Se föredragen om Fastigheter, kartor och byggmiljö!

Den 10 februari höll GF och fem andra släktforskarföreningar en digital släktforskardag på temat Fastigheter, kartor och byggmiljö. Föreningarna bjöd på tolv sessioner med föredrag på dagens tema. Dessutom erbjöds över trettio i förväg inspelade föredrag. Anslutningen var god och uppskattningen stor. Alla filmer är tillgänga för de som anmält sig ytterligare en månad, till den 10 april.

Torgny Larsson har skrivit ett referat från dagen som kan läsas här.

Den som missade dagen kan anmäla sig nu i efterhand och få tillgång till alla föredragen. Anmälan görs till boka@genealogi.net.