7:e Släktforskarseminariet 28 januari 2023 12.00–1600

»Släktforskning utan kyrkböcker«

Plats: Hybridmöte i lokalen och på Zoom. Medlemmar i GF kan hämta länk på medlemssidorna och ICKE-medlem kan mejla boka@genealogi.net och efterfråga länk så kommer den utan kostnad på mejl.

Vi har samlat fem släktforskare med kunskap från olika delar av landet som i fyra sessioner kommer att berätta om hur de arbetar med dessa källor och vilka deras erfarenheter är. Inriktningen avsedd att vara mot metod snarare än resultat.

Program
12.00–12.45 Torbjörn Näs (Mora) och Stefan Jernberg (Säter).
Både Torbjörn och Stefan är båda kända för sin genuina kunskap om Dalarna under äldre tid.

13.00–13.45 Thomas Sverker (Borås)
Thomas är känd för sin genuina kunskap om Hälsingland i äldre tid och har publicerat en rad resultat framförallt i SGT, SoH samt SFÅ.

14.00–14.45 Olle Elm (Lindome)
Olle är en känd smålandsforskare med inriktning mot Smålands nordvästra härader. Han har också sedan lång tid gjort sina forskningsresultat tillgängliga i SGT, SoH samt SFÅ. 

15.00–15.45 Michael Lundholm (Vällingby)
Michael har forskat om namnsläkter (främst Frunck och Behm före 1750) i olika delar av landet men fokuserar nu på Björnlunda socken i Daga härad i Södermanland där forskningen är inriktad på tiden före kyrkböckernas start på 1730- och 1760-talen. 

Förr eller senare råkar alla släktforskare ut för att kyrkböckerna i någon mening tar slut. Det kan inträffa under 1800-talet men mer vanligt under 1700-talet och (förstås) alltid senast någon gång under 1600-talet. Kyrkböckerna blev nationellt reglerade med Kyrkolagens införande 1686 men det fanns inga regleringar om vad som skulle sparas och många handlingar slängdes när de inte behövdes. Beroende vilket geografiskt område man håller på med skiftar det vad det var som sparades och vad som slängdes. I vissa fall stod bränder, i vissa fall ganska sent under 1800-talet, och andra olyckor för »gallringen«. De källor släktforskaren då måste gå till är mantalslängder och domböcker. Men det finns också andra källor särskilt när man kommer till 1600-talet. De militära arkiven är ofta en guldgruva och jordeböckerna kan ofta ge mer information, i vart fall tillbaka till ungefär 1630. Om man ska tillbaka till källor som daterar sig till före 1630 är det framför allt de så kallade landskapshandlingarna man måste studera.

Det är dessa källor som 7:e släktforskarseminariet kommer att handla om.

Man kan delta på plats i lokalen i Sundbyberg eller via Zoom. Medlemmar i GF kan hämta länk på medlemssidorna och ICKE-medlem kan mejla boka@genealogi.net och efterfråga länk så kommer den utan kostnad på mejl.

Festskrift. Släkthistoriska studier tillägnade Urban Sikeborg på hans 60-årsdag 7 juli 2023

Utvalda

Genealogiska Föreningens tidskrifter (Släkt och Hävd, Svensk Genealogisk Tidskrift och Släkthistoriska Studier) förbereder en festskrift för att hedra Urban Sikeborg inför hans 60 årsdag 7 juli 2023. Ett antal författare har inbjudits att komma med bidrag och alla accepterade artiklar produceras som en helt digital skrift och publiceras på den digitala plattform som Släkthistoriska Studier använder. Utvalda artiklar kommer att publiceras i Svensk Genealogisk Tidskrift. Redaktörer för festskriften är redaktörerna för GFs tidskrifter Per-Olof Åstrand (SHS), Magnus Bäckmark (SoH) och Michael Lundholm (SGT). 

För de som vill hylla Urban utan att skriva ett bidrag till festskriften planeras en så kallad tabula gratulatoria. Det betyder normalt sett att man deltar i en förteckning över personer som deltar i hyllningen genom att finansiera festskriften. Eftersom festskriften produceras helt digitalt innebär den dock inget penningutlägg för GF. Efter överenskommelse med Urban kommer därför bidragen att ingå i GFs nyinrättade flyttfond.

Historiskt flyttar GF vart åttonde år. Senaste gången (2019) krävde det en stor tull på GFs historiskt förvaltade kapital som minskade med hälften (en halv miljon kronor). Årsmötet 2022 beslutade därför att inrätta en flyttfond som ska förvaltas separat och avsatte då 25 000 kronor av tillgängliga vinstmedel. En del av framtida vinstmedel planeras att årligen avsättas på samma sätt. Bidrag till tabula gratulatoria kommer att ingå i flyttfonden och förvaltas på samma sätt. Placeringen är i form av indexobligationer med låg förvaltningskostnad.

Den som vill hylla Urban och därmed bidra till flyttfonden kan göra en betalning av minst 100 kronor till GFs bankgiro 749-4016 eller Swish 123 511 42 85. Ange namn och »Festskrift«.

//Michael Lundholm