Släkt och Hävd samt Svensk Genealogisk Tidskrift

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-21)

Sök bland cirka 100 000 poster i ett gemensamt register för tidskrifterna Släkt och Hävd 1950:nr 1-2012:nr 2 och Svensk Genealogisk Tidskrift 2007:nr 1-2011:nr 2.

Släkt och Hävd har givits ut av Genealogiska Föreningen sedan 1950, med ett uppehåll efter nr 2004:1 fram till 2008 då man i samband med att föreningen firade 75 år gav ut ett jubileumsnummer och därmed åter kom igång med utgivningen. Svensk Genealogisk Tidskrift gavs ut av Svenskt Genealogiskt Samfund åren 2007-2015 och har givits ut av Genealogiska Föreningen sedan januari 2016.

Sök på personerna i artiklarna

 

Registreringarna du söker på är uppbyggda utifrån modellen:
  efternamn + förnamn + patronymikon + titel
Födelseår, dödsår, levnadsår och giftermål är också många gånger registrerade. Studera sökträffarna nedan (under sökrutan) och utforma din sökning utifrån valda delar av dem, också inklusive mellanslag (eller ”%”). Söktips: var generös med att använda tecknet ”%”, det ersätter allt ifrån 0 till många tecken. Om du skall söka på till exempel ”Andersdotter” sök då med fördel på ”Andersd%r” så får du träff både på ”Andersdotter” och ”Andersdtr”.
Sökträffar kan se ut så här:
  ”Bagge Per Nilsson soldat”
  ”Anders Gustaf Andersson f 1817 torpare”
  ”Anna Bertilsdotter 1654-1736 g m Lars Abrahamsson”
  ”Annika Håkansdotter 1760-1817 g m Daniel Nilsson”
  ”Bergquist Kerstin f 1817 g Landergren”


Sök på artikel eller författare

 

Författare är registrerade i formatet: efternamn + förnamn
Sök i den ordningen, till exempel: Möller Pontus, Hellerström Erik och så vidare. Eller sök på enbart efternamn. 


Sök på häfte

 

Om du söker ett häfte av Släkt och Hävd skriv årtal + kolon + nummer i sökrutan, exempelvis 1954:2-3, 1970:1. Om du söker ett häfte av Svensk Genealogisk Tidskrift inled med att skriva SGT och sedan år och nummer, exempelvis SGT 2011:2. För att få sökträff behöver du skriva ett mellanslag mellan SGT och året.