Nätpublikationer – SGS

Nedanstående skrifter är producerade av SGS (Svenska Genealogiska Samfundet) mellan åren 2005-2009. Skrifterna har tagits över av GF 2016.

Småskrifter (pdf)

Detta är en publikationsform för mindre genealogiska arbeten om varierande ämnen. Det kan exempelvis röra sig om person-, gårds- eller bygdegenealogier, helt fristående artiklar eller artiklar tänkta att ingå som delar i större arbeten.

2009
Ludmila Werkström, Ryska utredningskommissionen 1919.

2007
Stig Östensson, Spånor från min verkstad, 2005-07-16.

2006
Inga nummer kom ut.

2005
Michael Lundholm, Ryttaren Nils Fortmejer, 2005-05-23.

Michael Lundholm, Karna Nilsdotter i Stoby (L), 2005-08-14.

Anders Ryberg, Peder Staffansson (tjurhuvud?), 2005-08-15.

Michael Lundholm, Carl Gustaf Jonsson och hans ättlingar, 2005-08-15.

Genealogiska nätbiblioteket

Originaltexten görs tillgänglig i tekniskt moderniserad form för att man ska kunna använda datorhjälpmedel som sökning osv, och också i skannad form så att man kan få en uppfattning om hur ursprungstexten såg ut. För publikationer i den här serien kan eventuella rättelser och kompletteringar lämnas i en bilaga redan vid första publiceringen.

Anders Winroth, Persbo, 2005-05-15.

Karl-Henrik Karlsson, Tre rosor, 2005-05-15.

Karl-Henrik Karlsson, Axelssönernas släktskap med Bondeätten, 2005-05-30.

Karl-Henrik Karlsson, Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt, 2005-05-30.

Elisabeth Thorsell, Drama i Överum 1884, 2005-06-21.