Föreningsstämma lördag 20 april kl 10.00


GF:s föreningsstämma äger rum lördagen den 20 april klockan 10.00. Du kan delta via Zoom eller fysiskt i GF:s lokaler i Sundbyberg. Kom i god tid så vi kan pricka av dig i röstlängden! Vi öppnar Zoom och lokalen kl 9.30.


Dagordning och andra handlingar till stämmann finns på medlemssidorna under Föreningsdokument > Årsmöteshandlingar. GF:s stadgar hittar du här. Zoom-
länk finns på GF:s medlemssidor.

För att ha rösträtt på stämman ska medlemsavgiften vara betald minst sju bankdagar före
stämman, det vill säga senast den 10 april.


I anslutning till stämman, klockan 13.00 berättar redaktören Peter Kristersson om
Nättidningen Sveriges Historia