GF under pandemin – öppet och stängt

GF:s lokaler berörs av de skärpta riktlinjerna i Stockholms län.

Efter att GF har haft öppet på prov i ett par veckor, har Folkhälsomyndigheten meddelat skärpta riktlinjer. GF:s lokaler kommer att vara stängda så länge dessa gäller.

Pandemin har inneburit en hel del förändringar för många föreningar och även för GF, men oftast till det bättre för GF:s medlemmar! I stället för föredrag och släktforskarkaféer i våra lokaler i Sundbyberg ställde vi om redan i mars. Då började vi med digitala videomöten, som för våra medlemmar i hela landet (och utomlands!) innebar att GF blev mycket mer tillgängligt och att vi kan ta del av det rika utbudet hemifrån.

Det har slagit så väl ut att vi kommer att fortsätta erbjuda möjligheten att delta i våra möten digitalt, samtidigt som mötena förhoppningsvis också kan hållas samtidigt i lokalerna.

I början av oktober provade vi att hålla öppet i lokalerna på tisdagar för medlemmar, för att de skulle kunna besöka GF:s bibliotek och arkiv samt utnyttja forskardatorerna. Vi följer FHM:s riktlinjer och har anpassat arbetsplatserna efter dessa. Tyvärr skärptes riktlinjerna den 29 oktober och vi valde då att stänga ner lokalerna så länge dessa skärpta riktlinjer gäller. Vi hoppas att vi snart kan öppna upp för besök igen!

Trots att lokalerna är stängda för besök så är det full fart på verksamheten! Vi fortsätter vårt digra program med digitala föredrag och släktforskarkaféer, se program på medlemssidorna. Där finns även inloggningslänkar till mötena. Föredragen och kaféerna filmas och läggs ut på medlemssidorna under rubriken Föredrag-video.

Det är även full fart på våra volontärer som registrerar Inrikes pass, Skolmatriklar och Familjenotiser/Dalslänningen. Registreringsarbetet görs på distans. Vill du hjälpa till eller har frågor om samlingarna eller verksamheten så kan du mejla oss på gf@genealogi.net.

                                                                                                             Malle Caesar

 

Succé för Digitala Släktforskardagen!

Lördagen den 24 oktober anordnade Genealogiska Föreningen tillsammans med fem andra rikstäckande föreningar en digital avgiftsfri släktforskardag. Resultatet blev överväldigande och antalet anmälda var 2 272 personer, varav 480 var medlemmar i GF. Vi ville dela med oss av de erfarenheter och den kunskap som byggts upp i föreningarna under åren. Många deltagare har hört av sig med mycket positiva tillrop om både innehåll och upplägg!

Programmet var späckat med ett 20-tal livesända sessioner den 24 oktober, vid sidan av drygt 40 i förväg inspelade föredrag, som alla är tillgängliga för deltagarna till och med den 30 november. GF bidrog med 20 filmer, av de totalt cirka 175 filmer, som även finns tillgängliga för GF:s medlemmar på medlemssidorna sedan tidigare. Några nyinspelade filmer om vår verksamhet kan du se här. Tips: Missa inte Johans presentation av GF:s digitala arkiv och hur man bäst söker i dem!

GF höll i följande sessioner under den 24 oktober:

 • Inrikes pass, Hans Hanner och Mats Johansson
 • Skolmatriklar – ett GF-projekt, Hans Hanner och Erik Mouwitz
 • Släktforskarkafé med Olle & Michael – ta med dina frågor så diskuterar vi dem, Olle Elm och Michael Lundholm
 • Fråga GF, Malle Caesar med flera

Som medlem i GF kan du se dessa filmade sessioner även efter den 30 november på medlemssidorna.

Samarbetet mellan oss arrangerande föreningar fungerade mycket bra och gav mersmak – preliminärt har vi bokat in en ny digital släktforskardag den 17 april!

Arrangörer: Genealogiska Föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsläktsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.                                                                                                                                             Malle Caesar

 

Välkommen till digitala släktforskardagen 24 oktober 2020

Den digitala släktforskardagen arrangeras av Genealogiska föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsläktsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.

