Familjenotiser Lunds Weckoblad 1775-1851

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

På medlemssidorna kan du bläddra i databasen med avskrifter av familjenotiser ur Lunds Weckoblad och Nytt och Gammalt för åren 1775-1851.

Databasen och materialet
Databasen innehåller avfotograferade handskrivna sidor med avskrifter av 13 000 familjenotiser ur Lunds Weckoblad och Nytt och Gammalt 1775-1851 ordnade alfabetiskt på efternamn.

Första numret av Lunds Wecko-Blad utkom 5 januari 1775. Åren 1783-1812 kallades tidningen Nytt och gammalt och från 1813 Lunds Weckoblad Nytt och gammalt.

Avskrifterna gjordes i Genealogiska Föreningens regi 1961. Åren 2012-2013 digitiserades sidorna i denna samling och bilden på varje avfotograferad sida gavs ett namn, tillika en klickbar länk, innehållande det första och sista efternamnet på sidan.

Så här söker du
Du söker i databasen genom att klicka dig fram till rätt digitiserad sida. Börja med att klicka på begynnelsebokstaven i det efternamn du söker. På den sida du då får upp (innehållande alla länkar med namn som börjar på a, b, c och så vidare) kan du leta fram de sidor som innefattar det efternamn du söker. Om du till exempel söker en person med efternamnet Malmsjö klickar du först på bokstaven ”M” och på nästa sida på länken Malmros-Malmstein. På den sida du nu kommer till kommer du finna tre notiser med efternamnet Malmsjö/Malmsioe.

Varje avskrift du hittar ger dig uppgift om en persons för- och efternamn, titel, många gånger ett datum samt uppgift om den händelse som föranlett notisen. I kolumner längst till höger på sidan finner du årtalet då notisen publicerades samt, för perioden 1775-1809 sidnumret där notisen återfinns (sidnumren löpte över hela årets utgivning), och från 1810 i stället tidningens löpnummer det året.

(Om du stöter på rader med notiser avskrivna ur Götheborgs Nyheter och undrar varför de är i denna samling så kan det vara bra att känna till att raderna helt enkelt bara klistrats in på fel ställe – du kan helt nonchalera dem. I samlingen Familjenotiser Götheborgs Nyheter 1765-1848 finns de i efterhand införda på kompletteringssidor.)

När du har fått en sökträff så har du i grunden fått all information som finns i den tryckta tidningen, men öppna gärna Kungliga bibliotekets söksida för digitaliserade tidningar, https://tidningar.kb.se/, och sök dig fram till rätt nummer av tidningen så att du kan läsa notisen i original. På Kungliga bibliotekets söksida får du söka i Lunds Weckoblad för åren 1775-1782 och 1813-1851 samt i Nytt och Gammalt för åren 1783-1812.