SGS Nätpublikationer

Svenska Genealogiska Samfundet (SGS) producerade mellan åren 2005–2009 ett par digitala skriftserier. I samband med att GF 2016 tog över Svensk Genealogisk Tidskrift från SGS, som då lades ned, åtog sig GF att tillgängliggöra nätpublikationerna på sin hemsida.

Nätpublikationerna bestod av tre serier: Småskrifter, Genealogiska nätbibiloteket samt Metodik och hjälpmedel. Den senare serien var främst inriktad på hjälpmedel att producera nätpublikationerna och redovisas inte här.

Småskrifter

Detta var en publikationsform för mindre genealogiska arbeten om varierande ämnen. Det kan exempelvis röra sig om person-, gårds- eller bygdegenealogier, helt fristående artiklar eller artiklar tänkta att ingå som delar i större arbeten.

2009

2007

2006

  • Inga nummer kom ut.

2005

Genealogiska nätbiblioteket

Originaltexten gjordes tillgänglig i tekniskt moderniserad form för att man ska kunna använda datorhjälpmedel som sökning osv, och också i skannad form så att man kan få en uppfattning om hur ursprungstexten såg ut. För publikationer i den här serien kunde eventuella rättelser och kompletteringar lämnas i en bilaga redan vid första publiceringen.

2005