raymond, , Foto
von Porat, Tage, Direktör AB Tule, Avliden
von Porat, Axel, Kapten, Avliden
von Porat, Sten, Krigsråd, Avliden
von Porat, C.O., Lektor, Fil.Dr., 70-årsdag
von Porat, C.O., Lektor, Fil.Dr., Avliden
von Porat, Carl-Gustaf, Överste, Avliden
von Porat, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
av Portugal, Amélie, Exdrottning, Notis
av Portugal, Carlos, Konung, Levn.beskr
av Portugal, Luiz Philippe, Kronprins, Foto
av Portugal, Manuel, Konung, Foto
av Portugal, Manuel II, Konung, Foto
Poss, Josef, Byråsekreterare, Avliden
Poss, Paul, Lagman, Svea Hovrätt, Avliden
Posse, Lage, Friherre, Mariningenjör, Avliden
Posse, Knut R.M., Friherre, Avliden
Posse, Karl, Greve, Inspektör, Avliden
Posse, K.A., Greve, Kommendörkapten, Avliden
Posse, Knut, Greve, Avliden
Posse, K.A., Greve, Avliden
Posse, Göran G.son, Greve, Ryttmästare, Avliden
Posse, Göran, Greve, Kammarherre, Avliden
Posse, Erik, Greve, Kapten, Avliden
Posse, Efraim, Greve, Agronom, Avliden
Posse, Arvid, Greve, Kapten, Avliden
Posse, Nils, Greve, Godsägare, Avliden
Posse, Arvid, Greve, Amanuens, Avliden
Posse, Gustaf, Greve, Kammarherre, Avliden
Posse, Knut, Greve, Kommendörkapten, Avliden
Posse, Krister, Greve, Teol. Lic., Avliden
Posse, Per A. K:son, Greve, Godsägare, Avliden
Posse, Nils, Greve, Avliden
Posse, Knut, Kaptenlöjtnant, 80-årsdag
Posse, Knut K:son, Löjtnant, Avliden
von Post, Hugo, , Avliden
von Post, Fredrik, Agronom, Avliden
von Post, C.F., Auditör, Avliden
von Post, Wilhelm, Bergsingenjör, Avliden
von Post, Adolf W.M.A., Byråsekreterare, Avliden
von Post, Tom, Direktör, 50-årsdag
von Post, Tom Erik, Direktör, Frökontrollant, Avliden
von Post, Stafs Adolf, Godsägare, Avliden
von Post, S.A., Godsägare, 60-årsdag
von Post, Claes Wilhelm, Inspektör, Avliden
von Post, Rutger, Kapten, Avliden
von Post, Gustaf, Kapten, Avliden
von Post, Fredrik, Kapten, Avliden
von Post, Ernst, Kapten, Avliden
von Post, Carl Fredrik, Kapten, Avliden
von Post, Rikard Alexander, Läkare, Levn.beskr
von Post, Axel, Major, Avliden
von Post, Olof, Major, Avliden
von Post, Stafs F.V., Major, Avliden
von Post, Rickard, Med.Dr., Avliden
von Post, Hampus Adolf, Professor, 85-årsdag
von Post, Lennart, Professor, Avliden
von Post, Georg, Rådman, Avliden
Pousette, Harald, Envoyé, Avliden
Prawitz, Gunnar, Ombudsman, Jur. Dr., Avliden
von Printzencreutz, G.A.R., Protokollsekreterare, 60-årsdag
Printzensköld, Carl Axel, Konstnär, Avliden
Printzsköld, Ö.H.R., Hofmarskalk, 65-årsdag
Printzsköld, Gustaf, Kammarherre, Avliden
Printzsköld, Carl, Kammarherre, Avliden
Printzsköld, Otto, Riksmarskalk, Avliden
von Prinzencreutz, C.W., Direktör, Avliden
von Prinzencreutz, Gustaf, Sekreterare, Avliden
von Prinzencreutz, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
von Proschwitz, A, Häradshövding, Avliden
Prytz, Björn, Envoyé, Avliden
Psilander, Hjalmar, Professor, Avliden
Psilanderhielm, Fredrik, Kapten, Advokat, Avliden
Psilanderhielm, Fredr. Baltz. Axel, Löjtnant, Avliden
Påhlman, Carl-Adolf, Godsägare, Avliden
Påhlman, Sune, Häradsskrivare, Avliden
Påhlman, Adolf, Kapten, Avliden
Påhlman, Georg Otto Viktor, Kapten, Avliden
Påhlman, Göran, Major, Avliden
Påhlman, Sven, Major, Avliden
Påhlman, John M., Rektor, Avliden
Påhlman, Gösta M., Rektor, Avliden
Påhlman-Stiernspar, Eric, Häradshövding, Avliden
Påhlson, Svante, Bruksägare, Major, Avliden
Påhlsson, Joel, Lektor, Avliden

Q
Queckfeldt, Hans-Gabriel, Civilingenjör, Avliden
Queckfeldt, U.W. Ossian, Häradshövding, Avliden
Quennerstedt, Nils, Domare, Avliden
Quennerstedt, August, Professor, Avliden
Quensel, Conrad, Advokat, Avliden
Quensel, Eberhard, Justitieråd, Avliden
Quensel, Percy, Professor, Avliden
Quensel, J. Ulrik Th., Professor, Levn.beskr
Quensel, J.U.T., Professor, 50-årsdag
Quensel, Ulrik, Professor, Avliden
Quensel, Nils, Statsråd, Avliden
Quist, Axel, Prost, Avliden
von Qvanten, C.G., Godsägare, Fideikommissarie, Avliden

R
Raab, C., Friherre, Kapten, Avliden
Raab, Bengt, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Raab, Gustaf Adolf, Kapten, Avliden
Rabe, Pehr Reinhold, Direktör, Avliden
Rabe, Gustaf, Överste, Avliden
Rabenius, Lars, Advokat, Avliden
Rabenius, Nils, Docent, Avliden
Rabenius, Olof, Skriftställare, Avliden
Radhe, Sven, Borgmästare, 60-årsdag
Radhe, Sven, Borgmästare, Avliden
Radhe, Knut, Hovintendent, Avliden
Ramel, Charles Emil, Envoyen, Avliden
Ramel, Fredrik, Friherre, Landshövding, Avliden
Ramel, S.G.F.T., Friherre, Envoyé, Utnämning
Ramel, Malte, Friherre, Godsägare, Avliden
Ramel, Karl, Friherre, Advokat, Avliden
Ramel, Henric Alexander, Friherre, Kammarherre, Avliden
Ramel, Hans, Friherre, Godsägare, Avliden
Ramel, H., Friherre, Godsägare, 60-årsdag
Ramel, Gustaf, Friherre, Avliden
Ramel, G.M., Friherre, 60-årsdag
Ramel, Charles Emil, Friherre, Envoyé, 55-årsdag
Ramel, Eric, Friherre, Jur. Dr., Avliden
Ramel, Gustaf, Friherre, Banktjänsteman, Avliden
Ramel, Hans, Friherre, Häradshövding, Avliden
Ramel, Hans Otto, Friherre, Överhovstallmästare, Avliden
Ramel, Carl, Friherre, Agronom, Avliden
Ramel, Malte, Friherre, Avliden
Ramel, Otto, Friherre, Överste, Avliden
Ramel, Bror, Friherre, Kommendör, Avliden
Ramsay, Carl-Henrik, Borgmästare, Avliden
Ramsay, Gustaf, Exp.föreståndar, Avliden
Ramsay, Johan, Friherre, Agronom, Avliden
Ramsay, Gustaf August Wolter, Häradshövding, Avliden
Ramsay, C.W., Ingenjör, Avliden
Ramsellska fideikomisset, , Fidekomiss
Ramstedt, R.V., Grosshandlare, 55-årsdag
Ramstedt, Reinhold Viktor, Grosshandlare, Avliden
Ramstedt, Gunnar, Häradshövding, Avliden
Ramstedt, John, Överståthållare, Avliden
Ramstedt, J.O., Överståthållare, 60-årsdag
Ramstedt, John, Överståthållare, Utnämning
Ramström, O.M., Professor, 50-årsdag
Randel, Rolf Ane, Skriftställare, Avliden
Ranft, Albert, Teaterdirektör, Avliden
Raphael, Axel, Fil. Dr, Avliden
Rapp, Victor Henrik, Överstelöjtnant, 55-årsdag
Rappe, A.F., Friherre, Godsägare, Avliden
Rappe, A.W., Friherre, Riksdagsman FK, Avliden
Rappe, Adolf, Friherre, Godsägare, Avliden
Rappe, Oscar Ludvig, Friherre, Bankdirektör, Avliden
Rappe, Vilhelm, Friherre, Generallöjtnant, Avliden
Rappe, Lennart, Friherre, Avliden
Rappe, Christopher Johan, Friherre, Godsägare, Levn.beskr
Rappe, Christoffer, Friherre, Avliden
Rappe, Carl, Friherre, Godsägare, Avliden
Rappe, C.W., Friherre, Överste, Utnämning
Rappe, Axel, Friherre, Generalmajor, Avliden
Rappe, Axel, Friherre, General, Avliden
Rappe, Adolf, Friherre, Läkare, Avliden
Rappe, Gerhard, Friherre, Agr.Dr., Avliden
Rappe, Magnus, Friherre, Avliden
Rappe, Axel, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Rappe, Erik, Friherre, Avliden
Rappe, A.E., General, 70-årsdag
Rappe, Fredrik, Legationsråd, Avliden
Rappe, Ludvig Bernhard, Överste, Avliden
Rasch, Rudolf, Kapten, Avliden
Redin, Karl G., Byråsekreterare, Avliden
Reenstierna, Allan, Kapten, Fil.Lic., Avliden
Reenstierna, Carl Gustaf, Major, Avliden
Reenstierna, Lars M., Maskininspektör, 65-årsdag
Reenstierna, Lars M, Maskininspektör, SJ, Avliden
Reenstierna, John, Professor, Avliden
Reenstierna, Knut, Stadsingenjör, Avliden
Regnér, Nils, Justitieråd, Avliden
Rehausen, C.A.M., Häradshövding, Kronofogde, 60-årsdag
von Rehausen, Atle, Kronofogde, Avliden
Rehbinder, Victor, Friherre, Överste, Avliden
Rehbinder, Hugo W.J.N., Friherre, Komm.råd, 65-årsdag
Rehbinder, Hugo, Friherre, Komm.råd, Avliden
Rehbinder, F. F:son, Friherre, Major, Avliden
Rehbinder, Claes Reinhold, Friherre, Major, Avliden
Rehbinder, Berndt-Otto, Friherre, Major, Avliden
Rehbinder, Fromhold, Friherre, Författare, Avliden
Rehbinder, Gerdt, Friherre, Avliden
Rehlin, Gustaf, Jägmästare, Avliden
Rehn, Georg, Häradshövding, Avliden
Rennerfelt, Ivar, Civilingenjör, Avliden
Rennerfelt, Erik, Laborator, Avliden
Renström, Anders, Hovrättsråd, Avliden
Rettig, Gustaf Hjalmar, Kansliråd, Avliden
Rettig, P.E., Överstelöjtnant, 60-årsdag
Retzius, Gustaf, Professor, Avliden
Retzius, M.G., Professor, Pour le mérite, Foto
Reutercrona, Hans, Docent, Avliden
Reutercrona, Axel Hjalmar, Kammarherre, Avliden
Reutercrona, Carl Gerhard, Kapten, Avliden
Reuterfeldt, Victor, Grosshandlare, Avliden
Reuterskiöld, Gunnar, Ambassadör, Avliden
Reuterskiöld, K.L., Bankdirektör, Avliden
Reuterskiöld, Edgar, Biskop, Avliden
Reuterskiöld, C.A.F., Bruksägare, 70-årsdag
Reuterskiöld, C.A.F., Bruksägare, Avliden
Reuterskiöld, Carl Lennartsson, Byråchef, UD, Avliden
Reuterskiöld, Arvid Lennart, Direktör, Avliden
Reuterskiöld, Carl Bernhard, Friherre, Major, Avliden
Reuterskiöld, Carl, Friherre, Bergsingenjör, Avliden
Reuterskiöld, Albert, Godsägare, Avliden
Reuterskiöld, Bertil, Herr, Avliden
Reuterskiöld, A.G.A., Häradshövding, 50-årsdag
Reuterskiöld, Axel, Häradshövding, Avliden
Reuterskiöld, Casimir, Ingenjör, Avliden
Reuterskiöld, Lennart, Kammarherre, Avliden
Reuterskiöld, Lennart, Landshövding, Avliden
Reuterskiöld, Jan-Axel, Lektor, Avliden
Reuterskiöld, Casimir, Major, Avliden
Reuterskiöld, Hugo, Major, Avliden
Reuterskiöld, Sten, Med. Lic., Avliden
Reuterskiöld, A.A., Professor, 40-årsdag
Reuterskiöld, Carl-Axel, Professor, Avliden
Reuterskiöld, Adam, Överläkare, Avliden
Reuterskiöld, Bengt, Överste, Avliden
Reuterskjöld, Axel Carl August, Friherre, Avliden
Reutersvärd, Fritz, Direktör, Avliden
Reutersvärd, Baltzar, Kapten, Fängelsedirektör, Avliden
Reutersvärd, Knut Axel Herman, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Reuterswärd, Patric, , Avliden
Reuterswärd, Gustaf Patrik, Bankdirektör, Avliden
Reuterswärd, Carl Gustaf, Direktör, Avliden
Reuterswärd, Gustaf, Direktör, Avliden
Reuterswärd, Patrik, Envoyé, Avliden
Reuterswärd, Pontus, Generallöjtnant, Avliden
Reuterswärd, Patrik, Hovmarskalk, In memoriam
Reuterswärd, Gösta, Hovjägmästare, Avliden
Reuterswärd, Wilhelm, Kansliråd, Avliden
Reuterswärd, Adolf Fredrik, Kapten, Avliden
Reuterswärd, F.W., Kapten, Avliden
Reuterswärd, Victor Erland, Kapten, Avliden
Reuterswärd, Adolf, Major, Avliden
Reuterswärd, Knut, Överstelöjtnant, Avliden
Reuterswärd, Carl F.C., Överstelöjtnant, Avliden
Reuterswärd, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Rexius, Gunnar, Docent, Avliden
Reyterswärd, Knut, Intendent, Avliden
Rhodin, Hans, Generaldirektör, Avliden
Rhodin, Rickard, Rådman, Avliden
Ribbing, Bengt, Agronom, Avliden
Ribbing, Gustaf Sigfrid, Agronom, Avliden
Ribbing, Nils, Civilingenjör, Avliden
Ribbing, Lennart, Fil Dr, Avliden
Ribbing, Magnus, Förvaltare, Avliden
Ribbing, Sigurd, Generaldirektör, Avliden
Ribbing, Erling, Godsägare, Avliden
Ribbing, Carl, Godsägare, Avliden
Ribbing, Peder Carl Ludvig, Godsägare, Avliden
Ribbing, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Ribbing, Gustaf, Kapten, Avliden
Ribbing, Seved Gustaf Lindorm, Läkare, Avliden
Ribbing, Lennart, Löjtnant, Avliden
Ribbing, Eric, Major, Avliden
Ribbing, Sten, Major, Avliden
Ribbing, E. Herman, Major, Avliden
Ribbing, Lännart, Professor, Avliden
Ribbing, Seved, Professor Lunds universitet, Avliden
Ribbing, Olof, Överste, Avliden
Ribbing, Bengt Carl Arvid, Överste, Avliden
Ribbing, Axel, Överste, Avliden
Ribbing, B., Överstelöjtnant, 55-årsdag
Ribbing, Bo, Överstelöjtnant, Avliden
Ribbing, Peder Arvid, Överstelöjtnant, Avliden
Ribbing, Pehr, Överstelöjtnant, Avliden
Ribbing, Sven, Överstelöjtnant, Avliden
Riben, Karl Axel, Operachef, Häradshövding, Avliden
Riben, Carl Fredrik, Viceamiral, Avliden
Richert, Johan Gustaf, Professor, Levn.beskr
Richert, Johan Gustaf, Professor, Avliden
Rickert, Johan Gabriel, Byråsekreterare, Avliden
Ridderbjelke, F.G.M., Godsägare, Kapten, Avliden
Ridderbjelke, F., Kapten, Foto
Ridderbjelke, Fredrik, Kapten, Riksdagsman FK, Avliden
Ridderborg, Ludvig, Direktör, Avliden
