Genealogiska Föreningen: Föreningsarkivet

GFs verksamhet finns dokumenterad i föreningsarkivet. Det består dels av de vanliga handlingar som återfinns i ett föreningsarkiv, men här finns även mycket material som kan användas för att få kunskap om den svenska släktforskarrörelsens historia.

Sedan starten 1933 har dock GF även skapat samlingar och register för att underlätta för släktforskare. Det är den absolut största delen av föreningsarkivet och omfattar idag ca  52 hyllmeter samt ett stort antal kortregister. I GF arbetar sedan 15 år med att att såväl digitalisera (fotografera/skanna) som digitalisera (skapa digitala register) till dessa samlingar och gör detta tillgängligt (främst på våra medlemssidor).

GFs samlingar och register finns i föreningsarkivet under signum F1 och F2 (se nedan). Länkar leder till ytterligare information på hemsidan:

Arkivförteckning

A Protokoll
A1 Årsmötesprotokoll
A2 Styrelseprotokoll
A3 Protokoll styrelsens arbetsutskott
A4 Övriga protokoll
B Utgående handlingar 
B1 Verksamhetsberättelser
B2 Publikationer
B2A Arkivexemplar GF:s medlemsblad
B2B Arkivexemplar Släkt och hävd (SoH)
B2C Arkivexemplar ”GF-aktuellt” (GFA)
B2D Arkivexemplar ”Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen”
B2E Arkivexemplar ”Genealogiska Föreningens släktböcker”
B2F Arkivexemplar ”Svenska släkter”
B2G Arkivexemplar ”Svensk Genealogisk Tidskrift”
D Liggare och register 
D1 Medlemsregister
D2 Besöksliggare
D3 Ämbetsarkiv för ”Släktforskarnas arkiv och bibliotek”
D3A Ämbetsarkiv för ”Släktforskarnas arkiv och bibliotek”: Arkivet
D3B Ämbetsarkiv för ”Släktforskarnas arkiv och bibliotek”: Biblioteket
D4 Kalendarier
D5 Försäljning av dubbletter
E Inkomna handlingar
E1 In- och utgående korrespondens
F Handlingar ordnade efter ämne 
F1 Samlingar skapade av GF 
F1A Familjenotiser (har tidigare kallats för ”Tidningsklipp ordnade efter släktnamn” och ”Klipparkivet”)
F1B Hängmappsarkivet
F1C Invandrade släkter
F1D Samling av släktforskningsblanketter
F1E Översiktsförteckningar över Sveriges kyrkoarkiv 1600-talet – 1860
F2 Register skapade av GF 
F2A Antavleregister (röda kort)
F2B Stamtavleregister (röda kort)
F2C Geografiskt register (vita kort)
F2D  Släktnamnsregister (blå/vita kort)
F2E Register till personella notiser m.m. i Post- och inrikestidningar
F2F Personregister över likpredikningar och verser över enskilda

  • Observera att F2F Personregister över likpredikningar och verser över enskilda är ett personregister över likpredikningar som finns hos KB. Inga av dessa likpredikningar finns alltså hos GF. Den personförteckning över likpredikningar som finns på öppna sidan omfattar de likpredikningar som finns i GF:s Hintzesamling. De finns alltså fysiskt hos GF.

F2G Register till personnotiser i ”Stockholms Weckoblad” 1745-1774
F2H Register till genealogiska handskriftssamlingar m.m.
F2I Register över släktföreningar
F2J Författarregister och förkortningar
F2K Register till personella notiser m.m. i Lunds Weckoblad
F2L Register till personella notiser m.m. i Göteborgs Nyheter
F2M Register till personella notiser m.m. i Norrköpings Tidningar
F2N Register till personella notiser m.m. i Karlskrona Veckoblad
F3 Handlingar rörande olika projekt och verksamhetsgrenar intill 2005 
F3A Handlingar rörande jubileer
F3B Handlingar rörande bildandet av Sveriges släktforskarförbund
F3C Handlingar i olika ämnen 1933–2005
F4 Handlingar rörande olika projekt och verksamhetsgrenar efter 2005 
F4A Produkter
F4B Register
F4C Arbetsgrupper
F4D Projekt
G Räkenskaper 
G1 Bokslut
G2 Diverse ekonomiska handlingar
G3 Verifikationer
K Fotografier
K1 GF:s samling av fotografier från verksamheten
L Trycksaker
L1 Tidningsklipp om GF och släktforskning
Ö Föremålssamling