Genealogiska Föreningens arkiv

Sedan starten 1933 har GF skapat samlingar och register för att underlätta för släktforskare – idag 52 hyllmeter. GFs samlingar och register finns i föreningsarkivet under signum F1 och F2 och innehåller följande delar (länkarna leder till ytterligare information på hemsidan):

F Handlingar ordnade efter ämne
F1 Samlingar skapade av GF
F1A Familjenotiser (har tidigare kallats för ”Tidningsklipp ordnade efter släktnamn” och ”Klipparkivet”)
F1B Hängmappsarkivet
F1C Invandrade släkter
F1D Samling av släktforskningsblanketter
F1E Översiktsförteckningar över Sveriges kyrkoarkiv 1600-talet – 1860

F2 Register skapade av GF
F2A Antavleregister (röda kort)
F2B Stamtavleregister (röda kort)
F2C Geografiskt register (vita kort)
F2D  Släktnamnsregister (blå/vita kort)
F2E Register till personella notiser m.m. i Post- och inrikestidningar
F2F Personregister över likpredikningar och verser över enskilda
F2G Register till personnotiser i ”Stockholms Weckoblad” 1745-1774
F2H Register till genealogiska handskriftssamlingar m.m.
F2I Register över släktföreningar
F2J Författarregister och förkortningar
F2K Register till personella notiser m.m. i Lunds Weckoblad
F2L Register till personella notiser m.m. i Göteborgs Nyheter
F2M Register till personella notiser m.m. i Norrköpings Tidningar
F2N Register till personella notiser m.m. i Karlskrona Veckoblad

Observera att F2F Personregister över likpredikningar och verser över enskilda är ett personregister över likpredikningar som finns hos KB. Inga av dessa likpredikningar finns alltså hos GF. Den personförteckning över likpredikningar som finns på öppna sidan omfattar de likpredikningar som finns i GF:s Hintzesamling. De finns alltså fysiskt hos GF.