Ridderborg, Carl, Kapten, Avliden
Ridderborg, Sven, Ryttmästare, Avliden
Ridderstad, Carl Soldan, Häradshövding, Avliden
Ridderstad, Carl, Kanslisekreterare, Avliden
Ridderstad, Carl Peter Soldan, Kapten, Avliden
Ridderstad, Anton, Kapten, Avliden
Ridderstad, Eskil, Major, Avliden
Ridderstad, Carl, Ryttmästare, Avliden
Ridderstad, K.W.E., Överste, 70-årsdag
Ridderstad, Wilhelm, Överste, Avliden
Ridderstolpe, Gustaf, Friherre, Avliden
Ridderstolpe, Gustaf, Friherre, Revisor, Avliden
Ridderstolpe, Axel, Greve, Avliden
Ridderstolpe, F.A., Major, Avliden
Riego, J.E., Skådespelare, 60-årsdag
Rignell, Nils, Revisionssekreterare, Avliden
Rignell, Karl, Överste, Avliden
Rinander, Viktor Alexius, Jur. Dr., Avliden
Ringenson, Erik, Borgmästare, Avliden
Ringenson, Teodor, Häradshövding, Avliden
Ringertz, N.C., Överste, Avliden
Ringstrand, Nils, Landshövding, Avliden
Ringström, Nils, Konstnär, Avliden
Ringvall, Axel, Skådespelare, Avliden
Rinman, Erik B., Redaktör, Avliden
Ripe, Anders, Kammarrättsråd, Avliden
Risberg, Bernhard, Lärare, Avliden
Rissén, Hj., Tullvaktmästare, Nyval
Robson, Rutger, Brukspatron, Avliden
af Robson, Henrik, Kapten, Avliden
Rodhe, Edvard Herman, Biskop, Avliden
Rodhe, E.H., Biskop, 65-årsdag
Rodhe, Edvard, Biskop, Avliden
Rodhe, M., Kapten, Domänintendent, Avliden
Rodhe, Allan, Landshövding, Avliden
Rodhe, E.H., Professor, Uppsala univ, Utnämning
Rogberg, Herman, Häradshövding, Riksdagsman AK, Avliden
Rogstadius, Wilhelm, Häradshövding, Avliden
Rolf, Ernst, Revydirektör, Avliden
Rollin, F.G.B., Läroverksadjunkt, Avliden
Roman, A.J., Häradshövding, Avliden
Romanus, Carl, Advokat, Avliden
Romberg, A.N., Hovrättsråd, Avliden
Romberg, Carl, President, Avliden
Romdahl, Axel L., Amanuens, Intendent, Utnämning
Romdahl, Axel, Lärare, Fil.Dr., Avliden
Roos, A.Hj., Häradshövding, Avliden
Roos, Gustaf W.A., Landshövding, Avliden
Roos af Hjelmsäter, John O., Professor, Avliden
Roosval, Albin, Direktör, Avliden
Roosval, Johnny, Professor, Memoriam
Rooth, Ivar, Riksbankschef, Avliden
Rosebery, Lord, Foto
von Rosen, Robert, Friherre, Direktör, Avliden
von Rosen, Woldemar Karl, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Rosen, Robert, Friherre, Avliden
von Rosen, O.E.R., Friherre, Lotsdirektör, 70-årsdag
von Rosen, Henrik, Friherre, Avliden
von Rosen, Carl Ottokar, Friherre, Kapten, Avliden
von Rosen, Kjell, Friherre, Förs.direktör, Avliden
von Rosen, Otto, Friherre, Avliden
von Rosen, August Robert, Greve, Hovmarskalk, Avliden
von Rosen, Axel A.G., Greve, Generalmajor, Avliden
von Rosen, Axel, Greve, Avliden
von Rosen, C.A., Greve, 75-årsdag
von Rosen, Carl Louis, Greve, Kammarherre, Avliden
von Rosen, Carl, Greve, Ryttmästare, Avliden
von Rosen, Clarence, Greve, Hovstallmästare, Avliden
von Rosen, Conrad August, Greve, Överste kammarherre, Avliden
von Rosen, Conrad Magnus, Greve, Avliden
von Rosen, Eric, Greve, Avliden
von Rosen, Eugéne, Greve, Ceremonimästare, Avliden
von Rosen, Fredrik, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
von Rosen, Fritz, Greve, Adjunkt, Avliden
von Rosen, G.F., Greve, Riksbanksfullm, Utnämning
von Rosen, Georg, Greve, Konstnär, Avliden
von Rosen, Gustaf Fredrik, Greve, Bruksägare, Avliden
von Rosen, Gustaf, Greve, Hovrättsråd, Avliden
von Rosen, Gustaf, Greve, Avliden
von Rosen, Gustaf-Fredrik, Greve, Avliden
von Rosen, Hans, Greve, Avliden
von Rosen, J.G.O., Greve, Konstnär, 70-årsdag
von Rosen, Magnus, Greve, Avliden
von Rosen, Nils, Greve, Major, Avliden
von Rosen, Pontus, Greve, Avliden
von Rosen, R.G.E.M., Greve, Överste, Utnämning
von Rosen, Reinhold, Greve, Generallöjtnant, Avliden
von Rosen, Robert, Greve, Ryttmästare, Avliden
von Rosen, Fritz, Greve, Aktuarie, Avliden
von Rosen, Claes, Greve, Kapten, Avliden
von Rosen, Hugo, Greve, Direktör, Avliden
von Rosen, Carl-Fredrik, Greve, Byråsekreterare, Avliden
von Rosen, Carl Gustaf, Greve, Avliden
von Rosen, Reinhold, Greve, Konstnär, Avliden
von Rosen, G.P.A., Hofrättsråd, 60-årsdag
von Rosen, Eric, Kammarherre, Ryttmästare, Avliden
von Rosen, C.E., Kapten, Avliden
von Rosen, Fritz, Ryttmästare, Avliden
Rosén, Nils, Byrådirektör, Avliden
Rosén, Gustav, Landshövding, Avliden
Rosén, Jerker, Professor, Avliden
Rosén, Karl D.P., Professor, Avliden
Rosenberg, Erik, Författare, Avliden
Rosenberg, Axel Edward Johan, Konstnär, Landskapsmålare, 50-årsdag
Rosenberg, Edward, Konstnär, Avliden
Rosenberg, Olof, Professor KTH, Avliden
Rosenberg, Otto, Professor, Avliden
Rosenblad, Eberhard, Friherre, Avliden
Rosenblad, Carl, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Rosenblad, Carl, Generalmajor, Kommendant, Avliden
Rosenblad, C.L.M., Generalmajor, Överste kammarherre, Avliden
Rosenblad, Fredrik, Godsägare, Avliden
Rosenblad, E., Hovstallmästare, Utnämning
Rosenblad, Carl G., Kapten, Jur. Dr., Avliden
Rosenblad, Curt, Överste, Avliden
Rosenblad, C.J.E., Överste, Uppl. inf.regem, Avsked
af Rosenborg, Aage, Greve, Förmälning
af Rosenborg, Aage, Grevinna, Förmälning
Rosencrantz, Gottlob, Borgmästare, Avliden
Rosencrantz, G.A.H., Kammarherre, 85-årsdag
Rosencrantz, Henrik E.A., Kammarherre, Avliden
Rosencrantz, Börje Axel Johan K., Kammarherre, 75-årsdag
Rosencrantz, Holger, Kammarherre, Avliden
Rosencrantz, Holger, Kammarherre, Överstelöjtnant, Avliden
Rosencrantz, Wilhelm, Kyrkoherde, Avliden
Rosencrantz, Carl, Redaktör, Avliden
Rosencrantz, Henrik, Ryttmästare, Avliden
Rosencrantz, Fredrik, Ryttmästare, Avliden
Rosencrantz, Holger, Skriftställare, Avliden
Rosengren, Albin, Lagman, Avliden
Rosenquist, Nils Douglas, Byråchef, Avliden
Rosenquist, Axel Mauritz, Häradshövding, Avliden
Rosenquist, K.A.L., Trafikchef, 60-årsdag
Rosenström, Erik, Doktor, Läkare, Avliden
Rosensvärd, Carl, Agronom, Fil.Dr., Avliden
Rosensvärd, Alexis Felix, Kommendör, Avliden
Rosensvärd, Alexis, Major, Avliden
Rosenswärd, Otto Harry, Kapten, Avliden
Rosentwist, Birger G.A., Konsul, Avliden
Rosman, Holger, Direktör, Avliden
Rothlieb, Curt, Kansliråd, Avliden
Rothlieb, Herman, Revisionssekreterare, Avliden
von Rothschild, Albert, Baron, Dödsruna
Rubbestad, Axel, Statsråd, Avliden
Rubenson, Semmy, Polismästare, Avliden
Rudbeck, R.T.G.C.G., Friherre, 85-årsdag
Rudbeck, Gustaf, Friherre, Avliden
Rudbeck, Magnus, Friherre, Operasångare, Avliden
Rudbeck, Olof, Friherre, Direktör, Avliden
Rudbeck, Reinhold, Friherre, Överste kammarherre, Avliden
Rudbeck, Magdalena, Friherrinna, Fru
Rudbeck, Johannes, Intendent, Avliden
Rudbeck, Alexander O.F.T.G., Konstnär, Avliden
Rudberg, Yngve, Biskop, Avliden
Rudberg, Axel, Landskamrer, Avliden
Rudberg, Gunnar, Professor, Avliden
Rudebeck, Edvard, Bankdirektör, Avliden
Rudebeck, Gustaf Hj.C., Godsägare, Avliden
Rudebeck, Fredrik, Hovstallmästare, Avliden
Rudebeck, Sven, Intendent, Avliden
Rudebeck, Nils, Kammarherre, Avliden
Rudebeck, G., Landshövding, Avliden
Rudebeck, G.M.U., Landshövding, 70-årsdag
Rudelius, Folke, Major, Avliden
Rudenschöld, Thorsten, Generallöjtnant, Avliden
Rudenschöld, Thorsten, Greve, Överste, Avliden
Rudenschöld, C.T.G., Greve, Överste, 50-årsdag
Rudenschöld, Axel, Greve, Överste, Avliden
Rudenschöld, Carl-Axel, Greve, Forstmästare, Avliden
Rudewall, Folke, Regeringsråd, Avliden
Rudin, E G Waldemar, Professor, En av De Aderton, Avliden
Rudin, E G Waldemar, Professor, Sv. Akademin, 75-årsdag
Rudin, E G Waldemar, Teol.Dr., Levn.beskr
Rudling, T.G., Häradshövding, Avliden
Rudling, A., Överste, Avliden
Ruhe, Algot, Författare, Avliden
av Rumänien, Kronprins, Foto
Rundberg, Olof, Sekreterare, Avliden
Rundgren, Viktor, Biskop, Avliden
Rundquist, Hilding, Adjunkt, Avliden
Rundquist, Carl Axel, Rådman, Avliden
Rundqvist, Anton, Häradshövding, Statsråd, Avliden
Runestam, Arvid, Biskop i Karlstads stift, Avliden
Runnqvist, Fredrik, Disponent, Avliden
Runnqvist, Harry, Fil. Lic., Avliden
Runnqvist, Axel, Rådman, Häradshövding, Avliden
Runnqvist, Axel, Rådman, Avliden
Rutensköld, Sten, Civilingenjör, Avliden
Rydbeck, J.O.E., Verkställande direktör, Nyval
Rydbeck, Oscar, Bankdirektör, Avliden
Rydbeck, Otto, Professor, Avliden
Rydberg, Gustaf, Konstnär, Målare, Avliden
Rydén, Värner, Riksdagsman, Avliden
Rydfors, Aron, Lektor, Avliden
Rydin, Herman, Generaldirektör, Avliden
Rydin, S.L.H., Generaldirektör, Avsked
Rydin, Conrad, Hovrättsråd, Avliden
Rydin, K.R., Landshövding, Jur. Dr., 55-årsdag
Rydin, Karl Rudolf, Landshövding Gotlands län, Avliden
Rydin, K.R., Landshövding, Riksdagsman AK, Utnämning
Rydin, Karl Rudolf, Landshövding, Levn.beskr
Rydin, Oskar, Landssekreterare, Avliden
Rydin, Axel, Regeringsråd, Avliden
Ryman, Sven, Generalmajor, Avliden
Ryman, F. Viktor A., Häradshövding, 65-årsdag
Ryman, Victor, Häradshövding, Avliden
Ryman, Fritz, Major, Avliden
av Ryssland, Boris, Storfurste, Foto
Ryttersson, Tore, , Avliden
Rålamb, Sigfrid, Friherre, Hovjägmästare, Avliden
Rålamb, Sigfrid, Friherre, Löjtnant, Avliden
Rålamb, Erik E:son, Friherre, Överhovjägmästare, Avliden
Rålamb, Eric Axel, Friherre, Godsägare, Avliden
Rålamb, Anders, Friherre, Nattvakt, Avliden
Rålamb, Stig, Friherre, Överste, Avliden
Rålamb, Ebba, Fröken, Avliden
Råstock, Anders, Riksgäldsfullmäktig, Avliden
Rääf, Axel, Godsägare, Avliden
Rääf, Fredrik Leonard, Ingenjör, Avliden
Rääf, Henrik L., Kammarherre, Löjtnant, Avliden
Römquist, Erik, Häradshövding, Avliden
Rösiö, P.J., Lärare, Avliden

S
Sabelfelt, Gustaf H:son, Kapten, Avliden
Sabelfelt, Nils, Sjökapten, Avliden
Sabelström, E.E.F., Major, Avliden
Sachs, Ragnar, Direktör, Avliden
av Sachsen, Carola, Enkedrottning, Foto
av Sachsen, Louise, Exkronprinsessa, Foto
Sack, Jan-Gabriel, Friherre, Kapten, Avliden
Sack, Carl, Friherre, Avliden
Sager, J.E.M., Hovstallmästare, 60-årsdag
Sager, J.E.M., Hovstallmästare, 55-årsdag
Sager, Edvard, Hovstallmästare, Avliden
Sager, Leo, Legationsråd, Avliden
Sager, C D Robert, Överkammarjunkare, Avliden
Sahlgren, G.J.A., Kyrkoherde, Prost, 60-årsdag
Sahlgren, Jöran, Professor, Avliden
Sahlin, Stig, Ambassadör, Avliden
Sahlin, Carl, Disponent, Avliden
Sahlin, C.Y., Doktor, Avliden
Sahlin, M.R., Landshövding, 50-årsdag
Sahlin, Mauritz, Landshövding, Avliden
Sahlin, Enar, Lektor, Avliden
Sahlin, Carl Yngve, Professor, Avliden
Sahlström, Harry, Assessor, Avliden
Salander, Sven, Generallöjtnant, Avliden
Salén, Sven, Redare, Avliden
Salin, Bernhard, Arkivarie, Avliden
Salin, M.J., Professor, 60-årsdag
Sallnäs, Birger, , In Memoriam
Salmonson, Otto, Registrator, Utnämning
Salmson, Bror, Överste, Avliden
Salomon, Harald, Assessor, Avliden
von Saltza, Jacob Ludvig, Friherre, Godsägare, Avliden
Samuelson, Gustaf, Civilingenjör, Avliden
Samuelson, John, Häradshövding, Avliden
Samuelsson, K.G., Adjutant, Avliden
Samuelsson, Waldemar, Jägmästare, Avliden
Samuelsson, Axel Georg, Landssekreterare, Avliden
Samuelsson, Gunnar, Professor, Avliden
Samuelsson, Sixten, Rektor, Avliden
Samzelius, Per, Arkivarie, Avliden
Samzelius, Hugo, Länsjägmästare, Författare, Avliden
Sandberg, Johan, Adjunkt, Avliden
Sandberg, Mauritz, Advokat, Avliden
Sandberg, Fredrik, Direktör, Avliden
Sandberg, K.L.E., Fil.Lic., Chef Eckl.dep, Utnämning
Sandberg, Algot, Författare, Avliden
Sandberg, Ludvig, Häradshövding, Avliden
Sandberg, F.E., Postdirektör, Utnämning
Sandberg, Ragnar, Professor, Konstnär, Avliden
Sandberg, Axel, Överste, Avliden
af Sandeberg, Fredrik, Kammarherre, Avliden
af Sandeberg, Frits, Kontorschef, Avliden
af Sandeberg, William, Major, Avliden
af Sandeberg, Adolf, Major, Avliden
af Sandeberg, Carl Otto, Major, Avliden
af Sandeberg, Svante, Rådman, Avliden
af Sandeberg, J.D., Rådman, Avliden
Sandeberg, John D., Stadsnotarie, 50-årsdag
af Sandeberg, Edvard, Överste, Avliden
af Sandeberg, Ernst Nils David, Överste, Avliden
