Likpredikningar 1600-1800-tal

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-21)

På medlemssidorna kan du söka personer i den omfattande samling med 1101 tryckta likpredikningar som finns i Genealogiska Föreningens arkiv.

Om sökträffarna
De sökträffar du får är klickbara och när du öppnar en träff hittar du information om huvudpersonen i predikan (förnamn och efternamn), information om händelsen (oftast: begravning), ett datum, ett tryckår, en författare, hänvisning till var i Genealogiska Föreningens arkiv dokumentet förvaras och lite annat. Här visas ett exempel på en sökträff (något beskuren):

Om samlingen
Samlingen omfattar huvudsakligen 1600-, 1700- och 1800-talen men uppgifter finns också från sent 1500-tal och tidigt 1900-tal. Händelserna är främst begravningar men i samlingen finns också uppgifter om några vigslar och även andra händelser. Tänk på att fler personer än huvudpersonerna ofta finns nämnda i handlingarna.

Om likpredikningar
Likpredikningar hölls – som begreppet antyder – på begravningar. De tryckta likpredikningarna hade sin blomstringstid under 1600- och 1700-talen. Ofta innehåller de en avdelning med personalia, i vilka återkommande inslag var redogörelse för släkt och föräldrar, födelse, uppväxt och utbildning, utförda gärningar samt mottagna hedersbetygelser.

När en likpredikan var tryckt kunde den nå ut till långt fler personer än de som var närvarande vid begravningen. Göran Stenberg, som 1998 skrev en doktorsavhandling om likpredikningar och gravtal, uppfattar att vissa personer också syns ha samlat på likpredikningar. Utöver det sociala intresset att inhämta kunskap om en avliden persons familj och personliga historia verkar en orsak till de tryckta likpredikningarnas spridning vara att texterna tjänade som religiös uppbyggelseläsning. Blir du nyfiken på att veta mer? I Svenska Litteratursällskapets tidskrift Samlaren trycktes 1999 en recension av Göran Stenbergs doktorsavhandling Döden dikterar. En studie av likpredikningar och gravtal från 1600- och 1700-talen.

Genealogiska Föreningens samling med likpredikningar är jämförelsevis omfattande. Några andra samlingar med likpredikningar finns på Kungliga biblioteket, Örebro stadsarkiv och Uppsala universitetsbibliotek.