Släktforskarkafé tema DNA: Torsdag 1 februari kl 18.30-20.00. Få hjälp med dina frågor

Christer Carmevik håller i detta kafé och hjälper dig med dina frågor kring DNA-forskning. Frågor inskickade i förväg – gärna senast onsdag 31 januari – får förtur. Skicka dina frågor till boka@genealogi.net.

Det här kaféet hålls på Zoom och du som medlem hittar möteslänken på medlemssidorna. Mötet spelas inte in denna gång.

Varmt välkommen!

Riksföreningarnas släktforskardag lördagen den 10 februari 2024

Tema: Fastigheter, kartor och byggmiljö

Boka dagen!
 Tipsa dina vänner!

Lördagen den 10 februari kl. 9.00 – 16.00 anordnar sex rikstäckande släktforskarföreningar återigen en digital släktforskardag med ett digert program. Ingen avgift för deltagande.

Programmet ser du här.

Ett nytt släktforskningsår har just börjat, och vi sex rikstäckande släktforskningsföreningar vill för femte låret i rad återigen välkomna er till ett spännande program som passar både nybörjare och erfarna släktforskare. Årets fokusområde är Fastigheter, Kartor och Byggmiljö, kommer att innehålla tolv spännande föredrag. Dessutom kommer ett antal filmer att vara tillgängliga per förening.

Alla våra anor har bott någonstans under sitt liv alltifrån slott till koja. Några har ägt sin bostad, medan de flesta har betalat hyra, förr ofta i form av arrende eller dagsverken. Andra har fått en tjänstebostad kopplat till sitt yrke. Dessutom har nästan alla betalat skatt till kyrkan eller staten beroende på sin bostadssituation.

Vilka boställen fanns i släktens ägor, finns de kvar eller varför försvann de? Ditt sommarställe var kanske ett torp. Hur såg det ut och hur levde människorna där? Hur var det att bo i en stad med trähusbebyggelse och ständigt vara rädd för brand? En rallare fick sova i baracker, en smältare sov i smedjan och soldaten i ett tält på fälttåg. Det finns många öden att berätta om.

För oss släktforskare finns en enastående rik skatt av källor att ösa ur för att få reda på hur våra anors liv var kopplat till hur och var de bodde. Vilket kommer att belysas i våra föreläsningar.

Genealogiska Föreningen GF, Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsläktsforskning, Judiska släktforskningsföreningen, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.

Vi hälsar alla varmt välkomna!

8:e Släktforskarseminariet

Lördag 27 januari 12.00–16.15

»Hur kan man veta att det stämmer?«

Är sanningskriteriet uppfyllt? Relativt modernt exempel på en manipulerad födelsenotis från 1858 där ett förfalskat faderskapserkännande skrivits in under 1900-talet. Källa: Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv CI:10 (maskinpag. 162).

När man börjar med släktforskning tvingas man omedelbart värdera uppgifter i olika källor: muntliga uppgifter från släktingar, register och databaser över avskrivna källor och inte minst kyrkoboksmaterialet. För den som kommit lite längre där mantalslängder och domböcker utgör de huvudsaklig källorna inte bara kvarstår problemet utan blir mer omfattande. Hur ska man resonera när man möter tvivelaktiga och motstridande uppgifter?

Seminariet kommer  att ta upp två snarlika men ändå lite olika teoretiska perspektiv på källkritiken och hur man bör resonera. Därefter blir det genomgång av ett praktiskt exempel där olika källor och hypoteser analyseras i syfta att besvara en uttrycklig fråga om släktskap. Varje pass avslutas med möjlighet till diskussion. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där tre erfarna släktforskare inleder och avslutar samt däremellan möjlighet för diskussion.

Seminariet är ett hybridmöte från GFs lokal samt på Zoom. Länk till mötet finns på medlemssidorna. Den som inte är medlem kan mejla boka@genealogi.net senast 13.00 dagen före mötesdagen och begära länk till mötet.

Program

12.00–12.50     Michael Lundholm (Vällingby): Källkritiken i släktforskningen

13.00–13.50     Eva Dahlberg (Jönköping): The Genealogical Proof Standard

14.00–14.50     Björn Järhult (Jönköping): Studier över ägarövergången i ett uppländskt skattefrälsehemman under 1600-talets senare hälft

15.00– 16.15    Paneldiskussion med Olle Elm (Lindome), Torbjörn Näs (Mora) och Urban Sikeborg (Sollentuna) samt föredragshållarna. Diskussion.

Lokalen är öppen 11.00–17.00 och samlingarna och datorsalen 
tillgängliga för forskning. Försäljning och fika!