Temadag: Kvinnor

Hur gör vi kvinnor synligare i släktforskningen?

Lördag den 14 oktober kl 10-15

I samband med lördagens föreläsning lägger vi ut en handling på medlemssidorna som gör just det – gör kvinnor synligare. Det är Förmyndarkammaren i Stockholms arkiv D XVI e – Register å Ogifta Qvinnor, myndiga enligt kongl. förordning af den 15 Juni 1858. 1858 fick ogifta kvinnor fyllda 25 år rätt att söka myndighet, 1863 blev ogifta kvinnor myndiga på sin 25-årsdag. De kvinnor som i Stockholm under dessa fem år anmälde sin önskan att bli myndiga återfinns i denna volym. Ett fönster mot historien… vilka var de? varför var det just dessa kvinnor som anmälde sin önskan? Kanske fortsatt forskning kan svara på de frågorna.

Förra hösten ordnade vi en föreläsningslördag på temat kvinnor och släktforskning. Ett antal intressanta kvinnor lyftes fram. I år är lördagen tänkt att bli en inspirationsdag på temat synliggörande – hur gör vi kvinnorna synligare?

10.30        Ulf Berggren – Arkivkällor användbara vid kvinnoforskning.

11.30        Anna-Karin Westerlund – Hur jag som politiker har lyft fram kvinnor genom namnsättning av gator och parker i Uppsala.

12.30           Lunch

13.30       Beatrice Christensen Sköld – Att börja från slutet. Metodiska aspekter på personhistorisk forskning med exemplet Maria Aspman.

Ulf Berggren är välkänd släktforskare och författare.

Anna-Karin Westerlund är pensionerad förste arkivarie vid Landsarkivet i Uppsala. Hon är tidigare ordförande, nu vice ordförande i Namngivningsnämnden i Uppsala kommun.

Beatrice Christensen Sköld är pensionerad bibliotekarie och aktiv inom KAF (Kvinnliga Akademikers Förening). Hon har doktorerat på blinda kvinnors bildningsprocess 1879 – 1923. 

                                             

 

Vad händer på GF denna vecka (25/9-1/10)?

Efter två spännande lördagar med föreläsningar om handskriftstolkning, paleografi och register, och dessutom en kurs i hur man släktforskar, pausar vi med föreläsningar men ingalunda med aktiviteter.

Sista veckan i september blir en arbetsvecka för föreningens – och därmed medlemmarnas – fromma.

Tisdag 26:e finns vi på plats i lokalerna kl. 17-20 och har arbetskväll. Det är arbete med bibilioteket (inventering, uppteckning m. m.), samlingarna (genomgång, strukturering och skanning) samt registrering (av både de tryckta familjenotiserna och de handskrivna passjournalerna).

Lördag 30:e har vi öppet 10-15 i lokalerna för den som vill besöka oss för egen forskning (vill du bli guidad runt i lokalerna går det också bra). Vi har dessutom arbetsdag parallellt. För registrerare håller vi öppet även när vi stängt övriga GF, ända till kl. 20.

Föreningen har under de senare åren, och kanske tydligast det senaste året, märkt ett ökat deltagande i våra arbetsprojekt. Det är glädjande för att det kommer oss alla medlemmar tillgodo, men också väldigt glädjande för att det är roligt att jobba tillsammans.

Självfallet är det lättast att komma till föreningen om man bor på ett bekvämt avstånd. Men även om man inte gör det går det alldeles utmärkt att deltaga, exempelvis i registreringsarbetet som ju går att utföra vid hemmadatorn (kontakta oss på e-postadresserna viceordf at genealogi punkt net för projektet Familjenotiser och inrikespass at genealogi punkt net för projektet Inrikes pass).

Och till dig som missade föreläsningarna… de har förstås filmats och är på väg ut till medlemssidorna.

Temadag: Från handskrift till register

Lördag 23/9 kl. 10.00-17.00

Vi följer upp förra lördagens föreläsningar om
Läsning av gamla handstilar!

10.30 Är handskriften på väg att försvinna? Paleografi, en studie av handskrifter genom flera århundraden
Föredrag av Karin Borgkvist Ljung, Riksarkivet och Riddarhuset

11.30 Register som sökverktyg till arkiv: förr och nu 
Föredrag av Michael Lundholm, Genealogiska Föreningen.

Vid lunchtid  firar vi att Inrikes Pass har registrerat 200.000
och Familjenotiser 3.500 poster med Pommac och snittar!

13.00 GFs registreringsverktyg för Familjenotiser
Demonstration av Malle Caesar, projektansvarig.

14.00 GFs registreringsverktyg för Inrikes Pass
Demonstration av Hans Hanner, projektansvarig.

15.00 Undervisning och frågestund för dig som har  registrerat Inrikes pass tidigare
men vill ha en uppfräschning av dina kunskaper av Mats Johansson och Hans Hanner.

GFs "Registreringsstuga" håller öppet från 13.00 till 17.00 för dig som vill prova på att registrera.