Fornlämningar m fl fynd

Riksantikvariets tjänst. Sökträffar för fornlämningar, husgrunder, kvarnar, avrättningsplatser, gravar med mera visas på användbara detaljerade kartor. Välj efter landskap och socken, eller län och kommun. Finns även detaljerade beskrivningar av fynden och skannade dokument.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html