Inrikes pass – nu över 120 000

Torsdagen 26 maj genomförde vi vårens sista gemensamma registreringsdag. Ett mål var att nå över 120 000 registrerade poster, och med en idog skara på sex flitigt jobbande medlemmar knäckte vi gränsen på sen kvällstimme. Under hela torsdagen registrerades 779 nya poster. Tack för en imponerande insats!

Vi jobbade främst med fortsatt registrering av det stora bildmaterialet från 1813-1847 med passjournalutdrag som varje månad skickades in till Jusitiekanslern. Igår färdigregistrerades Kristianstad län. Registrering skedde också av utdrag inskickade från Karlskrona, Simrishamn, Gävle, Linköping och Vadstena. Ur vårt äldsta material registrerades – som en värdig avslutning på ett imponerade arbetspass – Linnés lärljunge Anton Rolandsson Martin, född 1729, som 15 april 1758 erhöll ett pass i Göteborg: "Pilosophie Canditaten Herr Anthon Martin till Grönland med Walfiskefartyget, och hit tillbaka".

Skärmavbild 2016-05-27 kl. 07.05.31

Inrikes pass-projektet kryssar vidare mot nya horisonter. Nästa resmål är Släktforskardagarna i slutet av augusti då vi räknar med att kunna presentera runt 135 000 sökbara poster.