Sandelius, Elias, Kyrkoherde, Avliden
Sandell, Natanael, Byråchef, Avliden
Sandels, L.A.R., Godsägare, Mönsterskr, Avliden
Sandels, L.G., Greve, Generallöjtnant, 95-årsdag
Sandels, Lars Gustaf, Greve, Generallöjtnant, Avliden
Sandels, Claes, Kapten, Avliden
Sandels, Gösta, Konstnär, Avliden
Sandels, Hjalmar Gottfried, Konstnär, Slottsarkitekt, 65-årsdag
Sandels, L.A.R., Mönsterskrivare, Avliden
Sandgren, Carl, Envoyé, Avliden
Sandler, Rickard, Landshövding, Avliden
Sandström, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Sandström, Tord, Häradshövding, Avliden
Sandström, Emil, Justitieråd, Avliden
Sandström, Th., Konteramiral, Foto
Sandström, G.J., Lektor, Avliden
Sandströmer, Carl, Häradshövding, Avliden
Sandströmer, Gustaf, Kapten, Avliden
Sanne, J.N., Grosshandlare, Avliden
Santesson, Per Henrik, Direktör, Riksgäldsfullm., Avliden
Schale, Charles Henning, Överstelöjtnant, Avliden
Schalén, Wilhelm Fredrik, Expeditionschef, Avliden
Schalling, Erik, Kammarrättsråd, Jur. Dr., Avliden
von Schantz, Folke, Godsägare, Avliden
von Schantz, Malcolm, Jägmästare, Avliden
von Schantz, J.A., Kammarherre, Avliden
Schartau, Yngve, Advokat, Avliden
Schartau, Emil, Hovrättsråd, Avliden
Schartau, J.A., Häradshövding, 70-årsdag
Schartau, J.A., Häradshövding, Avliden
von Scheele, G.S.H., Apotekare, 50-årsdag
von Scheele, E.M., Fabriksidkare, Avliden
von Schéele, K H G, Biskop, Teol & Fil Dr, 75-årsdag
von Schéele, K H G, Biskop, Avliden
von Schéele, Fredrik, Byråchef, Avliden
von Schéele, John, Direktör, Avliden
von Schéele, Frans Alexander, Folkskoleinspektör, Avliden
von Schéele, Götrik W.R., Kammarherre, Avliden
von Schéele, G.W., Kammarherre, Godsägare, Avliden
von Schéele, Frans A., Professor, 55-årsdag
Scheffer, C.M.P., Godsägare, Kapten, Avliden
Scheffer, C.M.P., Kapten, Avliden
Scheffer, C.H.U., Överste, 55-årsdag
Scheffer, Carl, Överste, Avliden
Schenfelt, O.D., Överstelöjtnant, 80-årsdag
Schenfelt, O.D., Överstelöjtnant Kronobergs reg, Avliden
Schenström, Birger, Auditör, Avliden
Schenström, Carl August, Direktör, Major, Avliden
Schenström, Max, Häradshövding, Avliden
Schenström, O.L. Max, Häradshövding, 65-årsdag
Schenström, C.A., Major, Avliden
Schenström, Magnus, Överingenjör, Avliden
Schenström, C. Ferdinand, Överstelöjtnant, Avliden
Schenström, Reinhold, Överstelöjtnant, Avliden
Scherdin, Bengt, Hovrättsråd, Avliden
Scherdin, Olaus Laurentius, Överstelöjtnant, 50-årsdag
von Scherling, Fritjof Folkard, Häradshövding, Avliden
Schersten, O.E., Överste, 60-årsdag
Scherstén, Otto Edvard, Överste, Avliden
von Scheven, Ludvig Jarlcan, Kapten, Avliden
von Schewen, Olle, Konstnär, Avliden
Schildt, Evert, Fältläkare, Avliden
Schildt, E.M., Kapten, Avliden
Schildt, Gösta, Kapten, Avliden
Schildt, G.C., Major, Avliden
Schildt, Oscar Fredrik, Major, Avliden
Schildt, Evert, Med.Dr., Avliden
von Schinckel, C.D.F.B., Godsägare, Avliden
von Schinkel, Carl D.F.B., Godsägare, Avliden
von Schinkel, David, Kammarherre, Avliden
von Schinkel, Axel Ferdinand, Överste, Avliden
von Schinkel, Herbert, Överste, Avliden
Schirén, Gösta, Domare, Avliden
Schlyter, Karl, Hovrättspreside, Avliden
Schlyter, Ragnar, Överdirektör, Avliden
Schlytern, F.H., Byråchef, Avliden
Schlytern, Carl Herman, Kansliråd, Avliden
Schmidt, S.E., Kapten Art-o Ing.Hsk, Utnämning
Schmidt, H.O., Major, Södermanlands r, Avliden
Schmidt, T.J., Överste, 50-årsdag
Schmidt, Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Schmidt, Carl Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Schmiterlöw, Fredrik, Civilingenjör, Avliden
Schmiterlöw, Christer, Major, Avliden
Schmiterlöw, Georg, Överlärare, Major, Avliden
Schmiterlöw, Henning, Överste, Avliden
Schmitz, August, Konsul, Avliden
Schneidler, J.C., Kommendörkapten, Uppdrag
Scholander, Sven, Lutsångare, Avliden
Schonberg, Torsten, Konstnär, Avliden
von Schoting, Justus, Major, Avliden
von Schoting, Sixten, Major, Avliden
Schotte, Axel, Landshövding, Avliden
Schotte, Gunnar, Professor, Avliden
Schough, J.O., Häradshövding, Avliden
Schröder, B.G., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 70-årsdag
Schröder, Gustaf, Skriftställare, Avliden
Schröderheim, Fru, Notis
Schröderheim, Johan, Kansliråd, Fil.Dr., Avliden
Schröderheim, J., Kansliråd, 75-årsdag
Schröderheim, Elis, Komminister, Regementspastor, Avliden
Schröderheim, E.P., Pastorsadjunkt, 50-årsdag
von Schulman, Håkan Stierncre, Godsägare, Avliden
Schulman, Carl Håkan, Löjtnant, Avliden
von Schultz, Henning, Borgmästare, Avliden
von Schultz, Åke, Hovrättspreside, Avliden
von Schultz, Rudolf, Polismästare, Avliden
Schultzberg, Anselm, Konstnär, Avliden
von Schulzenheim, Karl Henrik Jul, Byråchef, Avliden
von Schulzenheim, Carl, Friherre, Avliden
von Schulzenheim, David, Friherre, Häradshövding, Avliden
von Schulzenheim, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
von Schulzenheim, Carl Werner, Överstelöjtnant, 75-årsdag
Schumacher, Gunnar, Kansliråd, Avliden
Schwab, Eigil, Professor, Avliden
von Schwerin, Werner, Friherre, President bankoutskottet, Utnämning
von Schwerin, Bogislav, Friherre, Avliden
von Schwerin, H.H., Friherre, Professor, Avliden
von Schwerin, Hans Hugold, Friherre, Professor, Avliden
von Schwerin, Werner G, Friherre, Godsägare, Avliden
von Schwerin, P.W., Friherre, Avliden
von Schwerin, Hans, Godsägare, Ryttmästare, Avliden
von Schwerin, Gustaf, Greve, Statssekreterar, Avliden
von Schwerin, Fritz, Greve, Avliden
von Schwerin, C.G.P., Greve, Kapten, Avliden
von Schwerin, C.G.P., Greve, Avliden
von Schwerin, F.W.A., Greve, Häradshövding, Avliden
von Schwerin, G.W., Greve, 70-årsdag
von Schwerin, Gustaf Werner, Greve, Överstelöjtnant, Avliden
von Schwerin, Wilhelm, Greve, Kammarherre, Avliden
von Schwerin, Henrik, Greve, Major, Avliden
von Schwerin, Philip, Greve, Major, Avliden
von Schwerin, W., Greve, Major, Avliden
Schyberg, Birger, Generalmajor, Avliden
Schück, Adolf, , Avliden
Schück, Henrik, Professor, Avliden
Schürer von Waldhe, W., Godsägare, Avliden
Schürer von Waldhe, Victor, Kapten, Västm. reg, Avliden
Schürer von Waldhe, Per, Kapten, Avliden
Schürer von Waldhe, Max, Major, Avliden
Schürer von Waldhe, Sven, Major, Avliden
Schützercrantz, Adolf Victor, Magist.sekr, Avliden
Schützercrantz, Johan Wilhelm, Revisor, Avliden
Schånberg, Lennart, Advokatfiskal Göta Hovrätt, Avliden
Schånberg, Christer Leonard, Hovrättsråd, Avliden
von Schönberg, Carl, Jägmästare, Avliden
Schöning, Carl Josef, Överste, Avliden
Schöning, L.Ch.M., Överste, 75-årsdag
Schönmeyr, Alfred, Envoyé, Avliden
Seaton, A.E., Grosshandlare, Godsägare, 65-årsdag
Seaton, Arthur Edward, Grosshandlare, Avliden
Sederholm, Gustaf, Landshövding, Avliden
Segelberg, Ivar, Överläkare, Avliden
Segerstedt, T.K., Professor, Teol.Dr., Utnämning
Segerstedt, Torgny, Redaktör, Avliden
Selander, Erik, Advokat, Avliden
Selander, Sten, Författare, Docent, Avliden
Selander, Nils, Överste, Avliden
Seldén, Ragnar, Häradshövding, Avliden
Seldener, Herman, Redaktör, Avliden
Sellén, Nils Fredrik, Professor GCI, Avliden
Sellman, Albert, Advokat, Avliden
Sergel, Fritz, Kapten, Avliden
Sergel, Gustav, Kapten, Avliden
Sergel, Carl, Major, Avliden
Sergel, Gustaf, Major, Avliden
Sergel, Birger, Major, Avliden
Sernander, J. Rutger, Docent, Professor, Utnämning
Sernander, Rutger, Professor, Avliden
Serrander, Mauritz, Major, Avliden
von Seth, Rutger, Bruksägare, Avliden
von Seth, Gabriel, Greve, Direktör, Avliden
von Seth, J.G., Greve, Godsägare, 60-årsdag
von Seth, Johan Gabriel, Greve, Godsägare, Avliden
von Seth, Pehr, Justitieråd, Avliden
von Seth, Harald, Major, Avliden
von Seth, Carl-Eduard, Överingenjör, Avliden
von Seth, Eduard Albert, Överste, Avliden
von Seth, J., Överstelöjtnant, Avliden
von Seth, Johan, Överstelöjtnant, Avliden
Seton, Alex G., Godsägare, Avliden
Seton, P.B., Hovjägmästare, Avliden
Setterwall, Kristian, Bibliotekarie, Avliden
Severin, Emil, Häradshövding, Avliden
Sidenbladh, Per Elis, Överdirektör, Fil.Dr., Avliden
Sidenbladh, P.E., Överdirektör, 75-årsdag
Sidner, J.W. Ludvig, Konteramiral, Levn.beskr
Sidner, Ludvig, Viceamiral, Avliden
Sidner, J.W.L., Viceamiral, Utnämning
Sievert, S.V., Överstelöjtnant, Avliden
Silfverbrand, Petrus, Överstelöjtnant, Avliden
Silfwerbrand, Emil, Major, Avliden
Silfverhielm, J.A.P., Godsägare, Avliden
Silfverhielm, Folke, Major, Avliden
Silfverhielm, Åke, Överste, Avliden
Silfwerhjelm, August, Generalkonsul, Avliden
Silfverskiöld, Per Olof, Direktör, Avliden
Silfverskiöld, Nils, Docent, Ortoped, Avliden
Silfverskiöld, Petter, Doktor, Avliden
Silfverskiöld, T.J.E., Kapten, Avliden
Silfverskiöld, Otto Ferdinand, Kapten, Avliden
Silfverskiöld, Carl August, Major, Avliden
Silfversparre, Klas, Civilingenjör, Avliden
Silfversparre, Carl C:son, Friherre, Avliden
Silfversparre, J.H.A.W., Häradshövding, Avliden
Silfversparre, Oscar, Häradshövding, 75-årsdag
Silfversparre, Per, Jägmästare, Avliden
Silfversparre, Carl, Kamrerare, Avliden
Silfversparre, C.A.L., Major, Avliden
Silfversparre, Elof, Provinsialläkare, Avliden
Silfversparre, S.A., Överste, Avliden
Silfverstolpe, Gudmund, Direktör AGA, Avliden
Silfverstolpe, David Otto, Direktör, Avliden
Silfverstolpe, K.F., Justitieråd, 55-årsdag
Silfverstolpe, C.E.M., Kapten, Avliden
Silfverstolpe, Pontus, Kapten, Avliden
Silfverstolpe, C.F.C.D., Major, Avliden
Silfverstolpe, Carl, Major, Avliden
Silfverstolpe, Gösta, Notischef, Avliden
Silfverstolpe, Gudmund, Sekreterare Jvst, Avliden
Silfverstolpe, Carl, Skogstjänsteman, Avliden
Silfverstolpe, Gunnar Mascoll, Överintendent, Avliden
Silfverstolpe, Gudmund, Överstelöjtnant, Avliden
Silfverstolpe, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Silfwerstolpe, Wilhelm, Kapten, Avliden
Silfversvan, L.F.R.E., Fidekommissägare, F.d. Stat.insp, 80-årsdag
Silfversvan, Gustaf, Godsägare, Avliden
Silfversvan, Engelbrecht, Kamrer, Avliden
Silfversvan, J.G.E., Kamrer, 75-årsdag
Silfversvan, N.S.R.E., Stationsinspektör, Avliden
Silfverswärd, Ernst, Kammarherre, Avliden
Silfverswärd, C.L., Kansliråd, 85-årsdag
Silfverswärd, Hans, Kapten, Avliden
Silfverswärd, Georg, Överstelöjtnant, Avliden
Siljeström, Gösta, Häradshövding, Avliden
af Sillén, Elof, Godsägare, Avliden
af Sillén, Josef, Kammarherre, Avliden
af Sillén, Gösta H:son, Kapten, Avliden
af Sillén, Herman G., Kommendörkapten, 50-årsdag
Sillén, G.D., Kontraktsprost, Avliden
af Sillén, Julius, Lektor, Avliden
af Sillén, Carl Otto, Major, Avliden
af Sillén, Nils O.M., Överste, Avliden
af Sillén, Hans, Överstelöjtnant, Avliden
af Sillén, Lars, Överstelöjtnant, Avliden
Silow, Alvar, Fil. Dr., Avliden
Silverhjelm, Ehrenfried, Godsägare, Avliden
Silverhjelm, Waldemar, Lantbruksråd, Avliden
Silverhjelm, Nils E., Major, Avliden
Silverschiöld, Carl-Otto, Friherre, Avliden
Silverschiöld, Otto, Friherre, Avliden
Silverstolpe, Helge, Bruksdisponent, Avliden
Silverstolpe, Karl Fredrik, Justitieråd, 50-årsdag
Silverstolpe, Karl, Justitieråd, Avliden
Silverstolpe, August, Major, Avliden
Silverstolpe, Gunnar Vestin, Professor, Avliden
Simonsson, Hans V., Amiral, Avliden
Simonsson, Ivar, Arkivarie, Fil.Dr., Avliden
Simonsson, Birger, Professor, Avliden
Sinclair, Carl-Gustaf Wilhelm, Greve, Kapten, Avliden
Sirén, O., Fil Dr, Professor, Utnämning
Sirén, Osvald, Professor, Nationalmuseet, Avliden
Siwers, G.A., Överste, Avliden
Siwertz, Sigfrid, Författare, Avliden
Siökrona, Anders, Ingenjör, Avliden
Sjöberg, Emil, JK, Utnämning
Sjöberg, Erik, Envoyé, Avliden
Sjöberg, Birger, Författare, Avliden
Sjöberg, E., JK, 60-årsdag
Sjöberg, Emil, Justitiekansler, Avliden
Sjöberg, Axel, Konstnär, Avliden
Sjöblom, Elsa, Fru, Avliden
Sjöbring, Nils, Rådman, Avliden
