Databaser med avskrift av källa

Under denna rubrik finner du de av Genealogiska Föreningens databaser som leder dig fram till en avskrift ur originalhandlingen.

För att få tillgång till databaserna krävs medlemsskap och att du har loggat in på medlemssidorna, undantaget Historiska marknadsdagar som är öppen att söka i. Som besökare och icke medlem kan du via länkarna nedan få en grundligare information om varje enskild databas.

Familjenotiser Post- och Inrikes Tidningar 1760-1860 Databasen innehåller 258 000 familjenotiser där efternamn, förnamn, titel, händelse, datum, årgång på tidningen samt tidningens sidnummer har skrivits av. Databasen är sökbar via klickbara länkar innehållande första och sista efternamnet på varje sida. Läs mer här.

Familjenotiser Göteborgs Nyheter 1765-1845 Databasern innehåller 35 000 familjenotiser där efternamn, förnamn, titel, händelse, datum, årgång på tidningen samt tidningens sidnummer har skrivits av. Databasen är sökbar via klickbara länkar innehållande första och sista efternamnet på varje sida. Läs mer här.

Familjenotiser Lunds Weckoblad 1775-1830 Databasen innehåller 13 000 familjenotiser där efternamn, förnamn, titel, händelse, datum, årgång på tidningen samt tidningen sidnummer har skrivits av. Databasen är sökbar via klickbara länkar innehållande första och sista efternamnet på varje sida. Läs mer här.

Familjenotiser Norrköpings Tidningar 1758-1800 Databasen innehåller 29 000 familjenotiser där efternamn, förnamn, titel, händelse, datum, årgång på tidningen samt tidningens sidnummer har skrivits av. Databasen är sökbar via klickbara länkar innehållande första och sista efternamnet på varje sida. Läs mer här.

Dödsnotiser Stockholms Weckoblad 1745-1776 Databasen innehåller 40 000 poster där efternamn, förnamn, titel, eventuell släktskap till den avlidne, församling i Stockholm, död före (datum) samt årgång och nummer på tidningen har skrivits av. Registrering på individnivå pågår och en stor del av databasen är sökbar i ett sökprogram. Antal registrerade poster redovisas i räkneverk på hemsidan. Läs mer här.

Skilda i Stockholm 1794-1916 Databasen innehåller 14 440 poster från 7 220 skilsmässor i Stockholms stad, där efternamn, förnamn på båda parter, mannens titel samt skilsmässans beslutsdatum har skrivits av. Källan är protokoll i Stockholms stads konsistories arkiv. Databasen är färdigregistrerad och posterna sökbara i sökprogram. Läs mer här.

Historiska marknadsdagar Här kan du söka på marknadsplatser förr och marknadsdagar förr. Du söker via en nordenkarta som du zoomar in på och klickar dig vidare, eller direkt i databasen där du kan söka på namn, datum, län med mera.