4:e släktforskarseminariet 26 januari 2019

Välkomna till 4:e släktforskarseminariet hos GF. Tanken med seminariet är att släktforskare presenterar släktforskningsresultat för andra släktforskare så att resultaten kan diskuteras. Presentatörerna har också åtagit sig att skriva en artikel till antingen Släkt och Hävd eller Svensk Genealogisk Tidskrift där resultaten presenteras.

Årets program ser ut så här:

 • 10.30: Per-Olof Åstrand (Trondheim): »Vilken Sven Sundberg var far till ärkebiskop Anton Niklas Sundberg?«
 • 11.30: Sven Wallerstedt (Göteborg), Martin Edgelius (Katrineholm) och Niklas Kant (Stockholm): »Några märkliga öden med anknytning till Orresta i Flen från 1600/1700-talet«
 • 13.00: Ulf Berggren (Stockholm): »Ett projekt om godsanställda med släktnamn«
 • 14.00: Thomas Fürth (Stockholm): »Cöhler, Eckstein, Horneij och andra tyska släkter i det sena 1600 – och det tidiga 1700 – talets Stockholm – rikt med olika slag av källor men ett pussel att få ihop det«

Arrangemanget sker i lokalen på Anderstorpsvägen 16. Vi öppnar kl 10.00 och stänger 15.00. Samlingarna och datorerna är tillgängliga under dagen för egen forskning. Under dagen kan man köpa fika etc.

Svensk Genealogisk Tidskrift 2017:1

Lövängsslåtter i Vireda socken omkring 1910. Foto: Gustav Heurlin, Nordiska museets arkiv. Grenna Museum pågår en utställning om fotografen Gustaf Heurlin 20 juni – 23 juli 2017.

Nu är SGT 2017:1 i distribution till alla prenumeranter. Om du inte redan är prenumerant hittar du information om hur man blir det här. För GF:s medlemmar endast 150 kr för 2017 (två nummer).

Det nya numret bjuder på följande:

 • Jonas Magnusson: Samlad Röök – Skingrad dimma. En sammanställning av släkten Rööks äldre led
 • Olle Elm: Utmanande anor i Vireda, Skärstads och Ölmstads socknar – något om Anna Maria Fritz bakgrund
 • Göran Sparrlöf: Varför adlades kornetten Håkan Ståhle?
 • Christian Lovén: Magnus Kristinason (Boberg-vapnet) och Magnus Kristinason (Håkan Tunasons ätt) − samma person

Dessutom recenseras ”Släktforskarnas årsbok 2016”, ”Dalarnas hövitsmän, ståthållare, fogdar, lagmän och regementschefer” samt ”Vad står det?”, förbundets ny handbok i handskriftsläsning.

Prova SGT 2017!

Nr 2016:2 är det senaste, nyligen utgivna, numret av Svensk Genealogisk Tidskrift.
Som medlem har du förmånen att preumerera på 2017-års nummer för endast 150 kr!

Läs om innehållet i alla nummer

För organisationer/juridiska personer är prenumerationsavgiften 300 kr, för privatpersoner (icke medlemmar) 200 kr. Porto ingår för alla.
 

Prenumerera genom att sätta in summan + skriv namn, adress, e-postadress samt  "SGT".

 • Antingen via bankgiro 749-4016
 • Eller via Swish: 123 511 42 85
 • Alternativt kontakta GFs expedition: gf(a)genealogi.net

Tidskriften Svensk Genealogisk Forskning (SGT) innehåller artiklar om ämnen som är intressanta för såväl fritidssläktforskare som för akademiska forskare inom historiska ämnen. Förutom rena släktutredningar kn du läsa artiklar om forna tiders sociala liv, levnadsvillkor samt ekonomiska och kulturella omständigheter som är relevanta inom släktforskning.