Sjöcrona, Georg, , Avliden
Sjöcrona, Cornelius Alexander, Generalmajor, 80-årsdag
Sjöcrona, Cornelius Hans, Kanslisekreterare, Avliden
Sjöcrona, Cornelius Alexander, Landshövding, Fil & Jur Dr, Avliden
Sjöcrona, C.A., Landshövding, 75-årsdag
Sjöcrona, Cornelius, Ryttmästare, Avliden
Sjöfors, Thor, Hovrättsråd, Avliden
Sjögreen, Axel A:son, General, Avliden
Sjögreen, Carl A:son, Generallöjtnant, Avliden
Sjögren, Emil, Sångare, Avliden
Sjögren, John, Hovrättsråd, Avliden
Sjögren, Vilhelm, Justitieråd, Avliden
Sjögren, K.J.W., Justitieråd, 45-årsdag
Sjögren, Arthur, Konstnär, Avliden
Sjögren, Tage, Med. Dr., Avliden
Sjögren, Hjalmar, Professor, Avliden
Sjögren, Håkan, Professor, Avliden
Sjögren, Ivar, Professor, Avliden
Sjögren, C.A.P. A:son, Överstelöjtnant Krigshögskolan, Utnämning
Sjöholm, L.A., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 70-årsdag
Sjöqvist, Henrik, Överste, Direktör, Avliden
Sjöstedt, Anders, Major, Avliden
Sjöstedt, Yngve, Professor, Avliden
Sjöstrand, A.J.E., Häradshövding, 60-årsdag
Sjöstrand, A.J.E., Häradshövding, Revisionssekreterare, Avliden
Skarin, Reinhold, Justitieråd, Avliden
Skarstedt, Sigfrid Adalvard, Jur. Dr. HD, Utnämning
Skarstedt, Sigfrid, Justitieråd, Avliden
Skarstedt, Carl Wilhelm, Professor, Teol.Dr., Avliden
Skarstedt, Waldemar, Redaktör, Avliden
Skeppstedt, Per Mauritz, Byråsekreterare, Avliden
Skiöldebrand, Archim, Major, Avliden
Skiöldebrand, Gösta, Ryttmästare, Avliden
Skjöldebrand, Fredrik, Brukspatron, Avliden
Skjöldebrand, Fredrik August, Brukspatron, 50-årsdag
Skjöldebrand, Archim, Direktör DN, Avliden
Skjöldebrand, Bertil, Direktör, Avliden
Skjöldebrand, H.E.L., Godsägare, 50-årsdag
Skjöldebrand, Bertil, Intendent, Avliden
Skjöldebrand, H.O., Löjtnant, Foto
Skjöldebrand, Oskar, Major, Avliden
Skogman, Karl, Friherre, Exp.chef, Avliden
Skogman, Carl J., Kommendörkapten, Avliden
Skotte, G.A., Häradshövding, Avliden
Skottsberg, Carl, Professor, Avliden
Skröder, Christian, Assessor, Avliden
Skytte, Johan, , Mälarslott
Skytte, Wilhelm, Borgmästare, Avliden
Skytte, Carl, Överste, Riksd.led
Skytte af Sätra, Carl Göran, Överste, Avliden
Sköld, Per Edvin, Statsråd, Avliden
Sköld, Otte, Överintendent, Konstnär, Avliden
Sköldebrand, Matts, Förvaltare, Avliden
Sköldebrand, Otto Fredrik, Sjökapten, Avliden
Sköldebrand, O.F., Sjökapten, Kamrer, 65-årsdag
Smedberg, Richard, Överstelöjtnant, Avliden
Smedmark, Hans, Byråchef, Avliden
Smerling, Carl Otto, Kammarrättsråd, Avliden
Smith, Ejnar, Författare, Avliden
Smith, L.O., Grosshandlare, 75-årsdag
Smith, Otto, Major, Avliden
Smith, Wilhelm, Professor, Avliden
Smith, Birgitta, fru, Avliden
von Sneidern, Axel, Landshövding, Avliden
Sodenstierna, Lennart, Direktör, Avliden
Sodenstierna, Arthur, Kapten, Avliden
Sohlman, Rolf, Ambassadör, Avliden
Sohlman, Ragnar, Kommerseråd, Avliden
Sohlman, Harald, Redaktör, Jur.kand., 50-årsdag
Sommarin, Emil, Professor, Avliden
Sondén, Per, Fil.Dr., Avliden
Sondén, Carl Mårten, Professor, Avliden
Sondén, Klas, Professor, Avliden
Sonesson, Nils, Borgmästare, AvlidenSpak, Fredrik Adolf, Major, Avliden
av Spanien, Alfons, Konung, Foto
av Spanien, Eulalia, Infantinna, Foto
av Spanien, Kungaparet,
Sparre, Ulf Karl Knutsson, Friherre, Amiral, Avliden
Sparre, Knut Ulfson, Friherre, Landshövding, Avliden
Sparre, Nils, Friherre, Major, Avliden
Sparre, Sixten A:son, Friherre, Major, Avliden
Sparre, Sixten C:son, Friherre, Marindirektör, Avliden
Sparre, C.A.G. Sixtenson, Friherre, Avliden
Sparre, Ulf A:son, Friherre, Disponent, Avliden
Sparre, C.A.G. S:son, Friherre, Godsägare, 50-årsdag
Sparre, Gustaf, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Sparre, U.C.W., Friherre, Major, 60-årsdag
Sparre, Sixten S:son, Friherre, Godsägare, Avliden
Sparre, Eric, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Sparre, Erik, Författare, Sjökapten, Avliden
Sparre, C.G., Greve, Godsägare, 50-årsdag
Sparre, C.G., Greve, Godsägare, 50-årsdag
Sparre, Carl Georg, Greve, Godsägare, Avliden
Sparre, Carl Gustaf, Greve, Kammarherre, Avliden
Sparre, Claes, Greve, Avliden
Sparre, Clas, Greve, Flygöverdirektör, Avliden
Sparre, Gustaf, Greve, Talman FK, Avliden
Sparre, Johan, Greve, Kammarherre, Avliden
Sparre, Per Ambjörn, Greve, Avliden
Sparre, Eskil, Greve, Avliden
Sparre, Louis, Greve, Konstnär, Avliden
Sparre, Claes-Otto, Greve, Major, Avliden
Sparre, Ulf C:son, Överintendent, Avliden
Spens, Henrik, Greve, Häradshövding, Avliden
Spens, Harald, Greve, Kapten, Avliden
Spens, Edward, Greve, Kommendör, Avliden
Spens, Carl Gustaf, Greve, Överste, Avliden
Spens, Gustaf Harald, Greve, Landshövding, Avliden
Spens, Harald, Greve, Ryttmästare, Avliden
Spens, J.W., Greve, Landssekreterar, 50-årsdag
Spens, Jacob, Greve, Landshövding, Avliden
Spens, Gabriel, Greve, Avliden
Spens, Carl Vilhelm, Greve, Borgmästare, Avliden
Sprengel, David, Författare, Avliden
Sprinchorn, Carl, Rektor, Avliden
Spångberg, Valfrid, Redaktör, Avliden
Staaff, K., Häradshövding, Nyval
Staaff, K.A., Häradshövding, Statsminister, 50-årsdag
Staaff, Erik, Professor, Avliden
Stackelberg, Axel, Greve, Ryttmästare, Avliden
Stackelberg, August L., Greve, Avliden
Stackelberg, Adolf, Greve, Major, Avliden
Stackelberg, August R L, Greve, Major, Avliden
Stackelberg, Wolter, Greve, Agronom, Avliden
Stackelberg, Carl Adolf, Greve, Kapten, Avliden
Stadener, Sam, Biskop, Avliden
Stael von Holstein, Birger, Direktör, Avliden
Stael von Holstein, Sperling, Direktör, Avliden
Stael von Holstein, Lage, Friherre, Fil.Dr., Avliden
Stael von Holstein, Arvid, Friherre, Hovrättsråd, Avliden
Stael von Holstein, Eric, Godsägare, Avliden
Stael von Holstein, G.B., Ingenjör, Godsägare, Avliden
Stael von Holstein, Curt, Kapten, Avliden
Stael von Holstein, Robert, Kommendörkapten, Avliden
Stael von Holstein, J.G., Major, 70-årsdag
Stael von Holstein, Johan Gustaf, Major, Avliden
Stael von Holstein, Birger Henning, Ryttmästare, Avliden
Stael von Holstein, Axel Olof, Överste, Avliden
Stael von Holstein, Birger, Överste, Avliden
Stael von Holstein, Carl-Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Stafsing, Oscar Ivar, Generalkonsul, Avliden
Stangenberg, Knut, Konstnär, Avliden
von Stapelmohr, K.I., Borgmästare, Avliden
von Stapelmohr, C.H., Kamrer, Avliden
von Stapelmohr, Axel Albert, Provinsialläkare, Avliden
von Stapelmohr, Sten, Överläkare, Avliden
Starbäck, Karl, Lektor, Avliden
Starck, Gustaf Richard, Kommendör, Avliden
Starck, G.R., Marinattaché, Kapten, Utnämning
Starck, Manfred, Rektor, Avliden
Stattin, Ragnar, Landshövding, Avliden
Stave, Erik, Domprost, Avliden
Stavenow, Åke, Fil. Dr., Avliden
Stavenow, Ludvig, Professor, Avliden
Steckzén, Birger, Krigsarkivarie, Avliden
von Stedingk, Lars, Friherre, Avliden
von Stedingk, Eugéne, Friherre, Bankdirektör, Avliden
von Stedingk, C.E.G., Friherre, Kammarherre, Avliden
von Stedingk, H.L., Greve, Kapten, 50-årsdag
von Stedingk, Hans, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
von Stedingk, Måns, Greve, Avliden
Stedt, Nils, Ass.direktör, Avliden
von Stedt, Axel, Ryttmästare, Avliden
Stedt, C.A., Trafikchef, 65-årsdag
Stedt, C.A., Trafikchef, Avliden
Steffen, Gustaf F., Professor, Avliden
Steffen, Richard, Professor, Avliden
Stén, Helmer, Bankdirektör, Avliden
Stenbeck, Hugo, Advokat, Avliden
Stenbeck, Nils, Direktör, Avliden
Stenbeck, Einar, Justitieråd, Avliden
Stenbeck, Nils, Kommendant, Generalmajor, Avliden
Stenberg, Johan, Borgmästare, Avliden
Stenberg, Steno, Justitieråd, Avliden
Stenberg, Ragnar, Kyrkoherde, Avliden
Stenberg, Emerik, Professor, Konstnär, Avliden
Stenbock, Carl Magnus, Bibliotekarie, Avliden
Stenbock, A.M.C.O.P., Greve, 75-årsdag
Stenbock, Albeert, Greve, Avliden
Stenbock, Gerhard, Greve, Avliden
Stenbock, Reinhold, Greve, Kapten, Avliden
Stenbock, Olof, Greve, Diplomingenjör, Avliden
Stendahl, Lars, Stadsfiskal, Avliden
Steneberg, Karl Erik, Professor, Avliden
Stenhammar, Ernst, Arkitekt, Avliden
Stenius, L.O.L., Kontraktprost, 60-årsdag
Stenius, Elias, Landssekreterare, Avliden
Stenström, Karl, Landshövding, Avliden
Stephens, J.S.F., Bruksägare, Avliden
Sterky, Carl Edvard, Krigsråd, Avliden
Sterzel, Fritz, Justitieråd, Avliden
Steuch, Hans, Direktör, Avliden
Steuch, Bengt, Notarius Publicus, Avliden
Steuch, Axel Hjalmar, Överste, Avliden
Stiernblad, Curt, Friherre, Godsägare, Avliden
Stiernclou-Lillien, C.G., Godsägare, Avliden
Stiernclou-Lillien, David, Godsägare, Avliden
Stierncrona, David, Friherre, Hovjägmästare, Avliden
Stierngranat, Malte Liewen, Ingenjör, Avliden
Stierngranat, Malte Gustaf Henrik, Kammarjunkare, Avliden
Stierngranat, Gösta, Löjtnant, Avliden
Stierngranat, Hinrik, Major, Avliden
Stiernspetz, Ulf, Byråingenjör, Kapten, Avliden
Stiernspetz, Alf, Kamrer, Avliden
Stiernspetz, Gustaf, Löjtnant, Avliden
Stiernspetz, Yngve, Major, Avliden
Stiernspetz, Åke, Polismästare, Avliden
Stiernspetz, C I, Överjägmästare, Avliden
Stiernstam, C.W., Sjökapten, Avliden
Stiernstedt, Johan W., Domänintendent, Avliden
Stiernstedt, Fredrik, Friherre, Avliden
Stiernstedt, Johan Carl, Friherre, Major, Avliden
Stiernstedt, Olof, Friherre, Gymnastikdirektör, Avliden
Stiernstedt, W. Gordon, Friherre, Fil.Dr., Avliden
Stiernstedt, Th., Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Stiernstedt, Gusten, Major, Avliden
Stiernstedt, J.K., Major, Avliden
Stiernstedt, Ludvig Theodor, Överstelöjtnant, 60-årsdag
Stiernström, Iwan, Major, Avliden
Stiernström, Mårten, Överåklagare, Avliden
Stiernswärd, Carl, Jur. Kand., Avliden
Stille, Arthur G.H., Lektor, Professor, Utnämning
Stille, Arthur, Professor, Avliden
Stjerna, K.M., Arkeolog, Avliden
Stjerna, Knut, Docent, Dödsruna
Stjernberg, Carl Wilhelm, Bibliotekarie, Avliden
Stjernberg, Nils, Professor, Avliden
Stjernblad, Edvard, Friherre, Avliden
Stjernspetz, Herman, Baningenjör, 60-årsdag
Stjernspetz, P.A.H., Major, Avliden
Stjernstedt, Georg, Friherre, Advokat, Avliden
Stjernstedt, August, Friherre, Kammarherre, Avliden
Stjernstedt, L. Wilhelm, Friherre, Generallöjtnant, Avliden
Stjernstedt, Wilhelm, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Stjernstedt, Wilhelm, Friherre, Provinsialläkare, Avliden
Stjernstedt, W.C., Friherre, Överste, Avliden
Stjernstedt, L.W., Generallöjtnant, 67-årsdag
Stjernstedt, Erik, Generalsekreterare, Avliden
Stjernstedt, Sven, Major, Avliden
Stjernsvärd, Rudolf, Godsägare, Avliden
Stjernsvärd, Eric, Ryttmästare, Avliden
Stjernswärd, Hodder, Hovstallmästare, Avliden
Stjernswärd, Rolf o Inger, Lantmästare, Avlidna
Stjernswärd, Arvid, Major, Avliden
Stjernswärd, Knut, Major, Avliden
Stockenfeldt, Erik, Driftschef, Civilingenjör, Avliden
von Stockenström, Bo, Generaldirektör, Statsråd, Avliden
von Stockenström, Albert, Konstnär, Avliden
von Stockenström, Lars, Ryttmästare, Avliden
von Stockenström, Henrik, Överste, Svea art, Avliden
von Stockenström, H.A., Överste, Överkammarherre, 70-årsdag
Stolypin, Ministerpresident, Foto
Storckenfeldt, Sigge, Direktör, Avliden
Storckenfeldt, Nils, Ryttmästare, Avliden
Storjohann, Christian, Disponent, Avliden
Strandberg, Axel, Hovrättsråd, Avliden
Strandberg, Tore, Justitieråd, Avliden
Strandell, K.E. Axel, Kyrkoherde, Teol.Dr., 65-årsdag
Strandman, Otto, Skulptör, Avliden
Strandmark, Carl Algot, Häradshövding, Avliden
Strandmark, C.A., Häradshövding, Avliden
Stridbeck, Rudolf, Överstelöjtnant, Brandchef, Avliden
Stridsberg, Erik, , Avliden
Stridsberg, Ernst Adolf, Assessor, Avliden
Stridsberg, Ernst, Brukspatron, Avliden
Stridsberg, Gustaf, Skriftställare, Avliden
Strindberg, August, Författare, Skriftställare, 59-årsdag
Strindberg, August, Författare, Foto
Strindberg, August, Författare, Avliden
