Extra sommarsläktforskarkafé med Olle och Michael 11 augusti 1830-2000 på Zoom

Vi startar hösten lite tidigare än planerat med ett extra släktforskarkafé. Michael Lundholm håller ett föredrag på temat »Allt vad du ville veta om Riksarkivets Digitala forskarsals och Arkiv Digitals källhänvisningar men inte vågade fråga« och möjligheter till diskussion och frågor under och efter föredraget. Zoom-länk finns tillgänglig på medlemssidorna som vanligt.

6:e Släktforskarseminariet

Efter att ha varit inställt 2021 genomförs nu 6:e Släktforskarseminariet 22 januari 2022. Vi breddar detta år seminariet genom att denna gång inte presentera forskningsresultat utan istället diskutera olika problem i samband med att publicera DNA-resultat.

Seminariet genomförs på Zoom och börjar 13.00 och avslutas senast 16.00. Pauser kommer att läggas in. Medlemmar kan hämta länk länk på medlemssidorna och icke-medlemmar kommer att kunna köpa biljett i Släktforskarbutiken. Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt på medlemssidorna för GFs medlemmar.

Seminariet genomförs som en paneldiskussion mellan några GF-medlemmar som särskilt satt sig in i frågor som har och göra med publicerings av DNA-resultat. Panelen består av Magnus Bäckmark (förhinder), Christer Carmevik, Eva Dahlberg, och Per-Olof Åstrand. Efter att panelen inlett kommer deras inlägg att kommenteras bl.a. av Mats Ahlgren (Vällingby). Det kommer också att finnas möjlighet att som mötesdeltagare göra inlägg i diskussionen. Paneldiskussion modereras av Michael Lundholm (Vällingby) och Olle Elm (Lindome).

Publicering av DNA resultat rymmer särskilda problem jämfört med pappersforskning:

 • Hur ska man bevara DNA-resultat till eftervärlden?
 • Hur ska man källhänvisa DNA-resultat?
 • Är det rimligt att publicera DNA-resultat utan några som helst källhänvisningar?
 • Vad kan vi lära oss från det enklaste fallet där en eller flera matchningar understödjer pappersforskningens resultat om en gemensam ana? Hur ser en bara norm ut för publicering av sådana resultat?
 • Vilka problem uppstår när någon matchning vill vara anonym i samband med publicering?
 • Rymmer DNA-publicering av resultat där exempelvis okänd far identifierats andra etiska överväganden än om problemet hade lösts med pappersforskning?
 • Är det rimligt att publicera DNA-resultat där uppgiftslämnare är anonyma?

  Magnus Bäckmark (Åkersberga) är riddarhusgenealog och redaktör för Släkt och Hävd samt Svenska släktkalendern. Han har författat handboken »Genvägar. Praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning«.
  Christer Carmevik (Skogås) organiserar GFs släktforskarkaféer med DNA-tema och introducerar där olika verktyg för DNA-släktforskning.
  Eva Dahlberg (Jönköping) är vice ordförande i Föreningen för datorstöd i släktforskningen (DIS).
  Per-Olof Åstrand (Trondheim) är redaktör för GFs nya digitala tidskrift Släkthistoriska studier.
  Mats Ahlgren (Vällingby) drog redan 2011 igång GFs aktiviteter inom DNA-släktforskning och har en bred erfarenhet av DNA-släktforskning.

  Seminariet filmades (zoom) och kan ses här.
  Chatten från seminariet hittar du här.
  Paneldeltagarnas bilder hittar här:
  Christer Carmevik
  Eva Dahlberg
  Per-Olof Åstrand

»Sommarsläktforskningskafé med Olle och Michael« för alla hela sommaren

[Uppdaterad 26 juli 2020]

Under nuvarande förhållanden är vår lokal stängd och vår mötesverksamhet sker istället digitalt. Mötena sker med programmet Zoom. Instruktioner för att använda Zoom finns här.

Under sommaren organiserar Olle Elm och Michael Lundholm »Sommarläktforskarkafé med Olle och Michael«. Det kommer att handla om allt, högt och lågt, i släktforskning. Vi kommer även ha inbjudna gäster som bidrar med något speciellt. Vi kommer att köra hela sommaren. Är det något särskilt du vill att vi ska ta upp mejla Olle på elm@orgkonsult.se eller Michael på m.l.lundholm@gmail.com.

Kommande möten med Sommarsläktforskningskaféet är öppna för både medlemmar i GF och de som inte är medlemmar. Medlemmar hittar inloggningsuppgifter till Zoom-mötena på medlemssidorna. Den som inte är medlem mejlar m.l.lundholm@gmail.com och anmäler sitt intresse så kommer inloggningsuppgiften på mejl. Den begärt inloggningsuppgifter till tidigare möten kommer automatiskt att få inloggningen på mejl.

 • Torsdag 30 juli 18.30–20.00. Michael Lundholm inleder med att ge sina perspektiv på källhänvisningar.
 • Torsdag 6 augusti 18.30–20.00. Vi besvarar frågor; se ovan.
 • Torsdag 13 augusti 18.30–20.00. Vi diskuterar jordens s.k. skattenaturer; vad är skattejord, frälsejord, kronojord etc. Och vad betyder skattefrälsejord, prebendejord, arv- och eget samt akademijord?

Därefter tar »Sommarsläktforskningskafé med Olle och Michael« slut. Olle Elm och Michael Lundholm återkommer dock med »Släktforskningskafé med Olle och Michael« till hösten. Ungefär en gång i månaden, helt digitalt på Zoom och öppet för alla intresserade.