Temadag om kyrkans ritualer framflyttad till hösten

Tyvärr måste vi flytta lördagens hybridmöte, temadagen om kyrkans ritualer till hösten, vilket är jättetråkigt! Vi har dock trevliga planer för det efterföljande släktforskarkaféet den 7 mars och hoppas att vi träffar många av er då. Mer information om detta kommer inom kort.

Tidig vår, målad av Arkhip Kuindzhi 1895

Tills dess – vi vågar inte säga ”glad vår” riktigt ännu, men absolut glad vårvinter för delar av landet!

8:e Släktforskarseminariet

Lördag 27 januari 12.00–16.15

»Hur kan man veta att det stämmer?«

Är sanningskriteriet uppfyllt? Relativt modernt exempel på en manipulerad födelsenotis från 1858 där ett förfalskat faderskapserkännande skrivits in under 1900-talet. Källa: Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv CI:10 (maskinpag. 162).

När man börjar med släktforskning tvingas man omedelbart värdera uppgifter i olika källor: muntliga uppgifter från släktingar, register och databaser över avskrivna källor och inte minst kyrkoboksmaterialet. För den som kommit lite längre där mantalslängder och domböcker utgör de huvudsaklig källorna inte bara kvarstår problemet utan blir mer omfattande. Hur ska man resonera när man möter tvivelaktiga och motstridande uppgifter?

Seminariet kommer  att ta upp två snarlika men ändå lite olika teoretiska perspektiv på källkritiken och hur man bör resonera. Därefter blir det genomgång av ett praktiskt exempel där olika källor och hypoteser analyseras i syfta att besvara en uttrycklig fråga om släktskap. Varje pass avslutas med möjlighet till diskussion. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där tre erfarna släktforskare inleder och avslutar samt däremellan möjlighet för diskussion.

Seminariet är ett hybridmöte från GFs lokal samt på Zoom. Länk till mötet finns på medlemssidorna. Den som inte är medlem kan mejla boka@genealogi.net senast 13.00 dagen före mötesdagen och begära länk till mötet.

Program

12.00–12.50     Michael Lundholm (Vällingby): Källkritiken i släktforskningen

13.00–13.50     Eva Dahlberg (Jönköping): The Genealogical Proof Standard

14.00–14.50     Björn Järhult (Jönköping): Studier över ägarövergången i ett uppländskt skattefrälsehemman under 1600-talets senare hälft

15.00– 16.15    Paneldiskussion med Olle Elm (Lindome), Torbjörn Näs (Mora) och Urban Sikeborg (Sollentuna) samt föredragshållarna. Diskussion.

Lokalen är öppen 11.00–17.00 och samlingarna och datorsalen 
tillgängliga för forskning. Försäljning och fika!

Släktforskarkafé med Olle och Michael torsdag 16 november kl 18.30-20.00

Släktforskarcafé med Olle Elm och Michael Lundholm. Digitalt möte. Mötet har inget särskilt tema utan alla deltagare kan ta med sina släktforskarfrågor dit. Ibland håller vi en introduktion på något ämne. Mötet slutar till 20.00.

Tidigare har vi kört mötet på Zoom. I GF testar vi dock att använda Google Meet istället. Vi har haft vissa tekniska problem med vårt Zoom-konto och dessutom har kontot kostat en hel del. Google Meet är en del av tjänst som köper av Google av andra skäl så den kostar oss inget extra.

Google Meet länk finns på medlemssidorna på genealogi.net. Om du inte är medlem kan du ändå delta gratis – skicka din intresseanmälan till boka@genealogi.net senast klockan 15.00 mötesdagen så skickar vi möteslänken till dig. Mötet är avgiftsfritt.