Strindberg, August, Författare, 63-årsdag
von Strokirch, Carl, Jägmästare, Avliden
Strokirk, O.F., Kapten, Avliden
von Strussenfelt, Alexander, Inspektör, Avliden
von Strussenfelt, Gunnar, Ryttmästare, Avliden
von Strussenfelt, A.J.B., Överste, Avliden
Stråle af Ekna, Wilhelm, Godsägare, Avliden
Stråle af Ekna, Gustaf, Minister, Avliden
Ström, Sam, Hovrättsråd, Avliden
af Ström, Nils, Konstnär, Avliden
Ström, C.M., Landshövding, Utnämning
Ström, C.M., Landshövding, Avliden
Ström, C.H., Landskamrer Gävleborgs län, Utnämning
af Ström, Oscar, Major, Avliden
Strömberg, Kjell, Ambassadråd, Avliden
Strömberg, E., Skådespelare, Avliden
Strömberg, Eugén, Överläkare, Med. Dr., Avliden
Strömbäck, Helge, Amiral, Avliden
Strömfelt, H.J.H., Friherre, Överste, Avliden
Strömfelt, Carl, Greve, Envoyé, Avliden
Strömfelt, Fredrik, Greve, Avliden
Strömfelt, Carl, Greve, Avliden
Strömfelt, Harald, Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Strömfelt, Hans Johan Harald, Överste, 70-årsdag
Strömman, Thor, Hovrättsråd, Avliden
Stuart, Allan, Disponent, Major, Avliden
Stuart, Carl, Godsägare, Avliden
Stuart, Harald, Jägmästare, Avliden
Stuart, Alfred, Kansliråd, Avliden
Stuart, Bertil, Kapten, Avliden
Stuart, John Magnus, Sekreterare, Riddarhussekret, Avliden
Styffe, C.G., Bibliotekarie, Dödsruna
Styffe, Carl Gustaf, Fil Dr, Avliden
Ståhl, G.H.E., Överste, Avliden
Ståhlberg, Lars Edvard, Hovrättsråd, Avliden
Stålhammar, Daniel, Doktor, Avliden
Stålhammar, Harry, Fältveterinär, Avliden
Stålhammar, Hjalte, Major, USA:s armé, Avliden
Stålhammar, Jon Adam, Major, Avliden
Stålhammar, Otto August G., Major, Avliden
Stålhammar, Roland, Major, Avliden
Stålhammar, C.A.C., Överste Kalmar reg, Utnämning
Stålhammar, Carl-Adam, Överste, Avliden
Stålhammar, Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Stålhandske, Knut Gustaf, Major, Avliden
Stålhandske, Nils Thomas, Major, Avliden
Stålhandske, Thomas o Didrik, Överste, Avliden
Stålhandske, Otto, Överstelöjtnant, Avliden
Stålhane, Arvid, Kassör, Avliden
Stålhane, Henning, Överste, Avliden
Stårck, Erik, Landskamrer, Avliden
Stårck, John, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Sundberg, Axel, Borgmästare, Avliden
Sundberg, Sven, Fabrikör, Avliden
Sundberg, Emil, Justitieråd, Avliden
Sundberg, Gotthard, Kapten, Avliden
Sundberg, Sven Axel, Kyrkoherde, Avliden
Sundberg, Isidor, Kyrkoherde, Avliden
Sundberg, Halvar G.F., Professor, Avliden
Sundblad, Werner, Konstnär, Dödsruna
Sundblad, Gunnar, Tekn.Dr., Avliden
Sundbärg, Gustaf, Professor, Avliden
Sundelin, Carl, Civilingenjör, Avliden
Sundelius, Salomon Wilhelm, Överste, Avliden
Sundeman, Björn, Kapten, Avliden
Sundén, K.F., Professor, Avliden
Sundin, Claes Emil, Överste, Avliden
Sundin, C.E., Överste, 50-årsdag
Sundin, C.E., Överste, Uppl. inf.regem, Utnämning
Sundstedt, K.A., Hovrättsråd, Avliden
Sundström, E., Häradshövding, Avliden
Sundström, Einar, Häradshövding, Avliden
Sundström, Nils G., Kommendörkapten, 60-årsdag
Sunnerholm, Nikolaus, Landssekreterare, Avliden
Swahn, Ragnar, Konstnär, Avliden
Swahn, Waldemar, Skriftställare, Avliden
Swalander, Christian Georg, Hovrättsråd, Avliden
Swalander, C.G., Hovrättsråd, 70-årsdag
Svanfeldt, Henrik, Direktör, Avliden
Svanholm, Set, Operachef, Avliden
Svanström, P.A., Borgmästare, Avliden
Svanström, Gustaf Harald, Överste, Avliden
Swartling, B., Fil. Lic. Litteraturhistoria, Avliden
Swartling, Greta, Fru, Avliden
Swartling, Axel, Konsul, Avliden
Swartling, Bengt, Major, Avliden
Swartling, K M, Ryttmästare, Avliden
Swartz, Carl, Finansminister, Krönika
Swartz, J.A.F., Jubeldoktor, Avliden
Swartz, Carl, Kansler, Avliden
Swartz, Erik C:son, Kapten, Avliden
Swartz, C.J.G., Statsråd, 55-årsdag
Svedberg, The, Professor, Avliden
Svedberg, Theodor, Professor, Utnämning
Swedborg, Herman, Häradshövding, Avliden
Svedelius, G.F., Justitieråd, Avliden
Svedelius, Carl Arvid, Justitieråd, Avliden
Svedelius, Axel, Landshövding, Avliden
Svedelius, A.G.J., Landshövding, 75-årsdag
Svedelius, Nils, Professor, Avliden
Svedelius, C., Rektor, 50-årsdag
Svedelius, Carl, Rektor, Avliden
Svedenborg, Axel Emanuel, Godsägare, Avliden
Svedenborg, Gustaf Eric Oscar, Överstelöjtnant, Avliden
Swedenborg, Gustaf Erik Emanuel, Civilingenjör, Avliden
Swedenborg, A.E., Godsägare, 80-årsdag
Swedenborg, Jesper, Godsägare, Avliden
Swedenborg, Jesper, Kammarherre, Avliden
Swedenborg, Jesper, Major, Avliden
Swedenborg, Emanuel, Ryttmästare, Avliden
Swedenborg, Jesper, Stadsingenjör, Avliden
Swedenborg, Vilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
Swedlund, Robert, Arkivråd, Avliden
Swedlund, Nils, General, Överbefälhavare, Avliden
Swedlund, Pelle, Konstnär, Avliden
Swenander, Robert, Häradshövding, Avliden
Swenander, R., Häradshövding, 60-årsdag
Swenander, Gustaf, Intendent, Fil.Dr., Avliden
Svennberg, Tore, Dramatenchef, Avliden
Swenne, Eric, Redaktör, Avliden
Svenonius, Fredrik, Fil Dr, Statsgeolog, Avliden
Svensén, Emil, , Avliden
Svensén, R. Emil L., Skriftställare, Fil.Dr., 60-årsdag
Svenskar i Fjärran Östern, , FN-kommitté
Svenson, Frey, Professor, Avliden
Swenson, Hakon, Direktör, Avliden
Svensson, Kristina, Fru, Avliden
Svensson, Per Emil, Ingenjör, Avliden
Svensson, J.F., Landstingsman, Nyval
Svensson, Otto Sixten, Major, Avliden
Svensson, Nils, Riksdagsman, Avliden
Svensson, Carl Emil, Statsråd, Avliden
Swensson, Hugo, Författare, Adjunkt, Avliden
Sverne, Eric, Generaldirektör, Avliden
Svinhufvud, Lennart, Agronom, Godsägare, Avliden
Svinhufvud, Axel, Brandchef, Avliden
Svinhufvud, K.P.S., Godsägare, 65-årsdag
Svinhufvud, Johan Sigurd, Kommendörkapten, Avliden
Svinhufvud, Åke, Major, Avliden
Svinhufvud, Pontus, Major, Avliden
Svinhufvud, Wilhelm, Major, Avliden
Svinhufvud, Carl Pontus Samuel, Överstelöjtnant, Avliden
von Sydov, E.F.N., Häradshövding, 50-årsdag
Sydow, W.D. Fingal, , Avliden
von Sydow, Ernst, Bankdirektör, Avliden
von Sydow, O.F., Hovrättsråd, Utn landshövding, Utnämning
von Sydow, Ernst, Häradshövding, Avliden
von Sydow, Hjalmar, Häradshövding, Avliden
von Sydow, Hugo, Häradshövding, Avliden
von Sydow, Nils, Kammarrättsråd, Avliden
von Sydow, Björn, Kommendörkapten, Avliden
von Sydow, Carl Otto, Major, Avliden
von Sydow, Carl Wilhelm, Professor, Avliden
von Sydow, Oscar, Riksmarskalk, Avliden
von Sydow, Knut, Överstelöjtnant, Avliden
von Sydow, Daniel, Överstelöjtnant, Uppl. inf.regem, Avliden
von Sydow, Otto, Överstelöjtnant, Avliden
Sylvan, Hakon, Generaldirektör, Avliden
Sylvan, Per, Generallöjtnant, Avliden
Sylvan, Ove, Generalmajor, Avliden
Sylvan, C.G., Statskommissarie, 60-årsdag
Sylvan, Carl Gustaf, Statskommissarie, Avliden
Sylwan, Theodor, Advokat, Avliden
Sylwan, O., Professor, 45-årsdag
Sylwan, Otto, Professor, Avliden
Sylvander, C.O., Generalmajor, 65-årsdag
Säll, Erik, President, Avliden
Sällberg, Robert, Polisdomare, Avliden
Säve, Teofron, Rektor, Avliden
Söderbaum, Henning, Häradshövding, Avliden
Söderbaum, Henrik Gustaf, Professor, Avliden
Söderberg, Gösta, Bankdirektör, Avliden
Söderberg, Verner, Fil Dr, Avliden
Söderberg, Hjalmar, Författare, Foto
Söderberg, Hjalmar, Författare, Avliden
Söderberg, Olof A., Generalkonsul, Avliden
Söderberg, Ragnar, Generalkonsul, Avliden
Söderberg, E.Natan, Redaktör, Fil.Dr., Avliden
Söderbergh, F, Borgmästare, Avliden
Söderblom, L.O.J., Professor, 45-årsdag
Söderblom, Nathan, Ärkebiskop, Avliden
Söderbäck, Fritiof, Direktör, Avliden
Södergren, Sam, Bankdirektör, Avliden
Söderhielm, Theodor, Bruksägare, Avliden
Söderhielm, Ragnar, Direktör, Kapten, Avliden
Söderhielm, K.E.W., Generalmajor, Avliden
Söderhielm, Torsten, Godsägare, Avliden
Söderhielm, Philip, Godsägare, Avliden
Söderhielm, Philip J.A., Godsägare, 50-årsdag
Söderhielm, Lennart, Ingenjör, Avliden
Söderhielm, Knut Oskar, Kapten, Avliden
Söderhielm, Erik, Kapten, Avliden
Söderhielm, A.W.F., Kassör, Avliden
Söderhielm, Erland, Kommendörkapten, Avliden
Söderhielm, Sixten, Major, Avliden
Söderhjelm, Oscar Julius N, Borgmästare, Avliden
Söderhjelm, W.A., Brukspatron, Avliden
Söderhjelm, C.N.T., Bruksägare, Avliden
Söderhjelm, Wilhelm August, Bruksägare, Avliden
Söderhjelm, Sten, Direktör, Avliden
Söderhjelm, Allan, Godsägare, Avliden
Söderhjelm, Ali, Kansliråd, Avliden
Söderhjelm, Henning, Redaktör, Fil.Dr., Avliden
Söderlind, Per, Domprost, Avliden
Söderlund, Yngve, Justitieråd, Avliden
Söderman, Sven, Doktor, Avliden
Söderman, S.E., Skriftställare, Nobelstiftelsen, Ledamot
Södermark, Per, Generaldirektör, Avliden
Söderqvist, Christofer, Intendent, Avliden
Söderqvist, Nils, Jur. Dr., Avliden
Söderström, Carl, Häradshövding, Avliden
Söderwall, Knut Fredrik, Professor, En av De Aderton, Avliden
Sörensen, S.L.M., Aktuarie, Avliden
Sörensen, F.C., Borgmästare, Avliden
Sörensen, Olof, Major, Avliden
Sörensen, Einar, Ryttmästare, Avliden
Sörensen, Karl, Rådman, Avliden
Sörensen-Ringi, Harald, Skulptör, Avliden
Sörensson, Per, Lektor, Docent, Avliden

T
Tallberg, Axel, Konstnär, Foto
Tamm, Per, Advokat, Avliden
Tamm, Claes, Agronom, Ingenjör, Avliden
Tamm, Fabian, Amiral, Avliden
Tamm, Per Gustaf, Brukspatron, Avliden
Tamm, Per, Byråingenjör, Avliden
Tamm, Percy, Civilingenjör, Avliden
Tamm, Oscar, Domänintendent, Avliden
Tamm, Ragnar, Friherre, Avliden
Tamm, Vilhelm, Friherre, Underståthållare, Avliden
Tamm, Gösta, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
Tamm, Gustaf, Friherre, Avliden
Tamm, Claes Gustaf Adolf, Friherre, Överståthållare, 70-årsdag
Tamm, Vilhelm A., F.d. Polisintendent, 40-årsdag
Tamm, Viking S. H:son, Generallöjtnant, Avliden
Tamm, Hugo H:son, Godsägare, Avliden
Tamm, C.V., Hovintendent, Avliden
Tamm, G., Hofstallmästare, 45-årsdag
Tamm, Gustaf, Jägmästare, Avliden
Tamm, Carl-Axel, Kapten, Avliden
Tamm, Nils, Konstnär, Fil.Dr., Avliden
Tamm, Adolf Wilhelm, Kontrolldir, 65-årsdag
Tamm, Olof, Professor, Avliden
Tamm, Henric Sebastian, Riksgäldsfullmäktig, Avliden
Tamm, Erik H:son, Ryttmästare, Avliden
Tamm, Christian Th., Överstelöjtnant, Avliden
Tarschys, Bernhard, Lektor, Avliden
Tatiana, Storfurstinna, Foto
Taube, Nils Evert, Bibliotekarie, Avliden
Taube, Henrik W.E., Friherre, Godsägare, 70-årsdag
Taube, Fredrik, Friherre, Sjökapten, Avliden
Taube, Arvid Fredrik, Greve, Minister, Foto
Taube, Arvid Fredrik, Greve, Minister, Avliden
Taube, Carl Evert, Greve, Överste, Avliden
Taube, Carl Oscar, Greve, Major, Avliden
Taube, Pehr Evert, Hovrättsnotarie, Avliden
Taube, Evert, Konstnär, Trubadur, Avliden
Taube, Carl Gustaf, Lantmätare, Avliden
Taube, Hedvig Ulrika, Riksgrevinna, Notis
Taube, Mathias, Skådespelare, Avliden
Taube, Adolf, Trafikdirektör, Statens järnvägar, Avliden
Taube, Magnus, Överstelöjtnant, Avliden
Taube af Odenkat, Carl, Friherre, Överste, Avliden
Taube von Block, Otto, Kammarherre, Avliden
Tauvon, Gerhard, Advokat, Avliden
Tauvon, Axel Vincent, Överste, Avliden
Tauvon, A.V., Överste, 60-årsdag
Tegen, Einar, Professor, Avliden
Tegnér, Esaias H.V., Biskop, Levn.beskrivnin
Tegnér, Esaias, Professor, 65-årsdag
Tegnér, Esaias, Professor, Avliden
Tegnér, Jacob, Protokollsekreterare, Avliden
Tegnér, J., Protokollsekreterare, 60-årsdag
Tegnér, Torsten, Redaktör, Avliden
Tengbom, Ivar, Arkitekt, Generaldirektör, Avliden
Tengbom, Johan, Borgmästare, Avliden
Tengdahl, Knut Abel, , Avliden
Tenow, Olof, Fil. Lic., Avliden
Tenow, Christian, Generaldirektör, Avliden
Tenow, Ragnar, Ombudsman, Avliden
Tenow, C.L., Statskommissarie, 50-årsdag
Teologiska Fakulteten, , Foto
Ternstedt, Johan, Kyrkoherde, Avliden
Tersmeden, Folke B., Assessor, Avliden
Tersmeden, Carl Ludvig, Brukspatron, Avliden
Tersmeden, Wilhelm, Expeditionschef, Avliden
Tersmeden, Adolf, Friherre, 70-årsdag
Tersmeden, David Benjamin, Godsägare, Avliden
