Gå med i någon av GFs Facebookgrupper

Valborgmässoafton 30 april: LOKALEN ÄR STÄNGD.

Du vet väl att GF har flera Facebookgrupper där du kan ställa frågor och få hjälp?

  • Genealogiska Föreningen. En allmän grupp för släktforskning. Många söker sig dit eftersom gruppen har fler medlemmar än GF, ca 5700. I Facebook sök på »Genealogiska Föreningen«.
  • Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT). SGT är GFs prenumerationstidskrift. Se här om du vill prenumerera. En grupp inriktad på släktforskning i äldre tid. Mycket av diskussionen rör SGT men också hur man kan få tips och hjälp. SGT har idag drygt 400 prenumeranter men i gruppen finns det över 2100 medlemmar. I Facebook sök på »Svensk Genealogisk Tidskrift«.
  • Inrikes pass. Gruppen har nästan 700 medlemmar och är intimt kopplad till GFs projekt om inrikes pass men ägnar sig även åt gästgiveridagböcker med flera handlingar som dokumenterar resandet i äldre tider. I Facebook sök på »Inrikes pass«.
  • Användare av GFs registreringsmall. Gruppen är avsedd för de som har frågor om den registeringsmall som togs fram för framförallt mantalslängder för några år sedan. Inte så många medlemmar ännu men bland dem finns de som tog fram mallen och kan svara på frågor. I Facebook sök på »Användare av GFs registreringsmall«.