GF flyttar

Genealogiska Föreningen, liksom övriga föreningar på Anderstorpsvägen 16 i Solna, har blivit uppsagd från sina nuvarande lokaler, som ska vara utrymda senast 30 april!

Vi har hittat nya fräscha lokaler i Marabouhuset på Löfströms allé 7 i Sundbyberg, som vi tror kommer passa vår verksamhet och våra besökare utmärkt. Men det innebär ett stort jobb att flytta bibliotek och samlingar. Det är alltså samma adress som vi hade tidigare men i en annan del av huset. Besök i Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek kan därför komma att begränsas från och med mars månad. Vi planerar en stor invigningsfest i de nya lokalerna i maj. Vi återkommer om datum.

OBS! Vi kommer att hålla igång programverksamheten som planerat under våren, även våra databaser och filmer är tillgängliga som vanligt, det går bra att beställa produkter i webbutiken och vi svarar på mejl under hela tiden. Vi kommer även att hålla öppet vissa extra kvällar i februari och mars för besökare.

Närmare detaljer om flytten kommer fortlöpande att finnas i GFA och på hemsidan.

Thomas Fürth, ordförande

4:e släktforskarseminariet 26 januari 2019

Välkomna till 4:e släktforskarseminariet hos GF. Tanken med seminariet är att släktforskare presenterar släktforskningsresultat för andra släktforskare så att resultaten kan diskuteras. Presentatörerna har också åtagit sig att skriva en artikel till antingen Släkt och Hävd eller Svensk Genealogisk Tidskrift där resultaten presenteras.

Årets program ser ut så här:

  • 10.30: Per-Olof Åstrand (Trondheim): »Vilken Sven Sundberg var far till ärkebiskop Anton Niklas Sundberg?«
  • 11.30: Sven Wallerstedt (Göteborg), Martin Edgelius (Katrineholm) och Niklas Kant (Stockholm): »Några märkliga öden med anknytning till Orresta i Flen från 1600/1700-talet«
  • 13.00: Ulf Berggren (Stockholm): »Ett projekt om godsanställda med släktnamn«
  • 14.00: Thomas Fürth (Stockholm): »Cöhler, Eckstein, Horneij och andra tyska släkter i det sena 1600 – och det tidiga 1700 – talets Stockholm – rikt med olika slag av källor men ett pussel att få ihop det«

Arrangemanget sker i lokalen på Anderstorpsvägen 16. Vi öppnar kl 10.00 och stänger 15.00. Samlingarna och datorerna är tillgängliga under dagen för egen forskning. Under dagen kan man köpa fika etc.

Lördagsöppet och arbetsdag 27 oktober

Kommande lördag håller vi öppet 10-15 i föreningslokalen på Anderstorspvägen 16 i Solna för alla medlemmar och andra intresserade. Under dagen har vi en så kallad arbetsdag då alla medlemmar är välkomna att arbeta med de olika föreningsprojekten.

Har du inte varit med tidigare, kom och se vad du kan bidra med!

Under dagen håller vi på med

  • registrering av inrikes pass,
  • registrering av skolmatriklar,
  • skanning av vårt hängmappsarkiv,
  • registrering av böcker, tidskrifter och andra skrifter i biblioteket och
  • ordnar och förtecknar föreningens och enskilda arkiv.

Kom och hjälp till med vad du tycker är roligt.

Under dagen är förstås våras samlingar och forskningsdatorer öppna för våra medlemmar.