Tersmeden, E.B., Häradshövding, 70-årsdag
Tersmeden, Gustaf, Kammarherre, Avliden
Tersmeden, Pirre, Kapten, Avliden
Tersmeden, Henrik, Kapten, Avliden
Tersmeden, Carl Gustaf, Löjtnant, Avliden
Tersmeden, Carl-Reinhold, Major, Avliden
Tersmeden, Petrus, Major, Avliden
Tersmeden, Albin, Räntmästare, Avliden
Tersmeden, Herman, Stadsrevisor, Avliden
Tersmeden, Nils, Överingenjör, Avliden
Tersmeden, Carl, Överste, Avliden
Testrup, Erik G:son, Generallöjtnant, Avliden
Tham, Henry, Civilingenjör, Avliden
Tham, Gustaf, Direktör, Avliden
Tham, Karl Gustaf, Direktör, Avliden
Tham, Vollrath, Direktör, Avliden
Tham, Sebastian, Disponent, Avliden
Tham, Per, Doktor, Avliden
Tham, A W, Fil. Dr., Avliden
Tham, Percy, Generalkonsul,
Tham, Percy, Generalkonsul, Avliden
Tham, F.A.S., Godsägare, 65-årsdag
Tham, Hugo, Godsägare, Avliden
Tham, S., Godsägare, Avliden
Tham, Carl Vollrath, Hovintendent, Avliden
Tham, Karl A.A., Ingenjör, Fil.Lic., 50-årsdag
Tham, Carl, Jägmästare, Avliden
Tham, Richard, Kapten, Avliden
Tham, Casper, Kapten, Skaraborgs rege, Avliden
Tham, Vollrath, Kapten, Avliden
Tham, A Wilhelm V, Kapten, Avliden
Tham, Vollrath, Kapten, Avliden
Tham, Adolf, Major, Avliden
Tham, Erik, Major, Avliden
Tham, Fred. Richard Vollr., Major, Avliden
Tham, Pehr, Redaktör, Avliden
Tham, Karl A.A., Rektor, 55-årsdag
Tham, Karl, Rektor, Avliden
Tham, Sten Wilh Sebastian, Ryttmästare, Avliden
Tham, A.G.S., Verkställande dir Huskvarna vapenfabrik, Nyval
Tham, Henrik, Överläkare, Avliden
Tham, Alexander, Överste, Avliden
Tham, G., Överstelöjtnant, Avliden
Tham, Harry, Överstelöjtnant, Avliden
Thanner, Lennart, Docent, Avliden
Théel, J.H., Professor, 65-årsdag
Théel, Joh Hjalmar, Professor, Avliden
Thegerström, Robert, Konstnär, 50-årsdag
Thegerström, Robert, Konstnär, Avliden
Thelin, Anton, Domare, Avliden
Themptander, Sven, Advokat, Avliden
Themptander, N Henrik R, Generaldirektör, Avliden
Theorell, Carl A., Godsägare, Avliden
Thiel, Ernest, Bankdirektör, Avliden
Thiel, E., Bankdirektör, 50-årsdag
Thollander, Axel Ferdinand, Justitieråd, 60-årsdag
Thomaeus, E.G.P.A., Läkare, Slottsläkare, Avliden
Thomasson, Åke, Justitieråd, Avliden
Thomasson, A., Justitieråd, 50-årsdag
Thomson, J.A., Häradshövding, Avliden
Thomson, Arthur, Kansler, Avliden
Thorell, A.G., Överstelöjtnant, Avliden
Thorén, A.A., Generalmajor, Avliden
Thorsell, A.F., Överstelöjtnant, 55-årsdag
Thorssell, August, Överste, Avliden
Thorsson, F.V., Statsråd, Avliden
Thorstenson, Gunnar, Kommissarie, Avliden
Thott, Ove, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Thott, Fredrik, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Thott, Claes Erik, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Thott, Åke Waldemar, Friherre, Överste, Avliden
Thott, A.W., Friherre, Överste, 70-årsdag
Thott, Waldemar, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Thott, Thor, Friherre, Lantbrukare, Avliden
Thott, Erik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Thott, Otto, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
Thott, Stig, Greve, Avliden
Thott, T.A.O., Greve, 60-årsdag
Thott, Tage, Greve, Överhovjägmästare, Avliden
Thott, Tage Alexis Otto, Greve, Levn.beskr
Thulin, John D., Aktuarie, Avliden
Thulin, O.W., Kyrkoherde, Fil.Dr., Avliden
Thulin, Gabriel, Regeringsråd, Avliden
Thunander, Gunnar, Inspektör, Avliden
Thunman, Olof, Konstnär, Avliden
Thylén, Carl Sune, Häradsskrivare, Avliden
Thyrén, Johan, Professor, Avliden
Thyselius, Erik, Skriftställare, Avliden
Thörnell, Olof, General, Överbefälhavare, Avliden
Thörnell, Gösta, Professor, Avliden
Tibblin, Ernst, Bankdirektör, Avliden
Tigerhielm, Sewed Edvard, Jägmästare, Avliden
Tigerhielm, S. Edvard, Jägmästare, 70-årsdag
Tigerhielm, F.V., Överjägmästare, 70-årsdag
Tigerhielm, Fredrik, Överjägmästare, Avliden
Tigerschiöld, Ernst, Direktör, Avliden
Tigerschiöld, Magnus, Fil. Dr., Avliden
Tigerschiöld, Allan, Kansliråd, Avliden
Tigerschiöld, Hugo, Kansliråd, Avliden
Tillander, I., Häradshövding, Avliden
Tillberg, Karin, Fru, Avliden
Tillberg, Knut, Häradshövding, Avliden
Tillberg, Axel Fredrik, Ryttmästare, Avliden
Tillberg, A.F., Ryttmästare, Avliden
Timelin, F.G., Häradshövding, Avliden
Timm, Claes Gabriel, Brukspatron, Avliden
Tingsten, Lars, General, Avliden
Tingsten, L.H., Generalmajor, Kommendant, 55-årsdag
Tingsten, Herbert, Professor, Avliden
Tiselius, Carl A., Kapten, Avliden
Tiselius, Karl, Landshövding, Avliden
Tiselius, Arne, Professor, Avliden
Tisell, Claes, Major, Avliden
Tjäder, Gustaf, Jägmästare, Avliden
Toll, Johan, Friherre, Major, Avliden
Toll, Erik, Friherre, Avliden
Toll, E.O., Friherre, Marindirektör, Avliden
Toll, Karl Osvald, Generallöjtnant, Avliden
Toll, G.A., Generalmajor, Avliden
Toll, Johan Christoffer, Godsägare, Kapten, Avliden
Toll, Gustaf Adolf, Hovmarskalk, Överste, Avliden
Toll, August, Häradshövding, Avliden
Toll, Hans, Kammarherre, Avliden
Toll, Åke, Major, Avliden
Toll, Gustaf, Redaktör, Kapten, Avliden
Toll, C.A., Rådman, Avliden
Toll, K.O., Överste, Vendes Art.rege, Utnämning
Torell, Hjalmar, Häradshövding, Avliden
Torén, Gabriel Axel, Generalmajor, Kommendant, Avliden
Torén, Carl-Axel, Överste, Avliden
Torén, G.A., Överste, 55-årsdag
Torén, Gabriel Axel, Överstelöjtnant, 50-årsdag
Tornberg, Herman, Major, Avliden
Tornberg, Emil Anton, Major, Avliden
Tornberg, Lars Egmont, Överste, Avliden
Tornérhielm, E. Werner, Borgmästare, Avliden
Tornérhielm, Erik Werner, Borgmästare, 70-årsdag
Tornérhielm, Fredrik Gustaf, Häradshövding, 80-årsdag
Tornérhielm, Gustaf, Kapten, Avliden
Tornérhielm, Gustaf, Landshövding, Avliden
Tornerhjelm, Erik, Godsägare, Avliden
Tornérhjelm, Rudolf, Godsägare, Avliden
Torpadie, Hjalmar, Borgmästare, Avliden
Torpadie, Reimers, Överste, Avliden
Torslow, Erik, Borgmästare, Avliden
Tott, Axel, Friherre, Major, Avliden
Tottie, Henry William, Biskop Kalmar stift, Avliden
Tottie, Henry William, Biskop, Levn.beskr
Tottie, Gustaf, Expeditionschef, Avliden
Tottie, Henry, Generallöjtnant, Avliden
Tottie, Henry Karl, Kommissarie, Avliden
Tottie, Charles D., Överste, Avliden
Trafvenfelt, Ludvig, Läkare, Avliden
Trafvenfelt, Hjalmar, Major, Avliden
Tralau, Louise, , Födde
Tralau, Hans, Docent, Fil.Dr., Avliden
af Trampe, Jens, Greve, Avliden
af Trampe, Adam Fredrik, Riksgreve, Avliden
Trana, Erik, Borgmästare, Avliden
Tranchell, Carl, Direktör, Avliden
Treffenberg, Ernst, Advokat, Avliden
Treffenberg, Fredrik Gillis, Kapten Göta Art.reg, Avliden
Treschow, August, Godsägare, Avliden
Troili, Einar, Direktör, Uddeholm, Avliden
af Trolle, Herulf, Bibliotekarie, Avliden
Trolle, Eric Birger, Exellens, Foto
Trolle, Nils, Friherre, Överjägmästare, Avliden
Trolle, Nils Axel Arvid, Friherre, Levn.beskr
Trolle, Ulf, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Trolle, Carl Axel, Godsägare, Häradshövding, Avliden
af Trolle, Herluf, Häradshövding, Avliden
af Trolle, Herved, Justitieråd, Avliden
Trolle, Lars Birger, Kapten, Avliden
Trolle, Eric, Riksmarskalk, Avliden
Trolle, N.G.F., Ryttmästare, Avliden
Trolle Löwen, August, Friherre, Avliden
Trolle-Bonde, Carl, Greve, Avliden
Trolle-Bonde, Carl Johan, Greve, Avliden
Trolle-Bonde, Gustaf, Greve, Avliden
Trolle-Bonde, C.J., Greve, Godsägare, Avliden
Trolle-Wachtmeister, Carl-Axel, Greve, Avliden
Trolle-Wachtmeister, Hans Gustaf, Greve, Avliden
Trotz, J.O.E., Direktör, Avliden
Trozelli, Philip, Kammarherre, Ryttmästare, Avliden
Trubetskoj, Paul, Furst, Utställning
Trygger, Ernst, Justitieråd, Avsked
Trygger, Ernst, Kansler, Avliden
Trägårdh, Ivar, Professor, Avliden
Trägårdh, Carl, Överste, Avliden
Tullberg, Hasse W, Bokförläggare, Avliden
Tullberg, Tycho, Professor, Avliden
Tullgren, Albert, Professor, Entomolog, Avliden
Tunberg, Lars, Kanslisekreterare, Avliden
Tunberg, Sven, Professor, Avliden
Turén, Sven, Häradshövding, Avliden
Tweedmouth, Edward, Lord, Dödsruna
Tydén, August Eugéne, Överstelöjtnant, Avliden
Täcklind, Magnus, Häradshövding, Avliden
Törnebladh, Henrik Ragnar, Bankofullmäktig, Fil.Jubeldr, Avliden
Törnebladh, Carl, Bankråd, Avliden
Törnebladh, I., F.d. Landskamrer, 85-årsdag
Törnebladh, Ivar, Landskamrer, Avliden
Törnebladh, H. Ragnar, Lektor, Bankofullmäktig, 75-årsdag
Törneman, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Törner, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Törngren, Gösta, Generalmajor, Avliden
Törngren, Lars Mauritz, Professor, Förest GCI, Avliden
Törnquist, E.A., Hovrättsråd, Svea Hovrätt, Avliden
Törnquist, Nils Oscar, Intendent, Avliden

U
Uddén, Herman, Landshövding, Avliden
Uddgren, Hugo, Major, Avliden
Uddgren, Carl Gustaf, Redaktör, Författare, Avliden
Uggla, Arvid Hjalmar, Bibliotekarie, Avliden
Uggla, Gustaf Wilhelm, Brukskamrer, Avliden
Uggla, A.L., Byrådirektör Järnvägsstyrels, Avliden
Uggla, Axel, Direktör, Avliden
Uggla, Carl, Expeditionschef, Avliden
Uggla, Evald, Friherre, Kammarherre, Avliden
Uggla, C.S., Friherre, Avliden
Uggla, Gustaf, General, Avliden
Uggla, Christer, Generalkonsul, Avliden
Uggla, G.F.O., Generalmajor, 60-årsdag
Uggla, Claes Gustaf, Häradshövding, Avliden
Uggla, Carl A:son, Kammarherre, Avliden
Uggla, Konrad, Kapten, Avliden
Uggla, Arvid, Kapten, Direktör, Avliden
Uggla, Gustaf Reinhold, Kapten, Avliden
Uggla, Gustaf G:son, Kapten, Avliden
Uggla, Bengt, Kapten, Avliden
Uggla, T, Krigsdomare, Avliden
Uggla, Claes Wilhelm, Kyrkoherde, Avliden
Uggla, HJ., Kyrkoherde, Avliden
Uggla, K.E.A., Major, 50-årsdag
Uggla, Eric, Major, Avliden
Uggla, Hjalmar, Major, Avliden
Uggla, John, Major, Avliden
Uggla, Erik A:son, Ryttmästare, Avliden
Uggla, Carl G:son, Överste, Avliden
Uggla, Bertil, Överste, Avliden
Uggla, Albert, Överste, Avliden
Uggla, A. Emil, Överste, Avliden
Uggla, Allan, Överste, Avliden
Uggla, Claes Augustin, Överstelöjtnant, Avliden
af Ugglas, Carl R., , Avliden
af Ugglas, Gustaf, Friherre, Avliden
af Ugglas, Curt, Friherre, Revisor, Avliden
af Ugglas, G.O.M., Friherre, Kommendörkapten, Avliden
af Ugglas, G.O.M., Friherre, Kommendörkapten, Avliden
af Ugglas, Gustaf, Friherre, Ryttmästare, Avliden
af Ugglas, Ludvig G.S., Friherre, 50-årsdag
af Ugglas, Magnus, Friherre, Avliden
af Ugglas, Samuel, Greve, Kammarherre, Avliden
af Ugglas, Ludvig, Greve, Avliden
af Ugglas, Carl-Magnus, Kapten, Avliden
af Ugglas, Bertil, Riksdagsman, Avliden
af Ugglas, Ludvig Gustaf, Överkammarjunkare, Avliden
af Uhr, Paul R., Generalmajor, Avliden
af Uhr, Otto, Hamnfogde, Avliden
Ulff, Gustaf Emanuel, Kommendör, 75-årsdag
Ulfsparre, Sigge, Direktör, Avliden
Ulfsparre, Gustaf Sigge, Godsägare, Avliden
Ulfsparre, Carl Fabian Knut, Kapten, Avliden
Ulfsparre, Folke, Läkare, Avliden
Ulfsparre, John Axel, Major, Avliden
Ulfsparre, C.O., Postmästare, Avliden
Ulfsparre, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Ulfsparre af Broxv, Cl. Joh. Otto, Kamrerare, Avliden
Ulfstand Rosencran, Nils Borge, Kommendörkapten, Avliden
Ullman, U.L., Biskop, Teol & Fil Dr, 75-årsdag
Ullman, U.L., Biskop, Avliden
Ullman, Gustaf, Författare, Avliden
Ulrich, Arvid, Borgmästare, Jur.kand., Avliden
Unaeus, Axel, Häradshövding, Avliden
Undén, Östen, Statsråd, Utrikesminister, Avliden
von Unge, A.R., Bergsingenjör, 50-årsdag
von Unge, Adolf Richard, Bergsingenjör, Avliden
von Unge, Otto, Disponent, Avliden
von Unge, Per, Forstmästare, Avliden
von Unge, Henning, Kammarrättsråd, Avliden
von Unge, Hugo, Läkare, Avliden
Unge, Vilhelm, Överstelöjtnant, Uppfinnare, Avliden
Unger, Adolf, Bruksägare, Avliden
Unger, Edwin Magnus, Häradshövding Nora domsaga, Avliden
Unger, Gunnar, Konteramiral, Avliden
Unger, Abraham, Landshövding, Avliden
Unger, Gunnar, Redaktör, Sv.D., Avliden
Upmark, Gustaf, Fil Dr, Avliden
