Namnregister med hänvisning

Under denna rubrik finner du en samling namnregister som via en hänvisning hjälper dig vidare till en eller flera källor. Registren har olika omfång och olika inriktning, de har upprättats av föreningens medlemmar sedan starten 1933 och är det urval som vi till dags dato har gjort sökbara över nätet.

För att få tillgång till registren krävs medlemsskap och att du har loggat in på medlemssidorna. Som besökare och icke medlem kan du via länkarna nedan få en grundligare information om varje enskilt register.

Likpredikningar 1600-1800-tal Namnregistret visar huvudpersonerna i 1101 tryckta likpredikningar som återfinns i Genealogiska Föreningens samlingar (huvudsakligen begravningar och minnestal men även vigslar och andra händelser). En sökträff ger information om huvudperson, eventuell make/maka, årtal, ort, händelse, uppgifter om handlingen och en hänvisning till dokumentet. Sökning sker i sökprogram och kan göras på förnamn, efternamn, datum och ort. Läs mer här.

Släkt och Hävd samt Svensk Genealogisk Tidskrift Registret till dessa två föreningens tidskrifter omfattar ca 100 000 poster och täcker Släkt och Hävd från dess start 1950 till 2012:nr 2, och Svensk Genealogisk Tidskrift från dess start 2007 till 2011:nr 1 (Svensk Genealogisk Tidskrift gavs åren 2007-2015 ut av Svenskt Genealogiskt Samfund). Sökning sker i sökprogram och kan göras på förnamn, efternamn, titel, yrke, årtal, ort, titel på artikel, artikelförfattare samt häftesnummer. Uppdatering av namnregistret är pågående. Läs mer här.

Bouppteckningar Östergötland 1700-1800-tal Registret omfattar 193 704 personer som återfinns i ingresserna till bouppteckningar i Östergötland. Mari-Anne Olsson utförde det omfattande arbetet att skriva av dessa ingresser (och belönades för det av Släktforskarförbundet med Victor Örnbergs hederspris år 2000). En sökträff hänvisar till den pärm och den sida i pärmen (som finns i Genealogiska Föreningens samlingar) där Mari-Annes avskrift finns. Sökning sker i sökprogram via härad och därefter på efternamn, förnamn, yrke eller ort. Sökning och sökresultat varierar för familjenamn och patronymikon. Läs mer här.

Genealogiska Föreningens släktnamnsregister Registret omfattar runt 25 000 släktnamn. Det är ett äldre kortregister (påbörjat 1933) där korten ger hänvisningar till tryckt litteratur och till föreningens egna Hängmappsarkivet. En sökträff ger uppgift om att ett släktnamn finns i registret och vilken typ av hänvisningar registerkortet ger om släktnamnet. Släktnamnen är listade på sidor dit du klickar dig fram via namnens begynnelsebokstav. Läs mer här.

Genealogiska Föreningens register över invandrade släkter Registret hänvisar till fem volymer innehållande 1 424, av medlemmar ifyllda blanketter om invandrade släkter. Under många år ombads föreningens medlemmar fylla i sådana blanketter, helst med uppgift om de invandrade personernas tidigare hemvist och förhållanden. En sökträff ger uppgift om att ett släktnamn finns i samlingen. Släktnamnen är listade alfabetiskt på sidor dit du klickar dig fram via efternamnets begynnelsebokstav. Läs mer här.

Adelborgs klippsamling ”Kända döda” 1907-1978 Registret hänvisar till en samling tidningsurklipp, huvudsakligen nekrologer, i 16 volymer som Otto Adelborg skapade och som finns i Genealogiska Föreningens samlingar. Personerna är listade alfabetiskt på sidor dit du klickar dig fram via efternamnets begynnelsebokstav. Läs mer här.

Dödsrunor utgivna av Sancte Örjens Gille 1921-1952 och 1967-1969 Registret hänvisar till dödsrunor över medlemmar i Sancte Örjens Gille (en sammanslutning ”med syfte att befordra och främja kulturhistorisk forskning inom bergshanteringen”). En sökträff ger information om personens för- och efternamn, titel samt i vilket häfte och på vilka sidor nekrologen är införd. Personerna är listade alfabetiskt på sidor dit du klickar dig fram via efternamnets begynnelsebokstav. Läs mer här.

Hvar 8 Dag, porträtt 1900-1932 Registret hänvisar till 45 590 porträtt tryckta i veckotidningen Hvar 8 Dag under åren 1900-1932. Den kompletta utgivningen omfattade 35 årgångar 1899-1933, 31 av dessa finns i föreningens bibliotek. En sökträff ger information om personens för- och efternamn, titel och hemort samt i vilken årgång och på vilken sida porträttet är tryckt. Personerna är listade alfabetiskt på sidor dit du klickar dig fram via efternamnets begynnelsebokstav. Läs mer här.