SGT nr 2016:1

ScreenHunter_SGT16_1_1139 Jul. 04 15.24Svensk Genealogisk Tidskrift nr 2016:1 befinner sig under tryck. SGT-numret består av följande artiklar:

  • Släktskap som äktenskapshinder. Genealogier och stamtavlor i Lunds domkapitels arkiv 1683–1688. Av Markus Gunshaga
  • Jordrannsakningsprotokoll – en guldgruva för släktforskare. Med släkten Höckert som exempel. Av Kristina Edström och Christian Juliusson
  • »… sådana möbler och persedlar … som i synnerhet höra till kyrkans prydnad och skrud«. Om Harbro donation till Björnlunda kyrka. Av Michael Lundholm
  • Underlagmannen Lasse Nilsson i Finflo, Hälsingtuna socken, och hans släktkrets. Av Thomas Sverker
  • Till minnet av Hans Gillingstam. Av Urban Sikeborg, Torsten Berglund och Anders Winroth

Fakta om artiklarna, tidigare nummer och prenumeration.