Upmark, Johan, Överste, Avliden
Uppström, C.D.T., Häradshövding, Avliden
Uppström, Wilhelm, Häradshövding, Avliden
von Utfall, Johan, Direktör, Avliden
von Utfall, Carl Wilhelm, Hovintendent, Avliden

V, W
von Wachenfeldt, J.P., Apotekare, Avliden
von Wachenfeldt, Johan Peter, Apotekare, Avliden
von Wachenfeldt, John, Läkare, Avliden
von Wachenfelt, Erik, Direktör, Avliden
von Wachenfelt, Harald, Kontrollör, Tulltjänsteman, Avliden
von Wachenfelt, Gerhard, Kyrkoherde, Avliden
Wachtmeister, Shering, Greve, Godsägare, Avliden
Wachtmeister, Arvid, Greve, Byråsekreterare, Avliden
Wachtmeister, Baltzar, Greve, Kammarherre, Avliden
Wachtmeister, Georg, Greve, Avliden
Wachtmeister, Nils, Greve, Hovstallmästare, Avliden
Wachtmeister, Welam, Greve, Kammarherre, Avliden
Wachtmeister, Alarik, Greve, Godsägare, Avliden
Wachtmeister, Rutger, Greve, Godsägare, Avliden
Wachtmeister, Fritz Gerhard, Greve, Kapten, Avliden
Wachtmeister, Gotthard, Greve, Landshövding, Avliden
Wachtmeister, Gustaf, Greve, Kammarherre, Avliden
Wachtmeister, H.H., Greve, Generaldirektör, 60-årsdag
Wachtmeister, Hans, Greve, Notis
Wachtmeister, Fredrik, Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Wachtmeister, Hans, Greve, Civilingenjör, Avliden
Wachtmeister, Hans, Greve, Generaldirektör, Avliden
Wachtmeister, Hans G., Greve, 60-årsdag
Wachtmeister, Henning, Greve, Avliden
Wachtmeister, Hugo, Greve, Godsägare, Avliden
Wachtmeister, Otto, Greve, Hovjägmästare, Avliden
Wachtmeister, Alarik, Greve, Avliden
Wachtmeister, Axel, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Wachtmeister, Axel, Greve, Avliden
Wachtmeister, Axel Fredrik Cl:son, Greve, Levn.beskr
Wachtmeister, Axel Raoul, Greve, Tonsättare, Avliden
Wachtmeister, Carl, Greve, Avliden
Wachtmeister, Carl Alarik, Greve, Amiral, Avliden
Wachtmeister, Carl Rehausen, Greve, Avliden
Wachtmeister, Carl-Axel, Greve, Kammarherre, Avliden
Wachtmeister, Claes, Greve, Hovstallmästare, Avliden
Wachtmeister, Fredrik, Greve, Kansler, Avliden
Wachtmeister, F.A.G., Kammarherre, Avliden
Wachtmeister, Axel H:son, Landshövding, Avliden
Wachtmeister, A.K.G., Major, Civilingenjör, Avliden
von Wackenfelt, Einar, Major, Avliden
Wadstein, N.E., Professor, 50-årsdag
Wadstein, Elis, Professor, Avliden
Wadström, Bertil, Lektor, Avliden
Waern, Ivar, , Avliden
Waern, Einar, Arkivarie, Avliden
Waern, Wilhelm, Disponent, Avliden
Waern, Waldemar, Godsägare, Avliden
Waern, Ivar, Godsägare, Avliden
Waern, I.L.A., Grosshandlare, 70-årsdag
Waern, Peder C., Grosshandlare, Avliden
Waern, Rudolf Pius, Häradshövding, Avliden
Waern, Jonas, Professor, Avliden
Waern, Leonard, Rektor, Avliden
Wagnsson, Ruben, Landshövding, Avliden
Wahlberg, Axel, Bruksdisponent, Avliden
Wahlberg, Ernst, Kammarrättsråd, Avliden
Wahlén, Nils Johan, Lektor, Avliden
Wahlén, Carl Johan Mortimer, Rektor, 65-årsdag
Wahlén, C.J.M., Rektor, Fil.Dr., Avliden
Wahlgren, A.N.H., Direktör, Skogsinstitutet, 50-årsdag
Wahlgren, C.O., Major, 50-årsdag
Wahlin, Algot, Kansliråd, Avliden
Wahlman, Tor, Generallöjtnant, Avliden
Wahlström, P.K., Bokförläggare, Avliden
Wahlström, Göran, Konteramiral, Avliden
Wahlund, J., Borgmästare, Avliden
Wahlund, Claes, Direktör, Avliden
Wahlund, Carl Vilhelm, Docent, Avliden
Wahlund, P.F., Kammarrättsråd, Avliden
Wahlund, C.W., Professor, 65-årsdag
Wahlund, C.W., Professor, Avliden
Wahlund, Carl Vilhelm, Professor, Memoriam
Wahren, Jacob, Godsägare, Avliden
Walde, Otto, Bibliotekarie, Avliden
Waldenström, Martin, Direktör Gränges, Avliden
Waldenström, A., Häradshövding, 70-årsdag
Waldenström, Alfred, Häradshövding S. Möre, Avliden
Waldenström, Esaias, Kammarrättsråd, Avliden
Waldenström, Paul Petter, Lektor, Frikyrkoledare, Avliden
Waldenström, Henning, Professor, Avliden
Valentin, Hugo, Professor, Avliden
Valin, Otto, Major, Avliden
Wall, August, Regeringsråd, Avliden
Wallbeck-Hallgren, Thorgny, Redaktör, Avliden
Wallberg, Gunnar, Advokat, Avliden
Wallby, Arvid, Prost, Avliden
Walldén, O.H., Folkskollärare, Nyval
Wallén, M, Häradshövding i Älvdals Nyeds d, Avliden
Wallén, Karl, Sekreterare, Avliden
Wallén, Axel, Överdirektör, Avliden
Wallenberg, Gustaf, , Avliden
Wallenberg, Knut, , Foto
Wallenberg, Marcus, , Foto
Wallenberg, Marc, Bankdirektör, Avliden
Wallenberg, K.A., Bankdirektör, Avliden
Wallenberg, Oscar, Bankdirektör, Avliden
Wallenberg, Axel, Envoyé, Avliden
Wallenberg, Marcus, Häradshövding, Avliden
Wallenberg, Victor, Ingenjör, Avliden
Wallengren, Hans, Professor, Avliden
Wallengren, Sigfrid, Professor, Avliden
Wallenius, Ivar, Agronom, Avliden
Wallenius, Lars Konrad, Överstelöjtnant, Avliden
Wallensteen, Johan August, Kammarrättsråd, Avliden
Wallenstierna, C Georg, Sjökapten, Avliden
Waller, Harald, Regeringsråd, Avliden
Waller, Carl Erik, Överläkare, Med. Dr., Avliden
Wallerstedt, Per Gustaf Ehrnfried, Häradshövding, Avliden
Vallin, Albert, Advokat, Avliden
Wallin, Ossian, Advokat, Avliden
Wallin, Nils, Bokhandlare, Avliden
Wallin, Herbert, Fiskal, Avliden
Wallin, Cecilia Helena, Fru, Dödsannons
Wallin, Mais, Fröken, Avliden
Wallin, Olof, Häradshövding, Avliden
Wallin, Sigurd, Intendent, Nordiska museet, Avliden
Wallin, David, Konstnär, Målare, Avliden
Wallin, Uno, Provinsialläkare, Avliden
Wallis, Ernst Bernhard, Fil. dr, Avliden
Wallis, C., Professor, 65-årsdag
Wallis, C., Professor, Nyval
Wallis, Curt, Professor, Avliden
Wallroth, Karl-August, Myntdirektör, Avliden
Wallstedt, G.E., Docent, Fil.Dr., Avliden
Wandén, Johan, Häradshövding, Avliden
Vannérus, Allen, Docent, Avliden
Warberg, C.A. Carl, Generallöjtnant, Dödsruna
Warberg, C.A.C., Generallöjtnant, Avliden
Warburg, Karl Johan, Professor, Avliden
Varenius, Nils, Ombudsman Jvst, Avliden
Varenius, Otto, Professor, Avliden
Warmark, Hugo, Revisionssekreterare, Avliden
Warmark, H, Revisionssekreterare, 50-årsdag
Wasastierna, G.A., Godsägare, Avliden
Wassberg, Nils, Domänfiskal, Avliden
Wattrang, Gustaf Jacob, , Avliden
Wattrang, Carl, Kammarherre, Avliden
Wattrang, Adolf, Major, Avliden
Wattrang, Knut, Major, Avliden
Wavrinsky, Edvard, Direktör, Avliden
Webjörn, Olof, Civilingenjör, Avliden
Wedberg, J.O., Justitieråd, 85-årsdag
Wedberg, J.O., Justitieråd, Avliden
Wedberg, C.O.B., Justitieråd, Utnämning
Wedberg, J.O., Justitieråd, Avliden
Wedberg, Birger, Justitieråd, Avliden
Wedberg, Anders, Professor, Avliden
Wedberg, Lars Erik, Överstelöjtnant, Avliden
von Vegesack, Theodor, Friherre, Major, Avliden
von Vegesack, Viktor, Friherre, Kapten, Avliden
von Vegesack, Alfred, Friherre, Major, Avliden
von Vegesack, Bror, Friherre, Överste, Avliden
Wehtje, Ernst, Häradshövding, Avliden
Wehtje, Ernst, Tekn.Dr., Avliden
Weibull, Carl Gustaf, Landsarkivarie, Avliden
Weibull, Lauritz, Professor, Avliden
Weidenhielm, Carl Herman, Generalkrigskom, 55-årsdag
Weidenhielm, E.G., Kabinettskammarherre, Avliden
Weidenhielm, Christer, Kammarherre, Hovrättsråd, Avliden
Weidenhielm, E.G., Överstelöjtnant, 50-årsdag
Weijber, David, Godsägare, Avliden
Weijne, Josef, Statsråd, Eckl.minister, Avliden
Vejde, Pehr Gunnar, Fil. Dr., Avliden
Welander, E.W., Professor, 65-årsdag
Welander, Edvard, Professor, Läkare, Avliden
Welin, Ragnar, Kyrkoherde, Avliden
Welinder, Gudmund, Häradshövding, Avliden
Wellander, Carl, Bankdirektör, Avliden
Wellander, C.E., Borgmästare, 60-årsdag
Wellander, Carl Edvard, Borgmästare, Avliden
Wellander, Erik, Professor, Avliden
Wendell, J.G.H., Kyrkoherde, Avliden
Wendell, J.G. Henning, Kyrkoherde, Fil.Dr., 70-årsdag
Wendt, Einar, Arkivråd, Avliden
Wenner-Gren, Axel, Doktor, Avliden
Wennerberg, Folke, , Avliden
Wennerberg, Gunnar G:son, Konstnär, Avliden
Wennerberg, Torbjörn Br:son, Rektor, Avliden
Wennerberg, Sune Gunnarsson, Överste, Avliden
Wennersten, Axel, Riksmarskalk, Avliden
Vennerström, Ivar, Landshövding, Avliden
Wenström, Karl, Konsul, Avliden
Wenström, Per, Landskamrer, Avliden
Werin, Algot, Professor, Avliden
Wermcrantz, Edvard, Domprost, Avliden
Werner, Nils Olof Hjalmar, Byråsekreterare, Avliden
Werner, Charles, Direktör, Avliden
Werner, Carl Ludvig, Hovrättsråd, Avliden
Werner, A.E., Överste, Västgöta regeme, Avliden
Werner, A.E., Överste, Avliden
Wernfelt, Ernst, Konstnär, Journalist, Avliden
Wernstedt, Lage J.A., Borgmästare, 75-årsdag
Wernstedt, Lage, Borgmästare, Avliden
Wernstedt, Hjalmar, Kammarherre, Avliden
von Wernstedt, E.L., Kammarherre, Avliden
Wernstedt, Melcher, Löjtnant, Avliden
von Wernstedt, Gustaf Lago, Major, Avliden
Wernstedt, Folke, Major, Genealog, Avliden
Wernstedt, Wilhelm, Professor, Avliden
Wernstedt, Melchior, Professor, Avliden
Wernstedt, Carl Lago, Sekreterare Komm.koll, Avliden
Wernstedt, Ludvig, Överste, Avliden
von Wernstedt, Kanaris, Överstelöjtnant, Avliden
von Wernstedt, Kanaris, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Versteegh, A.N., Bruksägare, Avliden
Versteegh, Gerhard, Disponent, Avliden
Wersäll, Gustaf, Intendent, Avliden
Wersäll, Claes Ture, Kapten, Avliden
Wersäll, Claes Richard, Landshövding, Levn.beskr
Wersäll, Claes, Landshövding, Avliden
Wersäll, Johan, Provinsialläkare, Avliden
Wersäll, Adolphe, Ryttmästare, Avliden
Wersäll, Claes, Överstelöjtnant, Avliden
Weslien, Gustaf Olof Vilhelm, Kamrerare, Avliden
Wessman, Knut, Bankokommissarie, Avliden
Westberg, G.W., Protokollsekreterare, Avliden
Westenius, E.M., Lärare, Beskowska, Avliden
Wester, Philip, Häradshövding, Avliden
Wester, Johan Fredrik, Ingenjör, Riksdagsman FK, Avliden
Wester, Karl, Konteramiral, Avliden
Wester, C.A., Överste, 65-årsdag
Vesterberg, K.A., Professor, Sthlm Högskola, Utnämning
Westerberg, Sten, Direktör, Avliden
Westerberg, Ernst, Författare, Avliden
Westerberg, Gösta, Överdirektör, Avliden
Westerlund, Ernst, Doktor, Läkare, Avliden
Westerlund, Carl August, Kapten, Avliden
Westfeldt, Theodor G:son, Överstelöjtnant, Avliden
Westgren, Arne, Professor, Avliden
Westholm, K.G., Häradshövding, Avliden
Westholm, A.E., Lektor, 50-årsdag
Westin, Gunnar, Professor, Avliden
Westling, Per, Landshövding, Avliden
Westling, Axel, Landshövding, Avliden
Westman, Karl Ivan, Ambassadör, Avliden
Westman, Claes Gustaf, Envoyé, Avliden
Westman, Axel, Häradshövding, Avliden
Westman, Henric, Kapten, Avliden
Westman, Knut B., Professor, Avliden
Westman, Karl Gustaf, Professor, Avliden
Westrin, Theodor, Arkivarie, Avliden
Westrin, Theodor, Hovrättsråd, Avliden
Westring, Claes, Ambassadör, Avliden
Westring, Hjalmar, President, Avliden
Westrup, Johan Wilhelm Magnus, Konsul, Levn.beskr
Wetteerling, August, Adjunkt, Avliden
Wetter, Folke, Professor, Avliden
Wetter, Gillis P:son, Professor, Avliden
Wettergren, Erik, Intendent, Avliden
Wettergren, Carl, Stadsläkare, Jubeldr, Avliden
Wetterling, G.A., Häradshövding, 55-årsdag
Wetterling, G.A., Häradshövding, Avliden
Vetterlund, Fredrik, Skald, Avliden
af Wetterstedt, Gustaf, Friherre, Överste, Avliden
af Wetterstedt, Waldemar, Friherre, Major, Avliden
af Wetterstedt, Torsten, Kamrerare, Avliden
af Wetterstedt, W., Överstelöjtnant, Avliden
Wettervik, K.G.T., Borgmästare, Avliden
Weylandt, H.E., Kapten, Avliden
Wiberg, Folke, Häradshövding, Avliden
Wibom, John Gustaf, Konsul, Avliden
Wicander, Carl August, Direktör, Avliden
Wickbom, Nils, Advokatsfiskal, Avliden
von Vicken, Georg, Ingenjör, Avliden
Wickman, Knut A., Kommerseråd, Avliden
Wicksell, Knut, Professor, Avliden
Wickström, Herman, Häradshövding, Avliden
Victoria, Drottning, Foto
Victoria, Kronprinsessa, Foto
Victoria Louise, Prinsessa, Promenad
Wide, Bernhard, Lantmätare, Avliden
Wide, S.K.A., Professor, 50-årsdag
Wide, Sam, Professor, Avliden
Widell, Jakob Ludvig, Generalkomm., Avliden
Widell, Gustav Adolf, Landshövding, Avliden
Widén, Wilhelm, Häradshövding, Torneå doms, Avliden
Widén, Per G., Kammarrättsråd, Avliden
