Prova SGT 2017!

Nr 2016:2 är det senaste, nyligen utgivna, numret av Svensk Genealogisk Tidskrift.
Som medlem har du förmånen att preumerera på 2017-års nummer för endast 150 kr!

Läs om innehållet i alla nummer

För organisationer/juridiska personer är prenumerationsavgiften 300 kr, för privatpersoner (icke medlemmar) 200 kr. Porto ingår för alla.
 

Prenumerera genom att sätta in summan + skriv namn, adress, e-postadress samt  "SGT".

  • Antingen via bankgiro 749-4016
  • Eller via Swish: 123 511 42 85
  • Alternativt kontakta GFs expedition: gf(a)genealogi.net

Tidskriften Svensk Genealogisk Forskning (SGT) innehåller artiklar om ämnen som är intressanta för såväl fritidssläktforskare som för akademiska forskare inom historiska ämnen. Förutom rena släktutredningar kn du läsa artiklar om forna tiders sociala liv, levnadsvillkor samt ekonomiska och kulturella omständigheter som är relevanta inom släktforskning.

 

SGT nr 2016:1

ScreenHunter_SGT16_1_1139 Jul. 04 15.24Svensk Genealogisk Tidskrift nr 2016:1 befinner sig under tryck. SGT-numret består av följande artiklar:

  • Släktskap som äktenskapshinder. Genealogier och stamtavlor i Lunds domkapitels arkiv 1683–1688. Av Markus Gunshaga
  • Jordrannsakningsprotokoll – en guldgruva för släktforskare. Med släkten Höckert som exempel. Av Kristina Edström och Christian Juliusson
  • »… sådana möbler och persedlar … som i synnerhet höra till kyrkans prydnad och skrud«. Om Harbro donation till Björnlunda kyrka. Av Michael Lundholm
  • Underlagmannen Lasse Nilsson i Finflo, Hälsingtuna socken, och hans släktkrets. Av Thomas Sverker
  • Till minnet av Hans Gillingstam. Av Urban Sikeborg, Torsten Berglund och Anders Winroth

Fakta om artiklarna, tidigare nummer och prenumeration.