Gå med i någon av GFs Facebookgrupper

Utvalda

Valborgmässoafton 30 april: LOKALEN ÄR STÄNGD.

Du vet väl att GF har flera Facebookgrupper där du kan ställa frågor och få hjälp?

  • Genealogiska Föreningen. En allmän grupp för släktforskning. Många söker sig dit eftersom gruppen har fler medlemmar än GF, ca 5700. I Facebook sök på »Genealogiska Föreningen«.
  • Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT). SGT är GFs prenumerationstidskrift. Se här om du vill prenumerera. En grupp inriktad på släktforskning i äldre tid. Mycket av diskussionen rör SGT men också hur man kan få tips och hjälp. SGT har idag drygt 400 prenumeranter men i gruppen finns det över 2100 medlemmar. I Facebook sök på »Svensk Genealogisk Tidskrift«.
  • Inrikes pass. Gruppen har nästan 700 medlemmar och är intimt kopplad till GFs projekt om inrikes pass men ägnar sig även åt gästgiveridagböcker med flera handlingar som dokumenterar resandet i äldre tider. I Facebook sök på »Inrikes pass«.
  • Användare av GFs registreringsmall. Gruppen är avsedd för de som har frågor om den registeringsmall som togs fram för framförallt mantalslängder för några år sedan. Inte så många medlemmar ännu men bland dem finns de som tog fram mallen och kan svara på frågor. I Facebook sök på »Användare av GFs registreringsmall«.

Släktforskarkafé: Tema DNA. Torsdag 25 april kl 18.30–20.00

Utvalda

Valborgmässoafton 30 april: LOKALEN ÄR STÄNGD.

Få hjälp med dina frågor. Christer Carmevik håller i detta kafé och hjälper dig med dina frågor kring DNA-forskning. Han kommer också att presentera en guide från tidigare inspelat material.
Det här kaféet hålls på Zoom och möteslänken finns som vanligt på medlemssidorna på GFs hemsida. Mötet spelas inte in denna gång.

Föreningsstämma lördag 20 april kl 10.00

Utvalda


GF:s föreningsstämma äger rum lördagen den 20 april klockan 10.00. Du kan delta via Zoom eller fysiskt i GF:s lokaler i Sundbyberg. Kom i god tid så vi kan pricka av dig i röstlängden! Vi öppnar Zoom och lokalen kl 9.30.


Dagordning och andra handlingar till stämmann finns på medlemssidorna under Föreningsdokument > Årsmöteshandlingar. GF:s stadgar hittar du här. Zoom-
länk finns på GF:s medlemssidor.

För att ha rösträtt på stämman ska medlemsavgiften vara betald minst sju bankdagar före
stämman, det vill säga senast den 10 april.


I anslutning till stämman, klockan 13.00 berättar redaktören Peter Kristersson om
Nättidningen Sveriges Historia