Widén, Johan, Landshövding, Avliden
Widenfelt, Hans, Konsul, Avliden
Widerbäck, Gusten, Konstnär, Avliden
Widholm, Gunnar, Tecknare, Avliden
Widman, Oskar, Professor, Avliden
Widman, K. Oskar, Professor, 50-årsdag
Widner, Nils, Doktor, Avliden
Widstrand, Otto Wilhelm, Bokförläggare, Avliden
af Wied, Vilhelm, Furste, Foto
Wieselgren, Oscar, Bibliotekarie, Avliden
Wieselgren, P.S., Generaldirektör, Avliden
Wieselgren, Sigfrid, Generaldirektör, Dödsruna
Wieselgren, Tor Bertil, Hovrättsråd, Avliden
Wieselgren, Ragnar, Inspektör, Avliden
Wieselgren, Magnus, Teol.Dr., Prost, Avliden
Wieslander, Ivar, Hovrättspreside, Avliden
Wigelius, Thorsten, Bruksdisponent, Avliden
Wigelius, Per, Direktör, Avliden
Wigert, Viktor, Rektor, Avliden
Wigforss, Ernst, Statsråd, Avliden
Wihlborg, Nils, Häradshövding, Avliden
Wijk, I., Godsägare, Avliden
Wijk, E., Grosshandlare, Avliden
Wijk, Hjalmar, Handlande, Avliden
Wijk, Bertil, Jur.Dr., Avliden
Wijk, I.G.O., Kapten, Godsägare, Avliden
Wijk, Hakon, Kapten, Avliden
Wijkander, Berndt, Brukspatron, Avliden
Wijkander, Rutger, Disponent, Avliden
Wijkander, Theodor, Justitieråd, Avliden
Wijkander, August, Professor, Avliden
Wijkander, Henning Rutger, Överste, Avliden
Wijkander, H.R., Överste, Avliden
Wijkman, Anders, Landshövding, Avliden
Wijkman, Sven, Major, Avliden
Wijkman, Erik Johan, Överingenjör, Avliden
Wijkmark, Nils, Konteramiral, Avliden
Wijkmark, Henning, Lektor, Avliden
Wijkmark, Gunnar, Redaktör, Avliden
Wijnbladh, Thorsten, Generaldirektör, Avliden
Wijnbladh, Nore, Kommissarie, Avliden
Wijnbladh, Fridolf, Överste, Avliden
Wijnbladh, Fridolf, Överste, Överdirektör, Avliden
Wik, K.G., Landssekreterare, Avliden
Wikander, Johan G, Generalmajor, Avliden
Wikander, Hugo, Hovrättsråd, Avliden
Wikander, Natanael, Överste, Avliden
Wikegård, Gösta, Byråsekreterare, Avliden
Wiklund, Karl Bernhard, Professor, Avliden
Wikner, Hugo, Överste, Avliden
Wikstrand, Nils F C, Sekreterare, Avliden
Viktoria Luise, Prinsessa, Foto
Wilhelm, Prins, Foto
Wilhelm, Prins, Hertig, Avliden
Wilhelmson, Carl, Konstnär, Målare, Avliden
Willers, Einar, Polisdomare, Avliden
Williams, Eberhard, Byrådirektör, Avliden
Wilson, B., Fabrikör, Nyval
Wilson, T.W., President, Foto
Wiman, Einar, Häradsskrivare, Avliden
Wiman, Carl, Professor, Avliden
Winberg, Hugo, Professor, Rektor, Avliden
Winblad von Walter, Hj, Kapten, Avliden
Winblad von Walter, Johan Ludvig, Major, Avliden
Winblad von Walter, Johan Ludvig, Major, 55-årsdag
Winblad von Walter, Einar, Överstelöjtnant, Avliden
Wingquist, Sven, Doktor, SKF, Avliden
af Winklerfelt, K.A.H., Kapten, Avliden
af Winklerfelt, Ragnar, Revisor, Avliden
af Winklerfelt, Åke, Överstelöjtnant, Avliden
Winnerstrand, Olof, Skådespelare, Avliden
Winqvist, G.E., Borgmästare, Avliden
Winroth, Alfred Ossian, Professor, Avliden
Winroth, A.O., Professor, Jur. Dr., 60-årsdag
Winroth, E.A., Överste, Avliden
Virdestam, Gotthard, Komminister, Teol.Dr., Avliden
Wirén, Axel, Professor, Zoologi, Avliden
Virgin, Åke, Civilingenjör, Kapten, Avliden
Virgin, Claes, Direktör, Avliden
Virgin, Wilhelm, Direktör, Avliden
Virgin, O.W., General, Avliden
Virgin, O.W., Generalmajor, F Statsråd, 60-årsdag
Virgin, Eric, Generalmajor, Avliden
Virgin, Bertil, Kapten, Avliden
Virgin, P.J.R., Kapten, Utnämning
Virgin, Thore, Kapten, Avliden
Virgin, Otto, Kapten, Avliden
Virgin, Carl Adolf Hj., Kommendörkapten, Avliden
Virgin, Ivar, Överdirektör, Avliden
Virgin, Jacques, Överste, Avliden
Virgin, Ivar Adolf, Överste, Avliden
Virgin, Gunnar, Överste, Avliden
Virgin, Curt, Överstelöjtnant, Avliden
af Wirsén, Carl David, Doktor, Sv.Akad.sekr, Avliden
af Wirsén, Einar, Envoyé, Avliden
Wirsén, Carl, Greve, Ryttmästare, Avliden
af Wirsén, Carl David, Skald, Sv Akad sekr, 65-årsdag
af Wisborg, Carl Bernadotte, Greve, Avliden
Wisén, Yngve, Häradshövding, Avliden
Vising, Johan, Professor, Avliden
Wising, P.J., Professor, Läkare, Avliden
Wising, P.J., Professor, 70-årsdag
Wistrand, Karl K:son, Direktör, Avliden
Wistrand, Herman, Häradshövding, Avliden
Wistrand, E.A. d’Artagnan, Major, Avliden
Wistrand, Erik, Rådman, Avliden
Vitell, Emil, Häradshövding, Avliden
Wittrock, Georg, Professor, Avliden
Wohlin, Tom, Kammarrättsråd, Avliden
Wohlin, Nils, Tulldirektör, Avliden
von Wolcker, Erik, Kammarrättsråd, Avliden
Wold, Johan H.O., Häradshövding, 60-årsdag
Wold, Johan, Häradshövding, Avliden
Wolffelt, Gösta, Kapten, Avliden
Wolffelt, O.E.M., Överste, Avliden
Wolffelt, Evert, Överste Jönk regemente, Avliden
Wolffert, F.V.A., Grosshandlare, Avliden
von Wolffradt, Otto, Konsul, Avliden
von Wolffradt, B.A.O.H., Konsularagent, Tyskland, 70-årsdag
von Wolffradt, Einar, Major, Avliden
Wollert, C.W.E., Major, 70-årsdag
Wollin, Nils, Professor, Hovintendent, Avliden
Vougt, Carl Fredrik, Kansliråd, Avliden
Vougt, Allan, Landshövding, Avliden
Wrangel, Gustaf, Friherre, Avliden
Wrangel, Helmuth, Friherre, Agronom, Avliden
Wrangel, Fredrik, Friherre, Överhovstallmästare, Avliden
Wrangel, Carl Gustaf, Friherre, 65-årsdag
Wrangel, C.G., Friherre, Fältintendent, Avliden
Wrangel, C.F., Friherre, Utnämning
Wrangel, Gustaf, Friherre, Lantbrukare, Avliden
Wrangel, H.G.M., Friherre, Överste, Utnämning
Wrangel, Wolmar, Friherre, Sjökapten, Avliden
Wrangel, Herman, Friherre, Avliden
Wrangel, Herman, Friherre, Generalmajor, Avliden
Wrangel, Wolmar, Friherre, Diplomingenjör, Avliden
Wrangel, Gustaf, Generallöjtnant, Avliden
Wrangel, Herman, Generallöjtnant, Avliden
Wrangel, Fredrik, Greve, Kansliråd, Avliden
Wrangel, Herman, Greve, Avliden
Wrangel, F.U., Greve, Avliden
Wrangel, C G T, Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Wrangel, Herman, Kapten, Avliden
Wrangel, Fredrik, Kapten, Avliden
Wrangel, Erik H:son, Kommendörkapten, Avliden
Wrangel, E.H.G., Professor, 50-årsdag
Wrangel, Ewert, Professor, Avliden
Wrangel, J. Gustaf F., Överste, 50-årsdag
Wrangel von Brehmer, Wolmer, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Wrangel von Brehmer, Herman, Friherre, Godsägare, Avliden
Wrangel von Brehmer, G.H., Friherre, Hovjägmästare, Avliden
Wrangel von Brehmer, Johan, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Wrangel von Brehmer, Jurgen, Konstnär, Avliden
Wrede, Henrik, Friherre, Hovrättsråd, Avliden
Wrede, Gösta, Friherre, Avliden
Wrede, Gustaf Ernst, Friherre, Godsägare, Avliden
Wrede, G.E., Friherre, 55-årsdag
Wrede, Axel F:son, Friherre, Godsägare, Avliden
Wrede, August, Friherre, Avliden
Wrede, Henrik, Friherre, Överste, Avliden
Wrede, Louis, Friherre, Avliden
Wrede, Fabian, Greve, Avliden
Wrede, E.J.L. Henrik, Hovrättsråd, 45-årsdag
Wrede, Fabian-Casimir, Skriftställare, Avliden
Wrede af Elimä, Fabian, Friherre, Avliden
Wretman, Waldemar, Kapten, Avliden
Wretman, Johan, Rådman, Avliden
von Wright, Hjalmar, Kammarherre, Avliden
Wulff, Fredrik Amadeus, Professor, Avliden
Vult von Steijern, J.F.V., Godsägare, F.d. redaktör, 60-årsdag
Vult von Steijern, J.F.V., Redaktör, Avliden
Vult von Steyern, J.B., Direktör, Civilingenjör, Avliden
Vult von Steyern, Baltzar, Direktör, Avliden
Vult von Steyern, Nils, Riksmarskalk, Avliden
Vult von Steyern, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
af Wåhlberg, Denis, Överdirektör, Avliden
Wåhlin, L.P.O., Bibliotekarie, Fil.Dr. Docent, 50-årsdag
Wåhlin, Sten, Generallöjtnant, Avliden
Wåhlin, Hans, Intendent, Fil.Dr., Avliden
Wåhlin, Samuel, Kammarrättsråd, Avliden
Wägner, Harald, Doktor, Avliden
Wästberg, Erik, Redaktör, Avliden
Wästfelt, Axel, Direktör, Avliden
Wästfelt, Carl-Gustaf, Hovrättsråd, Avliden
Wästfelt, C.R.C:son, Kammarherre, Avliden
Wästfelt, Axel, Major, Direktör, Avliden
Wästfelt, Th., Överstelöjtnant, Avliden
Wästfelt, Eric, Överstelöjtnant, Avliden

Y
von Yhlen, Gerhard, Fiskeriintendent, 85-årsdag
von Yhlen, Gerhard, Tillsyningsman, Karantänsmästar, Avliden
Ysander, Torsten, Biskop, Avliden
von Yxkull-Gyllenband, Conrad, Friherre, Avliden

Z
Namn saknas här (men borde finnas…)

Å
Åberg, Carl Rutger, Häradshövding, Avliden
Åberg, Gustaf R., Häradshövding, Avliden
Åberg, Harry Oscar Eugéne, Häradshövding, Avliden
Ågren, Hugo, Intendent, Avliden
Åhfeldt, Clemens, Hovpredikant, Teol.Dr., Avliden
Åhman, Carl, Borgmästare, Avliden
Åhman, Erik, Civilingenjör, Avliden
Åkerblom, G., Borgmästare, Avliden
Åkerblom, Filip, Professor, Avliden
Åkerfeldt, Ivar, Hovintendent, Avliden
Åkerhielm, Albert Lars Evert, , Levn.beskrivnin
Åkerhielm, Nils, Friherre, Direktör, Avliden
Åkerhielm, Samuel, Friherre, Generallöjtnant, Avliden
Åkerhielm, Erik, Friherre, Major, Avliden
Åkerhielm, Kjell, Friherre, Disponent, Avliden
Åkerhielm, Lars, Friherre, Jägmästare, Avliden
Åkerhielm, Helge, Friherre, Författare, Avliden
Åkerhielm, Christer, Friherre, Avliden
Åkerhielm, Axel G.E., Friherre, Godsägare, 55-årsdag
Åkerhielm, Axel, Friherre, Överste, Avliden
Åkerhielm, A.L.E., Friherre, President, 65-årsdag
Åkerhielm, Dan, Friherre, Redaktör, Avliden
Åkerhielm, Evert, Friherre, Redaktör, Avliden
Åkerhielm, P.K.A., Friherre, Postmästare, Avliden
Åkerhielm, Ludvig, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Åkerhielm, Lars, Friherre, Avliden
Åkerhielm, Gustaf-Samuel, Friherre, Kammarherre, Avliden
Åkerhielm, Gustaf Fredrik, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Åkerhielm, Gustaf, Friherre, Avliden
Åkerhielm, G.F.N., Kammarherre, 45-årsdag
Åkerhielm, K. Axel S.S., Överste, 65-årsdag
Åkerman, Ingeborg, Fru, Avliden
Åkerman, A.R., Generaldirektör, 75-årsdag
Åkerman, Richard, Generaldirektör, Avliden
Åkerman, Joachim, Generallöjtnant, Borgarråd, Avliden
Åkerman, Assar, Häradshövding, Avliden
Åkerman, Gunnar, Kansliråd, Avliden
Åkerman, Gustaf, Kapten, Avliden
Åkerman, Gustaf, Professor, Avliden
Åkermark, Harald, Amiral, Avliden
af Åkershult, Kjell Rosenquist, Trafikchef, Avliden
af Åkershult, Axel Rosenquist, Överstelöjtnant, Avliden
Åkerstein, Harald, Lärare, Avliden
Åkerstein, Carl Harald, Major, Skaraborgs rege, Avliden
Åkesson, Jonas, Konstnär, Avliden
Ångström, K.J., Professor, Avliden
Åreskog, Folke, Stadsfogde, Åklagare, Avliden
Årmann, Raoul, Generalmajor, Avliden
Åsbrink, Helmer Gustav Leon, Kyrkoherde, Avliden
Åström, Adolf, Jur. Dr., Avliden

Ä
Inga namn

Ö
Öberg, Theofil, Dr.direktör, Avliden
Öberg, Hugo, Författare, Avliden
Ödin, Johan Fredrik, Fabrikör, Avliden
Ödman, Wilhelm, Rådman, Avliden
Ödman, C.J., Sjökapten, Riksdagsman AK, Utnämning
Ödmann, Arvid, Hovsångare, Avliden
Ödmann, Arvid, Sekreterare, Avliden
Öhman, Ivar, Häradshövding, Avliden
Öhrström, C.A., Intendent Kungliga Djurgården, Utnämning
Öhrström, Carl Adolf, Intendent, Avliden
Öhrvall, Hjalmar, Professor, Avliden
Ölander, Per Erik Hjalmar, Kansliråd, Avliden
Örn, G.H., Lanträntmästare, 60-årsdag
Örn, G.W., Ryttmästare, Avliden
Örn, Carl Axel, Överste, Avliden
Örn, C.A., Överste, 60-årsdag
Örnberg, Arthur, Generalmajor, Avliden
Örnberg, L.M. Victor, Hovintendent, Avliden
Örne, Anders, Generaldirektör, Avliden
Örström, Karl, Kyrkoherde, Avliden
Örström, Sven, Överläkare, Avliden
Örtenblad, Veit Thorsten, Byråchef Domänstyrelsen, Avliden
Örtengren, Sven Tomas, Kommissarie, Avliden
Östberg, G.F., Doktor, Riksgäldsfullm., Avliden
Östberg, Johan, Kammarrättsråd, Avliden
Östberg, Ragnar, Professor, Avliden
Östberg, Gustaf Fredrik, Riksgäldsfullmäktig, 60-årsdag
Österberg, Nils, Veterinär, Avliden
Östergren, Axel, President i Kammarrätten, Avliden
Östergren, August, President, Avliden
Östergren, Olof, Professor, Avliden
Österlind, Allan, Konstnär, Målare, Avliden
Österlund, Eric, Bokhandlare, Avliden
Österman, Emil, Professor, Avliden
Österman, Bernhard, Överintendent, Avliden
Östernbesök, , Svenskar
Östman, Nils, Arkivföreståndare, Avliden