Släktforskarkafé: Tema DNA. Torsdag 25 april kl 18.30–20.00

Utvalda

Valborgmässoafton 30 april: LOKALEN ÄR STÄNGD.

Få hjälp med dina frågor. Christer Carmevik håller i detta kafé och hjälper dig med dina frågor kring DNA-forskning. Han kommer också att presentera en guide från tidigare inspelat material.
Det här kaféet hålls på Zoom och möteslänken finns som vanligt på medlemssidorna på GFs hemsida. Mötet spelas inte in denna gång.

Föreningsstämma lördag 20 april kl 10.00

Utvalda


GF:s föreningsstämma äger rum lördagen den 20 april klockan 10.00. Du kan delta via Zoom eller fysiskt i GF:s lokaler i Sundbyberg. Kom i god tid så vi kan pricka av dig i röstlängden! Vi öppnar Zoom och lokalen kl 9.30.


Dagordning och andra handlingar till stämmann finns på medlemssidorna under Föreningsdokument > Årsmöteshandlingar. GF:s stadgar hittar du här. Zoom-
länk finns på GF:s medlemssidor.

För att ha rösträtt på stämman ska medlemsavgiften vara betald minst sju bankdagar före
stämman, det vill säga senast den 10 april.


I anslutning till stämman, klockan 13.00 berättar redaktören Peter Kristersson om
Nättidningen Sveriges Historia

Släktforskarakut tisdag 12 mars 13.00–18.00 och Lördagsöppet 16 mars 11.00–15.00

Kommande vecka är lokalen öppen som vanligt tisdag 12 mars under eftermiddagen. Denna vecka finns dock (utöver de vanliga »arkiv- och biblioteksnördarna«) ett antal duktiga släktforskare på plats som kan hjälpa dig med släktforskningsproblem.

Kommande lördag 16 mars mitt på dagen har »arkiv- och biblioteksnördarna« en arbetsdag med samlingarna och håller då lokalen öppen för besökare. Visst kan man få hjälp då men i mer begränsad utsträckning.

När det gäller forskardatorerna i Heckscher-rummet har det de senaste tisdagarna varit ganska fullt. Principen först till kvarn gäller fortfarande och vi kommer att plocka fram extra bärbara datorer vid behov. Om man »bara« ska utnyttja resurserna som är tillgängliga genom vårt avtal med FamilySearch kan man göra det men egen medhavd dator genom att logga in på vårt nätverk för att få en godkänd IP-adress.