Släktnamnsregister

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V/W X Y Z Å/Ä Ö

Detta är ett äldre register  med cirka 25 000 släktnamn noterade på kort samlade i ett kartotek på Genealogiska Föreningens expedition. Arbetet med det påbörjades redan 1933. Namnen hänvisar till tryckt litteratur och handskriftssamlingar, vissa som finns i s k Hängmappsarkivet.

Nyckel till släktkartoteket:

  • Blått kort/Tryckt källa = Bok eller pärm hos GF eller i annat bibliotek. Kan även handla om påbörjade släktutredningar.
  • Vitt kort/Handskriven källa = Handskrift hos GF eller i annat bibliotek.
  • ”GFs släktarkiv” eller ”Mapparkivet” = Handskrivna anteckningar/urklipp finns i GFs så kallade Hängmappsarkiv.
  • ”Antavlor” betyder att det finns en eller fler antavlor i arkivet kopplade till namnet.

För närmare uppgifter om mer exakta hänvisningar på korten kontakta GFs exp.