Stort sökbart namnregister nu ute på medlemssidorna

Familjenotiser och andra legala notiser ur Post och Inrikes Tidningar 1760-1860, Göteborgs Nyheter 1765-1845, Lunds Weckoblad 1775-1830, Norrköpings Weckotidningar och Norrköpings tidningar 1758-1800 har länge funnits i handskrivna register hos GF. Nu finns registren digitaliserade på våra medlemssidor. Missa inte att söka i dessa spännande register. Börja med att läsa mer under fliken Projekt.