OBS! STÄNGT FÖR NYA ANMÄLNINGAR!

Ladda ner programmet här! 

Program

Live sessioner – videomöten den 24 oktober
(samtliga sessioner filmas och finns tillgängliga för anmälda deltagare 1 – 30 november)

09.00 – 09.45

Grundläggande användning av släktdatabasen Disbyt, en sökbar databas med 41 miljoner poster, som innehåller 75 % av Sveriges historiska befolkning under perioden 1750 – 1900. Olle Olsson, DIS

Inrikes pass – ett GF-projektet med ambitionen att skapa ett sökbart personregister till den omfattande mängd arkivhandlingar som dokumenterar resandet förr. – Hans Hanner och Mats Johansson, GF

10.00 – 10.45

FFS databas och publikationer – Örjan Hedenberg och Mari Anne Roslund, FFS

Gyllenåder, saltfluss och moderpassion, gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa? – Olof Cronberg, DIS

 11.00 – 11.45

Skolmatriklar, ett GF-projekt med ambitionen att skapa ett sökbart personregister i skolmatriklar från ett 50-tal högre allmänna läroverk från tidigt 1600-tal fram till 1900.
Hans Hanner och Erik Mouwitz, GF

Släktforskning i Finland. Workshop – Marianne Jonasson, Släktakademien

DNA och Disbyt, två hjälpmedel i släktforskningen som kan synkas – Eva Dahlberg, DIS

12.00 – 13.00          LUNCHPAUS

13.00 – 13.45

JewishGen, hur finner jag mina judiska anor, Thomas Fürth, Anna Langaard och Gun Moll, Judiska släktforskningsföreningen

Släktforskarcafe´ med Olle och Michael. Ta med dina frågor så diskuterar vi dem! – Olle Elm och Michael Lundholm, GF

Hitta dina nu levande släktingar, bl a med hjälp av DNA och 1900-talsforskningEva Edberg och Stefan Escher, Släktakademien

14.00 – 14.45

Vad vill du veta om vallonforskning? – Anders Herou, Lars Hansén och Robert Mattson, SVÄ

Grundläggande om kartor i Disgen – Lena Ringbrant-Ekelund, DIS

15.00 – 15.45

Släktforskarcafé med Släktakademien. Tema: Gårdar. – Eva Edberg, Marianne Jonasson och Stefan Esche

Släktforskning med Disgen. Ett kraftfullt program för registrering och presentation av din släktforskning – Torgny Larsson, DIS

16.00 – 16.30

Fråga föreningarna:
GF – Genealogiska föreningen
DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen
FFS – Föreningen för Smedsläktsforskning
Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
Svenska Släktakademien
SVÄ – Sällskapet Vallonättlingar

*********************** 

Inspelade filmer och föredrag
(filmerna är tillgängliga för anmälda deltagare 24 oktober – 30 november 2020)

Från Genealogiska föreningen GF:

 1. GF:s bibliotek och arkiv – Mats Lundell och Michael Lundholm
 2. GF:s digitala databaser – Johan Lagerros
 3. GF:s filmade föredrag – Malle Caesar
 4. GF:s uppdragsforskning – Edit Holmqvist intervjuas av Thomas Fürth
 5. Släkt och Hävd + Hur skriver man en släktartikel – Maria Wallius, Magnus Bäckmark med flera
 6. Svensk Genealogisk Tidskrift – Michael Lundholm

Ett urval av GF:s filmade föredrag:

 1. DNA: mtDNA och sedan? – Magnus Bäckmark
 2. DNA: Okänd mor Johanna – Magnus Bäckmark
 3. DNA: Jakten på farfars farfar – Christer Carmevik
 4. DNA: Okänd fader okänd – Ralf Wrangö
 5. Utanförskapets villkor – Thomas Fürth
 6. Fader okänd – Elisabeth Reuterswärd
 7. Prostitutionen i Sverige under 1800-talet – Anna-Karin Westerlund
 8. Farmors fars föräldrar okända – Carolyn Östberg
 9. Älvsborgs andra lösen. Det tidiga 1600-talets flyttade, vigda och döda – Martin Andersson
 10. Präster i släkten? – Jan Appelquist
 11. Årliga uppgifter i mantalslängderna – Magnus Bäckmark
 12. Landskapshandlingar – Olle Elm
 13. Hur hittar jag min soldat? – Mats Johansson
 14. Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker – Michael Lundholm
 15. Domstolsarkiven för släktforskare – Claes Westling
 16. En fjäder i hatten. Hilda Ahnfelt och Stockholms Plymfabrik – Chris Bingefors
 17. De blev Stockholmare. Några borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm – Thomas Fürth
 18. Äktenskap mellan adliga och ofrälse under stormaktstiden – Julia Grauers
 19. Mer kött på benen. Arkiven som ger dina släktingar liv – Fredrik Mejster

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS:

 1. Film om utställningenSläktforskning – Inte bara namn och årtal”

Från Föreningen för Smedsläktsforskning FFS:

 1. Varför är smeder intressanta?– Örjan Hedenberg
 2. Hammarting och mantalslängder, alternativa källor – Mari-Anne Roslund 

Från Judiska släktforskningsföreningen i Sverige:

 1. Boktjuvarna – Anders Rydell och Reneé Hirschfeld
 2. En resa från Haga norra till Europas metropoler och byar – Thomas Fürth
 3. En elegant dam med plym i hatten – Thomas Fürth
 4. Genealogy Death Match. Släktforskartävling mellan Randy Schoenberg och Jarrett Ross (på engelska)

Från Svenska Släktakademien:

 1. Svenska Släktakademien, en presentation
 2. Soldatforskning – Eva Edberg
 3. NAD och ämnesområdena på Riksarkivet – Marianne Jonasson
 4. Bouppteckningar – Marianne Jonasson
 5. Att forska i städer – Eva Edberg

 Från Sällskapet Vallonättlingar SVÄ:

 1. Vallon 6. Här hittar du dina valloner – Anders Herou
 2. Vallonernas anställningskontrakt, översatta originalkontrakt från 1600-talet – Lars Hansén
 3. Våra böcker: Vallonska rötter och boken om Lövsta bruk – Robert Mattson
 4. Vallonforskning, hur gör man? – Robert Mattson
 5. Om Sällskapet Vallonättlingar, medlemskap och verksamhet – Anders Herou
 6. Varför valloner i Sverige? Historisk bakgrund – Lars Hansén
 7. Några bortglömda vallonyrken: bokare, malmvaskare, uppsättare och andra – Lars Hansén

******************

Medverkande i live sessioner – videomöten:

Malle Cæsar, vice ordf. GF, projektledare Familjenotiser och Filmade föredrag
Olof Cronberg, DIS, läkare och författare till Gamla tiders sjukdomsnamn, 2018.
Eva Dahlberg, vice ordf. DIS.
Eva Edberg, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Olle Elm, GF, medlem av Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, redaktionsråd.
Stefan Escher, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Thomas Fürth, ordf. GF och Judiska sf, författare till Judisk släktforskning, 2020.
Hans Hanner, styrelseledamot GF, projektledare Inrikes pass och Skolmatriklar.
Lars Hansén, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
Örjan Hedenberg, vice ordf. FFS
Anders Herou, ordförande i Sällskapet Vallonättlingar
Mats Johansson, GF, projektmedlem, tidigare programansvarig.
Marianne Jonasson, Släktakademien, expert på Finlandsforskning och kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Anna Langaard, styrelseledamot Judiska sf.
Torgny Larsson, DIS, Disgen-fadder.
Michael Lundholm, kassör GF, Örnbergstipendiat, författare till Källkritik och källhänvisningsar, 2016.
Robert Mattson, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
Gun Moll, sekreterare Judiska sf.
Erik Mouwitz, GF, projektmedlem, Skolmatriklar
Olle Olsson, DIS, Disbytombud.
Lena Ringbrant-Ekelund, DIS, Disgen-fadder.
Mari Anne Roslund, ordf.  FFS.

 

Instruktioner för att använda Zoom och Google Meet:

Zoom: https://www.dis.se/zoom-intro

Google Meet: https://support.google.com/meet#topic=7306097